Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
14-12-2018*

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Actualisering
14-12-2018*

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Actualisering
14-12-2018*

Caribisch NL; leerlingen in het po en vo, geslacht

Leerlingen po en vo Geslacht, leeftijd, onderwijssoort, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 - 2018/'19

Herontwerp
14-12-2018*

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Mbo deelnemers Niveau, studierichting, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 - 2018/'19

Herontwerp
14-12-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KW I - 2018 KW III, jan. 2005 - okt. 2018

Actualisering
14-12-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2015=100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2017, 2014 KW I - 2018 KW III, jan. 2014 - okt. 2018

Actualisering
14-12-2018

Re-integratie; aantal voorzieningen naar type en regio

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m september 2018

Actualisering
14-12-2018

Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorzieningen

Persoonskenmerken, re-integratievoorzieningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2015 t/m september 2018

Actualisering
14-12-2018

Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorzieningen naar type en regio

Rer-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m september 2018

Actualisering
14-12-2018

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - maart 2018

Actualisering
14-12-2018

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - maart 2018

Actualisering
14-12-2018

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - maart 2018

Actualisering
14-12-2018

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2018

Personen met een uitkering Wijken en buurten 2018
Frequentie: per kwartaal, periode: 2018, eerste kwartaal

Nieuw
14-12-2018

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: Q1 2008 - Q4 2018

Correctie
14-12-2018

Perinatale en zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte bij eenlingkinderen naar geboortegewicht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2016

Actualisering
14-12-2018

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2016

Actualisering
14-12-2018

Perinatale en zuigelingensterfte; migratieachtergrond en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar herkomst, generatie, zwangerschapsduur, meerlingen, pariteit en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2016

Actualisering
14-12-2018

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwangerschapsduur en geslacht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2016

Actualisering
14-12-2018

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een- en meerlingen

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwanger- schapsduur, bij een- en meerlingen, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2016

Actualisering
14-12-2018

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 3e kwartaal 2018. Jaargemiddelden 2003 - 2017.

Actualisering
14-12-2018

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, bedrijfstak

Banen, arbeidsvolume, bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten naar werkgelegenheid
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2017

Actualisering
14-12-2018

Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Economische zelfstandigheid, financiële onafhankelijkheid Geslacht, leeftijd, positie in huishouden
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Nieuw
14-12-2018

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Herontwerp
14-12-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2018 juli.

Correctie
14-12-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2018 juli.

Correctie
14-12-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2018 juli.

Correctie
14-12-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2018 juli.

Correctie
14-12-2018

Internationale handel en doorvoer; waarde en gewicht, vervoerwijze

Internationale handel, transport, doorvoer. Werelddelen, goederenhoofdstukken, type stroom, waarde en gewicht, vervoerwijze
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
14-12-2018

Internationale handel en doorvoer; waarde en gewicht, goederenhoofdstukken

Internationale handel, transport, doorvoer Werelddelen, goederenhoofdstukken, type stroom, waarde en gewicht
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
14-12-2018

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Aardgas- en aardoliereserves op Nederlands grondgebied Beginstand, nieuwe vondsten, onttrekking en overige mutaties
Frequentie: per jaar, periode: 1987-2017

Actualisering
14-12-2018

Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa naar type Woningen, bedrijfsgebouwen, GWW, machines en installaties naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Herontwerp
14-12-2018

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2018

Actualisering
13-12-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 januari - 2018 oktober.

Actualisering
13-12-2018

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 oktober

Actualisering
13-12-2018

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2015=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 oktober

Actualisering
13-12-2018

Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari

Huishoudens naar herkomstgroepering van beide partners en wel of geen kinderen per 1 januari
Frequentie: per twee jaar, periode: 2001 - 2018

Actualisering
13-12-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 10 december 2018

Actualisering
13-12-2018

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - oktober 2018

Actualisering
13-12-2018

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Nieuw
13-12-2018

Recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten

Aantal recreatie - instellingen, personeel- en exploitatiegegevens. Naar type recreatie-instelling en periode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014

Actualisering
12-12-2018

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - november 2018

Actualisering
12-12-2018

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - november 2018

Actualisering
12-12-2018

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m november 2018

Actualisering
12-12-2018

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - november 2018

Actualisering
12-12-2018

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- november 2018

Actualisering
12-12-2018

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - november 2018

Actualisering
12-12-2018

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2017*

Bijstelling
12-12-2018

Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte 1971-1994

Particuliere huishoudens naar samenstelling, leeftijd en aantal personen Leeftijd referentiepersoon, aantal personen in het huishouden
Frequentie: eenmalig, periode: 1971-1994

