Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
23-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking, inkomen Arbeidspositie partners, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, kinderen
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2023

Actualisering
23-02-2024

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: per week, periode: 1995 week 1 - 2024 week 6

Actualisering
23-02-2024

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, Studierichting, mbo niveau, leerweg, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16-2022/'23

Actualisering
23-02-2024

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio Leerlingen, onderwijssoort, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2021/'22-2023/'24

Actualisering
23-02-2024

Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve bedrijfsvoertuigen naar diverse kenmerken Vervoermiddelen (type), bouwjaar voertuig, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Personenauto's actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve Personenauto's naar brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur Bouwjaar voertuig, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitval actieve motorvoertuigenpark, met Nederlands kenteken, regio Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2023

Actualisering
23-02-2024

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomst

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland, geboorteland (ouders) Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland
Frequentie: per jaar, periode: 2020/'21-2023/'24

Actualisering
23-02-2024

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, Herkomstland, geboorteland ouders, mbo niveau, studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16-2022/'23

Actualisering
23-02-2024

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, herkomst

Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), geslacht, herkomstland, leerweg, geboorteland ouders, mbo niveau
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12-2022/'23

Actualisering
23-02-2024

Vavo-studenten; onderwijssoort, geslacht, leeftijd

Studenten, onderwijssoort Studenten, onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2006/'07 - 2023/'24

Actualisering
23-02-2024

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Actualisering
23-02-2024

Bromfietsen actief; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Actieve bromfietsen naar diverse kenmerken Brandstofsoort, bouwjaar voertuig, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Bromfietsen actief; voertuigsoort, bouwjaar, leeftijd, regio, 1 januari

Actieve bromfietsen naar diverse kenmerken Leeftijd eigenaar, bouwjaar voertuig, regio’s
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Motorfietsen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve motorfietsen naar eigendom, aantal cilinders, cilinderinhoud Bouwjaar voertuig, regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; type, leeftijdsklasse, 1 januari

Actief motorvoertuigenpark per 1 januari voertuigtype, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2024

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

Actieve motorvoertuigenpark, uitval, brandstof voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2023

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; sloopvoertuigen, gewichtsklasse

Uitval actieve motorvoertuigenpark, gewichtsklasse voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2023

Actualisering
23-02-2024

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Actieve motorvoertuigenpark, uitval, leeftijd voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2023

Actualisering
22-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2022

Actualisering
22-02-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- januari 2024

Nieuw
22-02-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - december 2023

Actualisering
22-02-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 19 februari 2024

Actualisering
22-02-2024

Onderwijsniveau van personen en partner

Onderwijsniveau van personen en hun partners Onderwijsniveau paar, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2023

Nieuw
21-02-2024

Perinatale, zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht, 2004-2016

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte bij eenlingkinderen naar geboortegewicht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel, 2004-2016

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Perinatale, zuigelingensterfte; migratieachtergrond, div. kenm., 2004-2016

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar herkomst, generatie, zwangerschapsduur, meerlingen, pariteit en leeftijd
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht, 2004-2016

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwangerschapsduur en geslacht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Perinatale/zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een-/meerlingen,2004-2016

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwanger- schapsduur, bij een- en meerlingen, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2016

Stopgezet
21-02-2024

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - december 2023

Actualisering
21-02-2024

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)
Frequentie: per jaar, periode: 2014 t/m 2024

Actualisering
20-02-2024

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - februari 2024

Actualisering
20-02-2024

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - februari 2024, 2017KW1 - 2023KW4, 2017 - 2023

Actualisering
20-02-2024

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2023 december

Actualisering
20-02-2024

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies en gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 1995 t/m 2023

Actualisering
16-02-2024

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2023)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV
Frequentie: eenmalig, periode: 2005-2022

Nieuw
16-02-2024

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); persoonskenmerken

Jongeren (15 tot 27 jaar), Geslacht, Leeftijd, Positie in Huishouden Onderwijsdeelname, Kenmerken arbeid, Uitkering, Geregistreerd bij UWV
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2022

Actualisering
16-02-2024

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2023, 2005 kw1 - 2023 kw4, januari 2005 - december 2023

Actualisering
16-02-2024

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2023

Correctie
16-02-2024

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; herkomst, woonregio

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland, woonregio Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12-2023/'24

Actualisering
16-02-2024

Leerlingen op speciale scholen; herkomst, woonregio

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2023/'24

Actualisering
16-02-2024

Verdachten; delict, leeftijd, geslacht en woongemeente

Geregistreerde verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en woongemeente van de verdachte.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Nieuw
16-02-2024

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, sectorkamer, bedrijfstak 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2018/19-2022/23

Nieuw
16-02-2024

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke postitie 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2018/19-2022/23

Nieuw
16-02-2024

Verdachten; geslacht, leeftijd en recidive

Geregistreerde verdachten naar soort misdrijf, recidive, leeftijd en geslacht van de verdachte
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Nieuw
15-02-2024

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - Januari2024

Actualisering
15-02-2024

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: 2003 januari – 2024 januari

Actualisering
15-02-2024

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit
Frequentie: per maand, periode: januari 2021 - januari 2024

Actualisering
15-02-2024

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

banen, arbeidsvolume, maandloon geslacht, leeftijdsklasse, soortbaan, bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: 2006 januari - 2023 november

Actualisering
15-02-2024

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon voor alle mannen en vrouwen naar dienstverband, caosector,leeftijd en nationaliteit.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2022

Herontwerp
15-02-2024

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer, kenmerken baan en geslacht.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009 - 2022

Correctie
15-02-2024

Conjunctuurenquête Nederland; regio

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven Regio, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - januari 2024

Actualisering
15-02-2024

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven SBI 2008, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - januari 2024

Herontwerp
15-02-2024

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfsgrootte, bedrijfstakken (SBI 2008)

Conjunctuurenquête Bedrijfsgrootte, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2015 - januari 2024

Herontwerp
15-02-2024

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken, seizoengecorrigeerd

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven SBI 2008, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - januari 2024

Nieuw
15-02-2024

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen Bedrijfstakken, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - januari 2024

Herontwerp
15-02-2024

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen per regio, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - januari 2024

Actualisering
15-02-2024

Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008)

Personeelsindicator SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - januari 2024

Nieuw
15-02-2024

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2023, 2005 KW I - 2023 KW IV, jan. 2005 - dec. 2023

Actualisering
15-02-2024

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, bedrijfsomvang, index 2015=100

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 omzetontwikkelingen, bedrijfsomvang, index 2015 = 100
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2023, kwI 2005 - Kw4 2023

Actualisering
15-02-2024

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2023

Actualisering
15-02-2024

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - december 2023

Actualisering
15-02-2024

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2023

Actualisering
15-02-2024

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - december 2023

Actualisering
15-02-2024

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2023

Actualisering
15-02-2024

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1946 - januari 2024

Actualisering
15-02-2024

Binnenvaartdiensten; prijsindex 2015=100

Prijsindexcijfers van binnenvaart, natte bulk, droge bulk en container.
Frequentie: per kwartaal, periode: kw IV 2014 - kw IV 2023, jaargemiddelde 2015 - 2023.

Actualisering
15-02-2024

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 4e kwartaal 2023. Jaargemiddelden 2003 - 2023.

