Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Caribisch Nederland

Datum Publicatie Reden
29-09-2022

Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Bbp, Bonaire Bedrijfstakken SBI2008
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2020

Actualisering
29-09-2022

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
29-09-2022

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp) per inwoner

Bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
27-09-2022

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

Type woning, duurzame consumptiegoederen en vervoermiddelen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Actualisering
27-09-2022

Caribisch Nederland; welzijn, persoonskenmerken

Geluk, tevredenheid met leven naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Actualisering
27-09-2022

Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

(On)veiligheidsgevoelens, Beoordeling van criminaliteit in eigen buurt Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Actualisering
27-09-2022

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

Fysieke verloedering, Sociale overlast, Verkeersoverlast Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Actualisering
27-09-2022

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

Slachtoffer van geweldsdelict, vandalisme, vermogensdelict Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Actualisering
27-09-2022

Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken

Spreekt één taal, spreekt meer dan één taal, gesproken talen en voertaal naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Actualisering
27-09-2022

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek van gelovigen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Actualisering
27-09-2022

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Toegang tot internet, frequentie internetgebruik, internetactiviteiten Caribisch NL, Bonaire, St. Eustatius, Saba, geslacht, leeftijd, opleiding
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Herontwerp
16-09-2022

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 2012 januari - 2022 juni

Actualisering