Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 april Nederland 1.940
2020 april Nederland 230
2021 april Nederland 450
2022 april Nederland 1.500
2023 april** Nederland 1.610
2024 april* Nederland 1.530
2019 april Groningen (PV) 40
2020 april Groningen (PV) 10
2021 april Groningen (PV) 20
2022 april Groningen (PV) 40
2023 april** Groningen (PV) 30
2024 april* Groningen (PV) 30
2019 april Fryslân (PV) 40
2020 april Fryslân (PV) 10
2021 april Fryslân (PV) 20
2022 april Fryslân (PV) 40
2023 april** Fryslân (PV) 30
2024 april* Fryslân (PV) 30
2019 april Drenthe (PV) 30
2020 april Drenthe (PV) 10
2021 april Drenthe (PV) 10
2022 april Drenthe (PV) 30
2023 april** Drenthe (PV) 30
2024 april* Drenthe (PV) 40
2019 april Overijssel (PV) 60
2020 april Overijssel (PV) 10
2021 april Overijssel (PV) 30
2022 april Overijssel (PV) 60
2023 april** Overijssel (PV) 80
2024 april* Overijssel (PV) 80
2019 april Flevoland (PV) 30
2020 april Flevoland (PV) 0
2021 april Flevoland (PV) 10
2022 april Flevoland (PV) 20
2023 april** Flevoland (PV) 20
2024 april* Flevoland (PV) 20
2019 april Gelderland (PV) 120
2020 april Gelderland (PV) 20
2021 april Gelderland (PV) 40
2022 april Gelderland (PV) 100
2023 april** Gelderland (PV) 120
2024 april* Gelderland (PV) 110
2019 april Utrecht (PV) 110
2020 april Utrecht (PV) 10
2021 april Utrecht (PV) 30
2022 april Utrecht (PV) 120
2023 april** Utrecht (PV) 100
2024 april* Utrecht (PV) 120
2019 april Noord-Holland (PV) 850
2020 april Noord-Holland (PV) 50
2021 april Noord-Holland (PV) 90
2022 april Noord-Holland (PV) 520
2023 april** Noord-Holland (PV) 580
2024 april* Noord-Holland (PV) 550
2019 april Zuid-Holland (PV) 320
2020 april Zuid-Holland (PV) 50
2021 april Zuid-Holland (PV) 90
2022 april Zuid-Holland (PV) 290
2023 april** Zuid-Holland (PV) 270
2024 april* Zuid-Holland (PV) 260
2019 april Zeeland (PV) 50
2020 april Zeeland (PV) 20
2021 april Zeeland (PV) 20
2022 april Zeeland (PV) 40
2023 april** Zeeland (PV) 40
2024 april* Zeeland (PV) 40
2019 april Noord-Brabant (PV) 180
2020 april Noord-Brabant (PV) 20
2021 april Noord-Brabant (PV) 50
2022 april Noord-Brabant (PV) 170
2023 april** Noord-Brabant (PV) 190
2024 april* Noord-Brabant (PV) 170
2019 april Limburg (PV) 100
2020 april Limburg (PV) 20
2021 april Limburg (PV) 30
2022 april Limburg (PV) 80
2023 april** Limburg (PV) 100
2024 april* Limburg (PV) 90
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over 2024 zijn voorlopig en de cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juni 2024:
De voorlopige cijfers over april 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.