Herontwerp
11-12-2018

Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio

Omzet Standaard bedrijfsindeling(SBI 2008),regio (landsdeel,provincie en COROP)
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Actualisering
11-12-2018

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KwI - 2018 KwIII, januari 2005 - oktober 2018

Actualisering
10-12-2018

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2019

Actualisering
10-12-2018

Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse

Capaciteit, bedden, kamers en aantal hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar sterindeling, in Amsterdam en Nederland
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - september2018

Nieuw
10-12-2018

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per woonland (herkomst) gast en sterindeling, Nederland, Amsterdam
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - september 2018

Nieuw
10-12-2018

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per sterindeling, in Nederland en Amsterdam
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - september 2018

Nieuw
10-12-2018

Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse 2012-2015

Capaciteit, bedden, kamers en aantal hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar sterindeling in Amsterdam en Nederland
Frequentie: stopgezet, periode: januari 2012 - december 2015

Stopgezet
10-12-2018

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse 2012-2015

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per sterindeling Nederland, Amsterdam
Frequentie: stopgezet, periode: Januari 2012 - december 2015

Stopgezet
10-12-2018

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse 2012-2015

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per woonland (herkomst) gast en sterindeling Nederland, Amsterdam
Frequentie: stopgezet, periode: januari 2012 - december 2015

Stopgezet
07-12-2018

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2018 week 47

Actualisering
07-12-2018

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; migratieachtergrond

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Actualisering
07-12-2018

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; inkomen

Diagnoses van personen Diagnoses, inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Actualisering
07-12-2018

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; leeftijd, geslacht

Diagnoses van personen Diagnoses, leeftijd, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Actualisering
07-12-2018

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van particuliere huishoudens inkomensklassen en huishoudkenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2017

Actualisering
07-12-2018

Inkomen van personen; inkomensklassen, persoonskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van personen inkomensklassen, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2017

Actualisering
07-12-2018

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalcategorieën, chemisch afval, ijzerafval, glasafval, papierafval, Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans), afval
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2016

Correctie
07-12-2018

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen 2010-2016

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's
Frequentie: stopgezet, periode: 2010-2016

Stopgezet
06-12-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2018 november

Actualisering
06-12-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2018 november

Actualisering
06-12-2018

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2018 november

Actualisering
06-12-2018

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: 1963 januari - 2018 november

Actualisering
06-12-2018

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2018 november

Actualisering
06-12-2018

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 november

Actualisering
06-12-2018

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: 1969 januari - 2018 november

Actualisering
06-12-2018

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

Banen van werknemers, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, woon-werkafstand
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
06-12-2018

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

Banen van werknemers naar geslacht, leeftijd, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
06-12-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en het aantal werknemers
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
06-12-2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2018 november

Actualisering
06-12-2018

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar

AOW - aanspraken, opgebouwde rechten. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en herkomstgroepering.
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2015

Herontwerp
06-12-2018

Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

Pensioen Geslacht, Leeftijd, Herkomst, Burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Herontwerp
06-12-2018

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 januari t/m 2018 juni

Herontwerp
06-12-2018

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen provincies
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kw 2014 t/m 4e kw 2018

Nieuw
06-12-2018

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

Personen die een demografische gebeurtenis hebben meegemaakt naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie
Frequentie: eenmalig, periode: vanaf geboortegeneratie 1940 tot 1945 t/m geboortegeneratie 1985 tot 1990

Herontwerp
06-12-2018

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: Intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2015
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Herontwerp
06-12-2018

Sociale Monitor, welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2017

Herontwerp
06-12-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - november 2018

Actualisering
06-12-2018

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
06-12-2018

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Kosten sociale basisondersteuning (eerstelijnsloket, algm voorzieningen, Wmo en Jeugd, samenkracht, burgerparticipatie, wijkteams) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
06-12-2018

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning thuis, hulpmiddelen, verblijf en opvang) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
06-12-2018

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2018

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura per gemeente en wijk, 2018
Frequentie: per half jaar, periode: 2018

Nieuw
06-12-2018

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2017

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2017
Frequentie: stopgezet, periode: 2017

Stopgezet
06-12-2018

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
06-12-2018

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf opvang, ondersteuning); leeftijd, geslacht, migratie, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
06-12-2018

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
06-12-2018

Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-1994

Personen in huishoudens naar positie in het huishouden, geslacht en leeftijd, 1 januari
Frequentie: eenmalig, periode: 1971-1994

Herontwerp
05-12-2018

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2018 juli.

Actualisering
05-12-2018

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 januari - 2018 september.

Actualisering
05-12-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans goederen; SITC (3 digits) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2018 september.

Actualisering
04-12-2018

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
04-12-2018

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
04-12-2018

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen, verwachtingen, motieven, bedrijven, industrie Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2010-2019

Actualisering
03-12-2018

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden

Emigranten; sociaal-economische categorie (actief, uitkeringsontvanger, scholier/student), leeftijd en geslacht
Frequentie: per twee jaar, periode: 2000-2011

Herontwerp
03-12-2018

Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector

Leveringen aardgas en elektriciteit, openbaar net Bedrijven, SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Actualisering
30-11-2018

Horeca; omzetontwikkeling, index 2015=100

Horeca; omzet. index 2015 =100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2018, 2005KWI - 2018KWIII

Actualisering
30-11-2018

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom
Frequentie: per maand, periode: 2012-2017; januari 2012 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2017; januari 2012 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2018 derde kwartaal

Actualisering
30-11-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI2008)

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Actualisering
30-11-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Actualisering
30-11-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao (SBI2008)

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per CAO naar leeftijd en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
30-11-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
30-11-2018

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; kenmerken baan, werknemer

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen naar kenmerken van de baan, het bedrijf of de werknemer
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Actualisering
30-11-2018

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Actualisering
30-11-2018

AOW-uitkeringen; kenmerken van uitkeringsontvangers

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2018 oktober

Actualisering
30-11-2018

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Aantal pensioenaanspraken, opgebouwde en te bereiken pensioenbedragen Pensioenuitvoerders, pensioenregelingen en status pensioenaanspraken
Frequentie: per jaar, periode: 2016

Nieuw
30-11-2018

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2018 september

Actualisering
30-11-2018

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur, ultimo kwartaalcijfers
Frequentie: per drie maanden, periode: 2008 ultimo 1e kwartaal - 2018 ultimo 2e kwartaal

Actualisering
30-11-2018

Personen met een bijstandsuitkering; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 kwartaal 1 t/m 2018 kwartaal 2

Actualisering
30-11-2018

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden
Frequentie: per maand, periode: 2007 januari - 2018 september

Actualisering
30-11-2018

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m september 2018

Actualisering
30-11-2018

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2017, 1998 januari - 2018 oktober

Actualisering
30-11-2018

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 1e kwartaal - 2018 2e kwartaal

Actualisering
30-11-2018

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2008 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2015=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - oktober 2018

Actualisering
30-11-2018

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie, verbruik via het hoofdnet, LNG verbruik via regionale netten, verbruik door winningsbedrijven, fakkels.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - Augustus 2018

Actualisering
30-11-2018

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - Augustus 2018

Actualisering
30-11-2018

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Ontwikkeling vd omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonh. Kappers en schoonh.verzor. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2018; KWI 2005 - KWIII 2018

Actualisering
30-11-2018

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet, 2015=100

Uitzendbranche. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2018, 2005 KWI - 2018 KWIII

Actualisering
30-11-2018

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzet. index 2015=100, ontwikkeling Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2018, 2005KWI - 2018KWIII

Actualisering
30-11-2018

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2017, 2005 kWI-2018 kWIII

Actualisering
30-11-2018

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2018 KW III, Jan. 2005 - oktober 2018.

Actualisering
30-11-2018

Productieproces; bedrijfstak en regio; nationale rekeningen

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2016

Nieuw
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
30-11-2018

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2018

Actualisering
30-11-2018

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2018

Actualisering
30-11-2018

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2018

Actualisering
30-11-2018

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2018

Actualisering
30-11-2018

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2018 oktober

Actualisering
30-11-2018

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2018 oktober

Actualisering
30-11-2018

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2018 oktober.

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand, aantal beladen ritten in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NST 2007

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen naar goederensoort NST 2007 in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NSTR

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort in het beroeps- en eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht in het beroeps- en eigen vervoer naar land van laden en lossen
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen, in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1955-2017

Herontwerp
30-11-2018

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Herontwerp
30-11-2018

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2017, 2005 kWI-2018 kWIII

Actualisering
30-11-2018

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - september 2018

Actualisering
29-11-2018

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - november 2018

Actualisering
29-11-2018

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - november 2018.

Actualisering
29-11-2018

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Actualisering
29-11-2018

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2018 september

Actualisering
29-11-2018

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - september 2018

Actualisering
28-11-2018

Productieproces; bedrijfstak en regio; nationale rekeningen 1995-2015

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's
Frequentie: stopgezet, periode: 1995-2015

Stopgezet
28-11-2018

Leefbaarheid woonbuurt; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Problemen en leefbaarheid van woonbuurt, overlast, verloedering, buurtvoorzieningen naar persoonskenmerken. Persoonskenmerken
Frequentie: stopgezet, periode: 2008-2009

Stopgezet
28-11-2018

Onveiligheidsbeleving; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Onveiligheidsbeleving in verband met criminaliteit, onveilige plekken, vermijdingsgedrag naar persoonskenmerken.
Frequentie: stopgezet, periode: 2008-2009

Stopgezet
28-11-2018

Slachtofferschap; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Slachtofferschap geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten en slachtofferschap van (poging tot) inbraak naar persoonskenmerken.
Frequentie: stopgezet, periode: 2008-2009

Stopgezet
27-11-2018

Startende zelfstandigen; loopbaan

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2014

Nieuw
26-11-2018

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw III 2018; januari 2015 - september 2018

Actualisering
26-11-2018

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw III 2018; januari 2015 - september 2018

Actualisering
26-11-2018

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw III 2018; januari 2015 - september 2018

Actualisering
26-11-2018

Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Verkrijgingen uit nagelaten vermogen van overleden Leeftijd, geslacht, relatie met de overledene
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2015

Nieuw
26-11-2018

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Vestigingen, klanten, activiteiten, begeleiding en voorzieningen abonnementsprijzen, groepslessen
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
26-11-2018

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
23-11-2018

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Immi - en emigratie van personen naar land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht voor Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Actualisering
23-11-2018

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2018 oktober

Actualisering
23-11-2018

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2015=100

Motorbranche en autobranche. Omzet:indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2018, 2005 kWI - 2018 kWIII

Herontwerp
23-11-2018

Fruitbomen; appels en peren, ras, leeftijd, plantdichtheid

Oppervlakte appels en peren naar ras, plantdichtheid en leeftijd, fruitras; plantdichtheid; leeftijd
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1997 - 2017

Actualisering
23-11-2018

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - oktober 2018

Actualisering
23-11-2018

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - oktober2018

Actualisering
23-11-2018

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

milieubelastingen, milieuheffingen, energiebelasting, accijns op benzine belastingplichtigen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, bpm
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Actualisering
23-11-2018

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2016-2017

Nieuw
23-11-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2018 oktober

Herontwerp
23-11-2018

Landelijke digitale openbare bibliotheek; gebruik, accounts en licenties

Gebruik, accounts en licenties landelijke digitale openbare bibliotheek E-books, luisterboeken en cursussen
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Nieuw
23-11-2018

Openbare bibliotheken

Aantal openbare bibliotheken, collecties, uitleningen, leden Type collectie, baten en lasten
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2017

Actualisering
23-11-2018

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Lange tijdreeks openbare bibliotheken betreffende de collecties, leden en uitleningen vanaf 1900 tot heden
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2017

Actualisering
22-11-2018

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2018 september

Actualisering
22-11-2018

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen, overgewicht, lichamelijke activiteit/bewegingsnormen en mantelzorg, naar regio.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
21-11-2018

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 september

Actualisering
21-11-2018

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - november 2018

Actualisering
21-11-2018

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - november 2018

Actualisering
21-11-2018

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - oktober 2018

Actualisering
21-11-2018

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 2012 - 3e kwartaal 2018

Actualisering
21-11-2018

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 2012 - 3e kwartaal 2018

Actualisering
21-11-2018

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 2012 - 3e kwartaal 2018

Actualisering
21-11-2018

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)
Frequentie: onregelmatig, periode: 2012 januari - 2018 september

Herontwerp
21-11-2018

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

Branden, Hulpverlening, Brandweer, alarming, uitgerukt, ter plaatse Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Actualisering
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren, arbeidskrachten en bijbehorend aantal bedrijven
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Actualisering
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Herontwerp
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Actualisering
20-11-2018

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Actualisering
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Herontwerp
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Actualisering
20-11-2018

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Actualisering
20-11-2018

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Actualisering
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Actualisering
20-11-2018

Leven lang leren; onderwijskenmerken

Deelnemers levenlang leren Onderwijsvolgend, bekostiging, opleidingsduur, onderwijsrichting
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Nieuw
19-11-2018

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

woonafstand persoon tot ouders, huishoudenspositie, herkomstgroepering huishoudens, herkomst, leeftijd
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
19-11-2018

MBO; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond,generatie, regiokenmerken

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05 - 2016/'17

Actualisering
19-11-2018

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
19-11-2018

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Instromers mbo per sector en niveau Leeftijd, sector, arbeidsmarktpositie 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
16-11-2018

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Actualisering
16-11-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen Geslacht, leeftijd en positie in huishouden
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Herontwerp
16-11-2018

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2018 KW III, jan. 2005 - sep. 2018

Actualisering
16-11-2018

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 omzetontwikkelingen, bedrijfsomvang, index 2015 = 100
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, kwI 2005 - KwIII 2018

Actualisering
16-11-2018

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kw1 - 2018 kw3, jan. 2005 - september 2018

Actualisering
16-11-2018

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: januari 2002-september 2018

Actualisering
16-11-2018

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie, milieudiensten, recycling Milieuactiviteiten, Milieusector, EGSS, milieuonderwijs, milieubeheer
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Herontwerp
16-11-2018

Milieusector naar bedrijfstak; nationale rekeningen

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde en productie van de milieusector, EGSS Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Actualisering
16-11-2018

Gebieden in Nederland 2019

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2019 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2019

Nieuw
16-11-2018

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Actualisering
15-11-2018

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - oktober 2018

Actualisering
15-11-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - oktober 2018

Herontwerp
15-11-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: 2003 januari – 2018 oktober

Herontwerp
15-11-2018

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, baan- en bedrijfskenmerken

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, soort flexibele baan, sbi, bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
15-11-2018

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, woonregio

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, landsdelen, provincies, corop, stedelijkheid
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
15-11-2018

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfsgrootte
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 4e kw 2018

Actualisering
15-11-2018

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kw 2012 - 4e kw 2018

Actualisering
15-11-2018

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 4e kw 2018

Actualisering
15-11-2018

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kw 2008 t/m 4e kw 2018

Actualisering
15-11-2018

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Doodgeboren kinderen Geslacht, leeftijd moeder, kenmerken geboorte
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Herontwerp
15-11-2018

Levend geboren kinderen; geboortegeneratie vrouwen en leeftijd moeder

Levend geboren kinderen, naar leeftijd en burgerlijke staat van de moeder en volgorde van geboorte uit de moeder
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935 - 1997

Herontwerp
15-11-2018

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Connections electricity production electricity, water oil transit Caribbean Netherlands, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2017

Revisie
15-11-2018

Caribisch Nederland; onderbrekingen in de distributie van elektriciteit

Aantal onderbrekingen, duur stroomonderbrekingen Caribisch Nederland, Bonaire, Saba
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Actualisering
15-11-2018

Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Prijsindexcijfers van binnenvaart, natte bulk, droge bulk en container.
Frequentie: per kwartaal, periode: kw IV 2014 - kw III 2018, jaargemiddelde 2015 - 2017.

Actualisering
15-11-2018

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's
Frequentie: stopgezet, periode: 1996-2017

Stopgezet
14-11-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917

Historie in- en uitvoerwaarde; SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per jaar, periode: 1917 - 2017.

Nieuw
14-11-2018

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, 1995 Kw1-2018 Kw3

Herontwerp
14-11-2018

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, 1995 Kw1- 2018 Kw3

Herontwerp
14-11-2018

Raming CO2-emissie naar lucht; Nederlandse economie, Nationale rekeningen

Raming CO2-Emissie naar lucht, kwartaal mutaties, milieurekeningen Nederlandse economie (huishoudens en bedrijven)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015-2018

Actualisering