Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Producentenvertrouwen (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Verwachte bedrijvigheid (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel orderpositie (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel voorraden (%)
C Industrie Waarde 2023 augustus -4,6 2,3 -6,1 -10,0
C Industrie Waarde 2023 september -3,9 4,1 -6,7 -9,1
C Industrie Waarde 2023 oktober -3,7 4,1 -7,2 -7,9
C Industrie Waarde 2023 november -2,6 5,9 -7,3 -6,4
C Industrie Waarde 2023 december -5,7 1,1 -11,5 -6,9
C Industrie Waarde 2024 januari -4,4 1,8 -8,5 -6,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde 2023 augustus -3,8 5,5 -9,0 -7,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde 2023 september -3,7 7,1 -13,8 -4,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde 2023 oktober -3,1 5,8 -12,0 -3,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde 2023 november -0,3 9,9 -9,0 -1,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde 2023 december -4,5 0,6 -9,6 -4,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde 2024 januari -4,2 -1,3 -12,3 1,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde 2023 augustus -8,3 2,7 -16,6 -10,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde 2023 september -2,6 8,9 -6,2 -10,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde 2023 oktober -1,6 13,6 -16,9 -1,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde 2023 november -1,2 16,2 -17,8 -2,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde 2023 december -3,4 11,0 -18,1 -3,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde 2024 januari -5,3 10,1 -17,9 -7,9
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde 2023 augustus -25,4 -18,5 -35,0 -22,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde 2023 september -23,8 -19,6 -31,2 -20,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde 2023 oktober -23,0 -21,4 -32,6 -15,0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde 2023 november -17,6 -15,1 -28,8 -8,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde 2023 december -19,0 -7,2 -32,2 -17,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde 2024 januari -20,6 -9,0 -33,9 -18,8
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde 2023 augustus -9,1 3,9 -32,9 1,6
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde 2023 september -10,5 2,4 -25,2 -8,6
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde 2023 oktober -13,0 1,3 -29,3 -11,0
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde 2023 november -10,7 1,5 -28,3 -5,2
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde 2023 december -10,9 5,8 -38,0 -0,6
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde 2024 januari -11,2 -3,1 -28,5 -2,1
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde 2023 augustus -13,0 -4,9 -22,2 -11,9
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde 2023 september -8,7 5,6 -23,6 -8,0
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde 2023 oktober -7,0 8,0 -23,3 -5,7
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde 2023 november -2,6 23,2 -24,6 -6,6
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde 2023 december -8,7 6,3 -25,1 -7,4
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde 2024 januari -8,1 6,5 -23,2 -7,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde 2023 augustus -8,4 1,9 -9,9 -17,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde 2023 september -9,4 -1,6 -10,4 -16,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde 2023 oktober -9,4 -3,0 -9,1 -16,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde 2023 november -8,7 0,0 -10,2 -16,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde 2023 december -10,0 -2,5 -13,1 -14,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde 2024 januari -12,1 -7,5 -10,8 -18,1
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde 2023 augustus 5,6 12,4 12,3 -7,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde 2023 september 6,1 14,6 11,2 -7,6
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde 2023 oktober 7,8 17,2 11,2 -4,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde 2023 november 5,3 8,3 11,8 -4,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde 2023 december -0,7 1,7 1,3 -5,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde 2024 januari 6,2 9,3 13,1 -3,7
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde 2023 augustus 2,4 -8,9 25,1 -9,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde 2023 september 1,7 -8,6 21,3 -7,7
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde 2023 oktober -6,4 -13,8 18,0 -23,5
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde 2023 november -6,5 -21,2 9,4 -7,8
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde 2023 december -7,4 -19,4 -0,6 -2,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde 2024 januari -13,1 -21,0 -8,8 -9,4
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde 2023 augustus -0,5 3,0 -0,5 -4,1
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde 2023 september -0,7 2,3 2,3 -6,8
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde 2023 oktober -0,6 1,0 -1,5 -1,2
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde 2023 november -1,2 3,7 -3,5 -3,8
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde 2023 december 1,8 11,3 -2,8 -3,2
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde 2024 januari 5,4 17,1 -1,2 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie die de richting aan geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is een ongewogen rekenkundig gemiddelde van drie (deel)indicatoren uit het conjunctuuronderzoek in de industrie. Deze onderliggende deelindicatoren worden voor de berekening van het producentenvertrouwen eerst nog ontdaan van seizoensinvloeden. Het betreft de vragen verwachte bedrijvigheid, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden. De uitkomsten van laatst genoemde vraag worden geïnverteerd voorafgaand aan de berekening van het Producentenvertrouwen, omdat een (te) grote voorraad als negatief wordt gezien.

Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de productie in een bepaalde bedrijfstak binnen de industrie en de industrie als geheel de komende maanden zal toe- of afnemen. Het producentenvertrouwen is voor de totale industrie beschikbaar sinds 1985. Voor de deelbranches binnen de industrie start de uitkomstenreeks in 1994.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1985

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 30 januari 2024:
Marges op basis van een 95% betrouwbaarheidsinterval zijn toegevoegd. Ook is de correctie voor onvoldoende objectieve beoordeling (bias) uit de hele reeks gehaald. Daarnaast zijn de cijfers vanaf januari 2012 opnieuw berekend volgens een vernieuwde weegmethode en een vernieuwde methode voor seizoencorrectie. De cijfers van januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand februari 2024 worden naar verwachting op 28 februari 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator die de richting aan
geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal
ontwikkelen.
Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te
meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief
afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de
industriële productie in de komende maanden zal toe- of afnemen. Het
producentenvertrouwen is beschikbaar sinds 1985.
Deelindicatoren producentenvertrouwen
Het Producentenvertrouwen is opgebouwd uit drie deelindicatoren uit het
conjunctuuronderzoek in de industrie:
- de verwachte productie / activiteit de komende drie maanden,
- het oordeel over de orderpositie en
- het oordeel over voorraden gereed product.
Verwachte bedrijvigheid
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
productie volgens de ondernemers in de komende drie maanden zal toenemen
gelijkblijven of afnemen.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling.
Oordeel orderpositie
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
orderpositie naar het oordeel van de ondernemers te groot, normaal of te
klein is, gelet op de tijd van het jaar.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling.
Oordeel voorraden
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
omvang van de voorraden gereed product naar het oordeel van de
ondernemers te groot, normaal of te klein is, gelet op de te verwachten
afzetontwikkeling.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling. De uitkomst daarvan is geïnverteerd,
omdat een te grote voorraad als negatief wordt gezien.