Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
17-06-2024

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2021=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2021=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2023, 2005 KW1 - 2024 KW1, januari 2005 - april 2024

Actualisering
17-06-2024

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie, zonnestroom, windenergie op land RES-regio
Frequentie: per jaar, periode: 2018 - 2023

Bijstelling
17-06-2024

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Zonnestroom, opgesteld vermogen, installaties, zonnepanelen vermogensklasse, bedrijven, woningen, dak, veld, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2023

Bijstelling
14-06-2024

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

In-, (weder)uitvoerwaarde, handelsbalans goederen (eigendomsoverdracht); SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 april.

Actualisering
14-06-2024

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2024 april

Actualisering
14-06-2024

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen, indexcijfers op basis van 2015=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2024 april

Actualisering
14-06-2024

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

banen, arbeidsvolume, maandloon geslacht, leeftijdsklasse, soortbaan, bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: 2006 januari - 2024 maart

Actualisering
14-06-2024

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 1e kwartaal 2024

Actualisering
14-06-2024

Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken

Personen met re-integratie- en/of participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening
Frequentie: per kwartaal, periode: Vierde kwartaal 2023

Actualisering
14-06-2024

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening
Frequentie: per kwartaal, periode: Vierde kwartaal 2023

Actualisering
14-06-2024

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2023

Actualisering
14-06-2024

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levendgeborenen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd van de vader (op 31 december)
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2023

Actualisering
14-06-2024

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: per week, periode: 1971 week 1 - 2024 week 22

Actualisering
14-06-2024

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2024

Actualisering
14-06-2024

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2021=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2021=100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (vanaf 1, vanaf 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2023, 2005 KW I - 2024 KW I. jan. 2005 - april 2024

Actualisering
14-06-2024

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, positie in het huishouden
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2022

Correctie
14-06-2024

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1946 - mei 2024

Actualisering
14-06-2024

Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 1e kwartaal 2024, jaargemiddelden 2003 - 2023

Actualisering
14-06-2024

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, psychische klachten, GALI
Frequentie: per jaar, periode: 1981 - 2023

Actualisering
14-06-2024

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - april 2024

Actualisering
14-06-2024

Rijksmonumenten; regio (indeling 2024), 1965-2023

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente (gemeente-indeling 2024)
Frequentie: eenmalig, periode: 1965-2023

Nieuw
14-06-2024

Rijksmonumenten; regio (indeling 2023), 1965-2022

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente
Frequentie: stopgezet, periode: 1965-2022

Stopgezet
14-06-2024

Rijksmonumenten; regio (indeling 2022), 1965-2021

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente
Frequentie: stopgezet, periode: 1965-2021

Stopgezet
13-06-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 10 juni 2024

Actualisering
12-06-2024

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - mei 2024

Actualisering
12-06-2024

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - mei 2024

Actualisering
12-06-2024

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - mei 2024

Actualisering
12-06-2024

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m mei 2024

Actualisering
12-06-2024

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - mei 2024

Actualisering
12-06-2024

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981- mei 2024

Actualisering
12-06-2024

Raming CO2-emissie naar lucht; Nederlandse economie, Nationale rekeningen

Raming CO2-Emissie naar lucht, kwartaal mutaties, milieurekeningen Nederlandse economie (huishoudens en bedrijven)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 1e kwartaal – 2024 1e kwartaal

Actualisering
12-06-2024

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Emissies broeikasgassen, IPCC Klimaatsector, kwartalen
Frequentie: per kwartaal, periode: 2019-2024

Actualisering
12-06-2024

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2023

Actualisering
12-06-2024

Nationale balans vaste biomassa: productie en verbruik; energiedragers

balans vaste biomassa, winning, invoer, uitvoer, verbruik en droge stof energiedrager
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2022

Nieuw
11-06-2024

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit
Frequentie: per maand, periode: januari 2021 - mei 2024

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: 1969 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2024 mei

Bijstelling
11-06-2024

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: 1963 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: 1996 januari - 2024 mei

Actualisering
11-06-2024

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2024 mei

Bijstelling
11-06-2024

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
11-06-2024

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
11-06-2024

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
11-06-2024

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
11-06-2024

Hotels; capaciteit, accommodaties, kamers, bedden, sterklasse

Capaciteit, bedden, kamers en aantal hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar sterindeling, in Amsterdam en Nederland
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - april 2024

Actualisering
11-06-2024

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per woonland (herkomst) gast en sterindeling, Nederland, Amsterdam
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - april 2024

Actualisering
11-06-2024

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per sterindeling, in Nederland en Amsterdam
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - april 2024

Actualisering
11-06-2024

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - april2024

Actualisering
10-06-2024

Caribisch Nederland; bevolking, geboorteland, nationaliteit

bevolking naar geboorteland en nationaliteit bevolking naar geboorteland, nationaliteit, Caribisch Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2024

Actualisering
10-06-2024

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2021=100

Kalender- en seizoengecorrigeerde productie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2021=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2023, 2005 KW1 - 2024 KW1, januari 2005 - april 2024

Actualisering
10-06-2024

Caribisch Nederland; geboorte, vruchtbaarheid, leeftijd moeder

Levendgeborenen naar leeftijd moeder, rangnummer, burgerlijke staat Caribisch Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2023

Actualisering
07-06-2024

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Mutaties en indexcijfers van consumptie door huishoudens
Frequentie: per maand, periode: januari 2000 t/m april 2024

Actualisering
07-06-2024

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

ICT-veiligheid, E-commerce, Clouddiensten, Artificial Intelligence, Toegang en Gebruik Internet, Facturen, Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

ICT-veiligheid, E-commerce, Clouddiensten, Artificial Intelligence, Toegang en Gebruik Internet, Facturen en Bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

ICT-veiligheid, E-commerce, Clouddiensten, Artificial Intelligence, Toegang en Gebruik Internet, Facturen, Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2023

Werkomgeving zzp’ers, ICT-veiligheid, E-commerce en Clouddiensten Bedrijfstak
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

Werkomgeving, Clouddiensten en ICT-veiligheid Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte
Frequentie: per jaar, periode: 2023

Correctie
07-06-2024

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Immigratie, emigratie, migratiesaldo, opnemingen, afvoeringen, saldo corr geslacht, leeftijd, nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2023

Actualisering
07-06-2024

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Bevolking 1 januari, geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio Bevolking, geslacht, leeftijd, nationaliteit, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2024

Actualisering
07-06-2024

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2024

Actualisering
07-06-2024

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2024

Actualisering
07-06-2024

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2023

Bijstelling
07-06-2024

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2023

Actualisering
07-06-2024

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproducten, balans, aanbod, verbruik Energiedragers
Frequentie: per maand, periode: januari 2015 - maart 2024

Bijstelling
07-06-2024

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten
Frequentie: per maand, periode: Januari 2015- maart 2024

Bijstelling
07-06-2024

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2023

Actualisering
07-06-2024

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1929 - maart 2024

Bijstelling
07-06-2024

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2023

Actualisering
07-06-2024

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Aanbod, verbruik, biodiesel, biobenzine, bijmenging Biodiesel, biobenzine
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2023

Actualisering
07-06-2024

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2023

Actualisering
07-06-2024

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2023

Actualisering
07-06-2024

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik hernieuwbare energie Energiebron/techniek, energietoepassing
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2023

Actualisering
07-06-2024

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit Waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2023

Bijstelling
07-06-2024

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit, windmolens Ashoogten windmolens
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2023

Actualisering
07-06-2024

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Elektriciteitsproductie, vermogen, rotoroppervlak, aantal windmolens Per provincie
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2023

Actualisering
07-06-2024

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie Zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2023

Actualisering
07-06-2024

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Het aantal vliegtuigbewegingen op overland - en terreinvluchten op de kleine Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 januari - 2024 maart

Actualisering
06-06-2024

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, SITC (3 digits)

In- en uitvoerwaarde goederen (eigendomsoverdracht); SITC (3 digits) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 maart.

Actualisering
06-06-2024

Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers

In-, (weder)uitvoer- en doorvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 maart.

Actualisering
06-06-2024

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 00-43)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 00-43) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 januari.

Actualisering
06-06-2024

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 51-65)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 51-65) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 januari.

Actualisering
06-06-2024

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 66-74)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 66-74) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 januari.

Actualisering
06-06-2024

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 75-97)

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 75-97) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 januari.

Actualisering
06-06-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling I-IV) en (niet-)EU.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 januari.

Actualisering
06-06-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling V-VII) en (niet-)EU.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 januari.

Actualisering
06-06-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling VIII-XV) en (niet-)EU.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 januari.

Actualisering
06-06-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), (niet-)EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling XVI-XXI) en (niet-)EU.
Frequentie: per maand, periode: 2015 januari - 2024 januari.

Actualisering
06-06-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), landen

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling I-IV) en landen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2023.

Actualisering
06-06-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling V-VII) en landen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2023.

Actualisering
06-06-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), landen

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling VIII-XV) en landen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2023.

Actualisering
06-06-2024

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), landen

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling XVI-XXI) en landen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2023.

Actualisering
06-06-2024

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2020=100) naar cao-sector en SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1972 jaar - 2024 mei

Actualisering
06-06-2024

Migratie; land vertrek / bestemming, geboorteland en geslacht

Immigratie, emigratie (excl. adm. corr.), migratiesaldo (excl. adm. corr. geslacht, leeftijd, land van vertrek/bestemming, geboorteland
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2023

Actualisering
06-06-2024

Caribisch Nederland;overledenen, geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Overledenen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat geslacht, leeftijd, burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2023

Actualisering
06-06-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - mei 2024

Actualisering
05-06-2024

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2022

Actualisering
05-06-2024

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2022

Actualisering
05-06-2024

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachting en realisatie

Investeringen; verwachte groei en gerealiseerde groei Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2024

Actualisering
05-06-2024

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2001-2024

Actualisering
05-06-2024

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheidstoestand, leefstijl, gebruik van gezondheidszorg, zorgaanbod, (gezonde) levensverwachting en doodsoorzaken
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2024

Actualisering
04-06-2024

Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Bevolking, geslacht, leeftijd, nationaliteit geslacht, leeftijd, nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 2014 - 2024

Actualisering
04-06-2024

Caribisch Nederland; bevolking, geslacht, leeftijd en nationaliteit

Bevolking naar nationaliteit Geslacht, leeftijd, nationaliteit, Caribisch Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2024

Actualisering
04-06-2024

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële-verhoudingswet, inwoners, sociale zekerheid, vastgoed gemeenten en provincies
Frequentie: onregelmatig, periode: 2023 - 2024

Herontwerp
03-06-2024

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: 2000 - 2023, 2000Q1 - 2024Q1, jan 2000 - april 2024

Actualisering
03-06-2024

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Immi- en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2023

Actualisering
03-06-2024

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2015=100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2023, 2014 KW I - 2023 KW IV, jan. 2014 - april 2024

Actualisering
03-06-2024

Kerncijfers wijken en buurten 2022

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2022

Correctie
31-05-2024

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2024 maart

Actualisering
31-05-2024

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m maart2024

Actualisering
31-05-2024

Personen met AOW-uitkering; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Personen met een uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet AOW Geslacht. leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: 2013 januari - 2024 maart

Actualisering
31-05-2024

Personen met bijstand; duur van de gestopte uitkeringssituatie

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland ouders en uitkeringsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2012 t/m 2023

Actualisering
31-05-2024

Personen met bijstand;duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 kwartaal 1 t/m 2023 kwartaal 4

Actualisering
31-05-2024

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom 2008-2023

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 kwartaal 1 t/m 2023 kwartaal 4

Actualisering
31-05-2024

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden
Frequentie: per maand, periode: 2007 januari - 2024 maart

Actualisering
31-05-2024

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m maart 2024

Actualisering
31-05-2024

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m maart 2024

Actualisering
31-05-2024

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2023 (jaargemiddelde), 1998 januari - 2024 maart

Actualisering
31-05-2024

Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland

Immigratie, emigratie geslacht, herkomstland, geboorteland
Frequentie: per maand, periode: januari 2022 - april 2024

