Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
20-03-2018

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2018 februari

Actualisering
20-03-2018

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en andere persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
20-03-2018

Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Bedrijfsvoertuigen naar voertuigkenmerken (type, bouwjaar, gewicht laadvermogen, brandstof, cilinders) en eigenaar (provincie van vestiging)
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
20-03-2018

Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Kenmerken motorfietsen zoals bouwjaar, aantal cilinders, cilinderinhoud, naar provincie en leeftijd (in klassen) van de eigenaar van de motorfiets
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
20-03-2018

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Personenauto's naar bouwjaar, brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur, naar leeftijd en (woon)provincie van de eigenaar
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
20-03-2018

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2017 4e kwartaal

Actualisering
19-03-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio

Kerncijfers overledenen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2016

Actualisering
19-03-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Overledenen Geslacht, leeftijd, generatie, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Herontwerp
19-03-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Overledenen naar geslacht, leeftijd op de laatste verjaardag en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering
19-03-2018

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - jan. 2018

Nieuw
19-03-2018

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Actualisering
16-03-2018

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2018 week 9

Actualisering
16-03-2018

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - jan. 2018

Nieuw
16-03-2018

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - januari 2018

Actualisering
16-03-2018

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - januari 2018

Actualisering
16-03-2018

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Ervaren gezondheid, chronische aandoeningen, zorggebruik Geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst, positie huishouden, inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
16-03-2018

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2017; 1e kwartaal 2002-4e kwartaal 2017; januari 2002-januari 2018

Actualisering
16-03-2018

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - januari 2018

Actualisering
16-03-2018

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2017)

personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen geslacht, persoonskenmerken, gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2015

Nieuw
16-03-2018

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerk, gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2015

Nieuw
16-03-2018

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

weidegang van melkvee, naar GVE-klasse en regio weidegang, melkvee, vrouwelijk jongvee, melkveebedrijven, GVE-klasse
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2016

Nieuw
16-03-2018

Gebieden in Nederland 2018

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2018 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2018

Actualisering
16-03-2018

Branden; reactietijden van de brandweer, regio

Starttijd, Alarmtijd, Uitruktijd, Rijtijd, Responstijd,brandweer, branden provincie, veiligheidsregio
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2017

Actualisering
16-03-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-februari 2018; 2010 kw I - 2017 kw IIII; 2010-2017

Actualisering
15-03-2018

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - Februari 2018

Actualisering
15-03-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - februari 2018

Actualisering
15-03-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - februari 2018

Actualisering
15-03-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2017, 2014 KW I - 2017 KW IV, jan. 2014 - jan. 2018

Actualisering
15-03-2018

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - jan. 2018

Actualisering
15-03-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - jan. 2018

Actualisering
15-03-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2017; 2002 januari - 2018 januari.

Actualisering
15-03-2018

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 januari

Actualisering
15-03-2018

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 januari

Actualisering
15-03-2018

Re-integratie; voorzieningen naar type en regio

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/mdecember 2017

Actualisering
15-03-2018

Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorzieningen

Persoonskenmerken, re-integratievoorzieningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2015 t/m december 2017

Actualisering
15-03-2018

Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorzieningen naar type en regio

Rer-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m december 2017

Actualisering
15-03-2018

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Balans en resultatenrekening van grote ondernemingen in de niet-financiële sector naar activiteit en naar buitenlands belang.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Bijstelling
15-03-2018

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Bijstelling
15-03-2018

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Huishoudensprognose; Kind, alleenstaand, samenwonend, ouder, overig lid, in institutionele huishouden, naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Huishoudensprognose; Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, naar leeftijd en burgerlijke staat
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2016-2060

Huishoudensprognose; particuliere huishoudens naar grootte, leeftijd en geslacht
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2016-2060

Huishoudensprognose; Paren en eenouders naar kindertal, leeftijd referentiepersoon
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2016-2060

Huishoudensprognose; Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, leeftijd referentiepersoon
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, immigratie, emigratie Caribisch Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Nieuw
15-03-2018

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 4e kwartaal 2017. Jaargemiddelden 2003 - 2017.

Actualisering
15-03-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 12 maart 2018

Actualisering
15-03-2018

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014-2017; 2014 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Actualisering
15-03-2018

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt
Frequentie: eenmalig, periode: 2017

Herontwerp
15-03-2018

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2016

Geregistreerde vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en geweldsmisdrijven per wijk en buurt
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
14-03-2018

Gemeentefinanciën vanaf 1900

Gerealiseerde gemeentelijke baten en lasten, schuld. Gemeentelijke heffingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2016

Actualisering
14-03-2018

Provinciefinanciën vanaf 1900

Provincierekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld Provinciale heffingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2016

Actualisering
14-03-2018

Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Waterschapsrekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld. Waterschapsheffingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1936 - 2016

Actualisering
14-03-2018

Landbouw; biologisch, fase omschakeling naar biologische productie

Oppervlakten biologische teelt van gewassen onder glas en in open grond en biologisch gehouden dieren, fase omschakeling
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2017

Actualisering
14-03-2018

Landbouw; biologisch en/of in omschakeling; gewassen, dieren, nationaal

Oppervlakte van gewassen, aantal dieren Gewassen en dieren
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2017

Actualisering
14-03-2018

Landbouw; biologisch en/of in omschakeling, gewassen, dieren, regionaal

Oppervlakte biologische gewassen, aantal biologisch gehouden dieren per regio
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2017

Actualisering
14-03-2018

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Het aantal vliegtuigbewegingen op overland - en terreinvluchten op de kleine Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2017; 1998 kw I - 2017 kw IV; 1998 januari - 2017 december.

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand, aantal beladen ritten in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2017

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; kerncijfers per bedrijfstak

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand en aantal beladen ritten per bedrijfstak door Nederlandse wegvoertuigen
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; kerncijfers per milieuklasse

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand en aantal beladen ritten per milieuklasse van het voertuig
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NST 2007

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen naar goederensoort NST 2007 in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NSTR

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort in het beroeps- en eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2017

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse in het beroeps- en eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht in het beroeps- en eigen vervoer naar land van laden en lossen
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2017

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie

Vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie, in het (inter)nationale goederenvervoer; vervoersland, land van laden/lossen
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2016

Actualisering
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen, in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1955-2017

Actualisering
12-03-2018

Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

(On)veiligheidsgevoelens, Beoordeling van criminaliteit in eigen buurt Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017

Herontwerp
12-03-2018

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

Fysieke verloedering, Sociale overlast, Verkeersoverlast Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017

Herontwerp
12-03-2018

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

Slachtoffer van geweldsdelict, vandalisme, vermogensdelict Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017

Herontwerp
12-03-2018

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - februari 2018

Actualisering
12-03-2018

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2018

Actualisering
12-03-2018

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m februari 2018

Actualisering
12-03-2018

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2018

Actualisering
12-03-2018

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- februari 2018

Actualisering
12-03-2018

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2018

Actualisering
12-03-2018

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KwI - 2017 KwIV, januari 2005 - januari 2018

Nieuw
12-03-2018

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KwI - 2017 KwIV, januari 2005 - januari 2018

Actualisering
12-03-2018

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

Banen van werknemers, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, woon-werkafstand
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
12-03-2018

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

Banen van werknemers naar geslacht, leeftijd, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
12-03-2018

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: 1946 - december 2017

Bijstelling
12-03-2018

Varkens- en pluimveerechten

Varkensrechten, pluimveerechten, aantal dieren, fosfaatproductie Regio
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Actualisering
12-03-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting en regiokenmerken

Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs. Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2017/'18

Actualisering
12-03-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs. Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2017/'18

Actualisering
12-03-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Deelnemers aan het middelbaar onderwijs. Niveau, leerweg, migratieachtergrond.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2017/'18

Actualisering
12-03-2018

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, studierichting
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2017/'18

Actualisering
12-03-2018

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 t/m 2017/'18

Actualisering
12-03-2018

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

HO ingeschrevenen, onderwijssoort, studentkenmerken Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsfase
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 t/m 2017/'18

Actualisering
09-03-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - november 2017

Actualisering
09-03-2018

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 2018

Actualisering
09-03-2018

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; aantal woningtype, oppervlakteklasse, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 2018

Actualisering
09-03-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2016

Actualisering
09-03-2018

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Luchtverontreiniging, Nederlandse emissies berekend volgens de NEC - richtlijn van de Europese Unie. Naar broncategorie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2016

Actualisering
09-03-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
09-03-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door stationaire bronnen Raffinaderijen, energiebedrijven, nijverheid, particuliere huishoudens
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2016

Actualisering
09-03-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie, brandstofsoort en wegtype,
Frequentie: per jaar, periode: 1980, 1985, 1990 - 2016

Actualisering
09-03-2018

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2016

Actualisering
09-03-2018

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2017

Actualisering
09-03-2018

Woonplaatsen in Nederland 2018

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel
Frequentie: eenmalig, periode: 2018

Nieuw
09-03-2018

Stikstof, fosfor in Nederland, 1986-2013

Totaal - , bodem en grondwater- en zoet oppervlaktewater balans. Stikstof, fosfor.
Frequentie: stopgezet, periode: 1986, 1990, 1995, 1997 - 2013.

