Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
16-10-2018

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2018 KW II, jan. 2005 - aug. 2018

Actualisering
16-10-2018

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kw1 - 2018 kw2, jan. 2005 - augustus 2018

Actualisering
16-10-2018

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - augustus 2018

Actualisering
16-10-2018

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - augustus 2018

Actualisering
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Geslacht en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar migratieachtergrond per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Migratieachtergrond
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

Wanbetalers zorgverzekering met een zorgtoeslag Leeftijd en migratieachtergrond
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Provincies en 4 grote gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Actualisering
15-10-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KW I - 2018 KW II, jan. 2005 - aug. 2018

Actualisering
15-10-2018

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2015=100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2017, 2014 KW I - 2018 KW II, jan. 2014 - aug. 2018

Actualisering
15-10-2018

Operationele autolease; prijsindex 2015=100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenauto's (naar brandstofsoort en klasse), bestelauto's en private lease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw III 2018, jaargemiddelden 2002 - 2017.

Actualisering
15-10-2018

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - augustus 2018

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Banen, arbeidsduur en loon uitgesplitst naar economische activiteit en kenmerken van baan, werknemer en bedrijf.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en het aantal werknemers
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, werknemer- en baankenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en en verschillende kenmerken van een baan.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer en baankenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon voor alle mannen en vrouwen naar dienstverband, caosector,leeftijd en nationaliteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer, kenmerken baan en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2018 week 39

Actualisering
12-10-2018

Tussen gemeenten verhuisde personen

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Actualisering
12-10-2018

Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nationale rekeningen

Kerncijfers over productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw van Europese lidstaten.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Nieuw
12-10-2018

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Nieuw
12-10-2018

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Nieuw
12-10-2018

Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen

Landbouw, investeringen en voorraden in Nederland. Veestapel, plantopstanden, gebouwen en andere activa in de landbouw.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Nieuw
12-10-2018

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouwtelling verrijkt met financiële gegevens ontleend aan fiscale dat Landbouwtelling; netto-omzet, balansgegevens, activa, passiva, schulden
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2016

Actualisering
12-10-2018

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - augustus 2018

Actualisering
12-10-2018

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2017

Actualisering
12-10-2018

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Eerste schooladvies en definitief schooladvies Schooladvies, herziening advies, geslacht, migratieachtergrond en inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2014 - 2016

Nieuw
11-10-2018

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - september 2018

Actualisering
11-10-2018

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - september 2018

Actualisering
11-10-2018

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m september 2018

Actualisering
11-10-2018

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - september 2018

Actualisering
11-10-2018

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- september 2018

Actualisering
11-10-2018

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - september 2018

Actualisering
11-10-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2017; 2002 januari - 2018 augustus.

Actualisering
11-10-2018

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 augustus

Nieuw
11-10-2018

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2015=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2018 augustus

Nieuw
11-10-2018

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur), bedrijfstak, standaard bedrijfsindeling SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2018 juni

Actualisering
11-10-2018

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI - 2018 kwIV

Actualisering
11-10-2018

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, gedetailleerde rechtsvorm en naar branches/bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2018 kwIV

Herontwerp
11-10-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 8 oktober 2018

Actualisering
11-10-2018

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2017; 1e kwartaal 2002-2e kwartaal 2018; januari 2002-augustus 2018

Actualisering
11-10-2018

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2017; 2006 kw I - 2018 kw II

Actualisering
10-10-2018

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KwI - 2018 KwII, januari 2005 - augustus 2018

Actualisering
10-10-2018

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 KwI - 2018 KwII, januari 2005 - augustus 2018

Actualisering
10-10-2018

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2018

Actualisering
10-10-2018

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2018

Actualisering
10-10-2018

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2018

Actualisering
10-10-2018

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2018

Actualisering
10-10-2018

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2018

Actualisering
09-10-2018

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2017; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2018 juni.

Actualisering
08-10-2018

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 -2018, kw I 1997 - kw II 2018

Herontwerp
08-10-2018

Rundveestapel

Rundveestapel stand van melkvee en vleesvee op basis van Landbouwtelling CBS en oormerkregistratie van RVO EZ
Frequentie: twee maal per jaar, periode: December 2008 - april 2018

Actualisering
08-10-2018

Varkensstapel

Omvang varkensstapel naar biggen, vleesvarkens en fokvarkens. Op peildata april en december.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: April 1981 - april 2018

Actualisering
05-10-2018

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 kw 1 - 2018 kw 2

Herontwerp
05-10-2018

Vacature-indicator

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: januari 1999-september 2018

Actualisering
05-10-2018

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - augustus 2018

Actualisering
05-10-2018

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - augustus 2018

Actualisering
05-10-2018

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie
05-10-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergond, leeftijd, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Correctie
04-10-2018

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1963 - september 2018

Actualisering
04-10-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari 2016 - september 2018

Actualisering
04-10-2018

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - september 2018

Actualisering
04-10-2018

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - september 2018

Actualisering
04-10-2018

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - september 2018

Actualisering
04-10-2018

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - september 2018

Actualisering
04-10-2018

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: Januari 1969 - september 2018

Actualisering
04-10-2018

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008, 2016

Arbeidskosten bedrijfstakken/branches, bedrijfsgrootte
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Nieuw
04-10-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016

Arbeidskosten, structuur arbeidskosten Bedrijfstakken/branches
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Nieuw
04-10-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Arbeidskosten, arbeidsduur Bedrijfstakken/branches
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Nieuw
04-10-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak SBI2008

Arbeidskosten, structuur arbeidskosten Bedrijfstakken/branches
Frequentie: per vier jaar, periode: 2008-2016

Nieuw
04-10-2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2017; 2010 kw I - 2018 kw III; 2010 jan - 2018 sep

Herontwerp
04-10-2018

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen, verwachtingen, motieven, bedrijven, industrie Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2010-2018

Herontwerp
04-10-2018

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 2018

Actualisering
04-10-2018

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; aantal woningtype, oppervlakteklasse, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012 - 2018

Actualisering
04-10-2018

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen, gemiddelde verkoopprijs, aantal
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 1- 2018 kwartaal 2

Actualisering
04-10-2018

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - september 2018

Actualisering
04-10-2018

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014-2018; 2014 1e kwartaal - 2018 2e kwartaal

Actualisering
03-10-2018

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 mei.

Actualisering
03-10-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 mei.

Actualisering
03-10-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 mei.

Actualisering
03-10-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 mei.

Actualisering
03-10-2018

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2018 mei.

Actualisering
03-10-2018

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2017; 2002 januari - 2018 juli.

Actualisering
03-10-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans goederen; SITC (3 digits) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2017; 2012 januari - 2018 juli.

Actualisering
02-10-2018

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: Q1 2008 - Q3 2018

Actualisering
02-10-2018

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Bevolkingsontwikkeling per dag; geboorte, sterfte, huwelijken, partnerschappen, echtscheidingen, migratie en nationaliteitswijzigingen
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2017

Actualisering
01-10-2018

Goederensoorten naar land; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017.

Correctie
01-10-2018

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma), Studierichting, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs met werk, met en zonder diploma, Studierichting, bedrijfstakken, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma), migratieachtergrond, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs, met uitkering (met en zonder diploma), studierichting, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs werknemers (met en zonder diploma), uurloon, studierichting, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met en zonder diploma, migratieachtergrond, arbeidskenmerken, studierichting op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers hoger onderwijs (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met werk (met en zonder diploma), migratieachtergrond, bedrijfstakken SBI 2008, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met uitkering (met en zonder diploma), migratieachtergrond, studierichting, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs werknemers (met en zonder diploma), uurloon Studierichting, bedrijfstakken, op peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
28-09-2018

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom
Frequentie: per maand, periode: 2012-2017; januari 2012 - augustus 2018

Correctie
28-09-2018

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2017; januari 2012 - augustus 2018

Correctie
28-09-2018

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Gemiddeld aantal banen werknemers in december, in dienst van bedrijven en instellingen (SBI 2008), arbeidsmarktregio en Corop-gebieden
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Herontwerp
28-09-2018

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 - 2018, kw I 1997 - kw II 2018.

