Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2020:
De cijfers over april 2020 zijn toegevoegd, deze zijn voorlopig.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over de meest recente maand worden maandelijks, in de derde week van de maand, gepubliceerd.

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden BeroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) Werkzame beroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloze beroepsbevolkingSeizoengecorrigeerd (x 1000) WerkloosheidspercentageSeizoengecorrigeerd (%) Bruto arbeidsparticipatieSeizoengecorrigeerd (%) Netto arbeidsparticipatieSeizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 april 9.224 8.924 300 3,3 71,0 68,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 mei 9.239 8.937 302 3,3 71,1 68,7
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 juni 9.265 8.953 313 3,4 71,2 68,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 juli 9.267 8.954 313 3,4 71,2 68,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 augustus 9.279 8.958 321 3,5 71,2 68,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 september 9.299 8.976 323 3,5 71,3 68,8
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 oktober 9.319 8.996 323 3,5 71,4 69,0
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 november 9.319 8.995 324 3,5 71,4 68,9
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 december 9.330 9.028 302 3,2 71,4 69,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 januari 9.343 9.059 284 3,0 71,5 69,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 februari 9.332 9.057 274 2,9 71,4 69,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 maart 9.313 9.040 273 2,9 71,2 69,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 april* 9.194 8.880 314 3,4 70,3 67,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens