Regionale kerncijfers Nederland


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 20 maart 2020:

Bevolking
Totale bevolking: de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de voorlopige cijfers over het jaar 2018 zijn definitief gemaakt.

Bouwen en wonen
Woningen naar eigendom: de definitieve cijfers voor 2017, 2018 en 2019 zijn toegevoegd.

Sociale zekerheid
Uitkeringsontvangers: de voorlopige cijfers van 2018 van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn toegevoegd. De cijfers over aantallen personen met een uitkering per gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Landbouw
Dieren en cultuurgrond: de cijfers van 2019 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.
Mest en mineralen: de definitieve cijfers van 2018 en de voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd.

Milieu en bodemgebruik
Afval van huishoudens: de definitieve cijfers over 2015 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2016, 2017 en 2018 zijn toegevoegd.

Lokalisering
De lokalisering van gemeenten en het aantal gemeenten per regio voor 2020 zijn toegevoegd.
De toedeling van gemeenten aan Regionale eenheden voor 2019 is toegevoegd, voor 2020 is deze nog niet bekend. Bij de indeling van zorgkantoren is door het CBS per abuis de in 2019 heringedeelde gemeente Vijfheerenlanden foutief toegewezen aan de zorgregio Utrecht (ZK23). Dit moest Waardenland (ZK24) zijn.

Wijziging per 5 november 2019:

De omgevingsadressendichtheid is gecorrigeerd voor de periode van 2019. In een eerdere berekening waren een aantal adressen weggevallen, wat leidde tot een vertekening in de cijfers. Om deze reden zijn de cijfers herberekend.
Deze correcties zijn ook doorgevoerd in de tabellen Gebieden in Nederland 2019 en Kerncijfers wijken en buurten 2019. De omgevingsadressendichtheid zoals vermeld in de tabel Maatstaven Financiële-verhoudingswet is correct en niet gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2020.

Regionale kerncijfers Nederland

Perioden Regio's BevolkingBevolkingssamenstelling op 1 januariTotale bevolking (aantal) WoningvoorraadWoningen naar eigendomKoopwoningen (%) LandbouwGraasdierenRundvee (aantal) LandbouwGraasdierenSchapen (aantal) Lokaliseringen van gemeentenLandsdelenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenLandsdelenNaam (naam) LokaliseringGemeenten (aantal)
2018 Nederland 17.181.084 56,7 3.919.204 866.008 380
2019 Nederland 17.282.163 57,4 3.810.248 918.214 355
2020 Nederland 17.408.573 355
2018 Zuid-Nederland (LD) 3.645.484 60,5 774.922 103.833 97
2019 Zuid-Nederland (LD) 3.660.943 61,1 736.124 103.962 93
2020 Zuid-Nederland (LD) 3.680.596 93
2018 Overijssel (PV) 1.151.501 60,5 623.403 65.112 LD02 Oost-Nederland 25
2019 Overijssel (PV) 1.156.431 61,0 599.737 72.720 LD02 Oost-Nederland 25
2020 Overijssel (PV) 1.162.500 LD02 Oost-Nederland 25
2018 Noord-Friesland (CR) 318.919 59,4 185.720 89.735 LD01 Noord-Nederland 13
2019 Noord-Friesland (CR) 319.277 60,2 180.123 96.353 LD01 Noord-Nederland 11
2020 Noord-Friesland (CR) 320.612 LD01 Noord-Nederland 11
2018 Arnhem 157.223 43,5 1.997 909 LD02 Oost-Nederland
2019 Arnhem 159.265 43,8 1.929 908 LD02 Oost-Nederland
2020 Arnhem 161.368 LD02 Oost-Nederland
2018 Heerhugowaard 55.850 68,8 2.430 1.628 LD03 West-Nederland
2019 Heerhugowaard 56.742 69,7 1.918 1.486 LD03 West-Nederland
2020 Heerhugowaard 57.592 LD03 West-Nederland
2018 Zwijndrecht 44.586 55,4 135 267 LD03 West-Nederland
2019 Zwijndrecht 44.639 56,4 125 219 LD03 West-Nederland
2020 Zwijndrecht 44.741 LD03 West-Nederland
Bron: CBS.
Verklaring van tekens