Actualisering
31-05-2024

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - april 2024

Actualisering
31-05-2024

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2010 - april 2024

Actualisering
31-05-2024

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2023

Herontwerp
31-05-2024

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2023

Actualisering
31-05-2024

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - april 2024

Actualisering
31-05-2024

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - april 2024

Actualisering
31-05-2024

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, geboorteland ouders
Frequentie: per maand, periode: 2022 januari - 2024 mei

Actualisering
31-05-2024

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2023; kw I 2015 - kw I 2024; januari 2015 - mrt 2024

Actualisering
31-05-2024

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2023; kw I 2015 - kw I 2024; januari 2015 - mrt 2024

Actualisering
31-05-2024

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2023; kw I 2015 - kw I 2024; januari 2015 - mrt 2024

Actualisering
31-05-2024

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1921-2023

Actualisering
31-05-2024

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2024 april

Actualisering
31-05-2024

Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Elektriciteit, belastingschijf elektriciteitsverbruik, SBI2008, belastingschijf
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2020, 2022

Actualisering
31-05-2024

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - Maart 2024

Actualisering
31-05-2024

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2024

Correctie
31-05-2024

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten Onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2023/'24

Actualisering
31-05-2024

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2024 april

Actualisering
31-05-2024

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2024 april

Actualisering
31-05-2024

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Goederenvervoer per spoor; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2023

Actualisering
31-05-2024

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2023 4e kwartaal

Actualisering
31-05-2024

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2023

Actualisering
31-05-2024

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2024 april

Actualisering
31-05-2024

Zeevaart; overgeslagen containers, gewicht, containergrootte en stromen

Overgeslagen aantallen containers en het bijbehorende brutoplusgewicht uitgesplitst naar container grootte en vervoerstroom.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2021Q1-2023Q4

Actualisering
31-05-2024

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen gewicht in de verschillende Nederlandse zeehavens uitgesplitst naar vervoerstroom en soort lading
Frequentie: per kwartaal, periode: 2021-2023Q4

Actualisering
30-05-2024

Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat

Bevolking op 1 januari geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2024

Actualisering
30-05-2024

Caribisch Nederland; bevolking, geslacht, leeftijd en geboorteland

Bevolking op 1 januari geslacht, leeftijd, geboorteland
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2024

Actualisering
30-05-2024

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, immigratie, emigratie Caribisch Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2023

Actualisering
30-05-2024

Conjunctuurenquête Nederland; regio

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven Regio, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven SBI 2008, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfsgrootte, bedrijfstakken (SBI 2008)

Conjunctuurenquête Bedrijfsgrootte, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2015 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken, seizoengecorrigeerd

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven SBI 2008, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen Bedrijfstakken, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen per regio, betrouwbaarheidsmarges
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008)

Personeelsindicator SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - mei 2024

Actualisering
30-05-2024

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom
Frequentie: per maand, periode: 2018-2023; januari 2018 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 2018-2023; januari 2018 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2024 1e kwartaal

Actualisering
30-05-2024

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

Huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling Personen naar positie in het huishouden op 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2024

Actualisering
30-05-2024

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2021=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2018 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Industrie; voorraad gereed product, index 2021=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Perioden
Frequentie: per maand, periode: 2018 januari - 2024 maart

Actualisering
30-05-2024

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

aantal landbouwbedrijven, omzet bedrijfstypen, provincies, landsdelen
Frequentie: onregelmatig, periode: 1e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2023

Actualisering
29-05-2024

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2024 maart

Actualisering
29-05-2024

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2024 april

Actualisering
29-05-2024

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Ontwikkeling vd omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonh. Kappers en schoonh.verzor. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008
Frequentie: stopgezet, periode: 2005-2023; KWI 2005 - KWIV 2023

Stopgezet
29-05-2024

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling;omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Uitzendbranche. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: stopgezet, periode: 2005 - 2023, 2005 KWI - 2023 KWIV

Stopgezet
29-05-2024

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzet. index 2015=100, ontwikkeling Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: stopgezet, periode: 2005 -2023, 2005KWI - 2023KWIV

