Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008)

Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Seizoencorrectie Perioden Personeelsindicator (Gemiddelde van de deelindicatoren)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 6,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 5,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -3,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -4,6
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
B Delfstoffenwinning Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 7,2
B Delfstoffenwinning Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
B Delfstoffenwinning Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
B Delfstoffenwinning Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 11,7
B Delfstoffenwinning Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
B Delfstoffenwinning Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 6,1
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 4,4
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
C Industrie, H-S diensten en 45+47 Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 1,3
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 2,2
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
F Bouwnijverheid Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 8,7
F Bouwnijverheid Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
F Bouwnijverheid Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
F Bouwnijverheid Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 12,1
F Bouwnijverheid Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
F Bouwnijverheid Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
G Handel Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 4,1
G Handel Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
G Handel Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
G Handel Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 2,7
G Handel Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
G Handel Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
45 Autohandel en -reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 1,5
45 Autohandel en -reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
45 Autohandel en -reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
45 Autohandel en -reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 11,3
45 Autohandel en -reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
45 Autohandel en -reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 7,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 6,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 1,3
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari .
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart .
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -3,1
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei .
47 Detailhandel (niet in auto’s) Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni .
H-S Dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 9,3
H-S Dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 6,4
H-S Dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 8,1
H-S Dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 6,6
H-S Dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 3,5
H-S Dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 4,1
H Vervoer en opslag Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 3,2
H Vervoer en opslag Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 0,9
H Vervoer en opslag Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 3,2
H Vervoer en opslag Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 1,3
H Vervoer en opslag Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 2,5
H Vervoer en opslag Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 5,6
I Horeca Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 9,0
I Horeca Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 1,4
I Horeca Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 3,3
I Horeca Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 0,8
I Horeca Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei -4,6
I Horeca Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -8,1
J Informatie en communicatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 5,3
J Informatie en communicatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 6,7
J Informatie en communicatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 7,2
J Informatie en communicatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 4,7
J Informatie en communicatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 0,0
J Informatie en communicatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 3,9
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 12,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 10,4
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 7,6
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 5,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 11,6
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 7,6
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 13,4
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 9,8
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 12,5
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 12,5
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 7,8
M-N Zakelijke dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 7,3
R Cultuur, sport en recreatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 16,7
R Cultuur, sport en recreatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 12,7
R Cultuur, sport en recreatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 13,5
R Cultuur, sport en recreatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 6,5
R Cultuur, sport en recreatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 4,4
R Cultuur, sport en recreatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 7,2
S Overige dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 4,0
S Overige dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 11,2
S Overige dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 6,2
S Overige dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 5,8
S Overige dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 5,2
S Overige dienstverlening Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 11,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De personeelsindicator is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven over de personeelssterkte binnen het bedrijf. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van de personeelsindicator positief of negatief zal afwijken van de nullijn. Een positieve uitkomst van de stemmingsindicator duidt op verwachte uitbreiding van het personeelsbestand, een negatieve uitkomst op krimp van het personeelsbestand.

De personeelsindicator van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit.

De samentelling ‘totaal (ex. Financieel of nutsbedrijven)’ omvat alle beschikbare bedrijfstakken die worden uitgevraagd in de Conjunctuurenquête Nederland. Omdat niet iedere bedrijfstak maandelijks wordt uitgevraagd is voor deze samentelling alleen in de eerste maand van een kwartaal data beschikbaar. De samentelling ‘C industrie, H-S diensten, 45+47’ omvat alle bedrijfstakken die maandelijks worden uitgevraagd en kan daardoor als een subtotaal van de maandelijkse enquête worden gezien.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2024:
De cijfers van juni 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van juli, verschijnt naar verwachting 6 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Personeelsindicator
Personeelsindicator:
Stemmingsindicator voor het Nederlandse bedrijfsleven over de personeelssterkte