Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Tot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2021 januari** 429.200
Totaal personen 2021 februari** 430.290
Totaal personen 2021 maart** 430.210
Totaal personen 2021 april** 428.950
Totaal personen 2021 mei* 432.000
Totaal personen 2021 juni* 431.000
Totaal personen 2021 juli* 428.000
Geslacht: Mannen 2021 januari** 185.050
Geslacht: Mannen 2021 februari** 185.870
Geslacht: Mannen 2021 maart** 185.970
Geslacht: Mannen 2021 april** 185.270
Geslacht: Mannen 2021 mei* 187.000
Geslacht: Mannen 2021 juni* 187.000
Geslacht: Mannen 2021 juli* 185.000
Geslacht: Vrouwen 2021 januari** 244.150
Geslacht: Vrouwen 2021 februari** 244.420
Geslacht: Vrouwen 2021 maart** 244.240
Geslacht: Vrouwen 2021 april** 243.670
Geslacht: Vrouwen 2021 mei* 245.000
Geslacht: Vrouwen 2021 juni* 244.000
Geslacht: Vrouwen 2021 juli* 243.000
Migratieachtergrond: Nederland 2021 januari** 166.580
Migratieachtergrond: Nederland 2021 februari** 166.660
Migratieachtergrond: Nederland 2021 maart** 166.090
Migratieachtergrond: Nederland 2021 april** 165.040
Migratieachtergrond: Nederland 2021 mei* 166.000
Migratieachtergrond: Nederland 2021 juni* 165.000
Migratieachtergrond: Nederland 2021 juli* 163.000
Migratieachtergrond: westers 2021 januari** 40.920
Migratieachtergrond: westers 2021 februari** 41.040
Migratieachtergrond: westers 2021 maart** 40.900
Migratieachtergrond: westers 2021 april** 40.670
Migratieachtergrond: westers 2021 mei* 41.000
Migratieachtergrond: westers 2021 juni* 41.000
Migratieachtergrond: westers 2021 juli* 40.500
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 januari** 221.690
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 februari** 222.600
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 maart** 223.220
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 april** 223.230
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 mei* 225.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 juni* 225.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 juli* 224.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Personen met een uitkering die verblijven in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook dak- en thuislozen met bijstand zijn niet inbegrepen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd hebben.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2007.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 en januari-april 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2021
- Aangepast zijn de cijfers van april 2021;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juli 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van augustus 2021 komen in oktober 2021.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Tot de AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.
Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet met 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.