Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 mei Nederland 1.930
2020 mei Nederland 270
2021 mei* Nederland 630
2019 mei Groningen (PV) 40
2020 mei Groningen (PV) 10
2021 mei* Groningen (PV) 30
2019 mei Fryslân (PV) 40
2020 mei Fryslân (PV) 10
2021 mei* Fryslân (PV) 30
2019 mei Drenthe (PV) 20
2020 mei Drenthe (PV) 10
2021 mei* Drenthe (PV) 20
2019 mei Overijssel (PV) 60
2020 mei Overijssel (PV) 20
2021 mei* Overijssel (PV) 40
2019 mei Flevoland (PV) 20
2020 mei Flevoland (PV) 0
2021 mei* Flevoland (PV) 10
2019 mei Gelderland (PV) 130
2020 mei Gelderland (PV) 20
2021 mei* Gelderland (PV) 60
2019 mei Utrecht (PV) 120
2020 mei Utrecht (PV) 10
2021 mei* Utrecht (PV) 40
2019 mei Noord-Holland (PV) 840
2020 mei Noord-Holland (PV) 70
2021 mei* Noord-Holland (PV) 130
2019 mei Zuid-Holland (PV) 310
2020 mei Zuid-Holland (PV) 50
2021 mei* Zuid-Holland (PV) 120
2019 mei Zeeland (PV) 50
2020 mei Zeeland (PV) 20
2021 mei* Zeeland (PV) 20
2019 mei Noord-Brabant (PV) 180
2020 mei Noord-Brabant (PV) 30
2021 mei* Noord-Brabant (PV) 70
2019 mei Limburg (PV) 110
2020 mei Limburg (PV) 20
2021 mei* Limburg (PV) 60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juli 2021:
De cijfers over mei 2021 zijn toegevoegd.
Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.