Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 november Nederland 1.740
2020 november Nederland 410
2021 november Nederland 980
2022 november Nederland 1.530
2023 november* Nederland 1.440
2019 november Groningen (PV) 30
2020 november Groningen (PV) 20
2021 november Groningen (PV) 40
2022 november Groningen (PV) 40
2023 november* Groningen (PV) 30
2019 november Fryslân (PV) 30
2020 november Fryslân (PV) 10
2021 november Fryslân (PV) 30
2022 november Fryslân (PV) 30
2023 november* Fryslân (PV) 30
2019 november Drenthe (PV) 20
2020 november Drenthe (PV) 10
2021 november Drenthe (PV) 20
2022 november Drenthe (PV) 30
2023 november* Drenthe (PV) 30
2019 november Overijssel (PV) 60
2020 november Overijssel (PV) 20
2021 november Overijssel (PV) 60
2022 november Overijssel (PV) 70
2023 november* Overijssel (PV) 80
2019 november Flevoland (PV) 20
2020 november Flevoland (PV) 10
2021 november Flevoland (PV) 20
2022 november Flevoland (PV) 20
2023 november* Flevoland (PV) 20
2019 november Gelderland (PV) 130
2020 november Gelderland (PV) 40
2021 november Gelderland (PV) 70
2022 november Gelderland (PV) 100
2023 november* Gelderland (PV) 110
2019 november Utrecht (PV) 120
2020 november Utrecht (PV) 30
2021 november Utrecht (PV) 80
2022 november Utrecht (PV) 120
2023 november* Utrecht (PV) 110
2019 november Noord-Holland (PV) 710
2020 november Noord-Holland (PV) 90
2021 november Noord-Holland (PV) 310
2022 november Noord-Holland (PV) 530
2023 november* Noord-Holland (PV) 540
2019 november Zuid-Holland (PV) 290
2020 november Zuid-Holland (PV) 70
2021 november Zuid-Holland (PV) 160
2022 november Zuid-Holland (PV) 260
2023 november* Zuid-Holland (PV) 230
2019 november Zeeland (PV) 50
2020 november Zeeland (PV) 20
2021 november Zeeland (PV) 20
2022 november Zeeland (PV) 40
2023 november* Zeeland (PV) 40
2019 november Noord-Brabant (PV) 160
2020 november Noord-Brabant (PV) 50
2021 november Noord-Brabant (PV) 130
2022 november Noord-Brabant (PV) 200
2023 november* Noord-Brabant (PV) 160
2019 november Limburg (PV) 100
2020 november Limburg (PV) 40
2021 november Limburg (PV) 60
2022 november Limburg (PV) 80
2023 november* Limburg (PV) 70
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2024:
De voorlopige cijfers over november 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.