Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 maart Nederland 1.730
2020 maart Nederland 730
2021 maart Nederland 390
2022 maart** Nederland 1.160
2023 maart* Nederland 1.510
2019 maart Groningen (PV) 30
2020 maart Groningen (PV) 20
2021 maart Groningen (PV) 20
2022 maart** Groningen (PV) 30
2023 maart* Groningen (PV) 40
2019 maart Fryslân (PV) 40
2020 maart Fryslân (PV) 20
2021 maart Fryslân (PV) 20
2022 maart** Fryslân (PV) 30
2023 maart* Fryslân (PV) 30
2019 maart Drenthe (PV) 20
2020 maart Drenthe (PV) 10
2021 maart Drenthe (PV) 10
2022 maart** Drenthe (PV) 30
2023 maart* Drenthe (PV) 20
2019 maart Overijssel (PV) 50
2020 maart Overijssel (PV) 30
2021 maart Overijssel (PV) 30
2022 maart** Overijssel (PV) 50
2023 maart* Overijssel (PV) 80
2019 maart Flevoland (PV) 20
2020 maart Flevoland (PV) 10
2021 maart Flevoland (PV) 10
2022 maart** Flevoland (PV) 20
2023 maart* Flevoland (PV) 20
2019 maart Gelderland (PV) 120
2020 maart Gelderland (PV) 50
2021 maart Gelderland (PV) 30
2022 maart** Gelderland (PV) 80
2023 maart* Gelderland (PV) 110
2019 maart Utrecht (PV) 100
2020 maart Utrecht (PV) 50
2021 maart Utrecht (PV) 30
2022 maart** Utrecht (PV) 100
2023 maart* Utrecht (PV) 100
2019 maart Noord-Holland (PV) 750
2020 maart Noord-Holland (PV) 260
2021 maart Noord-Holland (PV) 80
2022 maart** Noord-Holland (PV) 370
2023 maart* Noord-Holland (PV) 550
2019 maart Zuid-Holland (PV) 290
2020 maart Zuid-Holland (PV) 140
2021 maart Zuid-Holland (PV) 80
2022 maart** Zuid-Holland (PV) 190
2023 maart* Zuid-Holland (PV) 260
2019 maart Zeeland (PV) 40
2020 maart Zeeland (PV) 30
2021 maart Zeeland (PV) 20
2022 maart** Zeeland (PV) 40
2023 maart* Zeeland (PV) 40
2019 maart Noord-Brabant (PV) 160
2020 maart Noord-Brabant (PV) 70
2021 maart Noord-Brabant (PV) 50
2022 maart** Noord-Brabant (PV) 150
2023 maart* Noord-Brabant (PV) 170
2019 maart Limburg (PV) 110
2020 maart Limburg (PV) 50
2021 maart Limburg (PV) 30
2022 maart** Limburg (PV) 70
2023 maart* Limburg (PV) 90
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Wijzigingen per 12 mei 2023:
- De nader voorlopige cijfers over de maanden, de kwartalen en het jaar 2022 toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over de maand maart en het eerste kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.