Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
19-07-2019

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2019 week 27

Actualisering
19-07-2019

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2018; Kw I 1990 - Kw 2 2019.

Actualisering
19-07-2019

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2018; kw I 2015 - kw I 2019; januari 2015 - mei 2019

Actualisering
19-07-2019

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2018; kw I 2015 - kw I 2019; januari 2015 - mei 2019

Actualisering
19-07-2019

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2018; kw I 2015 - kw I 2019; januari 2015 - mei 2019

Actualisering
19-07-2019

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2019 juni

Actualisering
19-07-2019

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018 op peildata

Herontwerp
19-07-2019

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsregelingen
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Bijstelling
19-07-2019

Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997

Geluk en tevredenheid met het leven Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2018

Nieuw
19-07-2019

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio Onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2018/'19

Herontwerp
19-07-2019

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2019 juni

Actualisering
18-07-2019

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - juni 2019

Actualisering
18-07-2019

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 15 juli 2019

Actualisering
17-07-2019

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Actualisering
17-07-2019

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur), bedrijfstak, standaard bedrijfsindeling SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2019 maart

Actualisering
17-07-2019

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 4e kwartaal - 2019 februari.

Actualisering
17-07-2019

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

niet-financiele, balansen, nationale rekeningen sector, activa
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Correctie
17-07-2019

Overheidsbalans; activa en passiva

Overheidsbalans; vermogenssaldo; de balans van de sector overheid activa (financieel en niet-financieel), passiva en het overheidsvermogen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Nieuw
16-07-2019

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

kapitaalgoederenvoorraad; volumeverandering SBI 2008, institutionele sectoren, type kapitaalgoed
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
16-07-2019

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

banen, arbeidsvolume, maandloon geslacht, leeftijdsklasse, soortbaan, bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: 2006 januari - 2019 maart

Actualisering
16-07-2019

Overledenen; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Overledenen Geslacht, leeftijd, generatie, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Actualisering
16-07-2019

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 2005 kW I - 2019 KW I, jan. 2005 - mei. 2019

Actualisering
16-07-2019

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 2005 kw1 - 2019 kw1, januari 2005 - mei 2019

Actualisering
16-07-2019

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2019

Actualisering
16-07-2019

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2019

Actualisering
16-07-2019

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - mei 2019

Actualisering
16-07-2019

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren, arbeidskrachten en bijbehorend aantal bedrijven
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2019

Actualisering
16-07-2019

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

Binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (aanvoer en afvoer van en naar Nederland) voor alle vervoerwijzen of modaliteiten.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2018

Actualisering
15-07-2019

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2018, 2005 KW I - 2019 KW I, jan. 2005 - mei 2019

Actualisering
15-07-2019

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2015=100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2018, 2014 KW I - 2019 KW I, jan. 2014 - mei 2019

Actualisering
15-07-2019

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 januari - 2019 mei.

Actualisering
15-07-2019

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2019 mei

Actualisering
15-07-2019

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2015=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2019 mei

Actualisering
15-07-2019

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2018

Personen met een uitkering Wijken en buurten 2018
Frequentie: per kwartaal, periode: 2018, vierde kwartaal

Actualisering
15-07-2019

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI - 2019 kwIII

Actualisering
15-07-2019

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, gedetailleerde rechtsvorm en naar branches/bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2019 kwIII

Actualisering
15-07-2019

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Actualisering
15-07-2019

Operationele autolease; prijsindex 2015=100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenauto's (naar brandstofsoort en klasse), bestelauto's en private lease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw II 2019, jaargemiddelden 2002 - 2018.

Actualisering
15-07-2019

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2017/'18

Herontwerp
12-07-2019

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - juni 2019

Actualisering
12-07-2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - juni 2019

Actualisering
12-07-2019

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m juni 2019

Actualisering
12-07-2019

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - juni 2019

Actualisering
12-07-2019

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- juni 2019

Actualisering
12-07-2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - juni 2019

Actualisering
12-07-2019

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: januari 2002-mei 2019

Actualisering
12-07-2019

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2001-2018

Actualisering
12-07-2019

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - mei 2019

Actualisering
12-07-2019

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1985 - 2019 juni

Actualisering
12-07-2019

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits)

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Nieuw
11-07-2019

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Personen met lopende DBC in medisch specialistische somatische zorg Gestandaardiseerd inkomen, gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Nieuw
10-07-2019

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 2005 KwI - 2019 KwI, januari 2005 - mei 2019

Actualisering
10-07-2019

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal - 2019 1e kwartaal

Bijstelling
10-07-2019

Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Levendgeborenen naar volgorde geboorte uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd, leeftijd van de moeder en relatieve cijfers per duizend vrouwen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Actualisering
10-07-2019

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Prijsindex, verkrijgen en bezitten koopwoning uitgaven eigenaar verwerven en bezitten nieuwe koopwoning
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010-1e kwartaal 2019

Actualisering
10-07-2019

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen, gemiddelde verkoopprijs, aantal
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 1- 2019 kwartaal 1

Actualisering
10-07-2019

Gezondheid en Zorg, afgesloten reeksen; 1900 - 2004

Afgesloten reeksen over lengte en gewicht dienstplichtigen, zorg rond de geboorte, ziekteverzuim, bedrijfsongevallen en kosten gezondheidszorg
Frequentie: stopgezet, periode: 1900-2004

Correctie
09-07-2019

Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling

Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit naar voorgaande nationaliteit, soort regeling en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018

Actualisering
09-07-2019

Bevolking met migratieachtergrond; geslacht, leeftijd, 1 januari

Bevolking met migratieachtergrond naar generatie op 1 januari geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 1972 - 2019

Actualisering
05-07-2019

Vacature-indicator

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: januari 1999-juni 2019

Actualisering
05-07-2019

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstak
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Correctie
05-07-2019

Mbo; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo; doorstroom en uitstroom deelnemers Onderwijspositie in basisjaar, positie in volgend schooljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17 t/m 2017/'18-2018/'19

Nieuw
04-07-2019

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2019 juni

Actualisering
04-07-2019

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2019 juni

Actualisering
04-07-2019

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2019 juni

Actualisering
04-07-2019

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: 1963 januari - 2019 juni

Actualisering
04-07-2019

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2019 juni

Actualisering
04-07-2019

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2019 juni

Actualisering
04-07-2019

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: 1969 januari - 2019 juni

Actualisering
04-07-2019

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2019 juni

Actualisering
04-07-2019

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval geslacht, leeftijd, lichamelijk en geestelijk letsel
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017, 2019

Actualisering
04-07-2019

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval Type zelfstandig ondernemer, lichamelijk en geestelijk letstel
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Actualisering
04-07-2019

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid geslacht, leeftijd, langer doorwerken, tevredenheid
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Actualisering
04-07-2019

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid langer doorwerken, tevredenheid, type zelfstandig ondernemer
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Actualisering
04-07-2019

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers, kracht zetten, geluid gevaarlijk werk, werkhouding, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Herontwerp
04-07-2019

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Fysiek: werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Herontwerp
04-07-2019

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd

werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Actualisering
04-07-2019

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, type zelfstandig ondernemer
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Actualisering
04-07-2019

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - 30 juni 2019

Actualisering
03-07-2019

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Immi - en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Actualisering
03-07-2019

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2019 februari.

Actualisering
03-07-2019

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2019 februari.

Actualisering
03-07-2019

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2019 februari.

Actualisering
03-07-2019

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2019 februari.

Actualisering
03-07-2019

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2019 februari.

Actualisering
03-07-2019

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 januari - 2019 april.

Actualisering
03-07-2019

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans goederen; SITC (3 digits) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2019 april.

Actualisering
03-07-2019

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2018; 2006 kw I - 2019 kw I

Actualisering
03-07-2019

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2019

Actualisering
03-07-2019

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2019

Actualisering
03-07-2019

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2019

Actualisering
03-07-2019

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2019

Actualisering
03-07-2019

Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse

Capaciteit, bedden, kamers en aantal hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar sterindeling, in Amsterdam en Nederland
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - april 2019

Actualisering
03-07-2019

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per woonland (herkomst) gast en sterindeling, Nederland, Amsterdam
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - april 2019

Actualisering
03-07-2019

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per sterindeling, in Nederland en Amsterdam
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - april 2019

Actualisering
03-07-2019

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2019

Actualisering
02-07-2019

Verweduwen; geslacht, leeftijd (op 31-12) en huwelijksduur (op 31-12)

Verweduwende mannen en vrouwen naar huwelijksduur (op 31 december) en leeftijd (op 31 december)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018

Actualisering
02-07-2019

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Actualisering
02-07-2019

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Actualisering
02-07-2019

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Actualisering
02-07-2019

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2018

Actualisering
02-07-2019

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2018

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2018
Frequentie: per half jaar, periode: 2018

Actualisering
01-07-2019

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie, verbruik via het hoofdnet, LNG verbruik via regionale netten, verbruik door winningsbedrijven, fakkels.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - april 2019

Actualisering
01-07-2019

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten
Frequentie: per maand, periode: Januari 2015- April 2019

Actualisering
01-07-2019

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Nieuw
01-07-2019

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van personen Persoonskenmerken en inkomensbestanddelen
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Nieuw
01-07-2019

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

oogstcijfers biologische gewassen, productie biologisch vlees en zuivel biologische gewassen, - vleesproductie, - zuivelproducten, - mosselen
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Actualisering
01-07-2019

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - april 2019

Actualisering
28-06-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname partners in paren

Personen die partner zijn in een paar Geslacht, arbeidspositie, arbeidspositie partner, aanwezigheid kinderen
Frequentie: per twee jaar, periode: 2014-2018

Nieuw
28-06-2019

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Actualisering
28-06-2019

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Actualisering
28-06-2019

Dierlijke mest: productie, transport en gebruik, kerncijfers

Mestproductie, stikstof en fosfaat in dierlijke mest, stikstofverliezen, mestverwerking, mestexport en mestgebruik
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2018

Actualisering
28-06-2019

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom
Frequentie: per maand, periode: 2012-2018; januari 2012 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 2012 - 2018; januari 2012 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2019 april

Actualisering
28-06-2019

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m april 2019

Actualisering
28-06-2019

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden
Frequentie: per maand, periode: 2007 januari - 2019 april

Actualisering
28-06-2019

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2018, 1998 januari - 2019 mei

Actualisering
28-06-2019

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstrgoepering
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2019 juni

Actualisering
28-06-2019

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2015=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - mei 2019

Actualisering
28-06-2019

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2018

Actualisering
28-06-2019

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2007 - 1e kwartaal 2019

Herontwerp
28-06-2019

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2015=100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 2005 kW I - 2019 KW I, Jan. 2005 - mei 2019.

Actualisering
28-06-2019

Vo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regio

Voortgezet onderwijs; doorstroom en uitstroom van leerlingen Onderwijssoort basisjaar, onderwijspositie volgend schooljaar
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2004/'05 t/m 2017/'18 - 2018/'19

Herontwerp
28-06-2019

Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom

Vertraagde op -, af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs, Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 naar 2004/'05 - 2017/'18 naar 2018/'19

Herontwerp
28-06-2019

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergond, leeftijd, woonregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2018/'19

Herontwerp
28-06-2019

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2018/'19

Correctie
28-06-2019

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2019 mei

Actualisering
28-06-2019

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2019 1e kw

Actualisering
28-06-2019

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2019 1e kw

Actualisering
28-06-2019

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2019 mei

Actualisering
28-06-2019

Rijksfinanciën vanaf 1900

Rijksfinanciën, rijksuitgaven, rijksinkomsten, ministeries, historie. Uitgaven, inkomsten, belastingontvangsten, schuld.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2018

Actualisering
28-06-2019

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken

Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2018

Actualisering
28-06-2019

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2019 1e kwartaal

Actualisering
27-06-2019

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - juni 2019

Actualisering
27-06-2019

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - juni 2019.

Actualisering
27-06-2019

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); persoonskenmerken

Jongeren (15 tot 27 jaar), Geslacht, Leeftijd, Positie in Huishouden Onderwijsdeelname, Kenmerken arbeid, Uitkering, Ingeschreven UWV
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
27-06-2019

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018

Herontwerp
27-06-2019

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Bijstelling
27-06-2019

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Bijstelling
27-06-2019

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Actualisering
27-06-2019

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Actualisering
27-06-2019

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2018

Revisie
27-06-2019

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2019 april

Actualisering
27-06-2019

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2018*

Actualisering
27-06-2019

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2019 mei

Actualisering
26-06-2019

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief btw
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2019 1e kwartaal

Actualisering
26-06-2019

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW
Frequentie: per kwartaal, periode: 1914 - 2019 1e kwartaal

Actualisering
26-06-2019

Overheid; overheidsproductie en -consumptie

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Revisie
26-06-2019

Bromfietsen; aantal (per 1000 inwoners), soort voertuig, regio's, 1 januari

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, gemiddeld aantal per 1000 inwoners, per gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Actualisering
26-06-2019

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

Personenauto's en motoren per 1000 inwoners, soort bedrijfsvoertuigen (trekkers, bussen, vrachtauto's, aanhangers en opleggers), provincie
Frequentie: per jaar, periode: 1990 januari - 2019 januari

Actualisering
25-06-2019

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 1e kwartaal 2019

Actualisering
24-06-2019

Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nationale rekeningen

Bijdrage van bestedingscomponenten aan de volumegroei van het bbp Jaren
Frequentie: per jaar, periode: 2016-2018

Actualisering
24-06-2019

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
24-06-2019

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Aanbod en gebruik van goederen en diensten naar productgroepen Productgroepen van activiteit (CPA)
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
24-06-2019

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Economische activiteiten volgens standaard bedrijfsindeling 2008
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
24-06-2019

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa Institutionele sectoren
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
24-06-2019

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Bestemmingen bedrijfstakken en finale bestedingen categoriëen
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
24-06-2019

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
24-06-2019

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Waarde in werkelijke prijzen en prijsniveau van 2015 (mln euro), herkomst van de uitvoer SBI2008, wederuitvoer en handels- en vervoermarges
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
24-06-2019

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
24-06-2019

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal type werkenden, geslacht, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2010 1e kwartaal - 2019 1e kwartaal

Actualisering
24-06-2019

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
24-06-2019

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal -2019 1e kwartaal

Actualisering
24-06-2019

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2018, 1995 Kw1-2019 Kw1

Correctie
24-06-2019

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2018, 1995 Kw1- 2019 Kw1

Correctie
24-06-2019

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

Finale consumptieve bestedingen Goederen- en dienstencategorieën
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
24-06-2019

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

Consumptieve bestedingen naar verbruiksfunctie Verbruiksfuncties volgens COICOP-indeling
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Actualisering
24-06-2019

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018, KwI 1999 - KwI 2019

Revisie
24-06-2019

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018, KwI 1999 - KwI 2019

Revisie
24-06-2019

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van institutionele sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2018, Kw1 1999 - Kw1 2019

Revisie
24-06-2019

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018, KwI 1999 - KwI 2019

Revisie
24-06-2019

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Opbouw nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product Jaargegevens
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Revisie
24-06-2019

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw1 1999 - Kw1 2019

Revisie
24-06-2019

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

Kerncijfers inkomens, vermogen en bestedingen van huishoudens Huishoudenskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2017

Herontwerp
24-06-2019

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Inkomensverdeling van huishoudens Huishoudenskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015 en 2017

Herontwerp
24-06-2019

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Vermogensverdeling van huishoudens Huishoudenskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
24-06-2019

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Revisie
24-06-2019

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Financiële transacties en balans van de overheid. Financiële instrumenten, activa en passiva, standen en stromen, sectoren.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Revisie
24-06-2019

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Actualisering
24-06-2019

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Actualisering
24-06-2019

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Overheidsschuld totaal en schuld in vreemde valuta. Schuldinstrumenten, geldgevers, faciale- en marktwaarde, sectoren.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Revisie
24-06-2019

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Actualisering
24-06-2019

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Actualisering
24-06-2019

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Revisie
24-06-2019

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - mei 2019

Actualisering
24-06-2019

Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking naar migratieachtergrond, generatie, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Actualisering
24-06-2019

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, immigratie, emigratie Caribisch Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2018

Actualisering
24-06-2019

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2018

Actualisering
24-06-2019

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Actualisering
24-06-2019

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2018

Actualisering
21-06-2019

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- mei 2019

Actualisering
21-06-2019

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2019 april

Actualisering
21-06-2019

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Aanbod, verbruik en bijmenging van biobrandstoffen uitgesplitst naar biobenzine en biodiesel.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2018

Actualisering
21-06-2019

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit Ashoogten windmolens
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Actualisering
21-06-2019

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Elektriciteitsproductie, vermogen, aantal en rotoroppervlakte van windmolens op land per provincie
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Actualisering
21-06-2019

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar aanbieders en financiering
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Herontwerp
21-06-2019

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en aanbieders
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Herontwerp
21-06-2019

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Herontwerp
21-06-2019

Zorguitgaven; kerncijfers

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids- en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Actualisering
21-06-2019

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering
Frequentie: per jaar, periode: 1972-2018

Actualisering
21-06-2019

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen Soorten aanbieders van zorg en financieringsregeling
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Herontwerp
21-06-2019

Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders

Zorguitgaven in brede zin vs internationale definitie vs betaald uit verplichte verzekeringen naar groepen aanbieders
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Actualisering
20-06-2019

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2019 april

Actualisering
20-06-2019

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - juni 2019

Actualisering
20-06-2019

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - juni 2019, 2017KW1 - 2019KW2, 2017 - 2018

Actualisering
20-06-2019

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishoudens
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017KW1 - 2019KW2, 2017-2018

Actualisering
20-06-2019

Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van personen
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017KW1 - 2019KW2, 2017-2018

Actualisering
20-06-2019

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen naar regionale kenmerken
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017KW1 - 2019KW2, 2017-2018

Actualisering
20-06-2019

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Trendbeoordelingen Nederlandse broedvogels trendklasse vanaf 1990 en de laatste 10 jaar
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Nieuw
20-06-2019

Trend van broedvogels: indexcijfers

Broedvogelindex, soortgroepindex broedvogels Nederlandse broedvogels
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Nieuw
20-06-2019

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Actualisering
20-06-2019

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Immi - en emigratie van personen naar land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht voor Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Actualisering
20-06-2019

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Actualisering
20-06-2019

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, geestelijke gezondheid, GALI
Frequentie: per jaar, periode: 1981 - 2018. Data: Gezondheidsenquete

Herontwerp
20-06-2019

Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, regio

Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, veiligheidsregio
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2019*

Actualisering