Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

Geslacht Startjaar Vooropleiding Peilmoment Studierichting diploma Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) Gediplomeerden Associate degree (aantal) Gediplomeerden Bachelor (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar Totaal Totaal onderwijspositie 99.183 1.061 60.381 37.741
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 01 Onderwijs Totaal onderwijspositie 75 8.362
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal onderwijspositie 16 4.862
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal onderwijspositie 59 3.865
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 04 Recht, administratie, handel en za… Totaal onderwijspositie 632 15.302
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal onderwijspositie 0 610
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 06 Informatica Totaal onderwijspositie 12 1.680
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal onderwijspositie 76 5.373
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal onderwijspositie 24 577
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal onderwijspositie 30 13.718
Totaal geslacht 2010 Totaal vooropleiding 8 jaar na startjaar 10 Dienstverlening Totaal onderwijspositie 137 6.032
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo) van hbo-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het eerst behaalde hbo-diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het hbo. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar geslacht, startjaar, vooropleiding en studierichting diploma. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het hbo.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2020:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het hbo-cohort 2010/’11 na acht jaar, van het hbo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het hbo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het hbo-cohort 2016/'17 na twee jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger onderwijs van het hbo-cohort 2010/'11 na negen jaar, van het hbo-cohort 2012/'13 na zeven jaar, van het hbo-cohort 2014/'15 na vijf jaar, van het hbo-cohort 2016/'17 na drie jaar en van het hbo-cohort 2018/'19 na 1 jaar verschijnen in het derde kwartaal van 2021.

Toelichting onderwerpen

Totaal studenten startjaar
De totale groep studenten die in het startjaar voor het eerst een inschrijving in het hoger beroepsonderwijs had.
Gediplomeerden
Aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs.
Associate degree
Aantal studenten waarvan het eerstbehaalde diploma in het hoger beroepsonderwijs een associate degree is.
Bachelor
Aantal studenten waarvan het eerstbehaalde diploma in het hoger beroepsonderwijs een bachelordiploma is.
Niet-gediplomeerden
Aantal studenten dat (nog) geen diploma heeft behaald in het hoger beroepsonderwijs.