Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
21-04-2017

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - maart 2017

Actualisering
21-04-2017

Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar regio.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995 - 1e kwartaal 2017

Actualisering
21-04-2017

Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995 - 1e kwartaal 2017

Actualisering
21-04-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
21-04-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspos partner, inkomen, kenmerken 2003-2014

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie partner
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2014

Actualisering
21-04-2017

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI - 2017 kwII

Actualisering
21-04-2017

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Fusies en overnames van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstak ken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2016; 2007 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
21-04-2017

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, gedetailleerde rechtsvorm en naar branches/bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2017 kwII

Actualisering
21-04-2017

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2016; 2007 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
21-04-2017

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2016; 2007 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
21-04-2017

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2015

Herontwerp
21-04-2017

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten, studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Correctie
21-04-2017

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers en afgelegde afstand (voertuigkilometers, beladen)
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016

Nieuw
20-04-2017

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - maart 2017

Actualisering
20-04-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - March 2017

Actualisering
20-04-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - maart 2017

Actualisering
20-04-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2016; 1995 kw1 - 2016 kw4; 1995 januari - 2017 februari

Actualisering
20-04-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - april 2017

Nieuw
20-04-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - april 2017

Nieuw
20-04-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 februari

Actualisering
20-04-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 17 april 2017

Actualisering
20-04-2017

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - februari 2017

Actualisering
19-04-2017

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2010=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategoriën, per Caribisch eiland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2017

Actualisering
19-04-2017

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2016)

Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, UWV, regionaal
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2015

Nieuw
19-04-2017

Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg; zorgvormen

Jongeren met Zvw gefinancierde geestelijke gezondheidszorg zorgvormen GGZ, geslacht, leeftijd, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Herontwerp
19-04-2017

Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg; vorm, regio

Jongeren met Zvw gefinancierde geestelijke gezondheidszorg vorm, regio GGZ, zorgvorm, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Herontwerp
19-04-2017

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en arbeidskrachten op nationaal niveau
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
19-04-2017

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten en opbrengst uit verbreding naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: onregelmatig, periode: 1998-2016

Actualisering
19-04-2017

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Kilometers, gemiddeld jaarkilometrage en aantal voertuigen brandstof uitgebreid en leeftijd voertuig
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
19-04-2017

Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof

Kilometers, gemiddeld jaarkilometrage en aantal voertuigen leeftijd voertuig uitgebreid en brandstof
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
18-04-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - feb. 2017

Actualisering
18-04-2017

Rijksmonumenten; regio (indeling 2016)

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2013, 2014, 2015 en 2016

Nieuw
14-04-2017

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Revisie
14-04-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2016, 2014 KW I - 2016 KW IV, jan. 2014 - feb. 2017

Actualisering
14-04-2017

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010 = 100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - feb. 2017

Actualisering
14-04-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - feb. 2017

Actualisering
14-04-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006-november 2016

Actualisering
14-04-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 13

Actualisering
14-04-2017

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - februari 2017

Actualisering
14-04-2017

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - februari 2017

Actualisering
14-04-2017

Operationele autolease; prijsindex 2010 = 100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenautolease (naar brandstof-, bijtellingscategorie en segment), vracht- en bestelautolease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw I 2017, jaargemiddelden 2002 - 2016.

Actualisering
14-04-2017

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, leeftijd

Hoger onderwijs; afgestudeerden eerste diploma, studierichting, opleidingsvorm, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
14-04-2017

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, herkomstgroepering

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, studierichting, herkomstgroepering, generatie
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1995/'96 - 2014/'15

Actualisering
14-04-2017

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting, diplomasoort, opleidingsvorm, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
14-04-2017

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomstgroepering

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting, diplomasoort, opleidingsvorm, herkomstgroepering, generatie
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1995/'96 - 2014/'15

