Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 juli Nederland 1.720
2020 juli* Nederland 610
2019 juli Groningen (PV) 40
2020 juli* Groningen (PV) 30
2019 juli Fryslân (PV) 50
2020 juli* Fryslân (PV) 20
2019 juli Drenthe (PV) 30
2020 juli* Drenthe (PV) 20
2019 juli Overijssel (PV) 60
2020 juli* Overijssel (PV) 30
2019 juli Flevoland (PV) 20
2020 juli* Flevoland (PV) 10
2019 juli Gelderland (PV) 110
2020 juli* Gelderland (PV) 40
2019 juli Utrecht (PV) 110
2020 juli* Utrecht (PV) 40
2019 juli Noord-Holland (PV) 740
2020 juli* Noord-Holland (PV) 180
2019 juli Zuid-Holland (PV) 280
2020 juli* Zuid-Holland (PV) 110
2019 juli Zeeland (PV) 40
2020 juli* Zeeland (PV) 30
2019 juli Noord-Brabant (PV) 150
2020 juli* Noord-Brabant (PV) 60
2019 juli Limburg (PV) 110
2020 juli* Limburg (PV) 50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 2 oktober 2020:
De cijfers over juli 2020 zijn toegevoegd.
Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.