Mobiliteitstrend; per rit, vervoerwijzen, reismotief, leeftijd en geslacht


Deze tabel bevat trendschattingen over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. Het verplaatsingsgedrag is uitgedrukt in het gemiddelde aantal ritten per persoon per dag en de gemiddelde afstand per rit. Het gaat alleen om ritten op Nederlands grondgebied exclusief die van veelvuldige beroepsmatige verplaatsingen en van vakantieverplaatsingen.

Het verplaatsingsgedrag in ritten, en de gemiddelde afstand per rit, is uitgesplitst naar reismotief, vervoerwijze, geslacht en leeftijdsklasse.

Van de waarden (trendschattingen) zijn marges beschikbaar in de vorm van de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

In de loop der jaren heeft de onderzoeksopzet van de opeenvolgende mobiliteitsonderzoeken diverse veranderingen ondergaan. Met tijdreeksmodellering zijn deze zo goed mogelijk gecorrigeerd. De cijfers van de resulterende trendreeks zijn daardoor tussen de jaren volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt. De cijfers zijn berekend met gegevens uit drie onderzoeken: het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG)- voor de trendreeks zijn de jaren 1999 t/m 2003 gebruikt; het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON); 2004 t/m 2009 en het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN); 2010 t/m 2017.

In 2018 is het nieuwe mobiliteitsonderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) gestart. De ODiN gegevens zijn niet volgtijdelijk vergelijkbaar met de gegevens uit de tabel met de Mobiliteitstrend. Over enkele jaren wordt de trendreeks opnieuw berekend en uitgebreid met trendschattingen op basis van ODiN.

Gegevens beschikbaar over de periode 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijziging per 28 april 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Waarschijnlijk volgen eind 2021 nieuwe trendschattingen, herberekend en aangevuld met schattingenop basis van actuelere gegevens .

