Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 augustus Nederland 1.770
2020 augustus Nederland 650
2021 augustus* Nederland 910
2019 augustus Groningen (PV) 30
2020 augustus Groningen (PV) 20
2021 augustus* Groningen (PV) 40
2019 augustus Fryslân (PV) 60
2020 augustus Fryslân (PV) 20
2021 augustus* Fryslân (PV) 20
2019 augustus Drenthe (PV) 20
2020 augustus Drenthe (PV) 20
2021 augustus* Drenthe (PV) 20
2019 augustus Overijssel (PV) 60
2020 augustus Overijssel (PV) 30
2021 augustus* Overijssel (PV) 50
2019 augustus Flevoland (PV) 20
2020 augustus Flevoland (PV) 10
2021 augustus* Flevoland (PV) 20
2019 augustus Gelderland (PV) 110
2020 augustus Gelderland (PV) 50
2021 augustus* Gelderland (PV) 70
2019 augustus Utrecht (PV) 110
2020 augustus Utrecht (PV) 50
2021 augustus* Utrecht (PV) 70
2019 augustus Noord-Holland (PV) 780
2020 augustus Noord-Holland (PV) 190
2021 augustus* Noord-Holland (PV) 240
2019 augustus Zuid-Holland (PV) 280
2020 augustus Zuid-Holland (PV) 110
2021 augustus* Zuid-Holland (PV) 170
2019 augustus Zeeland (PV) 40
2020 augustus Zeeland (PV) 30
2021 augustus* Zeeland (PV) 30
2019 augustus Noord-Brabant (PV) 140
2020 augustus Noord-Brabant (PV) 70
2021 augustus* Noord-Brabant (PV) 100
2019 augustus Limburg (PV) 120
2020 augustus Limburg (PV) 50
2021 augustus* Limburg (PV) 70
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 25 oktober 2021:
De cijfers over augustus 2021 zijn toegevoegd.
Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.