Beloning van in zorg werkzame artsen; leeftijd en geslacht

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de beloning van in de zorg werkzame huisartsen, tandartsen, psychiaters en (overige) medisch specialisten naar leeftijd en geslacht. De inkomsten worden uitgesplitst naar het type inkomen van de arts (zelfstandig, loondienst, directeur-grootaandeelhouder, overig en totaal). Het gaat om artsen die in de zorgsector werkzaam zijn, dat wil zeggen een arbeidsbetrekking hebben in SBI Q van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), dit zijn SBI-codes beginnend met 86, 87 of 88. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De gegevens die (deels) gebaseerd zijn op belastingaangiften (winst, dividend, gemiddeld inkomen uit overige arbeid, gemiddeld gestandaardiseerd inkomen) komen een jaar later beschikbaar dan de publicatie over het aantal werkzame artsen en het gemiddeld jaarloon.
Alle cijfers over 2018 zijn voorlopig. De cijfers over 2017 zijn voorlopig, behalve die van 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning', 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning per VTE'. Hiervan zijn de cijfers definitief. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De volgende cijfers zijn gepubliceerd:
- De voorlopige cijfers 2017 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen'. Overeenkomstige cijfers voor 2016 zijn daarmee definitief.
- De voorlopige cijfers 2018 voor het aantal werkzame artsen, 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2017 zijn daarmee definitief.
- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geslacht zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden de volgende cijfers gepubliceerd:
- De voorlopige cijfers 2018 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen'. Overeenkomstige cijfers voor 2017 worden daarmee definitief.
- De voorlopige cijfers 2019 voor het aantal werkzame artsen, 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2018 worden daarmee definitief.

Beloning van in zorg werkzame artsen; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Beroepen Type inkomen Perioden Aantal werkzame artsen (x 1 000) Gemiddelde winst (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon excl. bijz. beloning (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon incl. bijz. beloning (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon incl. per VTE (x 1 000 euro) Gemiddelde dividenden aanm. belang (x 1 000 euro) Gemiddeld inkomen uit overige arbeid (x 1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Totaal 2017* 16,9 24,9 113,0 128,8 138,0 6,1 0,5 75,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Totaal 2018* 17,4 . 114,8 130,2 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 8,9 . 133,5 157,6 167,8 . . 70,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 9,1 . 134,6 158,7 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 2,2 179,2 . . . . . 87,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 2,1 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts DGA 2017* 4,7 1,4 118,7 123,6 131,4 20,5 . 76,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts DGA 2018* 5,0 . 121,3 124,7 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts met overig of gecombineerd inkomen 2017* 1,1 24,2 137,8 162,7 180,8 2,0 7,8 86,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts met overig of gecombineerd inkomen 2018* 1,2 . 136,5 160,4 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Totaal 2017* 3,1 24,3 87,4 111,1 128,9 1,6 1,4 68,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Totaal 2018* 3,2 . 87,7 111,1 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 1,9 . 105,4 135,0 150,8 . . 61,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 2,0 . 106,5 135,6 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,5 112,6 . . . . . 84,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,5 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts DGA 2017* 0,1 5,2 90,4 96,8 109,2 39,8 . 96,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts DGA 2018* 0,1 . 90,5 95,0 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts met overig of gecombineerd inkomen 2017* 0,6 28,7 100,8 128,1 156,3 0,4 7,3 72,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts met overig of gecombineerd inkomen 2018* 0,5 . 102,2 130,0 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Totaal 2017* 12,0 92,7 13,3 16,3 24,9 0,9 0,2 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Totaal 2018* 12,2 . 12,9 15,7 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 1,2 . 63,8 81,1 106,4 . . 52,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 1,2 . 65,1 84,3 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 9,4 111,2 . . . . . 66,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 9,7 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts DGA 2017* 0,4 11,8 89,4 98,2 107,7 28,6 . 78,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts DGA 2018* 0,4 . 86,7 91,5 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2017* 1,0 59,9 36,3 44,3 95,3 0,3 2,8 65,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2018* 1,0 . 38,7 46,9 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Totaal 2017* 8,2 80,9 23,1 25,9 31,4 4,3 0,3 69,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Totaal 2018* 8,3 . 23,0 25,4 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,6 . 68,6 81,6 100,8 . . 55,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,6 . 68,3 84,2 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 5,7 110,5 . . . . . 67,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 5,8 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts DGA 2017* 1,4 5,0 92,5 100,4 109,0 24,1 . 87,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts DGA 2018* 1,4 . 91,9 96,5 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts met overig of gecombineerd inkomen 2017* 0,5 53,4 31,1 37,1 74,4 1,1 5,3 61,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts met overig of gecombineerd inkomen 2018* 0,5 . 36,3 42,1 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens