Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Tot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2021 januari** 429.200
Totaal personen 2021 februari** 430.290
Totaal personen 2021 maart** 430.210
Totaal personen 2021 april** 428.950
Totaal personen 2021 mei** 426.220
Totaal personen 2021 juni** 423.160
Totaal personen 2021 juli** 420.090
Totaal personen 2021 augustus** 415.620
Totaal personen 2021 september** 411.800
Totaal personen 2021 oktober** 409.870
Totaal personen 2021 november** 408.180
Totaal personen 2021 december** 408.140
Totaal personen 2022 januari** 407.440
Totaal personen 2022 februari* 410.000
Totaal personen 2022 maart* 407.000
Totaal personen 2022 april* 404.000
Geslacht: Mannen 2021 januari** 185.050
Geslacht: Mannen 2021 februari** 185.870
Geslacht: Mannen 2021 maart** 185.970
Geslacht: Mannen 2021 april** 185.270
Geslacht: Mannen 2021 mei** 183.770
Geslacht: Mannen 2021 juni** 182.070
Geslacht: Mannen 2021 juli** 180.510
Geslacht: Mannen 2021 augustus** 178.360
Geslacht: Mannen 2021 september** 176.380
Geslacht: Mannen 2021 oktober** 175.460
Geslacht: Mannen 2021 november** 174.780
Geslacht: Mannen 2021 december** 174.940
Geslacht: Mannen 2022 januari** 174.580
Geslacht: Mannen 2022 februari* 176.000
Geslacht: Mannen 2022 maart* 174.000
Geslacht: Mannen 2022 april* 173.000
Geslacht: Vrouwen 2021 januari** 244.150
Geslacht: Vrouwen 2021 februari** 244.420
Geslacht: Vrouwen 2021 maart** 244.240
Geslacht: Vrouwen 2021 april** 243.670
Geslacht: Vrouwen 2021 mei** 242.450
Geslacht: Vrouwen 2021 juni** 241.100
Geslacht: Vrouwen 2021 juli** 239.580
Geslacht: Vrouwen 2021 augustus** 237.260
Geslacht: Vrouwen 2021 september** 235.410
Geslacht: Vrouwen 2021 oktober** 234.410
Geslacht: Vrouwen 2021 november** 233.390
Geslacht: Vrouwen 2021 december** 233.200
Geslacht: Vrouwen 2022 januari** 232.860
Geslacht: Vrouwen 2022 februari* 234.000
Geslacht: Vrouwen 2022 maart* 233.000
Geslacht: Vrouwen 2022 april* 231.000
Migratieachtergrond: Nederland 2021 januari** 166.580
Migratieachtergrond: Nederland 2021 februari** 166.660
Migratieachtergrond: Nederland 2021 maart** 166.090
Migratieachtergrond: Nederland 2021 april** 165.040
Migratieachtergrond: Nederland 2021 mei** 163.540
Migratieachtergrond: Nederland 2021 juni** 161.970
Migratieachtergrond: Nederland 2021 juli** 160.630
Migratieachtergrond: Nederland 2021 augustus** 158.820
Migratieachtergrond: Nederland 2021 september** 157.070
Migratieachtergrond: Nederland 2021 oktober** 155.960
Migratieachtergrond: Nederland 2021 november** 155.070
Migratieachtergrond: Nederland 2021 december** 154.490
Migratieachtergrond: Nederland 2022 januari** 153.840
Migratieachtergrond: Nederland 2022 februari* 155.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 maart* 153.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 april* 152.000
Migratieachtergrond: westers 2021 januari** 40.920
Migratieachtergrond: westers 2021 februari** 41.040
Migratieachtergrond: westers 2021 maart** 40.900
Migratieachtergrond: westers 2021 april** 40.670
Migratieachtergrond: westers 2021 mei** 40.310
Migratieachtergrond: westers 2021 juni** 39.870
Migratieachtergrond: westers 2021 juli** 39.470
Migratieachtergrond: westers 2021 augustus** 39.010
Migratieachtergrond: westers 2021 september** 38.580
Migratieachtergrond: westers 2021 oktober** 38.330
Migratieachtergrond: westers 2021 november** 38.090
Migratieachtergrond: westers 2021 december** 38.010
Migratieachtergrond: westers 2022 januari** 37.930
Migratieachtergrond: westers 2022 februari* 38.000
Migratieachtergrond: westers 2022 maart* 37.500
Migratieachtergrond: westers 2022 april* 37.500
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 januari** 221.690
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 februari** 222.600
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 maart** 223.220
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 april** 223.230
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 mei** 222.370
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 juni** 221.330
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 juli** 219.990
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 augustus** 217.790
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 september** 216.140
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 oktober** 215.580
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 november** 215.020
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 december** 215.630
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 januari** 215.670
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 februari* 218.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 maart* 216.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2022 april* 215.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Personen met een uitkering die verblijven in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook dak- en thuislozen met bijstand zijn niet inbegrepen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd hebben.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2007.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van 2021 en januari 2022 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2022
- Aangepast zijn de cijfers van januari 2022;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van april 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van mei 2022 komen in juli 2022.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Tot de AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024 - 2027: 67 jaar.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.