Hotels; zakelijke overnachtingen, regio


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2020:
De cijfers over april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 april Nederland 1.940
2020 april* Nederland 130
2019 april Groningen (PV) 40
2020 april* Groningen (PV) 10
2019 april Friesland (PV) 40
2020 april* Friesland (PV) 0
2019 april Drenthe (PV) 30
2020 april* Drenthe (PV) 0
2019 april Overijssel (PV) 60
2020 april* Overijssel (PV) 0
2019 april Flevoland (PV) 30
2020 april* Flevoland (PV) 0
2019 april Gelderland (PV) 120
2020 april* Gelderland (PV) 10
2019 april Utrecht (PV) 110
2020 april* Utrecht (PV) 10
2019 april Noord-Holland (PV) 850
2020 april* Noord-Holland (PV) 30
2019 april Zuid-Holland (PV) 320
2020 april* Zuid-Holland (PV) 30
2019 april Zeeland (PV) 50
2020 april* Zeeland (PV) 10
2019 april Noord-Brabant (PV) 180
2020 april* Noord-Brabant (PV) 20
2019 april Limburg (PV) 100
2020 april* Limburg (PV) 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens