Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
21-07-2017

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Herontwerp
21-07-2017

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Herontwerp
21-07-2017

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken SBI 2008, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Herontwerp
21-07-2017

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - juni 2017

Actualisering
21-07-2017

Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar regio.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
21-07-2017

Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
21-07-2017

Research en development; financiering uitgaven per sector van uitvoering

R&D uitgaven, herkomst en bestemming van middelen sector van uitvoering, financieringsbron, type R&D, kostensoort
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011-2015

Herontwerp
21-07-2017

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 1e kwartaal 2017

Actualisering
21-07-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 27

Actualisering
21-07-2017

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2017 juni

Actualisering
21-07-2017

MBO; deelnemers, herkomstgroepering, generatie, leerweg, niveau, regio

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2016/'17

Herontwerp
21-07-2017

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2016/'17

Herontwerp
21-07-2017

MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail en sector, leerweg, niveau

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2016/'17

Herontwerp
21-07-2017

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2016/'17

Herontwerp
20-07-2017

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - juni 2017

Actualisering
20-07-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - juni 2017

Actualisering
20-07-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - juni 2017

Actualisering
20-07-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2016; 1995 kw1 - 2017 kw1; 1995 januari - 2017 mei

Actualisering
20-07-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - juli 2017

Actualisering
20-07-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - juli 2017

Actualisering
20-07-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 mei

Actualisering
20-07-2017

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2016; Kw I 1990 - Kw 2 2017.

Actualisering
20-07-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw I 2017; januari 2015 - mei 2017

Actualisering
20-07-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw I 2017; januari 2015 - mei 2017

Actualisering
20-07-2017

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw I 2017; januari 2015 - mei 2017

Actualisering
20-07-2017

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, geestelijke gezondheid, GALI
Frequentie: per jaar, periode: 1981 - 2016. Data: Gezondheidsenquete

Actualisering
20-07-2017

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2016; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2017 april.

Actualisering
20-07-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 17 juli 2017

Actualisering
19-07-2017

Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

Pensioen Geslacht, Leeftijd, Herkomst, Burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
19-07-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - mei 2017*

Actualisering
19-07-2017

Bouwvergunningen; nieuwbouw bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2017

Nieuw
19-07-2017

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers en afgelegde afstand (voertuigkilometers, beladen)
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016

Bijstelling
18-07-2017

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval geslacht, leeftijd, lichamelijk en geestelijk letsel
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017

Correctie
18-07-2017

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval Type zelfstandig ondernemer, lichamelijk en geestelijk letstel
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Correctie
18-07-2017

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - juni 2017

Actualisering
18-07-2017

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie per regio

Levendgeborenen, overledenen, migratie en bevolkingsgroei naar geslacht en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1942 - 2016

Herontwerp
18-07-2017

Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari

Bevolking naar herkomstgroepering, generatie, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Correctie
18-07-2017

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-juni 2017; 2010 kw I - 2017 kw II; 2010-2017

Actualisering
17-07-2017

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Fusies en overnames van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstak ken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2016; 2007 1e kwartaal - 2017 2e kwartaal

Actualisering
17-07-2017

Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2016; 2007 1e kwartaal - 2017 2e kwartaal

Actualisering
17-07-2017

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2016; 2007 1e kwartaal - 2017 2e kwartaal

Actualisering
17-07-2017

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010 = 100

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010 = 100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mei 2017

Actualisering
17-07-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mei. 2017

Actualisering
17-07-2017

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2017

Actualisering
17-07-2017

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2017

Actualisering
14-07-2017

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig, nationaliteit

Toeristen die met het vliegtuig aankomen op Bonaire, St Eustatius of Saba Per nationaliteit
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012-2016

Herontwerp
14-07-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2016, 2014 KW I - 2017 KW I, jan. 2014 - mei 2017

Actualisering
14-07-2017

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mei 2017

Actualisering
14-07-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mei 2017

Actualisering
14-07-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 mei.

Actualisering
14-07-2017

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 mei

Actualisering
14-07-2017

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 mei

Actualisering
14-07-2017

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) Naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2017 maart

Actualisering
14-07-2017

Research en development; eigen personeel, geslacht, beroep, bedrijfstak

Werkzame personen, arbeidsjaren, geslacht, beroep en bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Actualisering
14-07-2017

Research en development; uitgaven en personeel, regio

R&D-uitgaven met eigen personeel en arbeidsjaren van bedrijven, instellingen en hoger onderwijs naar landsdelen en provincies
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Actualisering
14-07-2017

Huwenden; partnerkeuze van allochtonen naar herkomst

Huwende allochtonen naar herkomst, generatie en hun partnerkeuze (allochtoon, autochtoon)
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2016

Actualisering
14-07-2017

Operationele autolease; prijsindex 2010 = 100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenautolease (naar brandstof-, bijtellingscategorie en segment), vracht- en bestelautolease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw II 2017, jaargemiddelden 2002 - 2016.