Stopgezet
08-03-2018

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1963 - februari 2018

Actualisering
08-03-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari 2016 - februari 2018

Actualisering
08-03-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - februari 2018

Actualisering
08-03-2018

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - februari 2018

Actualisering
08-03-2018

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - februari 2018

Actualisering
08-03-2018

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - februari 2018

Actualisering
08-03-2018

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: Januari 1969 - februari 2018

Actualisering
08-03-2018

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsregelingen
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2016

Actualisering
08-03-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - februari 2018

Actualisering
08-03-2018

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2016

Actualisering
08-03-2018

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten

Internetfaciliteiten, -gebruik, -activiteiten Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2017

Correctie
07-03-2018

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - februari 2018

Actualisering
07-03-2018

Gebieden in Nederland 2016

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2016 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Correctie
07-03-2018

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

Bedrijfsopleidingen deelname uren uitgaven Totaal tijdreeks
Frequentie: onregelmatig, periode: 1986-2015

Correctie
06-03-2018

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Actualisering
06-03-2018

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2017; 1996 januari - 2017 december.

Actualisering
06-03-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2017; 1996 januari - 2017 december.

Actualisering
06-03-2018

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

huishoudens, gestandaardiseerd inkomen, besteedbaar inkomen populatie, huishoudenskenmerk, regio, periode
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2015

Nieuw
06-03-2018

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

gestandaardiseerd inkomen, vermogen, huishoudens, decielgroep populatie, decielen
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2016

Nieuw
06-03-2018

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2017; 1996 januari - 2017 december.

Actualisering
06-03-2018

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2017 december.

Actualisering
06-03-2018

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 oktober.

Actualisering
06-03-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 oktober.

Actualisering
06-03-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 oktober.

Actualisering
06-03-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 oktober.

Actualisering
06-03-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 oktober.

Actualisering
06-03-2018

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2017; 2002 januari - 2017 december.

Actualisering
02-03-2018

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Actualisering
02-03-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16

Nieuw
02-03-2018

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Migratieachtergrond, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2017/'18

Actualisering
02-03-2018

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2016/'17

Actualisering
02-03-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16

Nieuw
02-03-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Nieuw
02-03-2018

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2017/'18

Actualisering
02-03-2018

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2017/'18

Actualisering
02-03-2018

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), bedrijfsgrootte, leeftijd bestelauto
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2016

Herontwerp
02-03-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstakken

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van vrachtauto’s en trekkers van bedrijven naar branche (SBI 2008), laadvermogen, milieuklasse en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
02-03-2018

Bedrijfsbestelauto's; kenmerken bestelauto, bedrijfstakken (SBI 2008)

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) brandstof, leeftijd, laadvermogen, gewicht volle wagen, breedte voertuig
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
02-03-2018

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen

Kilometers bestelauto's naar brandstof, leeftijd voertuig, gewicht bedrijfsklaar
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
01-03-2018

Burgers en politie; regio

Contacten politie, tevredenheid contacten, functioneren politie in buurt Regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Ondervonden delicten; regio

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

(On)veiligheidsbeleving; regio

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in buurt en woonplaats
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Preventie; regio

Vermijdingsgedrag, preventieve voorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Slachtofferschap criminaliteit; regio

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Burgers en politie; persoonskenmerken

Contacten politie, tevredenheid contacten, functioneren politie in buurt
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken

Leefbaarheid woonbuurt, overlast Persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in woonbuurt en woonplaats, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Preventie; persoonskenmerken

Vermijdingsgedrag; preventieve vooorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Ondervonden delicten; persoonskenmerken

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
01-03-2018

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Actualisering
01-03-2018

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Actualisering
01-03-2018

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, woongemeente en stedelijkheid van de woonbuurt van de verdachte.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Actualisering
01-03-2018

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Registraties en aanhoudingen van verdachten, nationaliteit, wel/niet woonachtig in Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Actualisering
01-03-2018

Verdachten; geslacht, leeftijd, land van herkomst en generatie allochtonen

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar herkomstgroepering, generatie, allochtonen, leeftijd en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2017

Actualisering
01-03-2018

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2017

Actualisering
01-03-2018

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

Geregistreerde en aangehouden verdachten van misdrijven, naar recidive, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Actualisering
01-03-2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2017; 2010 kw I - 2017 kw IV; 2010 jan - 2018 feb

Actualisering
01-03-2018

Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen voedingsmiddelen vanaf 1800

Gemiddelde prijzen voedingsmiddelen: aardappelen, hamlappen, kippeneieren brood, bier, kaas, koffie, margarine, melk, riblappen, rijst, roomboter
Frequentie: per jaar, periode: 1800 - 2017

Actualisering
01-03-2018

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2016; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2017 november.

Actualisering
01-03-2018

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Bijstelling
01-03-2018

Verkeersintensiteit; rijkswegen

Verkeersintensiteiten op Nederlandse rijkswegen
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Bijstelling
01-03-2018

Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen van consumentenartikelen vanaf 2000

Gemiddelde prijzen van consumentenartikelen zoals brandstoffen, eten en drinken in de horeca, levensmiddelen en diensten
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2017

Actualisering
28-02-2018

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet en uren, SBI 2008

Uitzendbranche. Omzet en uitzenduren: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 KWI - 2017 KWIV

Actualisering
28-02-2018

Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Horeca; omzet. index 2010 =100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2017, 2005KWI - 2017KWIV

Actualisering
28-02-2018

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom
Frequentie: per maand, periode: 2012-2017; januari 2012 - januari 2018

Nieuw
28-02-2018

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2017; januari 2012 - januari 2018

Nieuw
28-02-2018

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2017 vierde kwartaal

Actualisering
28-02-2018

Arbeidsdeelname; kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910 tot 1915

Arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, inkomen en uitkering naar geboortegeneratie en leeftijd, cohort en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: vanaf geboortegeneratie 1910-1914 tot en met geboortegeneratie 1995-1999

Actualisering
28-02-2018

Arbeidsparticipatie personen en partner; geboortegeneratie vanaf 1925-1929

Arbeidsparticipatie, verdienerstype en arbeidsduur van paren naar geboortegeneratie, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: geboortegeneratie

Actualisering
28-02-2018

Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen per maand, 2010-2015

Aantal AO-uitkeringen per maand Geslacht, leeftijd, herkomst, mate ao, diagnose, periode
Frequentie: stopgezet, periode: januari 2010 - december 2015

Stopgezet
28-02-2018

Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken ontvanger, 2010-2015

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet per 31 december Medische oorzaak, mate van AO, WSW-indicatie, UWV-bedrijfssector
Frequentie: stopgezet, periode: 2010-2015

Stopgezet
28-02-2018

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m december 2017

Actualisering
28-02-2018

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur, ultimo kwartaalcijfers
Frequentie: per drie maanden, periode: 2008 ultimo 1e kwartaal - 2017 ultimo 3e kwartaal

Actualisering
28-02-2018

Personen met een bijstandsuitkering; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 kwartaal 1 t/m 2017 kwartaal 3

Actualisering
28-02-2018

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m december 2017

Actualisering
28-02-2018

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m december 2017

Actualisering
28-02-2018

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2018, 1998 januari - 2018 januari

Actualisering
28-02-2018

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie herkomstgroepering, geslacht
Frequentie: per maand, periode: 1995 - januari 2018

Actualisering
28-02-2018

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - januari 2018

Actualisering
28-02-2018

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - januari 2018

Actualisering
28-02-2018

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2008 - januari 2018

Actualisering
28-02-2018

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - januari 2018

Actualisering
28-02-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - januari 2018

Actualisering
28-02-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - januari 2018

Actualisering
28-02-2018

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Branches informatie en communicatie. Omzet: indexcijfers 2010 = 100 ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 KWI - 2017 KWIV

Actualisering
28-02-2018

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Ontwikkeling van de omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonheidsverzorging. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2017; KWI 2005 - KWIV 2017

Actualisering
28-02-2018

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Zakelijke dienstverlening. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 kWI - 2017 kwIV

Actualisering
28-02-2018

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2017, 2005 kWI-2017 kWIV

Actualisering
28-02-2018

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2017 KW IV, Jan. 2005 - Jan 2018.

Nieuw
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - december 2017

Actualisering
28-02-2018

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - december 2017

Actualisering
28-02-2018

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - december 2017

Actualisering
28-02-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, Migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017'18

Herontwerp
28-02-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017/'18

Actualisering
28-02-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio en woonregio in detail
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017/'18

Actualisering
28-02-2018

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond en regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2017/'18

Actualisering
28-02-2018

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs op speciale scholen Migratieachtergrond en regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2017/'18

Actualisering
28-02-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017/'18

Actualisering
28-02-2018

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2018 januari

Actualisering
28-02-2018

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2018 januari

Actualisering
28-02-2018

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016, 2005 kWI-2017 kWIV

Actualisering
27-02-2018

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - februari 2018

Actualisering
27-02-2018

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - februari 2018.

Actualisering
27-02-2018

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017; 2005 KW I - 2017 KW IV; 2005 januari - 2017 december

Actualisering
27-02-2018

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Actualisering
27-02-2018

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Actualisering
27-02-2018

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Actualisering
27-02-2018

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw IV 2017; januari 2015 - december 2017

Actualisering
27-02-2018

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw IV 2017; januari 2015 - december 2017

Actualisering
27-02-2018

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw IV 2017; januari 2015 - december 2017

Actualisering
27-02-2018

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2018

Actualisering
27-02-2018

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Actualisering
27-02-2018

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2004 - 2018

Actualisering
27-02-2018

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2018

Actualisering
27-02-2018

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2018

Actualisering
26-02-2018

Bevolking per maand; leeftijd, geslacht, herkomst, generatie

Bevolking per de eerste van de maand naar herkomstgroepering, generatie, leeftijd en geslacht
Frequentie: per kwartaal, periode: 1 januari 2006 - 1 oktober 2016

Herontwerp
26-02-2018

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2017; 1999 kw I - 2017 kw IV; 1999 januari - 2018 januari.

Actualisering
23-02-2018

Caribisch NL; leerlingen, onderwijssoort, leeftijd

Deelname leerlingen aan het onderwijs in Caribisch Nederland Leeftijd, onderwijssoort en periode
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 t/m 2017/'18

Actualisering
23-02-2018

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Motorbranche en autobranche. Omzet:indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 kWI - 2017 kWIV

Actualisering
23-02-2018

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Nieuw
23-02-2018

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Nieuw
23-02-2018

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelwagens, soort gebruiker van een bestelauto, gemeente, provincie, landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
22-02-2018

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 december

Actualisering
22-02-2018

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - januari 2018

Actualisering
22-02-2018

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2017

Actualisering
22-02-2018

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2017

Actualisering
22-02-2018

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2017

Actualisering
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, jongeren (15 tot 25 jaar)

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname, Caribisch NL
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Nieuw
21-02-2018

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken SBI 2008, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
21-02-2018

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- januari 2018

Nieuw
21-02-2018

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2017; 1995 kw1 - 2017 kw4; 1995 januari - 2017 december

Actualisering
21-02-2018

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - februari 2018

Actualisering
21-02-2018

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - februari 2018

Actualisering
20-02-2018

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo van Bonaire volgens de SITC-indeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 - 2017, 2011 3e kwartaal - 2017 4e kwartaal.

Actualisering
20-02-2018

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 - 2017, 2011 3e kwartaal - 2017 4e kwartaal.

Actualisering
20-02-2018

Waterschappen; tarieven heffingen

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2018

Actualisering
20-02-2018

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)
Frequentie: per jaar, periode: 2014 t/m 2018

Actualisering
20-02-2018

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2018

Actualisering
19-02-2018

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Actualisering
19-02-2018

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Actualisering
19-02-2018

Emigranten; herkomst en land van bestemming, sociaal-economische categorie

Emigranten naar herkomst, land van bestemming en sociaal-economische categorie (actief, uitkeringsontvanger, scholier/student) leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2000-2011

Herontwerp
19-02-2018

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)
Frequentie: onregelmatig, periode: 2012-2017; 2012 kw I - 2017 kw IV; 2012 januari - 2017 december.

Actualisering
19-02-2018

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2017

Actualisering
19-02-2018

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2017

Actualisering
19-02-2018

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2017

Actualisering
19-02-2018

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2017

Actualisering
19-02-2018

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2017

Actualisering