Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Bedrag Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Beloning; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Loonkosten (mln euro) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Lonen (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Loonkosten (%) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Beloning per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Lonen per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Beloning per gewerkt uur (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Lonen per gewerkt uur (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Arbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemers Aantal Gewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Arbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Gewerkte uren (%) Banen van werknemers Aantal Totaal (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Mannen (x 1 000) Banen van werknemers Aantal Vrouwen (x 1 000) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Totaal (%) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Mannen (%) Banen van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Vrouwen (%)
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 105.636 110.905 80.093 84.852 25.543 26.053 103.933 7,2 6,2 9,6 15,9 12,1 15,7 36,3 27,5 35,7 2,9 1,9 5,1 2,9 1,9 5,1 6.624 2.908 4,2 4,2 8.725 4.501 4.224 5,0 4,6 5,5
A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 123.420 111.782 96.155 85.956 27.265 25.826 122.879 6,1 5,8 8,0 18,2 14,2 18,2 45,1 35,1 44,9 2,2 2,0 4,0 4,7 4,5 6,6 6.768 2.736 3,8 1,3 8.916 4.594 4.322 4,3 4,0 4,6
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 106.108 114.949 80.744 88.205 25.364 26.744 105.478 7,9 6,6 9,2 15,7 11,9 15,6 39,3 29,9 39,0 5,2 3,9 6,4 0,4 -0,8 1,6 6.774 2.702 2,6 7,4 8.890 4.586 4.304 2,6 2,5 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 119.605 117.221 91.922 89.973 27.683 27.248 119.255 8,2 6,9 9,8 17,6 13,5 17,5 39,7 30,5 39,6 5,3 4,1 6,9 6,8 5,6 8,5 6.807 3.015 2,7 1,3 8.956 4.614 4.343 2,6 2,3 2,8
A-U Alle economische activiteiten 2022* 454.769 348.914 105.855 451.545 7,3 6,4 9,1 67,4 51,7 67,0 40,0 30,7 39,7 3,9 3,0 5,6 3,7 2,8 5,5 6.744 11.362 3,3 3,4 8.873 4.574 4.299 3,6 3,3 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 113.565 119.074 86.939 91.927 26.626 27.147 113.048 7,5 8,5 8,8 16,8 12,8 16,7 37,7 28,9 37,6 5,1 6,2 6,4 3,9 4,9 5,1 6.773 3.010 2,3 3,5 8.899 4.583 4.316 2,0 1,8 2,2
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 133.904 121.393 104.573 93.566 29.331 27.827 133.336 8,5 8,8 8,5 19,4 15,2 19,3 48,2 37,6 48,0 6,4 6,7 6,4 6,9 7,1 6,9 6.900 2.777 2,0 1,5 9.031 4.649 4.382 1,3 1,2 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 114.057 123.590 87.123 95.205 26.934 28.385 113.342 7,5 7,9 7,4 16,6 12,7 16,5 42,2 32,2 41,9 6,0 6,4 6,0 7,5 7,9 7,5 6.867 2.702 1,4 0,0 8.985 4.630 4.355 1,1 1,0 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 128.067 125.491 98.945 96.856 29.122 28.635 127.747 7,1 7,6 7,1 18,6 14,4 18,6 42,8 33,1 42,7 5,9 6,5 6,0 8,0 8,6 8,1 6.883 2.989 1,1 -0,9 9.043 4.655 4.388 1,0 0,9 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2023* 489.593 377.580 112.013 487.473 7,7 8,2 8,0 71,4 55,1 71,1 42,7 32,9 42,5 5,9 6,4 6,2 6,6 7,1 6,9 6.856 11.478 1,7 1,0 8.990 4.629 4.360 1,3 1,2 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 121.994 127.864 93.473 98.776 28.521 29.088 121.534 7,4 7,5 7,5 17,8 13,7 17,8 40,6 31,1 40,5 6,4 6,5 6,5 7,7 7,8 7,8 6.838 3.003 1,0 -0,2 8.982 4.629 4.354 0,9 1,0 0,9
C Industrie 2022 1e kwartaal* 11.733 11.887 8.950 9.101 2.783 2.786 11.345 4,6 3,6 4,6 18,5 14,1 17,9 41,1 31,3 39,7 2,7 1,8 2,7 4,0 3,1 4,0 634 285 1,9 0,6 701 545 156 2,1 1,5 4,2
C Industrie 2022 2e kwartaal* 13.531 11.874 10.612 9.138 2.919 2.736 13.411 4,5 4,4 6,1 21,2 16,6 21,0 50,9 39,9 50,5 2,3 2,3 3,9 6,2 6,2 7,9 639 266 2,1 -1,7 708 549 159 2,2 1,6 4,3
C Industrie 2022 3e kwartaal* 11.033 12.191 8.337 9.331 2.696 2.860 10.882 6,3 4,6 7,9 17,3 13,1 17,0 42,3 31,9 41,7 3,9 2,2 5,4 -0,5 -2,1 1,0 639 261 2,3 6,8 707 547 160 2,4 1,8 4,6
C Industrie 2022 4e kwartaal* 11.998 12.415 9.109 9.503 2.889 2.912 11.822 6,1 4,2 7,1 18,6 14,1 18,3 40,9 31,0 40,3 3,5 1,7 4,6 5,8 4,0 6,9 646 294 2,4 0,2 714 552 162 2,4 1,7 4,7
C Industrie 2022* 48.295 37.008 11.287 47.460 5,3 4,2 6,4 75,5 57,9 74,2 43,7 33,5 42,9 3,1 2,0 4,1 3,9 2,9 5,0 640 1.106 2,2 1,3 707 548 159 2,3 1,7 4,4
C Industrie 2023 1e kwartaal* 12.594 12.732 9.683 9.811 2.911 2.921 12.491 7,4 8,2 10,1 19,3 14,8 19,1 42,1 32,4 41,8 4,3 5,1 7,0 2,5 3,3 5,1 653 299 3,0 4,8 721 556 165 2,9 2,1 5,9
C Industrie 2023 2e kwartaal* 14.809 12.986 11.638 10.007 3.171 2.979 14.683 9,4 9,7 9,5 22,5 17,7 22,4 54,2 42,6 53,7 6,5 6,7 6,5 6,4 6,6 6,5 657 273 2,8 2,8 727 559 167 2,6 1,9 5,3
C Industrie 2023 3e kwartaal* 11.899 13.155 9.017 10.110 2.882 3.045 11.723 7,7 8,0 7,6 18,2 13,8 17,9 45,1 34,2 44,4 5,2 5,5 5,1 6,7 7,1 6,6 654 264 2,4 0,9 723 556 167 2,3 1,6 4,7
C Industrie 2023 4e kwartaal* 12.847 13.315 9.805 10.252 3.042 3.063 12.702 7,2 7,7 7,5 19,5 14,9 19,3 43,8 33,4 43,3 5,2 5,8 5,6 7,2 7,8 7,6 657 293 1,8 -0,1 727 558 169 1,8 1,1 4,0
C Industrie 2023* 52.149 40.143 12.006 51.599 8,0 8,5 8,7 79,6 61,2 78,7 46,2 35,5 45,7 5,4 5,8 6,1 5,8 6,2 6,5 655 1.129 2,5 2,1 724 557 167 2,4 1,7 4,9
C Industrie 2024 1e kwartaal* 13.409 13.541 10.318 10.435 3.091 3.106 13.326 6,4 6,5 6,7 20,4 15,7 20,2 45,1 34,7 44,8 5,5 5,6 5,7 7,1 7,2 7,3 659 297 0,9 -0,6 727 558 169 0,8 0,3 2,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens vanaf 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Dit is een nieuwe tabel.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Bedrag
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Beloning; seizoengecorrigeerd
Beloning van werknemers gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Lonen; seizoengecorrigeerd
De lonen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies (zoals doorbetaling van loon bij ziekte).
Sociale premies; seizoengecorrigeerd
De sociale premies ten laste van werkgevers gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers.
Bedrag
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Beloning per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Lonen per gewerkt uur
De lonen gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Beloning per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Lonen per gewerkt uur
De lonen gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Arbeidsvolume van werknemers
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen, arbeidsjaren of gewerkte uren.
Aantal
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim.
Banen van werknemers
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen van werknemers bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Aantal
Totaal
Mannen
Vrouwen
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Totaal
Mannen
Vrouwen