Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
18-06-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI2008)

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2016

Herontwerp
18-06-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao (SBI2008)

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per CAO naar leeftijd en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
18-06-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
18-06-2018

Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht

Immi - en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Actualisering
18-06-2018

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2018 KW I, jan. 2005 - apr. 2018

Actualisering
18-06-2018

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2018 KW I, jan. 2005 - april 2018

Actualisering
18-06-2018

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2018

Actualisering
18-06-2018

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2018

Actualisering
18-06-2018

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2018

Actualisering
18-06-2018

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2018

Actualisering
18-06-2018

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2018

Actualisering
15-06-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KW I - 2018 KW I, jan. 2005 - apr. 2018

Actualisering
15-06-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2015=100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2017, 2014 KW I - 2018 KW I, jan. 2014 - apr. 2018

Actualisering
15-06-2018

Re-integratie; voorzieningen naar type en regio

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m maart 2018

Actualisering
15-06-2018

Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorzieningen

Persoonskenmerken, re-integratievoorzieningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2015 t/m maart 2018

Actualisering
15-06-2018

Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorzieningen naar type en regio

Rer-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m maart 2018

Actualisering
15-06-2018

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst en uitkeringsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2008 t/m 2017

Herontwerp
15-06-2018

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur, ultimo kwartaalcijfers
Frequentie: per drie maanden, periode: 2008 ultimo 1e kwartaal - 2017 ultimo 4e kwartaal

Herontwerp
15-06-2018

Personen met een bijstandsuitkering; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 kwartaal 1 t/m 2017 kwartaal 4

Herontwerp
15-06-2018

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2018

Actualisering
15-06-2018

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2018

Actualisering
15-06-2018

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 1e kwartaal 2018. Jaargemiddelden 2003 - 2017.

Actualisering
15-06-2018

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - apri 2018

Actualisering
15-06-2018

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit; arbeid; kapitaal; groeirekeningen SBI2008
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
15-06-2018

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Migratieachtergrond, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2017/'18

Actualisering
15-06-2018

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, studierichting
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2017/'18

Actualisering
15-06-2018

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Actualisering
15-06-2018

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort, studentkenmerken Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsfase
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Actualisering
15-06-2018

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2017/'18

Actualisering
15-06-2018

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 1e kwartaal

Correctie
15-06-2018

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs voor binnensport en buitensport, ledental, accommodatie, werkzame personen, vrijwilligers, baten, lasten, type sportclub
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000 - 2015

Herontwerp
14-06-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2017; 2002 januari - 2018 april.

Actualisering
14-06-2018

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 april

Actualisering
14-06-2018

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 april

Actualisering
14-06-2018

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2017

Herontwerp
14-06-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 11 juni 2018

Actualisering
14-06-2018

Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio

Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, veiligheidsregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018*

Actualisering
14-06-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - januari 2018

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: stopgezet, periode: 2005 - 2017, 2005 KW I - 2017 KW IV, jan. 2005 - jan. 2018

stopgezet
13-06-2018

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014-2018; 2014 1e kwartaal - 2018 1e kwartaal

Actualisering
12-06-2018

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzet. index 2015=100, ontwikkeling Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2018, 2005KWI - 2018KWI

Correctie
12-06-2018

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Productie elektr. en warmte. Inzet van brandstoffen. Opgesteld vermogen. Naar bedrijfsgroepen, type installatie en warmtekrachtopwekking.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Herontwerp
11-06-2018

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - mei 2018

Actualisering
11-06-2018

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - mei 2018

Actualisering
11-06-2018

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m mei2018

Actualisering
11-06-2018

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - mei 2018

Actualisering
11-06-2018

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- mei 2018

Actualisering
11-06-2018

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - mei 2018

Actualisering
11-06-2018

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.
Frequentie: per maand, periode: 1919 - maart 2018

Actualisering
08-06-2018

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KwI - 2018 KwI, januari 2005 - april 2018

Actualisering
08-06-2018

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KwI - 2018 KwI, januari 2005 - april 2018

Actualisering
08-06-2018

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Doodgeboren kinderen Geslacht, leeftijd moeder, kenmerken geboorte
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Actualisering
08-06-2018

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Actualisering
08-06-2018

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2018 week 21

Actualisering
08-06-2018

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2016/'17

Actualisering
08-06-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, Migratieachtergrond, generatie, schoolregio, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017'18

Actualisering
08-06-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017/'18

Actualisering
08-06-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio in detail
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017/'18

Actualisering
08-06-2018

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2015/'16

Herontwerp
08-06-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergond, leeftijd, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2016/'17

Herontwerp
08-06-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017/'18

Actualisering
08-06-2018

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2016/'17

Actualisering
08-06-2018

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten Onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2016/'17

Herontwerp
07-06-2018

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1963 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari 2016 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: Januari 1969 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2017; 2010 kw I - 2018 kw I; 2010 jan - 2018 mei

Actualisering
07-06-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2017; 1e kwartaal 2002-1e kwartaal 2018; januari 2002-april 2018

Actualisering
06-06-2018

Caribisch Nederland; welzijn, persoonskenmerken

Geluk, tevredenheid met leven naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017

Herontwerp
06-06-2018

Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken

Spreekt één taal, spreekt meer dan één taal, gesproken talen en voertaal naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017

Herontwerp
06-06-2018

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek van gelovigen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017

Herontwerp
06-06-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2017/'18

Actualisering
06-06-2018

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

Personenauto's en motoren per 1000 inwoners, soort bedrijfsvoertuigen (trekkers, bussen, vrachtauto's, aanhangers en opleggers), provincie
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 1990 - 1 januari 2017

Actualisering
06-06-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2017/'18

Actualisering
06-06-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

Deelnemers aan het middelbaar onderwijs Niveau, leerweg, migratieachtergrond
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2017/'18

Actualisering
05-06-2018

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Actualisering
05-06-2018

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht partnerschappen en huwende personen
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Actualisering
05-06-2018

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 omzetontwikkelingen, bedrijfsomvang, index 2015 = 100
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, kwI 2005 - Kw1 2018

Herontwerp
04-06-2018

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levendgeborenen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd van de vader (op 31 december)
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2017

Actualisering
04-06-2018

Overledenen; kerncijfers

Overledenen naar aantal en verhouding, naar burgerlijke staat, zuigelingen - en perinatale sterfte en levensverwachting bij de geboorte.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Actualisering
04-06-2018

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - december 2017

Actualisering
04-06-2018

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2017; 1996 januari - 2018 maart.

Actualisering
04-06-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2017; 1996 januari - 2018 maart.

Actualisering
04-06-2018

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2017; 1996 januari - 2017 december.

Bijstelling
04-06-2018

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2017 december.

Bijstelling
04-06-2018

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 januari.

Actualisering
04-06-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 januari.

Actualisering
04-06-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 januari.

Actualisering
04-06-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 januari.

Actualisering
04-06-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 januari.

Actualisering
04-06-2018

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2017; 2002 januari - 2018 maart.

Actualisering
04-06-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans goederen; SITC (3 digits) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2004 - 2017; 2004 januari - 2018 maart.

Actualisering
01-06-2018

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017

Actualisering
01-06-2018

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)
Frequentie: onregelmatig, periode: 2012-2017; 2012 kw I - 2018 kw I; 2012 januari - 2018 maart.

Bijstelling
01-06-2018

Winsten van zelfstandige artsen; leeftijd, geslacht, 2001-2015

Gemiddelde winst en aantal zelfstandige medici (huisarts, tandarts en medisch specialist) naar leeftijd en geslacht
Frequentie: stopgezet, periode: 2001-2015

stopgezet
01-06-2018

Winsten van zelfstandige artsen; beroep en specialisme, 2001-2014

Gemiddelde winst en aantal zelfstandige medici (huisarts, tandarts en medisch specialist)
Frequentie: stopgezet, periode: 2001-2014

stopgezet
01-06-2018

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: 1946 - maart 2018

Actualisering
01-06-2018

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - maart 2018

Actualisering
31-05-2018

Horeca; omzetontwikkeling, index 2015=100

Horeca; omzet. index 2010 =100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2018, 2005KWI - 2018KWI

Nieuw
31-05-2018

Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van personen
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017, kw1 2017 - kw1 2018

Nieuw
31-05-2018

Maatstaven gemeentefonds: Sociaal domein: diverse peildata; regio 2018

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2018
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Nieuw
31-05-2018

AOW-uitkeringen; geslacht,leeftijd,migratieachtergr.,burg.staat,woonland

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2018 april

Actualisering
31-05-2018

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m maart 2018

Actualisering
31-05-2018

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m maart 2018

Actualisering
31-05-2018

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m maart 2018

Actualisering
31-05-2018

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2018, 1998 januari - 2018 april

Actualisering
31-05-2018

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Actualisering
31-05-2018

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Ontwikkeling vd omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonh. Kappers en schoonh.verzor. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2018; KWI 2005 - KWI 2018

Nieuw
31-05-2018

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet, 2015=100

Uitzendbranche. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2018, 2005 KWI - 2018 KWI

Nieuw
31-05-2018

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik naar geslacht en leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en inkomen
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016/2017

Herontwerp
31-05-2018

Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Leefstijl en preventie naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en herkomst
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2017

Herontwerp
31-05-2018

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2016

Zorguitgaven; aanbieders en financiering, internationaal vergelijkbaar
Frequentie: stopgezet, periode: 2005-2016

stopgezet
31-05-2018

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2016

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en aanbieders
Frequentie: stopgezet, periode: 2005-2016

stopgezet
31-05-2018

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, financiering,2005-2016

Zorguitgaven; functies en financiering, internationaal vergelijkbaar
Frequentie: stopgezet, periode: 2005-2016

stopgezet
31-05-2018

Zorguitgaven; kerncijfers, 1998-2016

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: stopgezet, periode: 1998-2016

stopgezet
31-05-2018

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron
Frequentie: stopgezet, periode: 1998-2016

stopgezet
31-05-2018

Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg, 1998-2016

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: stopgezet, periode: 1998-2016

stopgezet
31-05-2018

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
31-05-2018

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per half jaar, periode: 2005-2017, 2005 kWI-2018 kWI

Nieuw
31-05-2018

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2018 KW I, Jan. 2005 - april 2018.

Actualisering
31-05-2018

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar een zestal regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2018

Actualisering
31-05-2018

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2017/'18

Actualisering
31-05-2018

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs op speciale scholen Migratieachtergrond, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2017/'18

Actualisering
31-05-2018

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2018 april

Actualisering
31-05-2018

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2018 april

Actualisering
31-05-2018

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2017, 2005 kWI-2018 kWI

Nieuw
31-05-2018

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw I; 1999 januari - 2018 april.

Actualisering
31-05-2018

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Goederenvervoer per spoor; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Actualisering
31-05-2018

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2017 4e kwartaal

Bijstelling
31-05-2018

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Actualisering
31-05-2018

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen vervoerd brutogewicht zeevaart naar Nederlandse zeehavens, richting (aanvoer, afvoer), soort lading (verschijningsvorm goederen)
Frequentie: per kwartaal, periode: kwartaal

Actualisering
30-05-2018

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - mei 2018

Actualisering
30-05-2018

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - mei 2018.

Actualisering
30-05-2018

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom
Frequentie: per maand, periode: 2012-2017; januari 2012 - april 2018

Actualisering
30-05-2018

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2017; januari 2012 - april 2018

Actualisering
30-05-2018

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2018 eerste kwartaal

Actualisering
30-05-2018

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2018 1e kwartaal

Actualisering
30-05-2018

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw I 2018; januari 2015 - maart 2018

Actualisering
30-05-2018

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw I 2018; januari 2015 - maart 2018

Actualisering
30-05-2018

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw I 2018; januari 2015 - maart 2018

Actualisering
30-05-2018

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2008 - april 2018

Actualisering
30-05-2018

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - april 2018

Actualisering
30-05-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2015=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2018

Actualisering
30-05-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - april 2018

Actualisering
30-05-2018

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Actualisering
30-05-2018

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Actualisering
30-05-2018

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Aanbod, verbruik en bijmenging van biobrandstoffen uitgesplitst naar biobenzine en biodiesel.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2017

Actualisering
30-05-2018

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie Zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Actualisering
30-05-2018

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2017; 2012 KW I - 2018 KW I; 2012 januari - 2018 maart

Actualisering
29-05-2018

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar aanbieders en financiering
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015-2017

Nieuw
29-05-2018

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en aanbieders
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015-2017

Nieuw
29-05-2018

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015-2017

Nieuw
29-05-2018

Zorguitgaven; kerncijfers

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids- en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015-2017

Nieuw
29-05-2018

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen Soorten aanbieders van zorg en financieringsregeling
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015-2017

Nieuw
29-05-2018

Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders

Zorguitgaven in brede zin vs internationale definitie vs betaald uit verplichte verzekeringen naar groepen aanbieders
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015-2017

Nieuw
29-05-2018

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak, kenmerken van zelfstandigen
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
29-05-2018

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
29-05-2018

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
28-05-2018

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: 1995 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - april 2018

Actualisering
28-05-2018

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2018

Actualisering
28-05-2018

Onderwijsinstellingen; financiën

Onderwijsfinanciën, personeelslasten, liquiditeit, kapitalisatiefactor. Baten, lasten, investeringen, kengetallen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Actualisering
28-05-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Correctie
28-05-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Actualisering
28-05-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-april 2018; 2010 kw I - 2018 kw I; 2010-2017

Actualisering
25-05-2018

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2015=100

Motorbranche en autobranche. Omzet:indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2018, 2005 kWI - 2018 kWI

Nieuw
25-05-2018

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2017

Actualisering
25-05-2018

Beloning van in zorg werkzame artsen; leeftijd en geslacht

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte beroep, leeftijd, geslacht, type inkomen arts
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Nieuw
25-05-2018

Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte specialisme arts, type inkomen arts
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Nieuw
25-05-2018

Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio

Soorten mest en mineralen, productie, transport en plaatsingsruimte. Mestproductie, mesttransport, mestgebruik, ammoniakemissie.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2016

Nieuw
25-05-2018

Gebieden in Nederland 2018

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2018 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2018

Actualisering
25-05-2018

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Vooropleiding, onderwijspositie, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012

Herontwerp
25-05-2018

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Studenten behaalde ho dilpoma's Onderwijssoort startjaar, Onderwijspositie startjaar, Peiljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Herontwerp
25-05-2018

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08-2013/'14

Herontwerp
24-05-2018

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2018 maart

Actualisering
24-05-2018

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - april 2018

Actualisering
24-05-2018

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2018

Actualisering
24-05-2018

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2018

Actualisering
24-05-2018

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2018

Actualisering
24-05-2018

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1921-2017

Actualisering
24-05-2018

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2018 april

Actualisering
24-05-2018

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1944 - februari 2018

Actualisering
24-05-2018

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten; aanbod en verbruik Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1946 - februari 2018

Actualisering
23-05-2018

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2017; 1995 kw1 - 2018 kw1; 1995 januari - 2018 maart

Actualisering
23-05-2018

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - mei 2018

Actualisering
23-05-2018

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - mei 2018

Actualisering
23-05-2018

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishoudens
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017, kw1 2017 - kw1 2018

Nieuw
23-05-2018

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen naar regionale kenmerken
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017, kw1 2017 - kw1 2018

Nieuw
23-05-2018

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2017; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2018 februari.

Actualisering
22-05-2018

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- april 2018

Actualisering
22-05-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - januari 2018

Actualisering
22-05-2018

Levend geboren kinderen; migratieachtergrond moeder en leeftijd moeder

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Actualisering
22-05-2018

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2017

Actualisering