Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
20-01-2017

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - december 2016

Actualisering
20-01-2017

Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
20-01-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Banen, arbeidsduur en loon uitgesplitst naar economische activiteit en kenmerken van baan, werknemer en bedrijf.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en het aantal werknemers
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, werknemer- en baankenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en en verschillende kenmerken van een baan.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer en baankenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon voor alle mannen en vrouwen naar dienstverband, caosector,leeftijd en nationaliteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer, kenmerken baan en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 1

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte bij eenlingkinderen naar geboortegewicht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; herkomst en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar herkomst, generatie, zwangerschapsduur, meerlingen, pariteit en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; inkomen en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar inkomen, herkomst, zwangerschapsduur, meerlingen, generatie, leeftijd en pariteit
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; regio en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar regio, herkomstgroeperingen, zwangerschapsduur en meerlingen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwangerschapsduur en geslacht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een- en meerlingen

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwanger- schapsduur, bij een- en meerlingen, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Allochtonen; 1e generatie naar verblijfsduur in Nederland, 1 januari

Eerstegeneratieallochtonen naar geslacht, herkomstgroepering, leeftijd en verblijfsduur in Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
20-01-2017

Bouw; bouwkosten niet-nieuwbouw en nieuwbouw, naar bouwfase

Kosten van totaal gebouwen, niet nieuwbouw en nieuwbouw naar soort. Per bouwfase naar opdrachtgever, provincie, vanaf 2000 naar soort gebouw.
Frequentie: per maand, periode: 1995 - 2015; kw I 1995 - kw III 2016; januari 1995 - november 2016

Actualisering
20-01-2017

Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar regio.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
20-01-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2015

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 2e halfjaar 2015

Correctie
20-01-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016

Correctie
20-01-2017

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Actualisering
20-01-2017

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Actualisering
20-01-2017

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2016; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2016 oktober.

Actualisering
20-01-2017

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw I 1996 - Kw III 2016

Nieuw
20-01-2017

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Studenten behaalde HO dilpoma's Onderwijssoort startjaar, Onderwijspositie startjaar, Peiljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012

Actualisering
20-01-2017

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde WO-diploma Vooropleiding, Studiefase startjaar, Onderwijspositie peiljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012

Actualisering
20-01-2017

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2016-2018

Begroot EMU-saldo decentrale overheden 2016-2018 Decentrale overheden, gemeenten naar grootteklasse.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016 - 2018

Nieuw
19-01-2017

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - december 2016

Actualisering
19-01-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - december 2016

Actualisering
19-01-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - december 2016

Herontwerp
19-01-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2015; 1995 kw1 - 2016 kw3; 1995 januari - 2016 november

Actualisering
19-01-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van consumenten.
Frequentie: per maand, periode: 1972 - 2016, kw.II 1986 - kw.IV 2016, mei 1972 - januari 2017

Actualisering
19-01-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2016 november

Actualisering
19-01-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006-augustus 2016

Actualisering
19-01-2017

Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling

Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit naar voorgaande nationaliteit, soort regeling en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2015

Actualisering
19-01-2017

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2015

Correctie
19-01-2017

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2016

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2016
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016

Nieuw
19-01-2017

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2015

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2015
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 2e halfjaar 2015

Herontwerp
19-01-2017

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Kosten sociale basisondersteuning (eerstelijnsloket Wmo en Jeugd, algemene voorzieningen Wmo en Jeugd) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning thuis, hulpmiddelen, verblijf en opvang) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016

Nieuw
19-01-2017

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2015

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2015
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 2e halfjaar 2015

Herontwerp
19-01-2017

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf opvang, ondersteuning); leeftijd, geslacht, herkomst, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 16 januari 2017

Actualisering
18-01-2017

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2010=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategoriën, per Caribisch eiland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
18-01-2017

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI - 2017 kwI

Actualisering
18-01-2017

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, gedetailleerde rechtsvorm en naar branches/bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2017 kwI

Actualisering
18-01-2017

Bouwvergunningen; bouwkosten en inhoud woningen

Gemiddelde bouwkosten, inhoud en gemiddelde bouwkosten per m3 Huur- en koopwoningen per 12-maandsperiode
Frequentie: per maand, periode: 1995 december - 2016 november

Actualisering
18-01-2017

Bouwvergunningen naar opdrachtgever

Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwbestemming en opdrachtgever
Frequentie: per maand, periode: 1990 januari - 2016 november

Actualisering
18-01-2017

Bouwvergunningen naar provincie

Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: 1990 januari - 2016 november

Actualisering
18-01-2017

Bouwvergunningen; nieuwbouw naar soort gebouw

Bouwsom, inhoud, oppervlakte en aantal vergunningen naar woongebouwen, bedrijfsgebouwen, marktsector en budgetsector
Frequentie: per maand, periode: 1990 januari - 2016 november

Actualisering
18-01-2017

Nieuwbouwwoningen; afgegeven vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm

Afgegeven bouwvergunningen nieuwbouwwoningen Opdrachtgever; eigendom; regio (provincie,stadsgewesten,COROP,gemeenten)
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2016 november

Actualisering
18-01-2017

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - oktober 2016

Actualisering
18-01-2017

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - oktober 2016

Actualisering
18-01-2017

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - oktober 2016

Actualisering
18-01-2017

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - oktober 2016

Actualisering
18-01-2017

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - oktober 2016

Actualisering
17-01-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2016

Actualisering
17-01-2017

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- december 2016

Actualisering
17-01-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2016

Actualisering
17-01-2017

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: Oktober 2016

Actualisering
17-01-2017

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2015; 1e kwartaal 2002-3e kwartaal 2016; januari 2002-november 2016

Actualisering
16-01-2017

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - december 2016

Actualisering
16-01-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2016

Actualisering
16-01-2017

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010 = 100

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010 = 100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2015, 2005 kW I - 2016 KW III, jan. 2005 - nov. 2016

Actualisering
16-01-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2015, 2005 kW I - 2016 KW III, jan. 2005 - nov. 2016

Actualisering
16-01-2017

Operationele autolease; prijsindex 2010 = 100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenautolease (naar brandstof-, bijtellingscategorie en segment), vracht- en bestelautolease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw IV 2016, jaargemiddelden 2002 - 2016.

Actualisering
16-01-2017

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - november 2016

Actualisering
16-01-2017

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, herkomstgroepering

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, studierichting, herkomstgroepering, generatie
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1995/'96 - 2014/'15

Correctie
13-01-2017

Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen

Transacties van de sector huishoudens en per hoofd van de bevolking Primaire en secundaire inkomensverdeling per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2014

Correctie
13-01-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2015, 2014 KW I - 2016 KW III, jan. 2014 - nov. 2016

Actualisering
13-01-2017

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010 = 100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2015, 2005 KW I - 2016 KW III, jan. 2005 - nov. 2016

Herontwerp
13-01-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2015, 2005 KW I - 2016 KW III, jan. 2005 - nov. 2016

Actualisering
13-01-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2015; 2002 januari - 2016 november.

Actualisering
13-01-2017

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2016 november

Actualisering
13-01-2017

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2016 november

Actualisering
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; gebruik naar zzp

Personen met indicatie of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, gebruik zzp en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; gebruik naar zzp, regio

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, gebruik zzp en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie/gebruik ZMV; grondslag, indicatie naar zzp

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, indicatie zzp, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie/gebruik ZMV; grondslag, indicatie naar zzp, regio

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV en/of ZMV; regio

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder en/of met verblijf Geslacht, leeftijd, indicatie, gebruik, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie of gebruik ZZV; functie en regio

Personen met indicatie of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, functie, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV; grondslag, functie, regio

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV; grondslag, functie, persoonskenm.

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom

Vertraagde op - , af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs. Onderwijssoort, geslacht, herkomstgroepering en regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 naar 2004/'05 - 2010/'11 naar 2011/'12*

Actualisering
13-01-2017

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, leeftijd

Hoger onderwijs; afgestudeerden eerste diploma, studierichting, opleidingsvorm, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
13-01-2017

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting, diplomasoort, opleidingsvorm, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
13-01-2017

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomstgroepering

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting, diplomasoort, opleidingsvorm, herkomstgroepering, generatie
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1995/'96 - 2014/'15

Actualisering
13-01-2017

HBO; gemiddelde studieduur van gediplomeerden, studierichting

Hoger beroepsonderwijs; gemiddelde studieduur van gediplomeerden, vooropleiding, diplomasoort, studierichting, opleidingsvorm, herkomst
Frequentie: per jaar, periode: 1995/'96 - 2012/'13

Actualisering
13-01-2017

WO; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting

Wetenschappelijk onderwijs; gemiddelde studieduur van geslaagden Opleidingsfase, studierichting, herkomstgroepering
Frequentie: per jaar, periode: 1995/'96 - 2012/'13

Actualisering
12-01-2017

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI2008)

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2014

Actualisering
12-01-2017

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2014

Actualisering
12-01-2017

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao (SBI2008)

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per CAO naar leeftijd en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Actualisering
12-01-2017

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2014

Actualisering
12-01-2017

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; kenmerken baan, werknemer

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen naar kenmerken van de baan, het bedrijf of de werknemer
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2014

Actualisering
12-01-2017

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2014

Actualisering
12-01-2017

Uitgesproken schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio

Uitgesproken schuldsaneringen: kwartaalcijfers naar type schuldenaar, type beëindiging, leeftijdsgroep, provincie.
Frequentie: per kwartaal, periode: kw I 1999 - kw 3 2016

Actualisering
12-01-2017

Beëindigde schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging, gemiddelde looptijd, type schuldenaar en provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998- 3de kwartaal 2016

Actualisering
12-01-2017

Brandweer; hulpverlening, slachtoffers en reddingen 1985-2013

Hulpverleningen naar object, werkzaamheden, slachtoffers, reddingen naar regio, landsdelen, provincies en gemeentegrootte.
Frequentie: stopgezet, periode: 1985 - 2013

Stopgezet
11-01-2017

Luchtvloot; omvang en samenstelling, 31 december

Omvang en samenstelling van de Nederlandse luchtvloot naar soort luchtvaartuig, op peildatum 31 december van elk jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1961 - 2016

Actualisering
10-01-2017

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar

AOW - aanspraken, opgebouwde rechten. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en herkomstgroepering.
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2015

Actualisering
10-01-2017

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2015

Actualisering
10-01-2017

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten; theaters/podia naar werkzame personen, baten en lasten Wel/niet in loondienst, FTE's, bedrijfsomzet, subsidies en lasten.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2015

Actualisering
10-01-2017

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)
Frequentie: onregelmatig, periode: 2012-2015; 2012 kw I - 2016 kw III; 2012 januari - 2016 september.

Actualisering
09-01-2017

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2015, 2005 KwI - 2016 KwIII, januari 2005 - november 2016

Actualisering
09-01-2017

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2015; 2006 kw I - 2016 kw III

Actualisering
06-01-2017

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - december 2016

Actualisering
06-01-2017

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) Naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2016 september

Actualisering
06-01-2017

Nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen; voertuigsoort

Nieuw tweedehands verkochte motorvoertuigen, voertuigsoort (personenauto, bestelauto, vrachtauto, trekker, bus, speciaal voertuig, motorfiets)
Frequentie: per maand, periode: 2007-2015 maand, kwartaal en jaar; 2016 maand- en kwartaalcijfers

Actualisering
06-01-2017

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2017

Actualisering
05-01-2017

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2016; 2010 kw I - 2016 kw IV; 2010 jan - 2016 dec

Actualisering
05-01-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de inflatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - december 2016

Actualisering
05-01-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de inflatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - december 2016

Actualisering
05-01-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - december 2016

Actualisering
05-01-2017

Inflatie; CPI, vanaf 1963

Inflatie vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: januari 1963 - december 2016

Actualisering
05-01-2017

Inflatie; Nederland, eurozone en Europese Unie, HICP 2015=100

Inflatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - december 2016

Actualisering
05-01-2017

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - december 2016

Actualisering
05-01-2017

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: januari 1969 - december 2016

Actualisering
05-01-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2016

Actualisering
05-01-2017

pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - december 2016

Actualisering
04-01-2017

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2016 november

Actualisering
04-01-2017

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2016 november

Actualisering
30-12-2016

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoer en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2015; 1996 januari - 2016 oktober.

Actualisering
30-12-2016

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoer van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2015; 1996 januari - 2016 oktober.

Actualisering
30-12-2016

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2015; 1996 januari - 2016 oktober.

Actualisering
30-12-2016

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 oktober.

Actualisering
30-12-2016

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2015; 2002 januari - 2016 oktober.

Actualisering
30-12-2016

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - december 2016

Actualisering
30-12-2016

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - december 2016.

Actualisering
30-12-2016

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2015; 2005 KW I - 2016 KW III; 2005 januari - 2016 oktober

Actualisering
30-12-2016

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1981-2015; januari 1981 - november 2016

Actualisering
30-12-2016

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2010 = 100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, periode: 2005-2015; januari 2005 - november 2016

Actualisering
30-12-2016

AOW-uitkeringen

AOW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland.
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2016 november

Actualisering
30-12-2016

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m oktober 2016

Actualisering
30-12-2016

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m oktober 2016

Actualisering
30-12-2016

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2016, 1998 januari - 2016 november

Actualisering
30-12-2016

Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten; index 2010 = 100

Bouwsom ontvangen opdrachten. Indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar woningen en utiliteitsgebouwen, nieuwbouw en niet nieuwbouw.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2015, 2007 kwI - 2016 kwIII

Actualisering
30-12-2016

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - november 2016

Actualisering
30-12-2016

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - november 2016

Actualisering
30-12-2016

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit bij jaarafname Prijscomponten en prijsopbouw
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2007 - 3e kwartaal 2016

Actualisering
30-12-2016

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 augustus.

Actualisering
30-12-2016

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-, niet EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 augustus.

Actualisering
30-12-2016

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-, niet EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 augustus.

Actualisering
30-12-2016

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-, niet EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 augustus.

Actualisering
30-12-2016

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-, niet EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 augustus.

Actualisering
30-12-2016

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2016 november

Actualisering
30-12-2016

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2016 3e kw

Actualisering
30-12-2016

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal Conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2016 3e kw

Actualisering
30-12-2016

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Significante deelnemingen (waarde meer dan 0,01% van bbp) van de overheid in het kapitaal van particuliere en overheidsondernemingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2015

Actualisering
30-12-2016

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

Schulden van financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende ) instellingen per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2015

Actualisering
30-12-2016

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2016 november

Actualisering
29-12-2016

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 kw I - 2016 kw III

Actualisering
28-12-2016

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - november 2016*

Actualisering
28-12-2016

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - november 2016*

Actualisering
27-12-2016

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2015, 2005 kW I - 2016 KW III, jan. 2005 - nov 2016

Actualisering
27-12-2016

Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Materiaalstroomrekening, milieurekeningen, materiaalstromen biomassa, metalen, mineralen, fossiele energie, grondstof, halffabrikaat
Frequentie: per jaar, periode: 2004-2015

Actualisering
27-12-2016

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Materiaalstroomrekening, materiaalstromen, environmental accounts, metaal grondstof, halffabrikaat, eindproduct, biomassa, fossiele energie
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2015

Actualisering
23-12-2016

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Actualisering
23-12-2016

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Actualisering
23-12-2016

Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2016, kw1 1995-kw3 2016

Actualisering
23-12-2016

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen; nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2016, kw1 1995-kw3 2016

Actualisering
23-12-2016

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015, Kw I 1995 - Kw III 2016

Actualisering
23-12-2016

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015, Kw I 1995 - Kw III 2016

Actualisering
23-12-2016

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015, Kw I 1999 - Kw III 2016

Actualisering
23-12-2016

Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015, Kw I 1999 - Kw III 2016

Actualisering
23-12-2016

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties
Frequentie: per kwartaal, periode: 2010-2015, 2010 KW01-2016 KW03

Actualisering
23-12-2016

Lopende transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015, Kw I 1999 - Kw III 2016

Actualisering
23-12-2016

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015; 1999 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde

Vorderingen en schulden van de overheid per balanspost. Balansstanden, financiële transacties en overige mutaties.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015; 1999 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Overheid; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015; 1999 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Overheid; ontvangen belastingen

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015; 2008 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Overheid; ontvangen sociale premies

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015; 1999 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015; 1999 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015; 1999 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2015; 1999 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 3e kwartaal 2016

Actualisering
23-12-2016

Daklozen; persoonskenmerken

Daklozen geslacht, leeftijd, verblijfplaats, herkomst
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2009-1 januari 2016

Actualisering
23-12-2016

Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers

Totale beleggingen en procentuele verdeling naar type belegging Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 - 2015; 2005 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Institutionele beleggers; beleggingen buitenland

Beleggingen in het buitenland naar type belegging. Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1980 - 2015; 2005 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Institutionele beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen

Beleggingen van institutionele beleggers. Institutionele beleggers; aandelen in Nederlnadse beleggingsfondsen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2015; 2009 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Aankoop en verkoop vastgoedbeleggingen, overige veranderingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2015, 2003 kw I - 2016 kw III

Actualisering
23-12-2016

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - oktober 2016

Actualisering
23-12-2016

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2004 - 2017

Nieuw
23-12-2016

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017

Nieuw
23-12-2016

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1995 - 2017

Actualisering
23-12-2016

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000 - 2017

Actualisering
23-12-2016

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2015; 1999 kw I - 2016 kw III; 1999 januari - 2016 november.

Actualisering
22-12-2016

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 18 jaar of ouder

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; historie, Rooms - katholiek, Protestantse kerk in Nederland, ned. hervormd, gereformeerd, overige
Frequentie: per jaar, periode: 1849 - 2015

Actualisering
22-12-2016

Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

religie, religieuze betrokkenheid, kerkelijke gezindte, kerkbezoek persoonskenmerken, geslacht, leeftijd, opleiding
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2015

Herontwerp
22-12-2016

Religieuze betrokkenheid; kerkelijke gezindte; regio

religie, kerkelijke gezindte, bezoek religieuze dienst, regio religieuze betrokkenheid, regio, landsdeel, provincie
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2015

Actualisering
22-12-2016

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 3e kwartaal 2016

Actualisering
22-12-2016

Sociale Monitor, welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2016

Actualisering
22-12-2016

Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst en generatie

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep ATC-klasse; herkomst; generatie; leeftijd; geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Actualisering
22-12-2016

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep naar ATC-klasse; leeftijd; geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Actualisering
22-12-2016

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en aanbieders
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005-2015

Revisie
22-12-2016

Zorguitgaven; kerncijfers

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2015

Revisie
22-12-2016

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2015

Revisie
22-12-2016

Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2015

Revisie
22-12-2016

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2001-2016

Actualisering
22-12-2016

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheidstoestand, leefstijl, gebruik van gezondheidszorg, zorgaanbod, (gezonde) levensverwachting en doodsoorzaken
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2016

Actualisering
22-12-2016

MBO; doorstroom en uitstroom, herkomstgroepering, generatie, regiokenmerken

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar, positie volgend jaar, herkomstgroepering, generatie, regiokenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05 - 2014/'15

Herontwerp