Beloning van in zorg werkzame artsen; leeftijd en geslacht

Beloning van in zorg werkzame artsen; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Beroepen Type inkomen Perioden Aantal werkzame artsen (x 1 000) Gemiddelde winst (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon excl. bijz. beloning (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon incl. bijz. beloning (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon incl. per VTE (x 1 000 euro) Gemiddelde dividenden aanm. belang (x 1 000 euro) Gemiddeld inkomen uit overige arbeid (x 1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Totaal 2020* 18,4 20,1 120,4 136,6 . 10,8 0,5 81,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Totaal 2021* 19,0 . 121,0 137,2 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2020* 9,9 . 140,3 166,1 . . . 76,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2021* 10,3 . 141,3 166,7 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2020* 2,0 172,7 . . . . . 90,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2021* 2,1 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts DGA 2020* 5,4 1,5 122,4 125,2 . 34,7 . 84,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts DGA 2021* 5,5 . 123,2 126,1 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* 1,0 22,8 140,9 165,2 . 2,5 8,9 90,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts met overig of gecombineerd inkomen 2021* 1,2 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Totaal 2020* 3,3 30,7 91,0 115,9 . 1,4 1,4 74,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Totaal 2021* 3,4 . 94,0 119,8 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2020* 2,1 . 112,5 143,8 . . . 66,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2021* 2,1 . 115,9 149,0 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2020* 0,6 136,1 . . . . . 91,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2021* 0,6 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts DGA 2020* 0,1 13,4 88,8 94,9 . 33,1 . 89,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts DGA 2021* 0,1 . 91,5 96,7 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* 0,6 37,1 102,8 131,3 . 1,2 7,8 83,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychiaters Arts met overig of gecombineerd inkomen 2021* 0,6 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Totaal 2020* 13,1 103,6 13,3 16,1 . 1,7 0,2 72,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Totaal 2021* 13,1 . 14,2 17,1 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2020* 1,2 . 67,0 85,4 . . . 58,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2021* 1,2 . 68,3 86,7 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2020* 10,4 123,2 . . . . . 73,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2021* 10,3 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts DGA 2020* 0,5 13,3 86,3 90,3 . 48,6 . 87,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts DGA 2021* 0,5 . 86,0 89,6 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* 1,0 65,6 38,0 46,4 . 0,2 3,2 68,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; huisartsgeneeskunde Arts met overig of gecombineerd inkomen 2021* 1,2 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Totaal 2020* 8,6 76,5 22,3 24,3 . 5,4 0,3 69,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Totaal 2021* 8,7 . 23,8 25,9 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2020* 0,7 . 69,1 80,5 . . . 53,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2021* 0,7 . 71,3 83,7 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2020* 6,0 104,9 . . . . . 69,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2021* 5,9 . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts DGA 2020* 1,5 5,4 85,8 89,6 . 31,8 . 76,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts DGA 2021* 1,6 . 85,9 89,6 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts met overig of gecombineerd inkomen 2020* 0,5 50,3 35,8 41,8 . 3,1 5,3 64,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts Arts met overig of gecombineerd inkomen 2021* 0,6 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de beloning van in de zorg werkzame huisartsen, tandartsen, psychiaters en (overige) medisch specialisten naar leeftijd en geslacht. De inkomsten worden uitgesplitst naar het type inkomen van de arts (zelfstandig, loondienst, directeur-grootaandeelhouder, overig en totaal). Het gaat om artsen die in de zorgsector werkzaam zijn, dat wil zeggen een arbeidsbetrekking hebben in SBI Q van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), dit zijn SBI-codes beginnend met 86, 87 of 88. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

De toename van het gemiddeld dividend aanmerkelijk belang vanaf 2019 wordt mede bepaald door anticipatie op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap.
Per eind 2024 dienen DGA's eventuele schulden aan hun vennootschap te beperken tot maximaal 500.000 euro; alles wat men van het eigen bedrijf leent boven dit bedrag wordt gezien als fictief aanmerkelijk belang. De schulden van een vennootschap zijn te verlagen door middel van dividenduitkeringen. Aangezien het tarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2 trapsgewijs zal stijgen, is het zo vroeg mogelijk uitkeren van dividend het meest gunstig.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De gegevens die (deels) gebaseerd zijn op belastingaangiften (winst, dividend, gemiddeld inkomen uit overige arbeid, gemiddeld gestandaardiseerd inkomen) komen een jaar later beschikbaar dan de publicatie over het aantal werkzame artsen en het gemiddeld jaarloon.
Alle cijfers over 2021 zijn voorlopig. De cijfers over 2020 zijn voorlopig, behalve die van 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning', 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Hiervan zijn de cijfers definitief. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2023:
- De voorlopige cijfers over 2020 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen' zijn toegevoegd. Overeenkomstige cijfers voor 2019 zijn daarmee definitief geworden.
- De voorlopige cijfers over 2021 voor het 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning' zijn toegevoegd. Overeenkomstige cijfers voor 2020 zijn daarmee definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 worden de volgende cijfers gepubliceerd:
- De voorlopige cijfers 2021 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen' en van type inkomen 'Arts met overig of gecombineerd inkomen' de voorlopige cijfers 2021 voor 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2020 worden daarmee definitief.
- De voorlopige cijfers 2022 voor het aantal werkzame artsen, 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2021 worden daarmee definitief.

Toelichting onderwerpen

Aantal werkzame artsen
Het aantal in de zorgsector (SBI sector Q) werkzame BIG-geregistreerde artsen met het betreffende inkomenstype.
Gemiddelde winst
Winst waarover inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen / inkomstenafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald, oftewel fiscaal resultaat voor belasting vóór ondernemersaftrek vermeerderd met het saldo van investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling. Resultaat voor belastingen is de som van het bedrijfsresultaat (=verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten), het financieel resultaat en het buitengewoon resultaat.
Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden niet meegeteld bij de bedrijfslasten, terwijl betaalde premies bij verplichte deelname aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling wel als bedrijfslasten worden meegerekend (voorzover de pensioenpremies binnen de fiscale grenzen blijven). De winstaangiftes zijn afkomstig van de belastingdienst.
Gemiddeld jaarloon excl. bijz. beloning
Gemiddeld jaarloon exclusief bijzondere beloning: Lonen exclusief bijzondere beloning, extra salaris, incidenteel salaris, overwerkvergoeding en vakantiegeld. De gegevens zijn afkomstig van bedrijfsgegevens uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV. Voor DGA's geldt dat er een minimum is gesteld aan het 'gebruikelijk loon' dat ze aan zichzelf moeten uitbetalen. Het DGA loon is meegeteld in het 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning'. Werknemers die parttime werken of slechts een deel van het jaar hebben gewerkt tellen ook mee in het gemiddelde jaarloon. Het is dus niet gestandaardiseerd naar voltijdequivalenten.

Gemiddeld jaarloon incl. bijz. beloning
Gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning: Lonen inclusief bijzondere beloning, extra salaris, incidenteel salaris, overwerkvergoeding en vakantiegeld. De gegevens zijn afkomstig van bedrijfsgegevens uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV. Voor DGA's geldt dat er een minimum is gesteld aan het 'gebruikelijk loon' dat ze aan zichzelf moeten uitbetalen. Het DGA loon is meegeteld in het 'gemiddeld jaarloon incl. bijzondere beloning'. Werknemers die parttime werken of slechts een deel van het jaar hebben gewerkt tellen ook mee in het gemiddelde jaarloon. Het is dus niet gestandaardiseerd naar voltijdequivalenten.

Gemiddeld jaarloon incl. per VTE
Gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning omgerekend naar voltijdequivalenten.

Het gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning bestaat uit de lonen inclusief bijzondere beloning, extra salaris, incidenteel salaris, overwerkvergoeding en vakantiegeld. Voor DGA's geldt dat er een minimum is gesteld aan het 'gebruikelijk loon' dat ze aan zichzelf moeten uitbetalen. Het DGA loon is meegeteld in het 'gemiddeld jaarloon incl. bijzondere beloning per VTE'. De gegevens zijn afkomstig van bedrijfsgegevens uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.

Werknemers die parttime werken of slechts een deel van het jaar hebben gewerkt zijn omgerekend naar voltijdequivalenten. De voltijdequivalent is de verhouding tussen het aantal verloonde uren (exclusief overwerkuren) van een baan in loondienst ten opzichte van het standaard aantal uren bij een volledige werkweek. Voor medisch specialisten zijn voor het bepalen van de voltijdequivalenten de CAO's gebruikt van de sectoren waar ze werken. Zo is bij de (algemene) ziekenhuizen de CAO van de ziekenhuizen gebruikt die een gemiddelde werkweek van 36 uur kent bij een voltijdbaan. De CAO ziekenhuizen kent echter een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten met een gemiddelde voltijds werkweek van 45 uur.
Met ingang van het verslagjaar 2018 is daarom besloten om de variabele gebaseerd op de voltijdequivalenten niet meer te publiceren.


Gemiddelde dividenden aanm. belang
Gemiddelde dividenden aanmerkelijk belang: Een DGA kan inkomen uit zijn/haar BV halen in de vorm van dividenden aanmerkelijk belang. Een aanmerkelijk belang ontstaat als een belastingplichtige ten minste 5% van het aandelenkapitaal van een vennootschap of coöperatie bezit. Indien de belastingplichtige een fiscale partner heeft, dient het belang van beide partners bij elkaar opgeteld te worden. De fiscale aangifte van dividenden aanmerkelijk belang kan namelijk over de fiscale partners worden verdeeld. Voor de microanalyses is daarom geaggregeerd naar huishoudensniveau, vervolgens zijn de dividenden weer verdeeld over de DGA's van het huishouden op persoonsniveau.

De sterke verandering van het gemiddeld dividend aanmerkelijk belang in 2019 ten opzichte van voorgaand jaar wordt mede bepaald door een wijziging in de dividendbelasting.
Komende jaren dienen DGA's eventuele schulden aan hun vennootschap te beperken tot maximaal 500.000 euro; alles wat men van het eigen bedrijf leent boven dit bedrag wordt gezien als fictief aanmerkelijk belang. De schulden van een vennootschap zijn te verlagen door middel van dividenduitkeringen. Aangezien het tarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2 trapsgewijs zal stijgen, is het zo vroeg mogelijk uitkeren van dividend het meest gunstig.
Gemiddeld inkomen uit overige arbeid
Inkomsten uit werkzaamheden die niet in dienstbetrekking zijn verricht (bijvoorbeeld freelance inkomsten of meewerkbeloning in onderneming partner). De bron is het fiscaal bedrag zoals vermeld in de aangifte inkomstenbelasting. Kosten die met de verwerving van dit inkomen zijn gemaakt zijn daarop in mindering gebracht.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.