Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 juli Nederland 1.720
2020 juli Nederland 600
2021 juli Nederland 810
2022 juli* Nederland 1.340
2019 juli Groningen (PV) 40
2020 juli Groningen (PV) 30
2021 juli Groningen (PV) 30
2022 juli* Groningen (PV) 40
2019 juli Fryslân (PV) 50
2020 juli Fryslân (PV) 20
2021 juli Fryslân (PV) 30
2022 juli* Fryslân (PV) 30
2019 juli Drenthe (PV) 30
2020 juli Drenthe (PV) 20
2021 juli Drenthe (PV) 20
2022 juli* Drenthe (PV) 30
2019 juli Overijssel (PV) 60
2020 juli Overijssel (PV) 30
2021 juli Overijssel (PV) 50
2022 juli* Overijssel (PV) 50
2019 juli Flevoland (PV) 20
2020 juli Flevoland (PV) 10
2021 juli Flevoland (PV) 10
2022 juli* Flevoland (PV) 10
2019 juli Gelderland (PV) 110
2020 juli Gelderland (PV) 40
2021 juli Gelderland (PV) 60
2022 juli* Gelderland (PV) 90
2019 juli Utrecht (PV) 110
2020 juli Utrecht (PV) 30
2021 juli Utrecht (PV) 60
2022 juli* Utrecht (PV) 90
2019 juli Noord-Holland (PV) 740
2020 juli Noord-Holland (PV) 170
2021 juli Noord-Holland (PV) 210
2022 juli* Noord-Holland (PV) 480
2019 juli Zuid-Holland (PV) 280
2020 juli Zuid-Holland (PV) 110
2021 juli Zuid-Holland (PV) 140
2022 juli* Zuid-Holland (PV) 230
2019 juli Zeeland (PV) 40
2020 juli Zeeland (PV) 30
2021 juli Zeeland (PV) 30
2022 juli* Zeeland (PV) 30
2019 juli Noord-Brabant (PV) 150
2020 juli Noord-Brabant (PV) 60
2021 juli Noord-Brabant (PV) 100
2022 juli* Noord-Brabant (PV) 170
2019 juli Limburg (PV) 110
2020 juli Limburg (PV) 50
2021 juli Limburg (PV) 70
2022 juli* Limburg (PV) 90
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2022:
De cijfers over juli 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.