Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
27-01-2023

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: per week, periode: 1995 week 1 - 2023 week 3

Actualisering
27-01-2023

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische klachten, beperkingen
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007/2010 - 2017/2020

Herontwerp
27-01-2023

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op peildatum Zorgzwaartepakket, leveringsvorm zorg
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2021

Bijstelling
27-01-2023

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Nieuw
27-01-2023

Bestedingen huishoudens; hoofdgroepen bestedingscategorieën

Gemiddeld bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden huishoudensgrootte, inkomstenbron, woningbezit, inkomensgroep
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Nieuw
27-01-2023

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - december 2022

Actualisering
27-01-2023

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - december 2022

Actualisering
27-01-2023

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Overheidsschuld totaal en schuld in vreemde valuta. Schuldinstrumenten, geldgevers, faciale- en marktwaarde, sectoren.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021; 1999 kw I - 2022 kw III

Actualisering
26-01-2023

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2022

Actualisering
26-01-2023

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2022

Actualisering
26-01-2023

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 4e kwartaal - 2022 november

Actualisering
26-01-2023

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 23 januari 2023

Actualisering
26-01-2023

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - Juni 2022

Actualisering
26-01-2023

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw), regio, 2007 - 2023

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2022

Actualisering
26-01-2023

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2023

Actualisering
26-01-2023

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2023

Actualisering
26-01-2023

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2023

Actualisering
26-01-2023

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2023

Actualisering
25-01-2023

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 1e kwartaal - 2022 3e kwartaal

Actualisering
23-01-2023

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur), bedrijfstak, standaard bedrijfsindeling SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2022 september

Actualisering
23-01-2023

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2021

Correctie
23-01-2023

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - december 2022

Actualisering
23-01-2023

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 1- 2022 kwartaal 4

Actualisering
23-01-2023

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 kwartaal 1- 2022 kwartaal 4

Actualisering
23-01-2023

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2015=100

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling verkochte bestaande koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, woningtype
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal - 2022 4e kwartaal

Actualisering
23-01-2023

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting, herkomst

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, herkomstland, studierichting
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2021/'22

Nieuw
23-01-2023

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort Geslacht, onderwijssoort, opleidingsfase
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2021/'22

Nieuw
23-01-2023

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, vooropleiding en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, vooropleiding
Frequentie: per jaar, periode: 2011/'12 - 2021/'22

Nieuw
20-01-2023

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - januari 2023

Actualisering
20-01-2023

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - januari 2023, 2017KW1 - 2022KW4, 2017 - 2022

Actualisering
20-01-2023

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2022 november

Actualisering
19-01-2023

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - December 2022

Actualisering
19-01-2023

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: 2003 januari – 2022 december

Actualisering
19-01-2023

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2022)

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking, voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam
Frequentie: eenmalig, periode: 2004-2021

Nieuw
19-01-2023

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2022

Herontwerp
19-01-2023

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2022

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2022
Frequentie: per half jaar, periode: 2022

Nieuw
19-01-2023

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2021
Frequentie: stopgezet, periode: 2021

Stopgezet
19-01-2023

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 eerste kwartaal – 2022 derde kwartaal

Actualisering
18-01-2023

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 4e kwartaal 2022

Actualisering
18-01-2023

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2021

Actualisering
17-01-2023

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2022 november

Actualisering
17-01-2023

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen, indexcijfers op basis van 2015=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2022 november

Actualisering
17-01-2023

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2015=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2021, 2005 kw1 - 2022 kw2, januari 2005 - november 2022

Actualisering
17-01-2023

Luchtvloot; omvang en samenstelling, 31 december

Omvang en samenstelling van de Nederlandse luchtvloot naar soort luchtvaartuig, op peildatum 31 december van elk jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1961 - 2022

Actualisering
16-01-2023

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond, 2013-2022

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: stopgezet, periode: 2013 1e kwartaal - 2022 3e kwartaal

Stopgezet
16-01-2023

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2021, 2005 KW I - 2022 KW III, jan. 2005 - nov. 2022

Actualisering
16-01-2023

Operationele autolease; prijsindex 2015=100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenauto's (naar brandstofsoort en klasse), bestelauto's en private lease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw IV 2022, jaargemiddelden 2002 - 2022.

Actualisering
13-01-2023

Vacature-indicator

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: januari 1999-december 2022

Actualisering
13-01-2023

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

banen, arbeidsvolume, maandloon geslacht, leeftijdsklasse, soortbaan, bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: 2006 januari - 2022 oktober

Actualisering
13-01-2023

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI - 2023 kwI

Actualisering
13-01-2023

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, gedetailleerde rechtsvorm en naar branches/bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2023 kwI

Actualisering
13-01-2023

Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland (ouders), 1 jan

Bevolking leeftijd, herkomstland, geboorteland (ouders)
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Nieuw
13-01-2023

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie, zonnestroom, wind op land RES-regio
Frequentie: per jaar, periode: 2018 - 2021

Actualisering
13-01-2023

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - november 2023

Actualisering
13-01-2023

Bestedingsaandeel; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken: 2015, 2020

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken
Frequentie: stopgezet, periode: 2015, 2020

Stopgezet
13-01-2023

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden en gemiddeld aandeel binnen de totale bestedingen per bestedingscategorie
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Actualisering
13-01-2023

Bestedingen; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën: 2015, 2020

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden huishoudensgrootte, inkomstenbron, woningbezit, inkomensgroep
Frequentie: stopgezet, periode: 2015, 2020

Stopgezet
13-01-2023

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2021

Actualisering
13-01-2023

Bevolking; hoogst behaald onderwijsniveau en herkomst

Onderwijsniveau Geslacht, leeftijd, herkomst en herkomstland
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013-2022

Nieuw
12-01-2023

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - december 2022

Actualisering
12-01-2023

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Faillissementen aantallen, bedrijfsleeftijd en werkzame personen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kw 2015 t/m 4e kw 2022

Actualisering
12-01-2023

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2022

Actualisering
12-01-2023

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2022

Actualisering
12-01-2023

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m december 2022

Actualisering
12-01-2023

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - december 2022

Actualisering
12-01-2023

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981- december 2022

Actualisering
12-01-2023

Arbeidsdeelname; herkomst

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, startkwalificatie, herkomst en herkomstland
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2022 3e kwartaal

Nieuw
12-01-2023

Arbeidsdeelname; startkwalificatie

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2022 3e kwartaal

Nieuw
12-01-2023

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Prijsindex, verkrijgen en bezitten koopwoning uitgaven eigenaar verwerven en bezitten nieuwe koopwoning
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010-3e kwartaal 2022

Actualisering
12-01-2023

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen, gemiddelde verkoopprijs, aantal
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 1- 2022 kwartaal 3

Actualisering
12-01-2023

Jongeren; voortijdig schoolverlaters, geslacht, herkomst

Jongeren 18 tot 25 jaar Voortijdig schoolverlaten, kenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2021

Nieuw
12-01-2023

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers 2017-2020

Participatie, aantal vakanties, vakantiedagen, overnachtingen, uitgaven Organisatiegraad, accommodatie, vervoermiddel, verblijfsduur
Frequentie: stopgezet, periode: 2017-2020

Stopgezet
11-01-2023

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2021; 2006 kw I - 2022 kw III

Actualisering
11-01-2023

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2022

Actualisering
11-01-2023

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2022

Actualisering
11-01-2023

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2022

Actualisering
11-01-2023

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2022

Actualisering
11-01-2023

Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse

Capaciteit, bedden, kamers en aantal hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar sterindeling, in Amsterdam en Nederland
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - november 2022

Actualisering
11-01-2023

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per woonland (herkomst) gast en sterindeling, Nederland, Amsterdam
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - november 2022

Actualisering
11-01-2023

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per sterindeling, in Nederland en Amsterdam
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - november 2022

Actualisering
11-01-2023

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2022

Actualisering
10-01-2023

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit
Frequentie: per maand, periode: januari 2018 - december 2022

Actualisering
10-01-2023

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2021, 2005 KwI - 2022 KwIII, januari 2005 - november 2022

Actualisering
10-01-2023

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Mutaties en indexcijfers van consumptie door huishoudens
Frequentie: per maand, periode: januari 2000 t/m november 2022

Actualisering
10-01-2023

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: 1969 januari - 2022 december

Actualisering
10-01-2023

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2022 december

Actualisering
10-01-2023

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2022 december

Actualisering
10-01-2023

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2022 december

Actualisering
10-01-2023

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: 1963 januari - 2022 december

Actualisering
10-01-2023

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2022 december

Actualisering
10-01-2023

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2022 december

Actualisering
10-01-2023

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2022

Actualisering
10-01-2023

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2021

Bijstelling
10-01-2023

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2021

Bijstelling
10-01-2023

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, groepen bestrijders, jaardosering
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016, 2020

Herontwerp
06-01-2023

Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari

Bevolking herkomstland, geboorteland, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Nieuw
05-01-2023

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: 1972 jaar - 2022 december

Actualisering
05-01-2023

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - december 2022

Actualisering
04-01-2023

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - november 2022

Actualisering
04-01-2023

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - november 2022

Actualisering
04-01-2023

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - november 2022

Actualisering
04-01-2023

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2022 november

Actualisering
04-01-2023

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - november 2022

Actualisering
04-01-2023

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - november 2022

Actualisering
04-01-2023

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2022 december

Actualisering
04-01-2023

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Instellingen arbobegeleiding en re-integratie voor werkgever en werknemer Verlies- en winstrekening, personeel, productie en omzet
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2021

Actualisering
04-01-2023

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2022 augustus.

Actualisering
04-01-2023

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2022 augustus.

Actualisering
04-01-2023

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2022 augustus.

Actualisering
04-01-2023

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2022 augustus.

Actualisering
04-01-2023

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 januari - 2022 augustus.

Actualisering
04-01-2023

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans goederen; SITC (3 digits) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2022 oktober.

Actualisering
04-01-2023

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC (secties) en landengroepen.
Frequentie: stopgezet, periode: 2002 januari - 2022 oktober.

Stopgezet
04-01-2023

In-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen), 2002-2022

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: stopgezet, periode: 2002 januari - 2022 oktober.

Stopgezet
02-01-2023

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2021; kw I 2015 - kw III 2022; januari 2015 - oktober 2022

Actualisering
02-01-2023

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2021; kw I 2015 - kw III 2022; januari 2015 - oktober 2022

Actualisering
02-01-2023

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2021; kw I 2015 - kw 3 2022; januari 2015 - oktober 2022

Actualisering