Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Caribisch Nederland

Datum Publicatie Reden
28-07-2021

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Aansluiting en productie elektriciteit, leidingwater, olie doorvoer Caribisch Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba
Frequentie: onregelmatig, periode: 1993-2020

Actualisering
21-07-2021

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2021

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, geboorteland

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, geboorteland, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, jongeren (15 tot 25 jaar)

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname, Caribisch NL
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, onderwijsniveau

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau uitgebreid, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname partners in paren

Personen die partner zijn in een paar Geslacht, arbeidspositie, arbeidspositie partner, aanwezigheid kinderen
Frequentie: per twee jaar, periode: 2014-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, positie in het huishouden

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, positie in het huishouden
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken SBI 2008, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, beroep

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, beroepen, Caribisch Nederland
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; bevolking, geboorteland, nationaliteit

bevolking naar geboorteland en nationaliteit bevolking naar geboorteland, nationaliteit, Caribisch Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2021

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; bevolking hoogstbehaald onderwijsniveau en -richting

Bevolking Caribisch Nederland 15 jaar of ouder Geslacht, leeftijd, hoogstbehaald onderwijsniveau, onderwijsrichting
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2020

Actualisering
13-07-2021

Caribisch Nederland; bevolking, geslacht, leeftijd en geboorteland

Bevolking op 1 januari geslacht, leeftijd, geboorteland
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2021

Actualisering