Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik


Deze tabel geeft het aanbod van elektriciteit weer. Uit het aanbod wordt het verbruik berekend. Het aanbod van elektriciteit betreft de productie plus invoer minus uitvoer. Het grootste deel van de geproduceerde elektriciteit wordt afgeleverd aan het openbare elektriciteitsnet door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en windmolens. Een kleiner deel wordt door bedrijven zelf opgewekt ten bate van hun eigen bedrijfsprocessen. Zo wekken veel tuinders zelf elektriciteit op voor de belichting van hun kassen.

De netto productie wordt bepaald als bruto productie minus het eigen verbruik van elektriciteit. Het eigen verbruik is de hoeveelheid elektriciteit die een producent of installatie verbruikt bij de elektriciteitsproductie. De netto productie wordt in deze tabel uitgesplitst naar de volgende energiebronnen waaruit de elektriciteit wordt geproduceerd: kernenergie, kolen, olieproducten, aardgas, biomassa, overige brandstoffen (niet-hernieuwbaar), waterkracht, windenergie, zonnestroom en overige bronnen.

De in- en uitvoer wordt nader uitgesplitst naar het land van herkomst of bestemming.

Het totale netto verbruik van elektriciteit in Nederland wordt berekend als de netto productie plus de invoer verminderd met de uitvoer en de distributieverliezen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Volledige gegevens per maand zijn beschikbaar vanaf 2015. Vanaf 1936 per jaar en vanaf 1976 per maand zijn alleen de totale productie, invoer en uitvoer bekend.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2016 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
Cijfers tot en met maart 2020 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Perioden Bruto productie (mln kWh) Eigen verbruik bij elektr.productie (mln kWh) Netto productieNetto productie, totaal (mln kWh) Netto productieKernenergie (mln kWh) Netto productieBrandstoffenBrandstoffen, totaal (mln kWh) Netto productieBrandstoffenKolen (mln kWh) Netto productieBrandstoffenOlieproducten (mln kWh) Netto productieBrandstoffenAardgas (mln kWh) Netto productieBrandstoffenBiomassa (mln kWh) Netto productieBrandstoffenOverige brandstoffen (niet-hernieuwbaar) (mln kWh) Netto productieWaterkracht (mln kWh) Netto productieWindenergieWindenergie, totaal (mln kWh) Netto productieWindenergieWindenergie op land (mln kWh) Netto productieWindenergieWindenergie op zee (mln kWh) Netto productieZonnestroom (mln kWh) Netto productieOverige bronnen (mln kWh) InvoerInvoer, totaal (mln kWh) InvoerBelgië (mln kWh) InvoerDenemarken (mln kWh) InvoerDuitsland (mln kWh) InvoerVerenigd Koninkrijk (mln kWh) InvoerNoorwegen (mln kWh) UitvoerUitvoer, totaal (mln kWh) UitvoerBelgië (mln kWh) UitvoerDenemarken (mln kWh) UitvoerDuitsland (mln kWh) UitvoerVerenigd Koninkrijk (mln kWh) UitvoerNoorwegen (mln kWh) Distributieverliezen (mln kWh) Netto verbruik (berekend) (mln kWh)
2019 maart* 10.921 302 10.620 359 8.459 1.983 85 5.856 411 124 9 1.439 1.059 381 301 52 1.682 114 1.448 3 116 1.900 761 228 676 234 458 9.943
2019 december* 10.751 305 10.446 360 8.493 1.985 102 5.581 693 132 8 1.440 1.030 411 105 40 1.978 386 268 1.163 23 136 1.712 684 118 207 538 165 490 10.222
2020 januari* 11.514 307 11.208 361 9.165 928 131 7.498 481 126 10 1.494 1.077 417 107 71 1.746 57 463 921 47 260 2.002 987 2 586 422 6 497 10.455
2020 februari* 10.264 282 9.982 330 7.559 851 139 5.903 549 118 2 1.854 1.431 423 200 37 1.669 205 372 765 46 282 1.508 500 46 478 476 8 445 9.698
2020 maart* 9.905 292 9.613 360 7.201 934 139 5.364 663 101 6 1.406 1.037 370 601 40 2.029 341 352 843 14 479 1.764 466 49 655 574 20 458 9.420
Bron: CBS.
Verklaring van tekens