Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik


Deze tabel geeft het aanbod van elektriciteit weer. Uit het aanbod wordt het verbruik berekend. Het aanbod van elektriciteit betreft de productie plus invoer minus uitvoer. Het grootste deel van de geproduceerde elektriciteit wordt afgeleverd aan het openbare elektriciteitsnet door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en windmolens. Een kleiner deel wordt door bedrijven zelf opgewekt ten bate van hun eigen bedrijfsprocessen. Zo wekken veel tuinders zelf elektriciteit op voor de belichting van hun kassen.

De netto productie wordt bepaald als bruto productie minus het eigen verbruik van elektriciteit. Het eigen verbruik is de hoeveelheid elektriciteit die een producent of installatie verbruikt bij de elektriciteitsproductie. De netto productie wordt in deze tabel uitgesplitst naar de volgende energiebronnen waaruit de elektriciteit wordt geproduceerd: kernenergie, kolen, olieproducten, aardgas, biomassa, overige brandstoffen (niet-hernieuwbaar), waterkracht, windenergie, zonnestroom en overige bronnen.

De in- en uitvoer wordt nader uitgesplitst naar het land van herkomst of bestemming.

Het totale netto verbruik van elektriciteit in Nederland wordt berekend als de netto productie plus de invoer verminderd met de uitvoer en de distributieverliezen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Volledige gegevens per maand zijn beschikbaar vanaf 2015. Vanaf 1936 per jaar en vanaf 1976 per maand zijn alleen de totale productie, invoer en uitvoer bekend.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2016 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2020:
Cijfers tot en met mei 2020 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Perioden Bruto productie (mln kWh) Eigen verbruik bij elektr.productie (mln kWh) Netto productieNetto productie, totaal (mln kWh) Netto productieKernenergie (mln kWh) Netto productieBrandstoffenBrandstoffen, totaal (mln kWh) Netto productieBrandstoffenKolen (mln kWh) Netto productieBrandstoffenOlieproducten (mln kWh) Netto productieBrandstoffenAardgas (mln kWh) Netto productieBrandstoffenBiomassa (mln kWh) Netto productieBrandstoffenOverige brandstoffen (niet-hernieuwbaar) (mln kWh) Netto productieWaterkracht (mln kWh) Netto productieWindenergieWindenergie, totaal (mln kWh) Netto productieWindenergieWindenergie op land (mln kWh) Netto productieWindenergieWindenergie op zee (mln kWh) Netto productieZonnestroom (mln kWh) Netto productieOverige bronnen (mln kWh) InvoerInvoer, totaal (mln kWh) InvoerBelgië (mln kWh) InvoerDenemarken (mln kWh) InvoerDuitsland (mln kWh) InvoerVerenigd Koninkrijk (mln kWh) InvoerNoorwegen (mln kWh) UitvoerUitvoer, totaal (mln kWh) UitvoerBelgië (mln kWh) UitvoerDenemarken (mln kWh) UitvoerDuitsland (mln kWh) UitvoerVerenigd Koninkrijk (mln kWh) UitvoerNoorwegen (mln kWh) Distributieverliezen (mln kWh) Netto verbruik (berekend) (mln kWh)
2019 mei* 9.637 291 9.346 329 7.561 1.337 99 5.660 345 121 8 688 451 238 708 50 2.132 1 1.652 47 432 1.801 1.286 28 486 1 423 9.254
2020 februari* 10.275 280 9.994 330 7.540 838 147 5.872 562 120 2 1.887 1.465 423 197 37 1.669 205 372 765 46 282 1.508 500 46 478 476 8 445 9.710
2020 maart* 9.902 290 9.612 360 7.183 922 142 5.338 677 104 6 1.434 1.065 370 590 40 2.029 341 352 843 14 479 1.764 466 49 655 574 20 458 9.418
2020 april* 8.228 262 7.966 347 5.773 468 107 4.541 526 131 7 817 596 221 984 38 2.029 589 301 640 42 457 1.508 255 78 663 490 22 421 8.067
2020 mei* 9.408 279 9.129 311 6.742 498 66 5.405 628 146 4 797 588 208 1.239 36 1.899 843 195 398 56 407 2.244 264 159 1.345 450 26 422 8.363
Bron: CBS.
Verklaring van tekens