Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Persoonskenmerken Perioden Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal personen 2020 januari** 217.750
Totaal personen 2020 februari** 218.250
Totaal personen 2020 maart** 241.980
Totaal personen 2020 april** 263.580
Totaal personen 2020 mei** 261.930
Totaal personen 2020 juni** 263.630
Totaal personen 2020 juli** 256.840
Totaal personen 2020 augustus* 259.000
Totaal personen 2020 september* 252.000
Totaal personen 2020 oktober* 247.000
Geslacht: Mannen 2020 januari** 111.770
Geslacht: Mannen 2020 februari** 111.850
Geslacht: Mannen 2020 maart** 123.390
Geslacht: Mannen 2020 april** 134.680
Geslacht: Mannen 2020 mei** 133.140
Geslacht: Mannen 2020 juni** 133.370
Geslacht: Mannen 2020 juli** 129.770
Geslacht: Mannen 2020 augustus* 131.000
Geslacht: Mannen 2020 september* 127.500
Geslacht: Mannen 2020 oktober* 124.500
Geslacht: Vrouwen 2020 januari** 105.980
Geslacht: Vrouwen 2020 februari** 106.400
Geslacht: Vrouwen 2020 maart** 118.580
Geslacht: Vrouwen 2020 april** 128.900
Geslacht: Vrouwen 2020 mei** 128.790
Geslacht: Vrouwen 2020 juni** 130.260
Geslacht: Vrouwen 2020 juli** 127.070
Geslacht: Vrouwen 2020 augustus* 128.000
Geslacht: Vrouwen 2020 september* 124.500
Geslacht: Vrouwen 2020 oktober* 122.500
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 januari** 16.100
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 februari** 16.930
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 maart** 28.650
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 april** 36.120
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 mei** 36.220
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 juni** 34.070
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 juli** 30.860
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 augustus* 28.600
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 september* 25.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 oktober* 23.200
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 januari** 77.820
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 februari** 78.740
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 maart** 86.880
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 april** 96.590
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 mei** 96.030
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 juni** 98.300
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 juli** 96.380
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 augustus* 97.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 september* 95.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 oktober* 94.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 januari** 123.790
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 februari** 122.500
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 maart** 126.350
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 april** 130.730
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 mei** 129.560
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 juni** 130.780
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 juli** 129.510
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 augustus* 130.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 september* 130.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 oktober* 129.000
Migratieachtergrond: Nederland 2020 januari** 152.130
Migratieachtergrond: Nederland 2020 februari** 151.910
Migratieachtergrond: Nederland 2020 maart** 164.110
Migratieachtergrond: Nederland 2020 april** 176.530
Migratieachtergrond: Nederland 2020 mei** 175.750
Migratieachtergrond: Nederland 2020 juni** 177.710
Migratieachtergrond: Nederland 2020 juli** 173.800
Migratieachtergrond: Nederland 2020 augustus* 176.000
Migratieachtergrond: Nederland 2020 september* 172.000
Migratieachtergrond: Nederland 2020 oktober* 170.000
Migratieachtergrond: westers 2020 januari** 31.000
Migratieachtergrond: westers 2020 februari** 30.980
Migratieachtergrond: westers 2020 maart** 35.480
Migratieachtergrond: westers 2020 april** 39.410
Migratieachtergrond: westers 2020 mei** 38.780
Migratieachtergrond: westers 2020 juni** 38.590
Migratieachtergrond: westers 2020 juli** 37.070
Migratieachtergrond: westers 2020 augustus* 37.000
Migratieachtergrond: westers 2020 september* 35.500
Migratieachtergrond: westers 2020 oktober* 35.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 januari** 34.260
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 februari** 35.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 maart** 41.930
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 april** 47.120
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 mei** 46.880
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 juni** 46.850
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 juli** 45.560
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 augustus* 45.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 september* 43.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 oktober* 41.500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW).
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- herkomstgroepering.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013

Status van de cijfers:
De cijfers van januari 2013 tot en met juli 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 31 december 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van oktober 2020.
De cijfers van juli 2020 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in januari 2021.

Toelichting onderwerpen

Personen met een werkloosheidsuitkering
Werkloosheidsuitkering
Uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.