Actualisering
14-07-2017

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - mei 2017

Actualisering
14-07-2017

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Herkomst en samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Nieuw
14-07-2017

Welvaart van personen; kerncijfers

Personal and equivalised income, and purchasing power development Sex, age, origin and persons with low income
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Nieuw
14-07-2017

Overheidsbalans; activa en passiva

Overheidsbalans; vermogenssaldo; de balans van de sector overheid activa (financieel en niet-financieel), passiva en het overheidsvermogen.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2016

Revisie
14-07-2017

MBO; studievoortgang directe instroom, herkomstgroepering 2005-2008

MBO; studievoortgang directe instroom, diplomabezit 2005-2008 Niveau en richting/sector startjaar en op peilmoment 2005-2008
Frequentie: stopgezet, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Stopgezet
14-07-2017

MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio 2005-2008

MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio, diplomabezit 2005-2008 Persoonskenmerken, niveau, richting/sector, startjaar 2005-2008
Frequentie: stopgezet, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Stopgezet
14-07-2017

MBO; studievoortgang directe instroom, vooropleiding 2005-2008

MBO; studievoortgang directe instroom, vooropleiding 2005-2008 Persoonskenmerken, niveau, richting/sector, startjaar 2005-2008
Frequentie: stopgezet, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Stopgezet
14-07-2017

VAVO; deelnemers, herkomstgroepering, generatie, woonregio

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Herkomstgroepering, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2016/'17

Herontwerp
14-07-2017

VAVO; deelnemers, herkomstgroepering, leeftijd

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort Herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2016/'17

Herontwerp
14-07-2017

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Halt-jongeren, misdrijven en overtredingen, leerplicht Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2016

Actualisering
13-07-2017

Caribisch NL; inkomend toerisme per vliegtuig

Toeristen die met het vliegtuig aankomen op Bonaire, St. Eustatius of Saba
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2012-2016

Actualisering
13-07-2017

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen

kapitaalgoederenvoorraad; volumeveranderingen SBI 2008, institutionele sectoren en activa
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Correctie
13-07-2017

Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, herkomst, leeftijd en geslacht

Cliënten van Slachtofferhulp naar type cliënt, en onderscheiden naar herkomstgroepering, leeftijd, geslacht en soort delict.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Actualisering
13-07-2017

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2017

Actualisering
12-07-2017

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2010=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategoriën, per Caribisch eiland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
12-07-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006-februari2017

Actualisering
12-07-2017

Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari

Bevolking op 1 januari naar 1e en 2e generatie, leeftijd, herkomstgroepering geslacht en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Actualisering
12-07-2017

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2016; 1e kwartaal 2002-1e kwartaal 2017; januari 2002-mei 2017

Actualisering
12-07-2017

Bestuursrecht; procedures bij de Centrale Raad van Beroep

(Hoger) beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep. Naar soort regelgeving.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Actualisering
12-07-2017

Bestuursrecht; procedures bij de rechtbanken

Beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij de rechtbanken. Naar soort regelgeving.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016

Actualisering
11-07-2017

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid geslacht, leeftijd, langer doorwerken, tevredenheid
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Nieuw
11-07-2017

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid langer doorwerken, tevredenheid, type zelfstandig ondernemer
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Nieuw
11-07-2017

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers, kracht zetten, geluid gevaarlijk werk, werkhouding, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Nieuw
11-07-2017

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Nieuw
11-07-2017

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd

werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Herontwerp
11-07-2017

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, type zelfstandig ondernemer
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Actualisering
11-07-2017

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI - 2017 kwIII

Actualisering
11-07-2017

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, gedetailleerde rechtsvorm en naar branches/bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2017 kwIII

Actualisering
11-07-2017

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Werkzame personen, arbeidsjaren, uitgaven voor eigen R&D activiteiten, bedrijfsgrootte en bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Actualisering
11-07-2017

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2016

Actualisering
11-07-2017

Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsfondsen

Beleggingen voor en na consolidatie. Schuldbewijzen; aandelen en overige deelnemingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Revisie
11-07-2017

Energieverbruik huishoudens; energiedragers

Energieverbruik uit steenkool, bruinkool, aardolieproducten, aardgas Gas- en dieselolie, elektriciteit, warmte
Frequentie: per jaar, periode: 1975 - 2016

Actualisering
11-07-2017

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2015

Herontwerp
11-07-2017

Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari

Personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen, bromfietsen, aanhangers en opleggers, op 1 januari per postcode
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2017

Actualisering
10-07-2017

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - juni 2017

Actualisering
10-07-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - juni 2017

Actualisering
10-07-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m juni 2017

Actualisering
10-07-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - juni 2017

Actualisering
10-07-2017

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- juni 2017

Actualisering
10-07-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - juni 2017

Actualisering
10-07-2017

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KwI - 2017 KwI, januari 2005 - mei 2017

Actualisering
10-07-2017

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

Werkgelegenheid indicatoren in zorg en welzijn Type zorgaanbieders, beroepen in zorg en welzijn op basis BIG-registratie
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Nieuw
10-07-2017

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw I 1996 - Kw I 2017

Actualisering
10-07-2017

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2014

Nieuw
10-07-2017

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2017

Actualisering
10-07-2017

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2017

Actualisering
10-07-2017

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2017

Actualisering
10-07-2017

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2017

Actualisering
10-07-2017

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2017

Actualisering
10-07-2017

Zorgrekeningen; werkgelegenheid (banen, lonen en arbeidsjaren), 2001-2013

Banen en arbeidsjaren werknemers; loon sociale verzekering; zelfstandigen Leeftijd; geslacht; zorgaanbieders; beroepsbevoegdheid
Frequentie: stopgezet, periode: 2001-2013

Stopgezet
07-07-2017

Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen

Beleggingen naar type belegging. Pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Revisie
07-07-2017

Financiële instellingen; balans

Balansen van financiële instellingen: institutionele beleggers, geldscheppende en overige niet - geldscheppende instellingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Revisie
07-07-2017

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2016; 2006 kw I - 2017 kw I

Actualisering
07-07-2017

Overheid; uitgaven naar functies

Uitgaven van de overheid per transactie, ingedeeld naar COFOG-functies Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
07-07-2017

Overheidsconsumptie; functie, sectoren

Overheidsconsumptie per subsector naar beleidsterreinen (COFOG). Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
07-07-2017

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met associate degree of bachelor diploma Vooropleiding, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Nieuw
07-07-2017

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met bachelor- en masterdiploma Studiefase, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Nieuw
07-07-2017

Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio

Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, veiligheidsregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2017*

Actualisering
07-07-2017

Recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten

Aantal recreatie - instellingen, personeel- en exploitatiegegevens. Naar type recreatie-instelling en periode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012

Herontwerp
06-07-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: januari 1963 - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: januari 1969 - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2016; 2010 kw I - 2017 kw II; 2010 jan - 2017 juni

Actualisering
06-07-2017

pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - juni 2017

Actualisering
06-07-2017

Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

Aantal sporen, electrificatie landsdeel, provincie
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2017

Actualisering
06-07-2017

Lengte van vaarwegen; vaarwegkenmerken, provincie

Vaarwegkarakter, beheerder, economisch belang, recreatietoervaartklasse en bevaarbaarheid naar provincie
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2017

Actualisering
06-07-2017

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2017

Actualisering
05-07-2017

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2016

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2016
Frequentie: per half jaar, periode: 2016

Herontwerp
05-07-2017

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Herontwerp
05-07-2017

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Kosten sociale basisondersteuning (eerstelijnsloket Wmo en Jeugd, algemene voorzieningen Wmo en Jeugd) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
05-07-2017

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning thuis, hulpmiddelen, verblijf en opvang) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
05-07-2017

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016
Frequentie: per half jaar, periode: 2016

Actualisering
05-07-2017

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
05-07-2017

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf opvang, ondersteuning); leeftijd, geslacht, herkomst, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
05-07-2017

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
05-07-2017

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Herontwerp
05-07-2017

Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2010=100

Groothandelsbedrijven. Voorraad: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016, 2005 kWI-2017 kWI

Actualisering
05-07-2017

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, herkomstgroepering, studierichting
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Actualisering
04-07-2017

Sociale Monitor, welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2017

Actualisering
04-07-2017

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2017 mei

Actualisering
04-07-2017

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2017 mei

Actualisering
04-07-2017

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, herkomstgroepering, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, herkomstgroepering, vooropleiding
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 t/m 2016/'17

Actualisering
04-07-2017

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

HO ingeschrevenen, onderwijssoort, studentkenmerken Geslacht, onderwijssoort, herkomstgroepering, opleidingsfase
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 t/m 2016/'17

Actualisering
04-07-2017

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Goederenvervoer per spoor; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
04-07-2017

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2017 1e kwartaal

Actualisering
04-07-2017

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
03-07-2017

Geboorte; vruchtbaarheid, herkomstgroepering en generatie moeder

Levendgeboren kinderen, gemiddelde leeftijd moeder Herkomstgroepering moeder, generatie moeder
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Actualisering
03-07-2017

Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur

Immigranten Verblijfsduur, sociaal-economische categorie, herkomst
Frequentie: per twee jaar, periode: 1999-2015

Herontwerp
03-07-2017

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit bij jaarafname Prijscomponten en prijsopbouw
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2007 - 1e kwartaal 2017

Actualisering
30-06-2017

Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers

Mestproductie, stikstof en fosfaat in dierlijke mest, stikstofverliezen, mestverwerking, mestexport en mestgebruik
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2016

Bijstelling
30-06-2017

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Actualisering
30-06-2017

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; diercategorie, regio

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Bijstelling
30-06-2017

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 april.

Actualisering
30-06-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 april.

Actualisering
30-06-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 april.

Actualisering
30-06-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 april.

Actualisering
30-06-2017

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 april.

Actualisering
30-06-2017

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1981-2016; januari 1981 - mei 2017

Actualisering
30-06-2017

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2010 = 100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, periode: 2005-2016; januari 2005 - mei 2017

Actualisering
30-06-2017

AOW-uitkeringen

AOW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland.
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2017 mei

Actualisering
30-06-2017

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m april 2017

Actualisering
30-06-2017

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m april 2017

Actualisering
30-06-2017

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m maart 2017

Actualisering
30-06-2017

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2016, 1998 januari - 2017 mei

Actualisering
30-06-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - mei 2017*

Actualisering
30-06-2017

Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio

Bevolking op 1 januari naar geslacht leeftijd, geboorteland en regio
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996 - 2016

Actualisering
30-06-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - mei 2017

Actualisering
30-06-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - mei 2017

Actualisering
30-06-2017

Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers

Totale beleggingen en procentuele verdeling naar type belegging Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw I

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; beleggingen buitenland

Beleggingen in het buitenland naar type belegging. Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1980 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw I

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen

Beleggingen van institutionele beleggers. Institutionele beleggers; aandelen in Nederlnadse beleggingsfondsen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 2009 kw I - 2017 kw I

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Aankoop en verkoop vastgoedbeleggingen, overige veranderingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2016, 2003 kw I - 2017 kw I

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Directe vastgoedbeleggingen naar type, indirecte vastgoedbeleggingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1980, 1985, 1990, 1995, 1999 - 2016

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; balans

Balansposten naar geldgever en geldnemer. pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Herontwerp
30-06-2017

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2001-2016

Actualisering
30-06-2017

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mei 2017

Actualisering
30-06-2017

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2016

Bijstelling
30-06-2017

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Bijstelling
30-06-2017

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Bijstelling
30-06-2017

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Aanbod, verbruik en bijmenging van biobrandstoffen uitgesplitst naar biobenzine en biodiesel.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2016

Bijstelling
30-06-2017

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Actualisering
30-06-2017

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Actualisering
30-06-2017

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2016

Bijstelling
30-06-2017

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit naar ashoogte
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
30-06-2017

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit per provincie
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
30-06-2017

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Bijstelling
30-06-2017

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Verkopen van industriële producten, waarde en hoeveelheid naar productgroepen
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Actualisering
30-06-2017

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 februari.

Actualisering
30-06-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 februari.

Herontwerp
30-06-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 februari.

Herontwerp
30-06-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 februari.

Herontwerp
30-06-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 februari.

Herontwerp
30-06-2017

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en arbeidskrachten op nationaal niveau
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2017

Actualisering
30-06-2017

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 mei

Actualisering
30-06-2017

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2017 1e kw

Actualisering
30-06-2017

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2017 1e kw

Actualisering
30-06-2017

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 mei

Actualisering
30-06-2017

Rijksfinanciën vanaf 1900

Rijksfinanciën, rijksuitgaven, rijksinkomsten, ministeries, historie. Uitgaven, inkomsten, belastingontvangsten, schuld.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2016

Actualisering
30-06-2017

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken

Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Actualisering
30-06-2017

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I; 1999 januari - 2017 Mei.

Actualisering
30-06-2017

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1985 - 2016; 1993 kw I - 2017 kw I7; 1993 januari - 2017 maart

Actualisering
30-06-2017

Caribisch Nederland; in- en uitvoergewicht, vervoerwijze, SITC per eiland

Invoergewicht en uitvoergewicht Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba) voor zeevaart en binnenvaart, goederenindeling SITC
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2016; 2012 kw I - 2016 kw IV

Actualisering
29-06-2017

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - juni 2017

Actualisering
29-06-2017

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - juni 2017.

Actualisering
29-06-2017

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016; 2005 KW I - 2017 KW I; 2005 januari - 2017 april

Actualisering
29-06-2017

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Actualisering
29-06-2017

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Actualisering
29-06-2017

Steenkoolbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik door elektriciteitscentrales en industrie.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1991 - April 2017

Actualisering
29-06-2017

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.
Frequentie: per maand, periode: 1920 - April 2017

Actualisering
29-06-2017

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - april 2017

Actualisering
28-06-2017

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
28-06-2017

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Herontwerp
28-06-2017

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
28-06-2017

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2016

Correctie
28-06-2017

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - Februari 2017

Actualisering
28-06-2017

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: 1946 - april 2017

Actualisering
27-06-2017

Zorginstellingen; kerncijfers

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Actualisering
27-06-2017

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, jeugdzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2014

Actualisering
27-06-2017

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Actualisering
27-06-2017

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2014

Actualisering
27-06-2017

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie, verbruik via het hoofdnet, LNG verbruik via regionale netten, verbruik door winningsbedrijven, fakkels.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - april 2017

Actualisering
27-06-2017

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1944 - maart 2017

Actualisering
27-06-2017

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten; aanbod en verbruik Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1946 - maart 2017

Actualisering
27-06-2017

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; achterstand, herkomst, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Achterstandscategorie, herkomstgroepering en regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2016/'17

Herontwerp
27-06-2017

Leerlingen op speciale scholen; cluster, herkomstgroepering, woonregio

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs op speciale scholen Cluster, herkomstgroepering en regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2016/'17

Herontwerp
23-06-2017

Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw1 2017

Actualisering
23-06-2017

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak; nationale rekeningen

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen; nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw1 2017

Actualisering
23-06-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Correctie
23-06-2017

Investeringen naar bestemming; nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Economische activiteiten conform standaard bedrijfsindeling 2008
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Investeringen naar sector en type activa; nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa en sectoren type van activa en institutionele sectoren
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Productie en inkomens naar bedrijfstak; nationale rekeningen

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Actualisering
23-06-2017

Aanbod en gebruik naar productgroepen; nationale rekeningen

Aanbod en gebruik van goederen en diensten naar productgroepen Productgroepen van activiteit (CPA)
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
23-06-2017

Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nationale rekeningen

Bijdrage van bestedingscomponenten aan de volumegroei van het bbp Jaren
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
23-06-2017

Consumptie naar goederen- en dienstencategorieën; nationale rekeningen

Finale consumptieve bestedingen Goederen- en dienstencategorieën
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Actualisering
23-06-2017

Consumptie naar verbruiksfunctie; nationale rekeningen

Consumptieve bestedingen naar verbruiksfunctie Verbruiksfuncties conform COICOP-indeling
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Actualisering
23-06-2017

Invoer van goederen en diensten naar bestemming; nationale rekeningen

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Bestemmingen bedrijfstakken en finale bestedingen
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
23-06-2017

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst; nationale rekeningen

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst Bedrijfstakken van herkomst
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
23-06-2017

Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999-2016, 1999 KW01-2017 KW01

Revisie
23-06-2017

Lopende transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Opbouw nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product Jaargegevens
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Revisie
23-06-2017

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde

Vorderingen en schulden van de overheid per balanspost. Balansstanden, financiële transacties en overige mutaties.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Actualisering
23-06-2017

Overheid; ontvangen belastingen

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 2008 kw I - 2017 kw I

Actualisering
23-06-2017

Overheid; ontvangen sociale premies

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Actualisering
23-06-2017

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; overheidsproductie en -consumptie

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Actualisering
23-06-2017

Indicatoren jeugdzorg; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, perspectief

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, regio (gemeente)

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur en verwijzer van het traject en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016 - 2e halfjaar 2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; kenmerken, (jeugdzorg)regio

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar persoonskenmerken en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; regio (gemeente)

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura (Zin), Persoonsgebonden budget (PGB)

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Trajecten jeugdzorg; duur, (jeugdzorg)regio, op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar duur van het traject en regio van de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie
23-06-2017

Trajecten jeugdzorg; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie