Vermogensverdeling in beeld

Vermogensverdeling, -opbouw en -ontwikkeling van huishoudens in Nederland, 2006-2022*
Deze cijfers zijn een actualisatie van de cijfers zoals deze zijn opgenomen in bijlage 13 van de voorjaarsnota 2023. Ze geven een beeld van hoe de vermogensopbouw, - verdeling en –ontwikkeling van huishoudens in Nederland eruitzien, inclusief informatie over schenkingen en erfenissen. De bron voor de vermogensgegevens is het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV) van het CBS. De cijfers over 2006 t/m 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 zijn voorlopig (*). De bedragen in alle figuren zijn gemiddelde bedragen.