Landenindeling van de variabele herkomstland, 2022

Deze tabel geeft weer uit welke landen elk van de categorieën van de nieuwe indeling van de bevolking naar herkomstland bestaat.
De tabel laat op elk van de drie onderscheiden niveaus zien welk land tot welke categorie behoort en geeft ook weer hoe de landen voorheen werden ingedeeld naar westerse en niet-westerse landen.