Mobiliteitstrend; per rit, vervoerwijzen, reismotief, leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Vervoerwijzen Reismotieven Marges Perioden Ritten per persoon per dag (gemiddeld) (aantal) Afgelegde afstand per rit (gemiddeld) (km)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Waarde 1999* 3,23 9,54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Waarde 2003* 3,14 9,68
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Waarde 2007* 3,10 9,79
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Waarde 2011* 2,97 10,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Waarde 2015* 2,90 10,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Waarde 2016* 2,85 10,39
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Waarde 2017* 2,80 10,44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Van en naar het werk Waarde 1999* 0,56 13,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Van en naar het werk Waarde 2003* 0,55 14,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Van en naar het werk Waarde 2007* 0,58 14,58
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Van en naar het werk Waarde 2011* 0,56 15,15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Van en naar het werk Waarde 2015* 0,55 15,53
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Van en naar het werk Waarde 2016* 0,55 15,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Van en naar het werk Waarde 2017* 0,55 15,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Winkelen, boodschappen doen Waarde 1999* 0,65 4,45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Winkelen, boodschappen doen Waarde 2003* 0,64 4,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Winkelen, boodschappen doen Waarde 2007* 0,61 4,61
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Winkelen, boodschappen doen Waarde 2011* 0,59 4,56
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Winkelen, boodschappen doen Waarde 2015* 0,58 4,64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Winkelen, boodschappen doen Waarde 2016* 0,57 4,64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Winkelen, boodschappen doen Waarde 2017* 0,56 4,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 1999* 0,36 5,37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2003* 0,35 5,45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2007* 0,36 5,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2011* 0,36 5,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2015* 0,35 5,98
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2016* 0,34 6,03
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2017* 0,34 6,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige reismotieven Waarde 1999* 1,66 11,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige reismotieven Waarde 2003* 1,60 11,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige reismotieven Waarde 2007* 1,56 11,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige reismotieven Waarde 2011* 1,46 11,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige reismotieven Waarde 2015* 1,43 11,53
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige reismotieven Waarde 2016* 1,39 11,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige reismotieven Waarde 2017* 1,35 11,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Totaal Waarde 1999* 0,95 15,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Totaal Waarde 2003* 0,94 16,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Totaal Waarde 2007* 0,92 16,86
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Totaal Waarde 2011* 0,88 17,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Totaal Waarde 2015* 0,85 17,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Totaal Waarde 2016* 0,84 18,16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Totaal Waarde 2017* 0,84 18,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Van en naar het werk Waarde 1999* 0,24 20,24
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Van en naar het werk Waarde 2003* 0,24 21,28
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Van en naar het werk Waarde 2007* 0,26 22,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Van en naar het werk Waarde 2011* 0,26 23,42
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Van en naar het werk Waarde 2015* 0,25 24,23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Van en naar het werk Waarde 2016* 0,25 24,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Van en naar het werk Waarde 2017* 0,25 24,49
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Winkelen, boodschappen doen Waarde 1999* 0,20 6,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2003* 0,20 6,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2007* 0,19 6,95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2011* 0,18 7,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2015* 0,17 7,31
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2016* 0,17 7,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2017* 0,17 7,37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 1999* 0,02 16,77
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2003* 0,02 17,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2007* 0,02 18,05
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2011* 0,02 18,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2015* 0,02 20,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2016* 0,02 20,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2017* 0,02 20,63
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Overige reismotieven Waarde 1999* 0,49 16,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Overige reismotieven Waarde 2003* 0,48 17,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Overige reismotieven Waarde 2007* 0,46 17,69
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Overige reismotieven Waarde 2011* 0,43 18,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Overige reismotieven Waarde 2015* 0,41 18,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Overige reismotieven Waarde 2016* 0,40 18,64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (bestuurder) Overige reismotieven Waarde 2017* 0,40 18,54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Totaal Waarde 1999* 0,50 15,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Totaal Waarde 2003* 0,47 16,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Totaal Waarde 2007* 0,43 16,27
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Totaal Waarde 2011* 0,40 16,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Totaal Waarde 2015* 0,38 16,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Totaal Waarde 2016* 0,38 16,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Totaal Waarde 2017* 0,37 16,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Van en naar het werk Waarde 1999* 0,04 21,63
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Van en naar het werk Waarde 2003* 0,03 21,69
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Van en naar het werk Waarde 2007* 0,03 22,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Van en naar het werk Waarde 2011* 0,02 22,77
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Van en naar het werk Waarde 2015* 0,02 23,52
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Van en naar het werk Waarde 2016* 0,02 23,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Van en naar het werk Waarde 2017* 0,02 23,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Winkelen, boodschappen doen Waarde 1999* 0,09 8,85
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2003* 0,09 9,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2007* 0,08 9,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2011* 0,07 9,27
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2015* 0,07 9,37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2016* 0,07 9,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Winkelen, boodschappen doen Waarde 2017* 0,07 9,42
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 1999* 0,04 5,56
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2003* 0,04 5,56
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2007* 0,04 5,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2011* 0,04 5,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2015* 0,04 6,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2016* 0,04 6,21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2017* 0,04 6,23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Overige reismotieven Waarde 1999* 0,34 17,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Overige reismotieven Waarde 2003* 0,31 18,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Overige reismotieven Waarde 2007* 0,28 19,51
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Overige reismotieven Waarde 2011* 0,26 19,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Overige reismotieven Waarde 2015* 0,25 19,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Overige reismotieven Waarde 2016* 0,25 20,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal Auto (passagier) Overige reismotieven Waarde 2017* 0,24 20,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Totaal Waarde 1999* 0,06 42,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Totaal Waarde 2003* 0,06 41,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Totaal Waarde 2007* 0,06 40,61
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Totaal Waarde 2011* 0,06 42,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Totaal Waarde 2015* 0,06 43,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Totaal Waarde 2016* 0,07 44,07
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Totaal Waarde 2017* 0,07 43,79
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Van en naar het werk Waarde 1999* 0,02 35,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Van en naar het werk Waarde 2003* 0,02 35,44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Van en naar het werk Waarde 2007* 0,03 35,22
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Van en naar het werk Waarde 2011* 0,02 37,16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Van en naar het werk Waarde 2015* 0,02 37,37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Van en naar het werk Waarde 2016* 0,02 37,28
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Van en naar het werk Waarde 2017* 0,03 37,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Winkelen, boodschappen doen Waarde 1999* 0,00 34,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Winkelen, boodschappen doen Waarde 2003* 0,00 33,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Winkelen, boodschappen doen Waarde 2007* 0,00 33,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Winkelen, boodschappen doen Waarde 2011* 0,00 35,45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Winkelen, boodschappen doen Waarde 2015* 0,00 36,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Winkelen, boodschappen doen Waarde 2016* 0,00 37,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Winkelen, boodschappen doen Waarde 2017* 0,00 37,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 1999* 0,01 32,97
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2003* 0,01 33,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2007* 0,01 33,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2011* 0,01 34,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2015* 0,02 35,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2016* 0,02 35,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2017* 0,02 35,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Overige reismotieven Waarde 1999* 0,02 56,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Overige reismotieven Waarde 2003* 0,02 54,45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Overige reismotieven Waarde 2007* 0,02 53,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Overige reismotieven Waarde 2011* 0,02 56,45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Overige reismotieven Waarde 2015* 0,02 58,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Overige reismotieven Waarde 2016* 0,02 58,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Trein Overige reismotieven Waarde 2017* 0,02 58,54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Totaal Waarde 1999* 0,13 10,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Totaal Waarde 2003* 0,12 9,79
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Totaal Waarde 2007* 0,11 8,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Totaal Waarde 2011* 0,11 8,10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Totaal Waarde 2015* 0,11 7,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Totaal Waarde 2016* 0,11 7,85
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Totaal Waarde 2017* 0,11 7,79
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Van en naar het werk Waarde 1999* 0,04 10,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Van en naar het werk Waarde 2003* 0,04 9,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Van en naar het werk Waarde 2007* 0,03 8,37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Van en naar het werk Waarde 2011* 0,03 7,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Van en naar het werk Waarde 2015* 0,03 7,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Van en naar het werk Waarde 2016* 0,03 7,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Van en naar het werk Waarde 2017* 0,03 7,47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Winkelen, boodschappen doen Waarde 1999* 0,02 7,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Winkelen, boodschappen doen Waarde 2003* 0,02 7,35
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Winkelen, boodschappen doen Waarde 2007* 0,02 6,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Winkelen, boodschappen doen Waarde 2011* 0,01 5,95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Winkelen, boodschappen doen Waarde 2015* 0,01 5,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Winkelen, boodschappen doen Waarde 2016* 0,01 5,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Winkelen, boodschappen doen Waarde 2017* 0,01 5,85
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 1999* 0,03 11,52
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2003* 0,03 11,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2007* 0,03 10,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2011* 0,03 9,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2015* 0,03 9,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2016* 0,03 9,06
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2017* 0,03 8,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Overige reismotieven Waarde 1999* 0,04 10,61
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Overige reismotieven Waarde 2003* 0,04 9,66
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Overige reismotieven Waarde 2007* 0,03 8,19
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Overige reismotieven Waarde 2011* 0,04 8,17
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Overige reismotieven Waarde 2015* 0,04 7,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Overige reismotieven Waarde 2016* 0,04 7,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bus/tram/metro Overige reismotieven Waarde 2017* 0,04 7,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Totaal Waarde 1999* 0,79 2,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Totaal Waarde 2003* 0,80 2,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Totaal Waarde 2007* 0,78 3,07
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Totaal Waarde 2011* 0,77 3,24
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Totaal Waarde 2015* 0,76 3,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Totaal Waarde 2016* 0,74 3,35
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Totaal Waarde 2017* 0,73 3,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Van en naar het werk Waarde 1999* 0,13 3,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Van en naar het werk Waarde 2003* 0,13 3,69
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Van en naar het werk Waarde 2007* 0,14 3,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Van en naar het werk Waarde 2011* 0,14 3,93
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Van en naar het werk Waarde 2015* 0,13 4,07
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Van en naar het werk Waarde 2016* 0,13 4,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Van en naar het werk Waarde 2017* 0,13 4,16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Winkelen, boodschappen doen Waarde 1999* 0,17 1,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Winkelen, boodschappen doen Waarde 2003* 0,17 1,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Winkelen, boodschappen doen Waarde 2007* 0,17 2,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Winkelen, boodschappen doen Waarde 2011* 0,16 2,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Winkelen, boodschappen doen Waarde 2015* 0,16 2,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Winkelen, boodschappen doen Waarde 2016* 0,16 2,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Winkelen, boodschappen doen Waarde 2017* 0,16 2,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 1999* 0,13 2,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2003* 0,14 2,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2007* 0,14 2,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2011* 0,15 3,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2015* 0,14 3,15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2016* 0,14 3,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2017* 0,14 3,19
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Overige reismotieven Waarde 1999* 0,35 3,21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Overige reismotieven Waarde 2003* 0,35 3,23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Overige reismotieven Waarde 2007* 0,34 3,33
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Overige reismotieven Waarde 2011* 0,32 3,64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Overige reismotieven Waarde 2015* 0,33 3,77
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Overige reismotieven Waarde 2016* 0,30 3,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal Fiets Overige reismotieven Waarde 2017* 0,30 3,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Totaal Waarde 1999* 0,72 1,16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Totaal Waarde 2003* 0,69 1,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Totaal Waarde 2007* 0,72 1,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Totaal Waarde 2011* 0,67 1,21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Totaal Waarde 2015* 0,65 1,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Totaal Waarde 2016* 0,64 1,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Totaal Waarde 2017* 0,62 1,27
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Van en naar het werk Waarde 1999* 0,07 0,86
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Van en naar het werk Waarde 2003* 0,07 0,86
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Van en naar het werk Waarde 2007* 0,08 0,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Van en naar het werk Waarde 2011* 0,07 0,82
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Van en naar het werk Waarde 2015* 0,07 0,81
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Van en naar het werk Waarde 2016* 0,07 0,81
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Van en naar het werk Waarde 2017* 0,07 0,85
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Winkelen, boodschappen doen Waarde 1999* 0,16 0,95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Winkelen, boodschappen doen Waarde 2003* 0,15 0,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Winkelen, boodschappen doen Waarde 2007* 0,14 0,95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Winkelen, boodschappen doen Waarde 2011* 0,14 0,93
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Winkelen, boodschappen doen Waarde 2015* 0,14 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Winkelen, boodschappen doen Waarde 2016* 0,14 0,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Winkelen, boodschappen doen Waarde 2017* 0,14 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 1999* 0,11 0,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2003* 0,10 0,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2007* 0,10 0,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2011* 0,10 0,68
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2015* 0,09 0,68
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2016* 0,09 0,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2017* 0,09 0,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Overige reismotieven Waarde 1999* 0,38 1,42
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Overige reismotieven Waarde 2003* 0,37 1,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Overige reismotieven Waarde 2007* 0,39 1,58
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Overige reismotieven Waarde 2011* 0,35 1,55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Overige reismotieven Waarde 2015* 0,35 1,64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Overige reismotieven Waarde 2016* 0,34 1,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Lopen Overige reismotieven Waarde 2017* 0,32 1,67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Totaal Waarde 1999* 0,08 13,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Totaal Waarde 2003* 0,08 13,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Totaal Waarde 2007* 0,07 13,95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Totaal Waarde 2011* 0,08 13,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Totaal Waarde 2015* 0,07 13,50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Totaal Waarde 2016* 0,07 13,24
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Totaal Waarde 2017* 0,07 12,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Van en naar het werk Waarde 1999* 0,02 14,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Van en naar het werk Waarde 2003* 0,02 15,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Van en naar het werk Waarde 2007* 0,02 16,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Van en naar het werk Waarde 2011* 0,02 15,23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Van en naar het werk Waarde 2015* 0,02 16,31
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Van en naar het werk Waarde 2016* 0,02 16,47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Van en naar het werk Waarde 2017* 0,02 16,97
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Winkelen, boodschappen doen Waarde 1999* 0,01 4,24
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Winkelen, boodschappen doen Waarde 2003* 0,01 3,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Winkelen, boodschappen doen Waarde 2007* 0,01 3,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Winkelen, boodschappen doen Waarde 2011* 0,01 3,45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Winkelen, boodschappen doen Waarde 2015* 0,01 3,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Winkelen, boodschappen doen Waarde 2016* 0,01 3,51
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Winkelen, boodschappen doen Waarde 2017* 0,01 3,44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 1999* 0,01 11,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2003* 0,01 14,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2007* 0,01 15,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2011* 0,01 13,34
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2015* 0,01 14,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2016* 0,01 14,03
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Onderwijs volgen, cursus, kinderopvang Waarde 2017* 0,01 13,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Overige reismotieven Waarde 1999* 0,04 15,21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Overige reismotieven Waarde 2003* 0,04 15,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Overige reismotieven Waarde 2007* 0,04 15,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Overige reismotieven Waarde 2011* 0,04 14,41
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Overige reismotieven Waarde 2015* 0,03 14,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Overige reismotieven Waarde 2016* 0,03 14,17
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige vervoerwijze Overige reismotieven Waarde 2017* 0,03 13,40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens