Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2022 maart* Nederland 1.160
2022 1e kwartaal* Nederland 2.400
2022 maart* Groningen (PV) 30
2022 1e kwartaal* Groningen (PV) 80
2022 maart* Fryslân (PV) 30
2022 1e kwartaal* Fryslân (PV) 70
2022 maart* Drenthe (PV) 30
2022 1e kwartaal* Drenthe (PV) 60
2022 maart* Overijssel (PV) 60
2022 1e kwartaal* Overijssel (PV) 120
2022 maart* Flevoland (PV) 20
2022 1e kwartaal* Flevoland (PV) 40
2022 maart* Gelderland (PV) 90
2022 1e kwartaal* Gelderland (PV) 180
2022 maart* Utrecht (PV) 90
2022 1e kwartaal* Utrecht (PV) 180
2022 maart* Noord-Holland (PV) 360
2022 1e kwartaal* Noord-Holland (PV) 730
2022 maart* Zuid-Holland (PV) 190
2022 1e kwartaal* Zuid-Holland (PV) 400
2022 maart* Zeeland (PV) 40
2022 1e kwartaal* Zeeland (PV) 80
2022 maart* Noord-Brabant (PV) 150
2022 1e kwartaal* Noord-Brabant (PV) 320
2022 maart* Limburg (PV) 70
2022 1e kwartaal* Limburg (PV) 140
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De cijfers over 2021 zijn nader voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 13 mei 2022:
De cijfers over maart 2022 en het eerste kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.