Inventarisatie van beschikbare AI-indicatoren

In deze publicatie presenteert het CBS de opbrengsten van de eerste inventarisatie van beschikbare AI-indicatoren voor Nederland.
De inventarisatie dient als voorstudie voor een te ontwikkelen structurele AI-monitor, die een beeld moet geven van de impact van AI op de Nederlandse economie en samenleving. Er is een scan uitgevoerd van mogelijk bruikbare indicatoren die beschikbaar zijn bij het CBS vanuit lopend statistisch werk. Daarnaast zijn een aantal bredere, voornamelijk grootschalige, initiatieven buiten het CBS in kaart gebracht. De inventarisatie is bekostigd door de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC).