Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
20-09-2017

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief B.T.W.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 1e kwartaal tot en met 2017 2e kwartaal

Actualisering
20-09-2017

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW
Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2017 2e kwartaal

Actualisering
20-09-2017

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

Lange tijdreeks openbare bibliotheken betreffende de collecties, leden en uitleningen vanaf 1900 tot heden
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2016

Correctie
20-09-2017

Openbare bibliotheken

Aantal openbare bibliotheken, collecties, uitleningen, leden Type collectie, baten en lasten
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2016

Correctie
19-09-2017

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - augustus 2017

Actualisering
19-09-2017

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
19-09-2017

Waterschappen; balansposten per waterschap

Waterschappen jaarrekening, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2016

Actualisering
19-09-2017

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2017

Herontwerp
18-09-2017

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010=100

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW II, jan. 2005 - juli 2017

Actualisering
18-09-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW II, jan. 2005 - jul. 2017

Actualisering
18-09-2017

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio, onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2016/'17

Herontwerp
18-09-2017

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Het aantal vliegtuigbewegingen op overland - en terreinvluchten op de kleine Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 1998 kw I - 2017 kw II; 1998 januari - 2017 juni.

Actualisering
15-09-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2016, 2014 KW I - 2017 KW II, jan. 2014 - jul. 2017

Actualisering
15-09-2017

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW II, jan. 2005 - jul. 2017

Actualisering
15-09-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW II, jan. 2005 - jul. 2017

Actualisering
15-09-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Banen, arbeidsduur en loon uitgesplitst naar economische activiteit en kenmerken van baan, werknemer en bedrijf.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
15-09-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en het aantal werknemers
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
15-09-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, werknemer- en baankenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
15-09-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en en verschillende kenmerken van een baan.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
15-09-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer en baankenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
15-09-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon voor alle mannen en vrouwen naar dienstverband, caosector,leeftijd en nationaliteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
15-09-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer, kenmerken baan en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
15-09-2017

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geborenen naar samenstelling van het huishouden en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Actualisering
15-09-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 35

Actualisering
15-09-2017

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Ervaren gezondheid, chronische aandoeningen, zorggebruik Geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst, positie huishouden, inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
15-09-2017

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - juli 2017

Actualisering
15-09-2017

Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken

Koopkrachtontwikkeling leeftijd, positie huishouden, dynamische koopkracht van personen
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Nieuw
15-09-2017

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Koopkrachtontwikkeling dynamische koopkracht van personen, voornaamste inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Nieuw
14-09-2017

Arbeidsdeelname, vanaf 1969

Arbeidsdeelname, werkloosheid, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd onderwijsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Nieuw
14-09-2017

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en herkomstgroepering

Levendgeborenen naar samenstelling van het huishouden, aantal kinderen in het huishouden en herkomstgroepering van het kind
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Actualisering
14-09-2017

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Actualisering
14-09-2017

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Actualisering
14-09-2017

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 2e kwartaal 2017. Jaargemiddelden 2003 - 2016.

Actualisering
14-09-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 11 september 2017

Actualisering
14-09-2017

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016*

Actualisering
14-09-2017

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2015

Actualisering
13-09-2017

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2016; 1e kwartaal 2002-2e kwartaal 2017; januari 2002-juli 2017

Actualisering
12-09-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 juli.

Actualisering
12-09-2017

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 juli

Actualisering
12-09-2017

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 juli

Actualisering
11-09-2017

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - augustus 2017

Actualisering
11-09-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - augustus 2017

Actualisering
11-09-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m augustus 2017

Actualisering
11-09-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - augustus 2017

Actualisering
11-09-2017

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- augustus 2017

Actualisering
11-09-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - augustus 2017

Actualisering
11-09-2017

VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, Arbeidskenmerken, Startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2014

Actualisering
11-09-2017

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2014

Actualisering
11-09-2017

VSV; ontwikkeling uitkeringen na schoolverlaten

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, Uitkeringen, Startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2014