Herontwerp
28-09-2018

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

Openstaande vacatures,seizoengecorrigeerd naar particuliere bedrijven en overheid
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e Kwartaal 1997 - 2e kwartaal 2018

Herontwerp
28-09-2018

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoonskenmerken

In het buitenland geboren werknemers, wel/niet ingeschreven naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2014

Herontwerp
28-09-2018

Personen met baan; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

Personen met een baan, maandloon Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, geboortegeneratie
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 t/m 1995/2000

Herontwerp
28-09-2018

Personen met uitkering; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

Personen met uitkering; geboortegeneratie, voortdurende of gedeeltelijke uitkering, geslacht, leeftijd, wel of geen baan, herkomstgroepering
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 - 1995/2000

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012

Arbeidskosten naar bedrijfstak (1 digit, SBI 2008) en aantal werkzame personen
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012

Arbeidskosten, structuur van arbeidskosten en structuur van arbeidsduur naar bedrijfstak (SBI 2008)
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Arbeidskosten, structuur van de arbeidskosten naar bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit)
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2016

Herontwerp
28-09-2018

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; kenmerken baan, werknemer

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen naar kenmerken van de baan, het bedrijf of de werknemer
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
28-09-2018

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
28-09-2018

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2015/'16

Actualisering
28-09-2018

VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidskenmerken, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2015/'16

Actualisering
28-09-2018

VSV; ontwikkeling uitkeringen na schoolverlaten

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, uitkeringen, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2015/'16

Actualisering
28-09-2018

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Leden van vakverenigingen Vakcentrales en Overige vakverenigingen, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2017

Herontwerp
28-09-2018

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 2e kwartaal 2018

Actualisering
28-09-2018

AOW-uitkeringen; geslacht,leeftijd,migratieachtergr.,burg.staat,woonland

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2018 augustus

Actualisering
28-09-2018

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Personen met een WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Herontwerp
28-09-2018

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2018, 1998 januari - 2018 augustus

Actualisering
28-09-2018

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: 1995 - augustus 2018

Actualisering
28-09-2018

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - augustus 2018

Actualisering
28-09-2018

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - augustus 2018

Actualisering
28-09-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2015=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - augustus 2018

Actualisering
28-09-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - augustus 2018

Actualisering
28-09-2018

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Herontwerp
28-09-2018

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Herontwerp
28-09-2018

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2017, 2005 kW I - 2018 KW II, Jan. 2005 - augustus 2018.

Actualisering
28-09-2018

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: 1946 - juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917

Historie in- en uitvoerwaarde; SITC, energie en landen.
Frequentie: per jaar, periode: 1917 - 2017.

Bijstelling
28-09-2018

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1944 - juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten; aanbod en verbruik Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1946 - juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit bij jaarafname Prijscomponten en prijsopbouw
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2007 - 2e kwartaal 2018

Actualisering
28-09-2018

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2017; 1996 januari - 2017 december.

Correctie
28-09-2018

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2017; 2008 januari - 2017 december.

Correctie
28-09-2018

Totale in- en uitvoer naar land

Totale in- en uitvoerwaarde naar land.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017.

Correctie
28-09-2018

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017.

Correctie
28-09-2018

Goederensoorten naar land; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017.

Correctie
28-09-2018

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017.

Correctie
28-09-2018

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994 - 2018

Actualisering
28-09-2018

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Mutaties van definitieve oogstraming akkerbouw en voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen verschil voorlopige- en definitieve oogstraming
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2018

Nieuw
28-09-2018

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - augustus 2018

Actualisering
28-09-2018

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016

Actualisering
28-09-2018

Waterschappen; balansposten per waterschap

Waterschappen jaarrekening, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2017

Actualisering
28-09-2018

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2018 augustus

Actualisering
28-09-2018

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2018 2e kw

Actualisering
28-09-2018

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2018 augustus

Actualisering
28-09-2018

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2018

Actualisering
28-09-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-augustus 2018; 2010 kw I - 2018 kw II; 2010-2017

Actualisering
27-09-2018

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - september 2018

Actualisering
27-09-2018

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - september 2018.

Actualisering
27-09-2018

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2017

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2017
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2017

Actualisering
27-09-2018

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
27-09-2018

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
27-09-2018

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie, verbruik via het hoofdnet, LNG verbruik via regionale netten, verbruik door winningsbedrijven, fakkels.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - juni 2018

Actualisering
27-09-2018

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - Juni 2018

Actualisering
27-09-2018

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2017; 2012 KW I - 2018 KW II; 2012 januari - 2018 juli

Actualisering
27-09-2018

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Correctie
27-09-2018

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Vorderingen en schulden van de overheid per balanspost. Balansstanden, financiële transacties en overige mutaties.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Correctie
27-09-2018

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Correctie
27-09-2018

Overheidssaldo en overheidsschuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Correctie
26-09-2018

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Het aantal vliegtuigbewegingen op overland - en terreinvluchten op de kleine Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2017; 1998 kw I - 2018 kw I; 1998 januari - 2018 juni.

Bijstelling
26-09-2018

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II; 1999 januari - 2018 augustus.

Actualisering
25-09-2018

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw II 2018; januari 2015 - juli 2018

Actualisering
25-09-2018

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw II 2018; januari 2015 - juli 2018

Actualisering
25-09-2018

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2017; kw I 2015 - kw II 2018; januari 2015 - juli 2018

Actualisering
21-09-2018

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- augustus 2018

Actualisering
21-09-2018

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2018, kw1 1995-kw2 2018

Actualisering
21-09-2018

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal type werkenden, geslacht, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2010-2018, kw1 2010-kw2 2018

Actualisering
21-09-2018

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2018, kw1 1995-kw2 2018

Actualisering
21-09-2018

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, 1995 Kw1-2018 Kw2

Actualisering
21-09-2018

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, 1995 Kw1- 2018 Kw2

Actualisering
21-09-2018

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2018 juli

Actualisering
21-09-2018

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwII 2018

Correctie
21-09-2018

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwII 2018

Actualisering
21-09-2018

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van institutionele sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2017, Kw1 1999 - Kw2 2018

Actualisering
21-09-2018

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwII 2018

Actualisering
21-09-2018

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw1 1999 - Kw2 2018

Actualisering
21-09-2018

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Actualisering
21-09-2018

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Actualisering
21-09-2018

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Actualisering
21-09-2018

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Fusies en overnames van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstak ken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2017; 2007 1e kwartaal - 2018 2e kwartaal

Herontwerp
21-09-2018

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2017; 2007 1e kwartaal - 2018 2e kwartaal

Herontwerp
21-09-2018

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2017; 2007 1e kwartaal - 2018 2e kwartaal

Herontwerp
21-09-2018

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Snelgroeiende bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2017

Herontwerp
21-09-2018

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
21-09-2018

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief btw
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2018 2e kwartaal

Actualisering
21-09-2018

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW
Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2018 2e kwartaal

Actualisering
21-09-2018

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2018 augustus

Actualisering
21-09-2018

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
21-09-2018

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Bijstelling
20-09-2018

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - augustus 2018

Actualisering
20-09-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - augustus 2018

Actualisering
20-09-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - augustus 2018

Actualisering
20-09-2018

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2017; 1995 kw1 - 2018 kw2; 1995 januari - 2018 juli

Actualisering
20-09-2018

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - september 2018

Actualisering
20-09-2018

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - september 2018

Actualisering
20-09-2018

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishoudens
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017, kw1 2017 - kw3 2018

Actualisering
20-09-2018

Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van personen
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017, kw1 2017 - kw3 2018

Actualisering
20-09-2018

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen naar regionale kenmerken
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017, kw1 2017 - kw3 2018

Correctie
19-09-2018

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Actualisering
19-09-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - mei 2018

Actualisering
19-09-2018

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2018 2e kwartaal

Actualisering
18-09-2018

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Correctie
18-09-2018

Praktijken van zorgverleners; financiën

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2015

Actualisering
18-09-2018

Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari naar eigendom en leeftijd eigenaar, bouwjaar, provincie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Correctie
17-09-2018

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - augustus 2018

Actualisering