Actualisering
15-02-2024

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel bij agrarische bedrijven met een standaard opbrengst van 3000 euro of meer, graasdieren en hokdieren op 1 april en 1 december
Frequentie: twee maal per jaar, periode: April 2018 - december 2023

Actualisering
15-02-2024

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau leerweg, studierichting en regiokenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16-2023/'24

Actualisering
15-02-2024

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, herkomst

Studenten aan middebaar beroeponderwijs, mbo-niveau, leerweg, herkomstland, geboorteland (ouders)
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2023/'24

Actualisering
15-02-2024

Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau, leerweg, herkomstland, geboorteland (ouders) en studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16-2023/24

Actualisering
14-02-2024

Caribisch Nederland; migratie, geslacht, leeftijd en geboorteland

Migratie naar geslacht, leeftijd, geboorteland en Caribisch Nederland Geslacht, leeftijd, geboorteland en Caribisch Nederland.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2022

Nieuw
14-02-2024

Caribisch Nederland;overledenen, geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Overledenen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat geslacht, leeftijd, burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 2021

Nieuw
14-02-2024

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Mutaties en indexcijfers van consumptie door huishoudens
Frequentie: per maand, periode: januari 2000 t/m december 2023

Actualisering
14-02-2024

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

In-, (weder)uitvoerwaarde, handelsbalans goederen (eigendomsoverdracht); SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2015 januari - 2023 december.

Actualisering
14-02-2024

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2023 december

Actualisering
14-02-2024

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen, indexcijfers op basis van 2015=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2023 december

Actualisering
14-02-2024

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2023, 1995 Kw2-2023 Kw4

Actualisering
14-02-2024

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2023, 1995 Kw2- 2023 Kw4

Actualisering
14-02-2024

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2023 vierde kwartaal

Actualisering
14-02-2024

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 -2018, kw I 1997 - kw IV 2023

Actualisering
14-02-2024

Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 - 2018, kw I 1997 - kw IV 2023.

Actualisering
14-02-2024

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

seizoengecorrigerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures totalen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2023

Actualisering
14-02-2024

Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

seizoengecorrigeerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures alleen totalen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2023

Actualisering
14-02-2024

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 kw 1 - 2023 kw 3

Actualisering
14-02-2024

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 1e kwartaal - 2023 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal - 2023 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal type werkenden, geslacht, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2010 1e kwartaal - 2023 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Beroepsbevolking, arbeidsparticipatie, werkloosheid, seizoengecorrigeerd, niet-seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013-2024

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; herkomst

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, startkwalificatie, herkomst en herkomstland
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Beroepsbevolking onderwijsniveau; werkloosheidspercentage Arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; ouderen

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Ouderen (55 jaar of ouder), geslacht
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; paren

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Aantal kinderen, leeftijd jongste kind
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2023

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; positie in het huishouden

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek, -wisselingen per kwartaal en jaar
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; provincie

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2023

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2023

Nieuw
14-02-2024

Arbeidsdeelname; leeftijd en herkomst

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Wisseling van beroep, arbeidsmarktmobiliteit, beroepenmobiliteit geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 kwartaal 1 - 2023 kwartaal 4

Actualisering
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Wisseling van beroep, arbeidsmarktmobiliteit, Beroepenmobiliteit geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 kwartaal 1 - 2023 kwartaal 4

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsmarktmobiliteit, wisseling arbeidspositie, stromen arbeidsmarkt geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2023 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Wisseling van arbeidspositie, Arbeidsmarktdynamiek, instroom in werk geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 kwartaal 1 -2023 kwartaal 4

Actualisering
14-02-2024

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling werkgever, Arbeidsmarktmobiliteit, wisseling arbeidspositie geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 kwartaal 1 - 2023 kwartaal 4

Actualisering
14-02-2024

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, GWU
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Binding met de arbeidsmarkt, onbenut arbeidspotentieel; arbeidsduur

Gewenste arbeidsduur Binding met de arbeidsmarkt, arbeidsduur, geslacht, leeftijd, onderwijs
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013-2023

Actualisering
14-02-2024

Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; onderwijs

Binding met de arbeidsmarkt Onderwijsniveau,onderwijsrichting, geslacht, leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; arbeidsverleden

Niet werkzame bevolking, Binding met de arbeidsmarkt Arbeidsverleden, geslacht, leeftijd, onderwijs
Frequentie: per kwartaal, periode: 2021-2023

Actualisering
14-02-2024

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, oudere werklozen, lang werkloos, duur werkloos
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Werknemers; combibanen

Werknemers Positie in eerste en tweede werkkring, geslacht, leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Werknemers; overwerken, positie werkkring, kenmerken

Werknemers, overwerken, overwerkuren, positie in de werkkring Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur, beroep
Frequentie: per jaar, periode: 2022-2023

Actualisering
14-02-2024

Werknemers; uurloon en beroep

Uurloon werknemers Beroepsklasse, -segment en -groep
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2022

Nieuw
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking, anciënniteit Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken en branches
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, positie werkkring, kenmerken

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerken, positie werkkring geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2022

Actualisering
14-02-2024

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerkuren

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerkuren, gewerkte uren geslacht, leeftijd en onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2022 Q3 -2023 Q4

Actualisering
14-02-2024

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal - 2023 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2024

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2022

Correctie
14-02-2024

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - mei 2023

Actualisering
14-02-2024

Bevolking; hoogst behaald onderwijsniveau en herkomst

Onderwijsniveau Geslacht, leeftijd, herkomst en herkomstland
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013-2023

Actualisering
14-02-2024

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau onderwijsrichting bevolking naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2023

Actualisering
12-02-2024

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - januari 2024

Actualisering
12-02-2024

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - januari 2024

Actualisering
12-02-2024

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - januari 2024

Actualisering
12-02-2024

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m januari 2024

Actualisering
12-02-2024

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - januari 2024

Actualisering
12-02-2024

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981- januari 2024

Actualisering
12-02-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per kwartaal

Gemiddelde brandstofprijs Euro 95, Diesel, Lpg, Cng, Elektrisch
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2020 - 4e kwartaal 2023

Actualisering
12-02-2024

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2023, 2005 KwI - 2023 KwIV, januari 2005 - december 2023

Actualisering
09-02-2024

Werknemersbanen en reisafstand; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio

Banen van werknemers naar geslacht, leeftijd, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2022

Actualisering
09-02-2024

Werknemersbanen en reisafstand; woon- en werkregio

Banen van werknemers, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, woon-werkafstand
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2022

Actualisering
09-02-2024

Werknemersbanen en reisafstand; SBI (2008), arbeidsduur, woon- en werkregio

Banen van werknemers naar SBI, arbeidsduur, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, SBI, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2022

Actualisering
09-02-2024

Bedrijvendemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008

Oprichtingen; opheffingen; werkzame personen Bedrijfsgrootte; SBI (2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Actualisering
09-02-2024

Bedrijvendemografie, Europese norm; rechtsvorm, SBI2008

Bedrijvenpopulatie; opgerichte bedrijven; opgeheven bedrijven; Rechtsvormen; SBI 2008;
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Actualisering
09-02-2024

Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgeverspopulatie; opgerichte werkgever; opgeheven werkgever SBI 2008; bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Actualisering
09-02-2024

Werkgeversdemografie, Europese norm; rechtsvorm, SBI2008

Werkgevers; populatie; opgerichte werkgevers; opgeheven werkgevers Bedrijfstakken; rechtsvormen;
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Actualisering
09-02-2024

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelwagens naar soort gebruiker van een bestelauto, gemeente, provincie, landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
09-02-2024

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), bedrijfsgrootte, leeftijd bestelauto
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
09-02-2024

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstak

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van vrachtauto’s en trekkers van bedrijven naar branche (SBI 2008), laadvermogen, milieuklasse en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
09-02-2024

Zeevaart; overgeslagen containers, gewicht, containergrootte en stromen

Overgeslagen aantallen containers en het bijbehorende brutoplusgewicht uitgesplitst naar container grootte en vervoerstroom.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2021Q1-2023Q3

Actualisering
09-02-2024

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen gewicht in de verschillende Nederlandse zeehavens uitgesplitst naar vervoerstroom en soort lading
Frequentie: per kwartaal, periode: 2021-2023Q3

Actualisering
09-02-2024

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstak

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
09-02-2024

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstak, kenmerken voertuigen

Aantal vrachtauto’s en trekkers naar gewicht, leeftijd, milieuklasse, breedte en branche
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Actualisering
08-02-2024

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: 1969 januari - 2024 januari

Actualisering
08-02-2024

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2024 januari

Actualisering
08-02-2024

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2024 januari

Actualisering
08-02-2024

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2024 januari

Bijstelling
08-02-2024

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: 1963 januari - 2024 januari

Actualisering
08-02-2024

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2024 januari

Actualisering
08-02-2024

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2024 januari

Bijstelling
08-02-2024

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2023

Bijstelling
08-02-2024

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Fusies en overnames van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstak ken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2023; 2007 1e kwartaal - 2023 4e kwartaal

Actualisering
08-02-2024

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2022; 2007 1e kwartaal - 2023 4e kwartaal

Actualisering
08-02-2024

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2023; 2007 1e kwartaal - 2023 4e kwartaal

Actualisering
08-02-2024

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Snelgroeiende bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2022

Actualisering
08-02-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - januari 2024

Actualisering
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2023
Frequentie: per half jaar, periode: 2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2022

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2022
Frequentie: stopgezet, periode: 2022

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2021

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2021
Frequentie: stopgezet, periode: 2021

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2020
Frequentie: stopgezet, periode: 2020

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2019

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2019
Frequentie: stopgezet, periode: 2019

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2018

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura per gemeente en wijk, 2018
Frequentie: stopgezet, periode: 2018

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2017

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2017
Frequentie: stopgezet, periode: 2017

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2015

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2015
Frequentie: stopgezet, periode: 1e halfjaar 2015 - 2e halfjaar 2015

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken 2023

Wmo-cliënten, maatwerkvoorzieningen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2023
Frequentie: per half jaar, periode: 2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken 2022

Wmo-cliënten, maatwerkvoorzieningen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2022
Frequentie: stopgezet, periode: 2022

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2021

Wmo-cliënten, maatwerkvoorzieningen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2021
Frequentie: stopgezet, periode: 2021

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2020

Wmo-cliënten, maatwerkvoorzieningen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2020
Frequentie: stopgezet, periode: 2020

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2019

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2019
Frequentie: stopgezet, periode: 2019

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2018

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2018
Frequentie: stopgezet, periode: 2018

Stopgezet
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2017

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2017
Frequentie: stopgezet, periode: 2017

Stopgezet
08-02-2024

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Begrote/gerealiseerde gemeentelijke uitgaven voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo naar type maatwerkvoorziening, regionaal
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2022

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-voorzieningen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-voorzieningen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning, hulpmiddelen, verblijf en opvang, overig) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, persoonskenmerken, regio

Wmo-cliënten, maatwerkvoorzieningen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning,overig); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening (detail), regio

Aantal Wmo-cliënten met maatwerkvoorziening per gemeente naar type maatwerkvoorziening
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Herontwerp
08-02-2024

Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-maatwerkvoorzieningen Aantal maatwerkvoorzieningen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Herontwerp
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2023

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2023
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2023

Herontwerp
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2022

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2022
Frequentie: stopgezet, periode: 2022

Stopgezet
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2021
Frequentie: stopgezet, periode: 2021

Stopgezet
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2020

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2020
Frequentie: stopgezet, periode: 2020

Stopgezet
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2019

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2019
Frequentie: stopgezet, periode: 2019

Stopgezet
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2018

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2018
Frequentie: stopgezet, periode: 2018

Stopgezet
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2017

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2017
Frequentie: stopgezet, periode: 2017

Stopgezet
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2016

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2016
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Stopgezet
08-02-2024

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

mutaties voorlopige- en definitieve oogstraming akkerbouw verschil voorlopige- en definitieve oogstraming
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2023

Actualisering
08-02-2024

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2022

Actualisering
08-02-2024

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Actualisering
08-02-2024

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2022

Actualisering
08-02-2024

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Luchtverontreiniging, Nederlandse emissies berekend volgens de NEC - richtlijn van de Europese Unie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2022

Actualisering
06-02-2024

Patentaanvragers en patentaanvragen; bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Patentaanvragers en patentaanvragen bedrijfstak, bedrijfsgrootte
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2013-2020

Actualisering
06-02-2024

Patentaanvragers en patentaanvragen; technologiegebied

Patentaanvragers en patentaanvragen Technologiegebied
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2013-2020

Actualisering
06-02-2024

DBC-gefinancierde GGZ; personen, hoofddiagnose; inkomen, leeftijd,2015-2021

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose inkomen, leeftijd
Frequentie: stopgezet, periode: 2015-2021

Stopgezet
06-02-2024

DBC-gefinancierde GGZ; personen, hoofddiagnose; migratieachtergr.,2015-2021

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofddiagnose migratieachtergrond, leeftijd, geslacht
Frequentie: stopgezet, periode: 2015-2021

Stopgezet
06-02-2024

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2023 december

Actualisering
05-02-2024

Luchtvloot; omvang en samenstelling, 31 december

Omvang en samenstelling van de Nederlandse luchtvloot naar soort luchtvaartuig, op peildatum 31 december van elk jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1961 - 2023

Actualisering
01-02-2024

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2020=100) naar cao-sector en SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1972 jaar - 2024 januari

Actualisering
01-02-2024

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 - december 2023

Actualisering
01-02-2024

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Historie van totaal, eerste- en volgende asielverzoeken en nareizigers Naar nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2023

Actualisering
01-02-2024

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, SITC (3 digits)

In- en uitvoerwaarde goederen (eigendomsoverdracht); SITC (3 digits) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 november.

Actualisering
01-02-2024

Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers

In-, (weder)uitvoer- en doorvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 november.

Actualisering
01-02-2024

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 00-43)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 00-43) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 september.

Actualisering
01-02-2024

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 51-65)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 51-65) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 september.

Actualisering
01-02-2024

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 66-74)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 66-74) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 september.

Actualisering
01-02-2024

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 75-97)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 75-97) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 september.

Actualisering
01-02-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling I-IV) en (niet-)EU.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 september.

Actualisering
01-02-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling V-VII) en (niet-)EU.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 september.

Actualisering
01-02-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling VIII-XV) en (niet-)EU.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 september.

Actualisering
01-02-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling XVI-XXI) en (niet-)EU.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2023 september.

Actualisering
01-02-2024

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 eerste kwartaal – 2023 derde kwartaal

Actualisering
01-02-2024

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2023 december

Actualisering
31-01-2024

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2022, 2005 KW I - 2022 KW IV, jan. 2005 - december 2023

Actualisering
31-01-2024

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2015=100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2022, 2014 KW I - 2022 KW IV, jan. 2014 - december 2023

Actualisering
31-01-2024

Arbeidsdeelname; gemeenten

Nettoarbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 2014 - 2022

Nieuw
31-01-2024

Arbeidsdeelname, herkomstlanden gedetailleerd

Werkzame beroepsbevolking, werknemer, zelfstandige Herkomst, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Actualisering
31-01-2024

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2022

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring Leeftijd, geslacht, wijken en buurten
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Nieuw
31-01-2024

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2021

Werkzame beroepsbevolking, positie in de werkkring Leeftijd, geslacht, wijken en buurten
Frequentie: per jaar, periode: 2021

Actualisering
31-01-2024

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Aandeel verzuimd, verzuimfrequentie, verzuimduur, werkgerelateerd Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Herontwerp
31-01-2024

Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Aantal aanspraken; bedragen verzekerd partnerpensioen Uitvoerders; regelingen; deelnemerstatussen
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2022

Actualisering
31-01-2024

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Aantal pensioenaanspraken, opgebouwde en te bereiken pensioenbedragen Pensioenuitvoerders, pensioenregelingen en status pensioenaanspraken
Frequentie: per jaar, periode: 2016 - 2022

Actualisering
31-01-2024

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen, bedragen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2022

Nieuw
31-01-2024

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Personen met pensioenaanspraken, bruto jaarbedragen pensioen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland
Frequentie: per jaar, periode: 2016-2022

Nieuw
31-01-2024

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 januari t/m 2023 september

Actualisering
31-01-2024

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2023 november

Actualisering
31-01-2024

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m november 2023

Actualisering
31-01-2024

Personen met AOW-uitkering; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Personen met een uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet AOW Geslacht. leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: 2013 januari - 2023 december

Actualisering
31-01-2024

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden
Frequentie: per maand, periode: 2007 januari - 2023 november

Actualisering
31-01-2024

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m november 2023

Actualisering
31-01-2024

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m november 2023

Actualisering
31-01-2024

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2022 (jaargemiddelde), 1998 januari - 2023 december

Actualisering
31-01-2024

Nederlandse zeggenschap bedrijven; buiten en binnen EU-zone, bedrijfstak

Omzet, werkzame personen en het aantal bedrijven buiten Nederland waarover een Nederlandse institutionele eenheid zeggenschap heeft.
Frequentie: per jaar, periode: 2021

Nieuw
31-01-2024

Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland

Immigratie, emigratie geslacht, herkomstland, geboorteland
Frequentie: per maand, periode: januari 2022 - december 2023

Actualisering
31-01-2024

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - december 2023

Actualisering
31-01-2024

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - december 2023

Actualisering
31-01-2024

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2023 december

Actualisering
31-01-2024

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - december 2023

Actualisering
31-01-2024

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - december 2023

Actualisering
31-01-2024

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, geboorteland ouders
Frequentie: per maand, periode: 2022 januari - 2024 januari

Actualisering
31-01-2024

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2023; Kw I 1990 - Kw 4 2023.

Actualisering
31-01-2024

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2022; kw I 2015 - kw III 2023; januari 2015 - nov 2023

Actualisering
31-01-2024

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2022; kw I 2015 - kw III 2023; januari 2015 - nov 2023

Actualisering
31-01-2024

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2022; kw I 2015 - kw III 2023; januari 2015 - nov 2023

Actualisering
31-01-2024

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1921-2022

Actualisering
31-01-2024

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2023 december

Actualisering
31-01-2024

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten
Frequentie: per maand, periode: Januari 2015- november 2023

Actualisering
31-01-2024

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1929 - November 2023

Actualisering
31-01-2024

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2022, 2005 KW I - 2023 KW III, jan. 2005 - dec 2023

Actualisering
31-01-2024

Akkerbouwgewassen; productie, regio

oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 1994 - 2023

Actualisering
31-01-2024

Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van milieubeheer Totaal, per sector en milieudomeinen
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Revisie
31-01-2024

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële-verhoudingswet, inwoners, sociale zekerheid, vastgoed gemeenten en provincies
Frequentie: onregelmatig, periode: 2023 - 2024

Actualisering
31-01-2024

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2023 december

Actualisering
31-01-2024

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2023 december

Actualisering
30-01-2024

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - januari 2024

Herontwerp
30-01-2024

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom
Frequentie: per maand, periode: 2012-2022; januari 2012 - december 2023

Actualisering
30-01-2024

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2022; januari 2012 - december 2023

Actualisering
30-01-2024

Productie gebouwen, prijsindex 2015=100

Prijsindexcijfers van de productie: Totale bouwproductie, Nieuwbouw en Overige bouw van woningen, markt- en budgetsector.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2023

Actualisering
30-01-2024

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2015=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - december 2023

Actualisering
30-01-2024

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - december 2023

Actualisering
30-01-2024

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2023 november

Actualisering
29-01-2024

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - November 2023

Actualisering
29-01-2024

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2024

Actualisering
29-01-2024

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2024

Actualisering
29-01-2024

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2024

Actualisering
29-01-2024

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2024

Actualisering