Actualisering
14-04-2017

Gemeentefinanciën vanaf 1900

Gerealiseerde gemeentelijke baten en lasten, schuld. Gemeentelijke heffingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2015

Actualisering
14-04-2017

Provinciefinanciën vanaf 1900

Provincierekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld Provinciale heffingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2015

Actualisering
14-04-2017

Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Waterschapsrekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld. Waterschapsheffingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1936 - 2015

Actualisering
13-04-2017

Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Sterftequotiënt, levenden, overledenen, aantal te verwachten levensjaren naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2015

Revisie
13-04-2017

Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof

Kilometers bestelauto's naar gewicht bedrijfsklaar, brandstof en leeftijd voertuig
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
13-04-2017

Bedrijfsbestelauto's; kenmerken bestelauto, bedrijfstakken (SBI 2008)

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) brandstof, leeftijd, laadvermogen, gewicht volle wagen, breedte voertuig
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Actualisering
13-04-2017

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelwagens, soort gebruiker van een bestelauto, gemeente, provincie, landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Actualisering
12-04-2017

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en herkomstgroepering
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Actualisering
12-04-2017

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, huishoudinkomen

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en huishoudinkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Actualisering
12-04-2017

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Correctie
12-04-2017

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2016; 1e kwartaal 2002-4e kwartaal 2016; januari 2002-februari 2017

Actualisering
12-04-2017

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1995 - 2017

Actualisering
12-04-2017

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000 - 2017

Actualisering
12-04-2017

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Personenauto's naar bouwjaar, brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur, naar leeftijd en (woon)provincie van de eigenaar
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2017

Correctie
11-04-2017

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - maart 2017

Actualisering
11-04-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - maart 2017

Correctie
11-04-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - maart 2017

Actualisering
11-04-2017

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- maart 2017

Actualisering
11-04-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - maart 2017

Actualisering
11-04-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 februari.

Actualisering
11-04-2017

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 februari

Actualisering
11-04-2017

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 februari

Actualisering
11-04-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstgroepering, generatie

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstgroepering, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2015/'16

Actualisering
11-04-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2015/'16

Actualisering
11-04-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2015/'16

Actualisering
11-04-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2015/'16

Actualisering
11-04-2017

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio
Frequentie: per maand, periode: 2011-2016

Nieuw
10-04-2017

Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2010=100

Groothandelsbedrijven. Voorraad: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016, 2005 kWI-2016 kWIV

Actualisering
10-04-2017

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - december 2016

Actualisering
07-04-2017

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KwI - 2016 KwIV, januari 2005 - februari 2017

Actualisering
07-04-2017

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
07-04-2017

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gem. inkomen en arbeidspositie 2005-2014

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2014

Herontwerp
07-04-2017

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
07-04-2017

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen 2005-2014

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Herontwerp
07-04-2017

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) Naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2016 december

Actualisering
07-04-2017

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2015

Bijstelling
07-04-2017

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2015

Bijstelling
07-04-2017

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2015

Correctie
07-04-2017

Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2015

Bijstelling
07-04-2017

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland

Nederlandse inwoners overleden door dodelijke ongevallen, tijdens vervoer en brand, door accidentele val, vergiftiging en verdrinking
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2015

Bijstelling
07-04-2017

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2015

Bijstelling
07-04-2017

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2015

Bijstelling
07-04-2017

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 3e kwartaal 2016

Bijstelling
07-04-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - februari 2017*

Correctie
07-04-2017

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Ervaren gezondheid, chronische aandoeningen, zorggebruik Geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst, positie huishouden, inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
07-04-2017

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Roken, meeroken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, groente, fruit, vis, seksuele gezondheid, mammografie, uitstrijkje, PSA test, griepprik
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
07-04-2017

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2016; 2006 kw I - 2016 kw IV

Actualisering
07-04-2017

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw I 1996 - Kw IV 2016

Actualisering
06-04-2017

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2016; 2010 kw I - 2017 kw I; 2010 jan - 2017 mrt

Actualisering
06-04-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de inflatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - maart 2017

Actualisering
06-04-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de inflatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - maart 2017

Actualisering
06-04-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - maart 2017

Actualisering
06-04-2017

Inflatie; CPI, vanaf 1963

Inflatie vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: januari 1963 - maart 2017

Actualisering
06-04-2017

Inflatie; Nederland, eurozone en Europese Unie, HICP 2015=100

Inflatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - maart 2017

Actualisering
06-04-2017

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - maart 2017

Actualisering
06-04-2017

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: januari 1969 - maart 2017

Actualisering
06-04-2017

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - maart 2017

Actualisering
06-04-2017

pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - maart 2017

Actualisering
04-04-2017

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - januari 2017

Actualisering
31-03-2017

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 januari.

Actualisering
31-03-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 januari.

Actualisering
31-03-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 januari.

Actualisering
31-03-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 januari.

Actualisering
31-03-2017

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 januari.

Actualisering
31-03-2017

Arbeidsparticipatie personen en partner; geboortegeneratie vanaf 1925-1929

Arbeidsparticipatie, verdienerstype en arbeidsduur van paren naar geboortegeneratie, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: geboortegeneratie

Actualisering
31-03-2017

AOW-uitkeringen

AOW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland.
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2017 februari

Actualisering
31-03-2017

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m januari 2017

Actualisering
31-03-2017

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m januari 2017

Actualisering
31-03-2017

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - september 2016

Actualisering
31-03-2017

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - september 2016

Actualisering
31-03-2017

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - september 2016

Actualisering
31-03-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2016

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2016
Frequentie: per kwartaal, periode: september 2016

Actualisering
31-03-2017

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2016, 1998 januari - 2017 februari

Actualisering
31-03-2017

Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio

Opheffingen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) per regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2007- 2016

Actualisering
31-03-2017

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

Oprichtingen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) per regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Actualisering
31-03-2017

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Motorbranche en autobranche. Omzet:indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2016, 2005 kWI - 2016 kWIV

Bijstelling
31-03-2017

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - febr 2017

Actualisering
31-03-2017

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingsaandelen van huishoudens bestedingscategorieën en huishoudenskenmerken
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015

Nieuw
31-03-2017

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag en bestedingsaandeel van huishoudens bestedingscategorieën en betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015

Nieuw
31-03-2017

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag van huishoudens bestedingscategorieën en huishoudenskenmerken
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015

Nieuw
31-03-2017

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 november.

Actualisering
31-03-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 november.

Actualisering
31-03-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 november.

Actualisering
31-03-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 november.

Actualisering
31-03-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 november.

Actualisering
31-03-2017

Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren per ras en regio

Teeltoppervlakte en hoeveelheid geoogste appels en peren per ras naar fruitteeltregio's.
Frequentie: per jaar, periode: 1997 - 2016

Actualisering
31-03-2017

Fruitteelt; oppervlakte fruitboomgaarden, soort fruit

Teeltoppervlakte fruitboomgaarden in Nederland (appels, peren, steenvruchten, kleinfruit en noten)
Frequentie: per jaar, periode: 1992 - 2016

Actualisering
31-03-2017

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

Geoogste hoeveelheden groenten met bijbehorende teeltoppervlakten. Per groentesoort.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Actualisering
31-03-2017

Cito eindtoets basisonderwijs; scores

Citoscores; gemiddelde totaalscore, deelscores Gestandaardiseerd inkomen, herkomstgroepering, woonsituatie
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 tot en met 2014/'15

Actualisering
31-03-2017

MBO; gediplomeerden, herkomstgroepering, generatie, leerweg, woonregio

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
31-03-2017

MBO; gediplomeerden, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
31-03-2017

MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector, leerweg, niveau

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, woonregio gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
31-03-2017

MBO; gediplomeerden, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
31-03-2017

VAVO; gediplomeerden, herkomstgroepering, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2014/'15

Actualisering
31-03-2017

VAVO; gediplomeerden, herkomstgroepering, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2014/'15

Actualisering
31-03-2017

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 februari

Actualisering
31-03-2017

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2016 4e kw

Actualisering
31-03-2017

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2016 4e kw

Actualisering
31-03-2017

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 februari

Actualisering
31-03-2017

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen vervoerd brutogewicht zeevaart naar Nederlandse zeehavens, richting (aanvoer, afvoer), soort lading (verschijningsvorm goederen)
Frequentie: per kwartaal, periode: kwartaal

Actualisering
31-03-2017

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar een zestal regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2017

Herontwerp
30-03-2017

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - maart 2017

Actualisering
30-03-2017

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - maart 2017.

Actualisering
30-03-2017

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016; 2005 KW I - 2016 KW IV; 2005 januari - 2017 januari

Actualisering
30-03-2017

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1981-2016; januari 1981 - februari 2017

Actualisering
30-03-2017

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2010 = 100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, periode: 2005-2016; januari 2005 - februari 2017

Actualisering
30-03-2017

Asielverzoeken; internationaal

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
30-03-2017

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Huwelijkssluitingen, huwenden, van echt scheidenden en verweduwenden naar geslacht en leeftijd (31 december) per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2015

Herontwerp
30-03-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - februari 2017

Actualisering
30-03-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - februari 2017

Actualisering
30-03-2017

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit bij jaarafname Prijscomponten en prijsopbouw
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2007 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
30-03-2017

Mineralenbalans landbouw

Aanvoer, afvoer, emissie, depositie, belasting en overschot mineralen. Stikstof en fosfor.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2015

Actualisering
30-03-2017

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Registraties en aanhoudingen van verdachten, nationaliteit, wel/niet woonachtig in Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2016

Actualisering
30-03-2017

Verdachten; geslacht, leeftijd, land van herkomst en generatie allochtonen

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar herkomstgroepering, generatie, allochtonen, leeftijd en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2016

Actualisering
30-03-2017

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2016

Actualisering
30-03-2017

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, woongemeente en stedelijkheid van de woonbuurt van de verdachte.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Herontwerp
29-03-2017

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
29-03-2017

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief B.T.W.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 1e kwartaal tot en met 2016 4e kwartaal

Actualisering
29-03-2017

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW
Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 -4e kwartaal 2016

Actualisering
29-03-2017

Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers

Totale beleggingen en procentuele verdeling naar type belegging Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 - 2016; 2005 kw I - 2016 kw IV

Actualisering
29-03-2017

Institutionele beleggers; beleggingen buitenland

Beleggingen in het buitenland naar type belegging. Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1980 - 2016; 2005 kw I - 2016 kw IV

Actualisering
29-03-2017

Institutionele beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen

Beleggingen van institutionele beleggers. Institutionele beleggers; aandelen in Nederlnadse beleggingsfondsen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 2009 kw I - 2016 kw IV

Actualisering
29-03-2017

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Aankoop en verkoop vastgoedbeleggingen, overige veranderingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2016, 2003 kw I - 2016 kw IV

Actualisering
29-03-2017

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten; aanbod en verbruik Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 2016 december

Actualisering
29-03-2017

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: Januari 2017

Actualisering
29-03-2017

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2017 februari

Actualisering
29-03-2017

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2017 februari

Actualisering
29-03-2017

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2015

Correctie
29-03-2017

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 kw I - 2016 kw IV

Actualisering
29-03-2017

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-februari 2017; 2010 kw I - 2016 kw IV; 2010-2016

Actualisering
28-03-2017

Onderwijsniveau van personen en partner

Onderwijsniveau van personen en hun partners Onderwijsniveau paar, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2016

Nieuw
28-03-2017

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2016 4e kwartaal

Actualisering
27-03-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - februari 2017*

Actualisering