Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Perioden Regio's Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
2019 januari Nederland 1.400
2020 januari* Nederland 1.490
2021 januari* Nederland 340
2019 januari Groningen (PV) 30
2020 januari* Groningen (PV) 40
2021 januari* Groningen (PV) 20
2019 januari Fryslân (PV) 30
2020 januari* Fryslân (PV) 30
2021 januari* Fryslân (PV) 10
2019 januari Drenthe (PV) 20
2020 januari* Drenthe (PV) 20
2021 januari* Drenthe (PV) 10
2019 januari Overijssel (PV) 40
2020 januari* Overijssel (PV) 50
2021 januari* Overijssel (PV) 20
2019 januari Flevoland (PV) 10
2020 januari* Flevoland (PV) 10
2021 januari* Flevoland (PV) 0
2019 januari Gelderland (PV) 90
2020 januari* Gelderland (PV) 100
2021 januari* Gelderland (PV) 20
2019 januari Utrecht (PV) 90
2020 januari* Utrecht (PV) 120
2021 januari* Utrecht (PV) 30
2019 januari Noord-Holland (PV) 600
2020 januari* Noord-Holland (PV) 580
2021 januari* Noord-Holland (PV) 90
2019 januari Zuid-Holland (PV) 230
2020 januari* Zuid-Holland (PV) 270
2021 januari* Zuid-Holland (PV) 60
2019 januari Zeeland (PV) 30
2020 januari* Zeeland (PV) 40
2021 januari* Zeeland (PV) 20
2019 januari Noord-Brabant (PV) 140
2020 januari* Noord-Brabant (PV) 150
2021 januari* Noord-Brabant (PV) 40
2019 januari Limburg (PV) 90
2020 januari* Limburg (PV) 90
2021 januari* Limburg (PV) 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 2 april 2021:
De cijfers over januari 2021 zijn toegevoegd.
Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.