Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
19-01-2018

Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa naar type Woningen, bedrijfsgebouwen, GWW, machines en installaties naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Actualisering
19-01-2018

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstak, regio; nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken (SBI 2008) Bedrijfstakken en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Actualisering
19-01-2018

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - december 2017

Actualisering
19-01-2018

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 3e kwartaal 2017

Actualisering
19-01-2018

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2016

Herontwerp
19-01-2018

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2018 week 1

Actualisering
19-01-2018

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Herontwerp
19-01-2018

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.
Frequentie: per maand, periode: 1920 - oktober 2017

Actualisering
19-01-2018

Steenkoolbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik door elektriciteitscentrales en industrie.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1991 - september 2017

Actualisering
19-01-2018

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen door Nederlandse bedrijven toepassingsgroepen gewasbescherming
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Herontwerp
19-01-2018

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - november 2017

Actualisering
19-01-2018

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - november 2017

Actualisering
18-01-2018

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - december 2017

Actualisering
18-01-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - december 2017

Actualisering
18-01-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - december 2017

Actualisering
18-01-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 november.

Actualisering
18-01-2018

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 november

Actualisering
18-01-2018

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 november

Actualisering
18-01-2018

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie, verbruik via het hoofdnet, LNG verbruik via regionale netten, verbruik door winningsbedrijven, fakkels.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - oktober 2017

Actualisering
18-01-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 15 januari 2018

Actualisering
18-01-2018

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens Samenstelling huishouden, huishoudinkomen, inkomensbron
Frequentie: per jaar, periode: jaar

Herontwerp
17-01-2018

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,huishoudens Voornaamste inkomensbron,woonsituatie,samenstelling huishouden
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Nieuw
17-01-2018

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,personen Geslacht,leeftijd,migratieachtergrond,positie in huishouden
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Nieuw
17-01-2018

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,personen,kinderen Voornaamste inkomensbron,woonsituatie,samenstelling huishoudens
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Nieuw
17-01-2018

Prognose levendgeborenen; migratieachtergrond moeder 2017-2059

Bevolkingsprognose; levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder
Frequentie: per drie jaar, periode: 2017-2059

Correctie
17-01-2018

Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2017-2059

Bevolkingsprognose; levendgeboren en vruchtbaarheidscijfers naar leeftijd van de moeder
Frequentie: per drie jaar, periode: 2017-2059

Correctie
17-01-2018

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2017

Actualisering
17-01-2018

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2017

Actualisering
17-01-2018

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - november 2017

Actualisering
16-01-2018

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010=100

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW III, jan. 2005 - november 2017

Actualisering
16-01-2018

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW 1II, jan. 2005 - nov. 2017

Actualisering
16-01-2018

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2017

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2017
Frequentie: per half jaar, periode: 2017

Nieuw
16-01-2018

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2016

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2016
Frequentie: per half jaar, periode: 2016

Herontwerp
16-01-2018

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, studierichting
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Herontwerp
16-01-2018

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

HO ingeschrevenen, onderwijssoort, studentkenmerken Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsfase
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 t/m 2016/'17

Herontwerp
16-01-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-december 2017; 2010 kw I - 2017 kw IIII; 2010-2017

Actualisering
15-01-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2016, 2014 KW I - 2017 KW III, jan. 2014 - nov. 2017

Actualisering
15-01-2018

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW III, jan. 2005 - nov. 2017

Actualisering
15-01-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW III, jan. 2005 - nov. 2017

Actualisering
15-01-2018

Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking naar herkomstgroepering, generatie, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Herontwerp
15-01-2018

Operationele autolease; prijsindex 2010 = 100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenautolease (naar brandstof-, bijtellingscategorie en segment), vracht- en bestelautolease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw IV 2017, jaargemiddelden 2002 - 2017.

Actualisering
12-01-2018

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2016; 1e kwartaal 2002-3e kwartaal 2017; januari 2002-november 2017

Actualisering
12-01-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, schoolregio en woonregio in detail
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Herontwerp
12-01-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Herontwerp
12-01-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Herontwerp
11-01-2018

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - december 2017

Actualisering
11-01-2018

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2017

Actualisering
11-01-2018

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m december 2017

Actualisering
11-01-2018

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2017

Actualisering
11-01-2018

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- december 2017

Actualisering
11-01-2018

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2017

Actualisering
10-01-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - september 2017

Actualisering
10-01-2018

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: 1946 - oktober 2017

Actualisering
10-01-2018

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1944 - september 2017

Actualisering
10-01-2018

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten; aanbod en verbruik Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1946 - september 2017

Actualisering
10-01-2018

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2018

Actualisering
09-01-2018

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: januari 1963 - december 2017

Actualisering
09-01-2018

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2017

Actualisering
09-01-2018

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KwI - 2017 KwIII, januari 2005 - november 2017

Actualisering
09-01-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari 2016 - december 2017

Actualisering
09-01-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - december 2017

Actualisering
09-01-2018

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - december 2017

Actualisering
09-01-2018

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - december 2017

Actualisering
09-01-2018

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - december 2017

Actualisering
09-01-2018

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: januari 1969 - december 2017

Actualisering
09-01-2018

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2017 november

Actualisering
09-01-2018

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2017 november

Actualisering
09-01-2018

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2016; 2006 kw I - 2017 kw III

Actualisering
08-01-2018

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - december 2017

Actualisering
05-01-2018

Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Innovatoren, innovatoren met afgeronde innovaties, samenwerkende innovaties
Frequentie: per twee jaar, periode: 1994-2016

Actualisering
04-01-2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2017; 2010 kw I - 2017 kw IV; 2010 jan - 2017 dec

Actualisering
04-01-2018

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2016; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2017 september.

Actualisering
04-01-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - december 2017

Actualisering
04-01-2018

Luchtvloot; omvang en samenstelling, 31 december

Omvang en samenstelling van de Nederlandse luchtvloot naar soort luchtvaartuig, op peildatum 31 december van elk jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1961 - 2017

Actualisering
29-12-2017

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - december 2017

Actualisering
29-12-2017

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - december 2017.

Actualisering
29-12-2017

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016; 2005 KW I - 2017 KW III; 2005 januari - 2017 oktober

Actualisering
29-12-2017

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1981-2016; januari 1981 - november 2017

Actualisering
29-12-2017

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2010 = 100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, periode: 2005-2016; januari 2005 - november 2017

Actualisering
29-12-2017

AOW-uitkeringen

AOW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland.
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2017 november

Actualisering
29-12-2017

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m oktober 2017

Actualisering
29-12-2017

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m oktober 2017

Actualisering
29-12-2017

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m oktober 2017

Actualisering
29-12-2017

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2016, 1998 januari - 2017 november

Actualisering
29-12-2017

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1899 - 2017

Actualisering
29-12-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - november 2017

Actualisering
29-12-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - november 2017

Actualisering
29-12-2017

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2001-2017

Actualisering
29-12-2017

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheidstoestand, leefstijl, gebruik van gezondheidszorg, zorgaanbod, (gezonde) levensverwachting en doodsoorzaken
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2017

Actualisering
29-12-2017

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Productie elektr. en warmte. Inzet van brandstoffen. Opgesteld vermogen. Naar bedrijfsgroepen, type installatie en warmtekrachtopwekking.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Actualisering
29-12-2017

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit bij jaarafname Prijscomponten en prijsopbouw
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2007 - 3e kwartaal 2017

Actualisering
29-12-2017

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 oktober.

Actualisering
29-12-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 oktober.

Actualisering
29-12-2017

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
29-12-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 oktober.

Actualisering
29-12-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 oktober.

Actualisering
29-12-2017

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 augustus.

Actualisering
29-12-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 augustus.

Actualisering
29-12-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 augustus.

Actualisering
29-12-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 augustus.

Actualisering
29-12-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 augustus.

Actualisering
29-12-2017

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 oktober.

Actualisering
29-12-2017

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 november

Actualisering
29-12-2017

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2017 3e kw

Actualisering
29-12-2017

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2017 3e kw

Actualisering
29-12-2017

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Significante deelnemingen (waarde meer dan 0,01% van bbp) van de overheid in het kapitaal van particuliere en overheidsondernemingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2016

Revisie
29-12-2017

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

Schulden van financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende ) instellingen per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2016

Actualisering
29-12-2017

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 november

Actualisering
28-12-2017

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie herkomstgroepering, geslacht
Frequentie: per maand, periode: 1995 - november 2017

Actualisering
28-12-2017

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: 2010

Nieuw
28-12-2017

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: 2010

Nieuw
28-12-2017

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Bijstelling
28-12-2017

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Bijstelling
28-12-2017

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Bijstelling
28-12-2017

Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Bijstelling
28-12-2017

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland

Nederlandse inwoners overleden door dodelijke ongevallen, tijdens vervoer en brand, door accidentele val, vergiftiging en verdrinking
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Bijstelling
28-12-2017

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2016

Bijstelling
28-12-2017

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2016

Bijstelling
28-12-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - november 2017

Actualisering
28-12-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - november 2017

Actualisering
28-12-2017

Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Bevolking op 1 januari naar nationaliteit, leeftijd en geslacht
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996 - 2016

Herontwerp
28-12-2017

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW IIi, jan. 2005 - nov 2017

Actualisering
28-12-2017

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I; 1999 januari - 2017 November.

Actualisering
27-12-2017

Energieverbruik; opbouw, bedrijfstak

Energieverbruik, aanbod, omzetting, finaal verbruik, aanvoer, aflevering Energiedragers, aardgas, elektriciteit, olie, hernieuwbaar, bedrijven
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Revisie
27-12-2017

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kool, warmte
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2016

Herontwerp
27-12-2017

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Actualisering
22-12-2017

Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw3 2017

Actualisering
22-12-2017

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen; nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw3 2017

Actualisering
22-12-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw III 2017

Actualisering
22-12-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw III 2017

Actualisering
22-12-2017

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw III 2017

Actualisering
22-12-2017

Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw III 2017

Actualisering
22-12-2017

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999-2016, 1999 KW01-2017 KW03

Actualisering
22-12-2017

Lopende transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw III 2017

Actualisering
22-12-2017

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 Kw1 - 2017 Kw3

Actualisering
22-12-2017

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde

Vorderingen en schulden van de overheid per balanspost. Balansstanden, financiële transacties en overige mutaties.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Overheid; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Overheid; ontvangen belastingen

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 2008 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Overheid; ontvangen sociale premies

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 3e kwartaal 2017

Actualisering
22-12-2017

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Grootteklasse werkzame personen
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Nieuw
22-12-2017

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Nieuw
22-12-2017

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Nieuw
22-12-2017

ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers

ICT-personeel, internet, telewerken, breedband Jaar
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2017

Actualisering
22-12-2017

Asielverzoeken; internationaal

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Actualisering
22-12-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw III 2017; januari 2015 - oktober 2017

Actualisering
22-12-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw III 2017; januari 2015 - oktober 2017

Actualisering
22-12-2017

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw III 2017; januari 2015 - oktober 2017

Actualisering
22-12-2017

Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers

Totale beleggingen en procentuele verdeling naar type belegging Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Institutionele beleggers; beleggingen buitenland

Beleggingen in het buitenland naar type belegging. Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1980 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Institutionele beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen

Beleggingen van institutionele beleggers. Institutionele beleggers; aandelen in Nederlnadse beleggingsfondsen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 2009 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Aankoop en verkoop vastgoedbeleggingen, overige veranderingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2016, 2003 kw I - 2017 kw III

Actualisering
22-12-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Huishoudenspositie, hoger onderwijs, uitkering
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
22-12-2017

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - oktober 2017

Actualisering
22-12-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, Migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2016/'17

Herontwerp
22-12-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, Migratieachtergrond, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2016/'17

Herontwerp
22-12-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, Migratieachtergrond, schoolregio en woonregio in detail
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2016/'17

Herontwerp
22-12-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, Migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2016/'17

Herontwerp
22-12-2017

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2016

Actualisering
22-12-2017

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
22-12-2017

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2017 3e kwartaal

Actualisering
21-12-2017

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - november 2017

Actualisering
21-12-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2016; 1995 kw1 - 2017 kw3; 1995 januari - 2017 oktober

Actualisering
21-12-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - december 2017

Actualisering
21-12-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - december 2017

Actualisering
21-12-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 oktober

Actualisering
21-12-2017

Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorzieningen

Persoonskenmerken, re-integratievoorzieningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2015 t/m september 2017

Herontwerp
21-12-2017

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief B.T.W.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 1e kwartaal tot en met 2017 3e kwartaal

Actualisering
21-12-2017

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW
Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2017 3e kwartaal

Actualisering
21-12-2017

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Herontwerp
21-12-2017

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, huishoudinkomen

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en huishoudinkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Herontwerp
21-12-2017

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2016

Bijstelling
21-12-2017

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Revisie
21-12-2017

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Revisie
21-12-2017

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Aanbod, verbruik en bijmenging van biobrandstoffen uitgesplitst naar biobenzine en biodiesel.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2016

Actualisering
21-12-2017

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Actualisering
21-12-2017

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Actualisering
21-12-2017

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2016

Actualisering
21-12-2017

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit naar ashoogte
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
21-12-2017

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit per provincie
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
21-12-2017

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie Zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Herontwerp