Grote batterijen voor opslag van elektriciteit

Grote batterijen voor opslag van elektriciteit

Grootteklasse in opslagcapaciteit Perioden Batterijen; aantal systemen (aantal) Batterijen; vermogen (MW) Batterijen; capaciteit (MWh) Batterijen; bruto productie (1000kWh) Batterijen; eigen verbruik (1000kWh) Batterijen; inzet voor opladen (1000kWh)
Totaal alle grootteklassen batterijen 2022** 23 142 150 81.841 1.592 90.414
Van meer dan 1 MWh tot en met 10 MWh 2022** 19 85 75 48.899 874 53.920
Van meer dan 10 MWh tot en met 100 MWh 2022** 4 57 75 32.942 718 36.494
Meer dan 100 MWh 2022**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over batterijen voor opslag van elektriciteit met een opslagcapaciteit > 1 MWh.
Het gaat om het aantal systemen, de opslagcapaciteit, het vermogen met als peildatum het einde van het verslagjaar. Daarnaast gaat het om de bruto productie, het eigen verbruik en de inzet van elektriciteit over het hele verslagjaar.

Het CBS is begonnen met de statistiek over batterijen naar aanleiding van een update van de EU verordening van Energiestatistieken waarin is afgesproken om een statistiek te maken over batterijsystemen > 1 MWh.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 2022

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met het verslagjaar 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nader voorlopige cijfers: september van het eerste jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: november van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Batterijen; aantal systemen
Het aantal systemen betreft het aantal projecten op een aparte locatie. Een project kan meerdere batterijen of containers met batterijen omvatten op dezelfde locatie. Het gaat om het aantal systemen aan het einde van het verslagjaar.
Batterijen; vermogen
Het vermogen betreft de hoeveelheid elektriciteit die maximaal per tijdseenheid geleverd kan worden. Het vermogen wordt weergegeven in MegaWatt (MW). Het betreft de stand aan het einde van het verslagjaar.
Batterijen; capaciteit
De capaciteit betreft de opslagcapaciteit en geeft aan hoeveel elektriciteit maximaal kan worden opgeslagen. De capaciteit wordt weergegeven in MegaWattuur (MWh). Het betreft de stand aan het einde van het verslagjaar.
Batterijen; bruto productie
De bruto productie is de hoeveelheid ontladen elektriciteit (op DC niveau) inclusief het eigenverbruik en verliezen. De productie wordt weergegeven in duizend kilowattuur (1000kWh) over het hele verslagjaar.
Batterijen; eigen verbruik
Het gaat om het verbruik van elektriciteit voor ondersteunende processen en interne systemen. Denk aan regulatie van temperatuur, regeltechniek en spanningsconversie.
Wat niet onder eigen verbruik valt zijn de verliezen in het primaire proces zelf, zoals zelfontlading.
De verliezen in het primaire proces zelf worden niet expliciet gevraagd, maar zijn te berekenen als verschil tussen de elektriciteit voor het opladen en de bruto productie.
Het eigen verbruik wordt weergegeven in duizend kilowattuur (1000kWh) over het hele verslagjaar.
Batterijen; inzet voor opladen
De inzet is de elektriciteit gebruikt voor het opladen van de batterij, gemeten op DC (gelijkstroom) niveau van de batterij. Het kan gaan om elektriciteit uit het openbare net, maar ook om elektriciteit direct van een productie-installatie zoals een centrale, zonne- of windpark. De inzet wordt weergegeven in duizend kilowattuur (1000kWh) over het hele verslagjaar.