Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting


Deze tabel bevat cijfers over het eerst behaalde diploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo) van hbo-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven het eerst behaalde hbo-diploma weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het hbo. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar geslacht, startjaar, vooropleiding en studierichting diploma. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het hbo.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2019:
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger beroepsonderwijs van het hbo-cohort 2008/’09 na negen jaar, van het hbo-cohort 2010/'11 na zeven jaar, van het hbo-cohort 2012/'13 na vijf jaar, van het hbo-cohort 2014/'15 na drie jaar en van het hbo-cohort 2016/'17 na een jaar zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over behaalde diploma's in het hoger beroepsonderwijs van het hbo-cohort 2010/'11 na acht jaar, van het hbo-cohort 2012/'13 na zes jaar, van het hbo-cohort 2014/'15 na vier jaar en van het hbo-cohort 2016/'17 na twee jaar verschijnen in het derde kwartaal 2020.

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

Geslacht Startjaar Vooropleiding Peilmoment Studierichting diploma Onderwijspositie peilmoment Totaal studenten startjaar (aantal) GediplomeerdenAssociate degree (aantal) GediplomeerdenBachelor (aantal) Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar Totaal Totaal onderwijspositie 93.798 1.139 60.200 32.459
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 01 Onderwijs Totaal onderwijspositie 17 8.808
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... Totaal onderwijspositie 16 4.653
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij Totaal onderwijspositie 53 3.640
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 04 Recht, administratie, handel en za… Totaal onderwijspositie 736 15.368
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 05 Wiskunde, natuurwetenschappen Totaal onderwijspositie 0 483
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 06 Informatica Totaal onderwijspositie 27 1.619
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 07 Techniek, industrie en bouwkunde Totaal onderwijspositie 91 5.553
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... Totaal onderwijspositie 28 650
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 09 Gezondheidszorg en welzijn Totaal onderwijspositie 33 13.138
Totaal geslacht 2008 Totaal vooropleiding 9 jaar na startjaar 10 Dienstverlening Totaal onderwijspositie 138 6.288
Bron: CBS.
Verklaring van tekens