Stopgezet
29-05-2024

Horeca; omzetontwikkeling, 2015=100, 2005-2023

Horeca; omzet. index 2015=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: stopgezet, periode: 2005 -2023, 2005KWI - 2023KWIV

Stopgezet
28-05-2024

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2023

Herontwerp
28-05-2024

Bevolking geboren buiten Nederland; herkomstland, verblijfsduur, 1 januari

Bevoking geboren buiten Nederland Herkomstland, verblijfsduur in Nederland, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2022 - 2024

Actualisering
27-05-2024

Tussen gemeenten verhuisde personen

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2023

Actualisering
27-05-2024

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2024 april

Actualisering
24-05-2024

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 4e kwartaal - 2024 maart

Actualisering
24-05-2024

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht partnerschappen en huwende personen
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2023

Actualisering
24-05-2024

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Huwelijkssluitingen en huwende personen naar wederzijdse leeftijd, burgerlijke staat, rangnummer huwelijk en geboorteland
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2023

Actualisering
24-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2020=100

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling verkochte bestaande koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, woningtype
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 kwartaal 1- 2024 kwartaal 1

Actualisering
24-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, prijsindex 2020=100, regio

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995-1e kwartaal 2024

Actualisering
24-05-2024

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Herontwerp
24-05-2024

Landbouw; vanaf 1851

Bedrijven, arbeidskrachten, dieren, gewassen, grondgebruik en productie.
Frequentie: per jaar, periode: 1851 - 2023

Actualisering
24-05-2024

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1985 - 2024 1e kwartaal

Actualisering
23-05-2024

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2022

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2022

Correctie
23-05-2024

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006 - 2022

Correctie
23-05-2024

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - mei 2024

Actualisering
23-05-2024

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - mei 2024, 2017KW1 - 2024KW1, 2017 - 2023

Actualisering
23-05-2024

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2023

Huishoudens, Welvaart, Inkomen, Vermogen, Opleidingsniveau, Arbeidsverleden, SES-WOA, Spreiding
Frequentie: onregelmatig, periode: 2014-2022

Nieuw
23-05-2024

Huwenden; leeftijd (op 31 december), voorgaande burgerlijke staat

Huwende personen (aantallen en verhoudingscijfers) naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat vóór huwelijkssluiting
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2023

Actualisering
23-05-2024

Verweduwen; geslacht, leeftijd (op 31-12) en huwelijksduur (op 31-12)

Verweduwende mannen en vrouwen naar huwelijksduur (op 31 december) en leeftijd (op 31 december)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2023

Actualisering
23-05-2024

Zorguitgaven; kerncijfers

Zorguitgaven: 1 in brede zin; 2 internationaal ; 3 verplichte verzekering aansluiting op zorgbudget minister VWS
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Bijstelling
23-05-2024

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsregelingen zorg
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Actualisering
23-05-2024

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Zorguitgaven:overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering
Frequentie: per jaar, periode: 1972-2022

Actualisering
23-05-2024

Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsvormen

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Zorgfinanciering; Baten van financieringsvormen
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Actualisering
23-05-2024

Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg met indexcijfers, 2015=100
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Actualisering
23-05-2024

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen Soorten aanbieders van zorg en hoe ze gefinancierd zijn
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Bijstelling
22-05-2024

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, GWU
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 - 2024

Actualisering
22-05-2024

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

Particuliere huishoudens in Nederland naar grootte, samenstelling en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2024

Actualisering
22-05-2024

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2024

Actualisering
22-05-2024

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2024

Actualisering
22-05-2024

Bevolking; positie in het huishouden, herkomstland, 1 januari

Bevolking, positie huishouden, herkomstland geslacht, leeftijd, positie in huishouden, herkomstland, geboorteland
Frequentie: per jaar, periode: 2022 - 2024

Actualisering
22-05-2024

Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio

verleende BAG-vergunningen, bouwfasen, nieuwbouw gebruiksfunctie, periode, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 - 2024 1e kwartaal

Correctie
22-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- april 2024

Actualisering