Actualisering
11-09-2017

Tussen gemeenten verhuisde personen

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Actualisering
11-09-2017

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Actualisering
11-09-2017

Energieverbruik; opbouw, bedrijfstak

Energieverbruik, aanbod, omzetting, finaal verbruik, aanvoer, aflevering Energiedragers, aardgas, elektriciteit, olie, hernieuwbaar, bedrijven
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Actualisering
11-09-2017

Voortijdig schoolverlaters; woonregio

Voortijdig schoolverlaters; woonregio Oonderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05 - 2015/'16

Actualisering
11-09-2017

Misdrijven; vervolging en berechting naar regio

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter Soort misdrijf en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Herontwerp
11-09-2017

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort, niveau en leerjaar, Herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2015/'16

Actualisering
11-09-2017

Voortijdig schoolverlaters; vertraging in de schoolloopbaan

Voortijdig schoolverlaters; vertraging in de schoolloopbaan, Onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2015/'16

Actualisering
11-09-2017

Voortijdig schoolverlaters; leeftijd

Voortijdig schoolverlaters; leeftijd, Onderwijssoort, herkomstgroepering
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2015/'16

Actualisering
11-09-2017

Voortijdig schoolverlaters; herkomstgroepering

Voortijdig schoolverlaters; herkomstgroepering Onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2015/'16

Actualisering
11-09-2017

Strafrecht; kerncijfers

Kerncijfers strafrecht: kantonstrafzaken, rechtbankstrafzaken en beschikkingen Wet Mulder.
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2016

Revisie
11-09-2017

Misdrijven; berechting in eerste aanleg

Afdoeningen naar soort rechter, eindbeslissing, vonnis, rechtsmiddel. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2016

Herontwerp
11-09-2017

Misdrijven; beslissingen genomen door het Openbaar Ministerie

Misdrijven; beslissingen genomen door het Openbaar Ministerie Soort misdrijf, soort verdachte.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2016

Herontwerp
11-09-2017

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties. Soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2016

Herontwerp
11-09-2017

Misdrijven; vervolging en berechting

Ingeschreven rechtbankstrafzaken, afdoening door OM en rechter 1e aanleg soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd van de verdachte
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2016

Herontwerp
11-09-2017

Strafzaken; bijzondere procedures

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Actualisering
11-09-2017

Rechtspraak; kerncijfers

Kerncijfers over afdoeningen in de rechtspraak. burgerlijke rechtspraak, bestuursrechtspraak en strafrechtspraak.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Revisie
08-09-2017

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KwI - 2017 KwII, januari 2005 - juli 2017

Actualisering
08-09-2017

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 2017

Actualisering
08-09-2017

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; aantal woningtype, oppervlakteklasse, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 2017

Actualisering
08-09-2017

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: 1946 - juni 2017

Actualisering
08-09-2017

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Correctie
08-09-2017

Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Correctie
08-09-2017

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juni 2017

Actualisering
08-09-2017

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juni 2017

Actualisering
08-09-2017

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juni 2017

Actualisering
08-09-2017

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juni 2017

Actualisering
08-09-2017

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juni 2017

Actualisering
07-09-2017

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf 1959

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland vanaf 1959.
Frequentie: per jaar, periode: 1959 - 2017

Actualisering
07-09-2017

Huurverhoging woningen; regio

Huurverhoging naar regio Huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Actualisering
07-09-2017

Huurverhoging woningen; soort verhuur

De gemiddelde verhoging van de woninghuur naar soort verhuurder; Geliberaliseerde, sociale en overige verhuur
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Actualisering
07-09-2017

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: januari 1963 - augustus 2017

Actualisering
07-09-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - augustus 2017

Actualisering
07-09-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - augustus 2017

Actualisering
07-09-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - augustus 2017

Actualisering
07-09-2017

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - augustus 2017

Actualisering
07-09-2017

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - augustus 2017

Actualisering
07-09-2017

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: januari 1969 - augustus 2017

Actualisering
07-09-2017

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2016; 2010 kw I - 2017 kw II; 2010 jan - 2017 aug

Actualisering
07-09-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - augustus 2017

Actualisering
07-09-2017

Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers

Aantal parken en bezoekers, personeel - en exploitatiegegevens. 2 jaarlijkse perioden.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012

Actualisering
06-09-2017

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - augustus 2017

Actualisering
06-09-2017

VO; doorstroom en uitstroom, herkomstgroepering, generatie, regio

Voortgezet onderwijs; doorstroom en uitstroom van leerlingen Onderwijssoort basisjaar, onderwijspositie volgend schooljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2004/'05 t/m 2014/'15-2015/'16

Herontwerp
06-09-2017

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Correctie
05-09-2017

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2015

Correctie
04-09-2017

Nederlandse zeggenschap bedrijven buiten EU-zone; land en SBI 2008

Omzet, werkzame personen en het aantal bedrijven buiten de EU-zone waarover een Nederlandse institutionele eenheid zeggenschap heeft.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2015

Actualisering
04-09-2017

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2016*

Actualisering
04-09-2017

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Luchtverontreiniging, Nederlandse emissies berekend volgens de NEC - richtlijn van de Europese Unie. Naar broncategorie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2016*

Actualisering
04-09-2017

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016*

Actualisering
04-09-2017

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door stationaire bronnen Raffinaderijen, energiebedrijven, nijverheid, particuliere huishoudens
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2016*

Actualisering
04-09-2017

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie, brandstofsoort en wegtype,
Frequentie: per jaar, periode: 1980, 1985, 1990 - 2016*

Actualisering
04-09-2017

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2016*

Actualisering
01-09-2017

Personen; positie in het huishouden, herkomstgroepering, per 1 januari

Bevolking in huishoudens naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1997 - 2017

Herontwerp
01-09-2017

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - juni 2017

Actualisering
01-09-2017

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, herkomst, woonregio

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau, herkomstgroepering, leeftijd, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2015/'16

Actualisering
31-08-2017

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 juni.

Actualisering
31-08-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 juni.

Actualisering
31-08-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 juni.

Actualisering
31-08-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 juni.

Actualisering
31-08-2017

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 juni.

Actualisering
31-08-2017

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet en uren, SBI 2008

Uitzendbranche. Omzet en uitzenduren: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 KWI - 2017 KWII

Actualisering
31-08-2017

Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Horeca; omzet. index 2010 =100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2017, 2005KWI - 2017KWII

Actualisering
31-08-2017

AOW-uitkeringen

AOW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland.
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2017 juli

Actualisering
31-08-2017

Re-integratie; voorzieningen naar type en regio

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m juni 2017

Actualisering
31-08-2017

Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorzieningen

Persoonskenmerken, re-integratievoorzieningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2015 t/m juni 2017

Actualisering
31-08-2017

Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorzieningen naar type en regio

Rer-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m juni 2017

Actualisering
31-08-2017

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m juni 2017

Actualisering
31-08-2017

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur, ultimo kwartaalcijfers
Frequentie: per drie maanden, periode: 2008 ultimo 1e kwartaal - 2017 ultimo 1e kwartaal

Actualisering
31-08-2017

Personen met een bijstandsuitkering; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 kwartaal 1 t/m 2017 kwartaal 1

Actualisering
31-08-2017

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m juni 2017

Actualisering
31-08-2017

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2016, 1998 januari - 2017 juli

Actualisering
31-08-2017

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen Geslacht, leeftijd en positie in huishouden
Frequentie: per jaar, periode: Vanaf 2011

Actualisering
31-08-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - juli 2017

Actualisering
31-08-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - juli 2017

Actualisering
31-08-2017

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Branches informatie en communicatie. Omzet: indexcijfers 2010 = 100 ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 KWI - 2017 KWII

Actualisering
31-08-2017

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Ontwikkeling van de omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonheidsverzorging. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2017; KWI 2005 - KWII 2017

Actualisering
31-08-2017

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Zakelijke dienstverlening. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2017, 2005 kWI - 2017 kwII

Actualisering
31-08-2017

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016, 2005 kWI-2017 kWII

Actualisering
31-08-2017

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW II, jan. 2005 - juli 2017

Actualisering
31-08-2017

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 april.

Actualisering
31-08-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 april.

Actualisering
31-08-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 april.

Actualisering
31-08-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 april.

Actualisering
31-08-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 april.

Actualisering
31-08-2017

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2017 juli

Actualisering
31-08-2017

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2017 juli

Actualisering
31-08-2017

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar een zestal regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2017

Actualisering
31-08-2017

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2017 2e kwartaal

Actualisering
31-08-2017

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

Branden, Hulpverlening, Brandweer, alarming, uitgerukt, ter plaatse Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2017 2e kwartaal

Actualisering
31-08-2017

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 juli

Actualisering
31-08-2017

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 juli

Actualisering
31-08-2017

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016, 2005 kWI-2017 kWII

Actualisering
30-08-2017

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - augustus 2017

Actualisering
30-08-2017

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - augustus 2017.

Actualisering
30-08-2017

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016; 2005 KW I - 2017 KW II; 2005 januari - 2017 juni

Actualisering
30-08-2017

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1981-2016; januari 1981 - juli 2017

Actualisering
30-08-2017

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2010 = 100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, periode: 2005-2016; januari 2005 - juli 2017

Actualisering
30-08-2017

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2017 tweede kwartaal

Actualisering
30-08-2017

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Immi - en emigratie van personen naar land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht voor Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
30-08-2017

Sociale Monitor, welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2017

Actualisering
30-08-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juni 2017

Correctie
30-08-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juni 2017

Correctie
30-08-2017

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juni 2017

Correctie
30-08-2017

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2008 - juli 2017

Actualisering
30-08-2017

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - juli 2017

Actualisering
30-08-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - juli 2017

Actualisering
30-08-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - juli 2017

Actualisering
30-08-2017

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)
Frequentie: onregelmatig, periode: 2012-2016; 2012 kw I - 2017 kw II; 2012 januari - 2017 juni.

Actualisering
30-08-2017

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - Mei 2017

Actualisering
30-08-2017

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I; 1999 januari - 2017 Juli.

Actualisering
29-08-2017

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2017 2e kwartaal

Actualisering
29-08-2017

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie, verbruik via het hoofdnet, LNG verbruik via regionale netten, verbruik door winningsbedrijven, fakkels.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - juni 2017

Actualisering
29-08-2017

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-juli 2017; 2010 kw I - 2017 kw II; 2010-2017

Actualisering
29-08-2017

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen vervoerd brutogewicht zeevaart naar Nederlandse zeehavens, richting (aanvoer, afvoer), soort lading (verschijningsvorm goederen)
Frequentie: per kwartaal, periode: kwartaal

Herontwerp
28-08-2017

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.
Frequentie: per maand, periode: 1920 - juni 2017

Actualisering
28-08-2017

Steenkoolbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik door elektriciteitscentrales en industrie.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1991 - juni 2017

Actualisering
25-08-2017

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2017 juli

Actualisering
25-08-2017

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Motorbranche en autobranche. Omzet:indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2016, 2005 kWI - 2017 kWII

Actualisering
24-08-2017

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2016

Actualisering
24-08-2017

Grasland; oppervlakte en opbrengst

Nederland en weideregio's; Oppervlakte (totaal en gemaaid) verwerking tot hooi, kuil - en/of stalvoer, voorraden in droge stof hooi en kuilvoer
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2016

Actualisering
22-08-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2016; 1995 kw1 - 2017 kw2; 1995 januari - 2017 juni

Actualisering
22-08-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - augustus 2017

Actualisering
22-08-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - augustus 2017

Actualisering
22-08-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 juni

Actualisering
22-08-2017

Huishoudens; typering naar grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar type en grootte, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Actualisering
22-08-2017

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
22-08-2017

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2017

Nieuw
22-08-2017

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
22-08-2017

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, beroep

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, beroepen, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016

Herontwerp
22-08-2017

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

Kerncijfers inkomens, vermogen en bestedingen van huishoudens Huishoudenscategorieën
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
22-08-2017

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Inkomensverdeling van huishoudens Huishoudenscategorieën
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
22-08-2017

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Vermogensverdeling van huishoudens Huishoudenscategorieën
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie