Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland. Deze veranderingen bestaan uit levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995

Status van de cijfers:
De cijfers van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers vanaf 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
De voorlopige cijfers over april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd.
Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Perioden Bevolking aan het begin van de periode (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Overige correcties (aantal) Totale bevolkingsgroei (aantal) Bevolking aan het eind van de periode (aantal)
2019 januari* 17.282.163 14.144 14.014 21.388 13.583 7.935 17.290.098
2019 februari* 17.290.098 12.114 12.751 21.242 10.876 9.729 17.299.827
2019 maart* 17.299.827 13.485 13.751 18.436 11.609 6.561 17.306.388
2019 april* 17.306.388 13.659 12.575 17.418 11.284 7.218 17.313.606
2019 mei* 17.313.606 14.285 12.425 17.319 10.352 8.827 17.322.433
2019 juni* 17.322.433 14.176 11.656 17.091 14.111 5.500 17.327.933
2019 juli* 17.327.933 15.443 12.294 22.928 19.196 6.881 17.334.814
2019 augustus* 17.334.814 15.371 11.769 36.385 16.215 23.772 17.358.586
2019 september* 17.358.586 15.077 11.265 35.917 14.077 25.652 17.384.238
2019 oktober* 17.384.238 14.683 12.606 26.016 12.510 15.583 17.399.821
2019 november* 17.399.821 13.639 13.015 18.479 11.293 7.810 17.407.631
2019 december* 17.407.631 12.983 13.694 15.119 13.466 0 942 17.408.573
2019* 17.282.163 169.059 151.815 267.738 158.572 0 126.410 17.408.573
2020 januari* 17.408.573 14.015 14.120 22.081 15.743 6.233 17.414.806
2020 februari* 17.414.806 12.866 12.872 21.320 12.140 9.174 17.423.980
2020 maart* 17.423.980 13.498 16.202 15.740 12.910 126 17.424.106
2020 april* 17.424.106 13.322 18.854 9.337 9.446 -5.641 17.418.465
Bron: CBS.
Verklaring van tekens