Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenvertrouwen (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Verwachte bedrijvigheid (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel orderpositie (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel voorraden (%)
C Industrie 2020 april -28,7 -65,0 -15,4 -5,8
C Industrie 2020 mei -25,1 -44,9 -26,4 -4,0
C Industrie 2020 juni -15,1 -14,7 -25,3 -5,2
C Industrie 2020 juli -8,7 1,1 -21,7 -5,3
C Industrie 2020 augustus -5,4 -0,6 -15,6 -0,1
C Industrie 2020 september -4,8 -1,7 -13,3 0,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 april -18,3 -43,9 -10,5 -0,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 mei -22,2 -36,6 -21,3 -8,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 juni -12,7 1,2 -19,9 -19,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 juli -4,3 12,5 -13,1 -12,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 augustus 0,9 11,2 -5,8 -2,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 september -3,1 0,2 -5,3 -4,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 april -38,9 -97,9 -25,8 6,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 mei -30,1 -45,9 -38,2 -6,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 juni -27,3 -15,4 -43,2 -23,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 juli -6,2 26,6 -23,0 -22,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 augustus 5,2 24,2 -17,3 8,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 september -1,9 12,9 -24,3 5,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 april -25,2 -65,7 -9,2 -0,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 mei -21,0 -46,1 -22,8 5,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 juni -1,3 -12,9 10,8 -1,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 juli 5,5 -7,4 24,9 -1,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 augustus 10,1 -0,9 21,9 9,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 september 12,3 6,5 1,3 29,1
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 april -20,7 -53,8 -18,9 10,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 mei -24,0 -51,1 -22,8 1,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 juni -14,2 -25,2 -29,0 11,4
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 juli -1,8 15,0 -23,6 3,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 augustus -7,9 -4,8 -21,9 3,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 september -4,6 4,7 -26,9 8,2
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 april -25,3 -56,5 -8,5 -11,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 mei -23,6 -39,3 -22,0 -9,3
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 juni -14,7 -8,3 -23,4 -12,4
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 juli -5,4 5,8 -11,2 -10,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 augustus -2,9 -1,9 -4,9 -1,8
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 september 3,3 9,5 0,9 -0,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 april -32,7 -67,1 -17,3 -13,7
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 mei -29,7 -53,1 -26,0 -10,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 juni -28,8 -38,5 -38,9 -8,9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 juli -20,4 -13,4 -36,6 -11,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 augustus -9,8 1,1 -23,8 -6,7
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 september -11,3 -5,0 -25,8 -3,1
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 april -27,1 -70,5 -7,6 -3,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 mei -20,0 -43,2 -16,4 -0,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 juni -8,3 -11,1 -14,7 1,0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 juli -8,2 -3,4 -20,9 -0,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 augustus -6,2 0,1 -19,4 0,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 september -6,5 -2,8 -18,8 2,2
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 april -46,0 -88,3 -31,4 -18,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 mei -25,5 -42,8 -43,0 9,2
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 juni -11,6 -9,0 -37,8 12,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 juli -5,6 3,7 -17,9 -2,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 augustus -6,1 -7,9 -10,9 0,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 september -5,3 -12,4 -0,2 -3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie die de richting aan geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is een ongewogen rekenkundig gemiddelde van drie (deel)indicatoren uit het conjunctuuronderzoek in de industrie. Deze onderliggende deelindicatoren worden voor de berekening van het producentenvertrouwen eerst nog ontdaan van seizoensinvloeden en onvoldoende objectieve beoordeling (bias). Het betreft de vragen verwachte bedrijvigheid, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden. De uitkomsten van laatst genoemde vraag worden geinverteerd voorafgaand aan de berekening van het Producentenvertrouwen, omdat een (te) grote voorraad als negatief wordt gezien.

Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de productie in een bepaalde bedrijfstak binnen de industrie en de industrie als geheel de komende maanden zal toe- of afnemen. Het producentenvertrouwen is voor de totale industrie beschikbaar sinds 1985. Voor de deelbranches binnen de industrie start de uitkomstenreeks in 1994.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1985

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 28 september 2020:
De cijfers van september 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand oktober 2020 worden naar verwachting op 29 oktober 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator die de richting aan
geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal
ontwikkelen.
Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te
meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief
afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de
industriële productie in de komende maanden zal toe- of afnemen. Het
producentenvertrouwen is beschikbaar sinds 1985.
Deelindicatoren producentenvertrouwen
Het Producentenvertrouwen is opgebouwd uit drie deelindicatoren uit het
conjunctuuronderzoek in de industrie:
- de verwachte productie / activiteit de komende drie maanden,
- het oordeel over de orderpositie en
- het oordeel over voorraden gereed product.
Verwachte bedrijvigheid
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
productie volgens de ondernemers in de komende drie maanden zal toenemen
gelijkblijven of afnemen.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling.
Oordeel orderpositie
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
orderpositie naar het oordeel van de ondernemers te groot, normaal of te
klein is, gelet op de tijd van het jaar.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling.
Oordeel voorraden
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
omvang van de voorraden gereed product naar het oordeel van de
ondernemers te groot, normaal of te klein is, gelet op de te verwachten
afzetontwikkeling.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling. De uitkomst daarvan is geïnverteerd,
omdat een te grote voorraad als negatief wordt gezien.