Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008


Deze tabel bevat informatie over de financiën van zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. In de nieuwe statistiek is de verwerking per bedrijfsklasse geharmoniseerd, waardoor bijvoorbeeld de afwijkende weging bij bepaalde bedrijfsklassen is komen te vervallen. De imputatie en ophoging bij de deelpopulatie bedrijven is verbeterd door gebruik van aanvullende bronnen en de invoering van een ophoging naar grootteklasse. De SBI tandheelkundig specialisten wordt met in gang van 2015 volledig beschreven: de beschrijving in de oude statistiek met alleen orthodontisten is uitgebreid met kaakchirurgen. Daarnaast is ten opzichte van de oude statistiek een extra bedrijfsklasse toegevoegd: SBI Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra geestelijke gezondheidszorg.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
Vanwege de overgang op een nieuwe verwerkingsmethode valt de publicatie van gegevens over 2015, 2016 en 2017 samen. Het betreft hier voorlopige cijfers die bij publicatie van de cijfers over 2018 definitief worden. Bovenstaande is een eenmalige afwijking ten opzichte van de publicatiestrategie, waarbij de cijfers in deze tabel over het meest recente verslagjaar voorlopig zijn en de cijfers over voorgaande jaren definitief zijn.

Wijzigingen per 27 september 2019:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2015-2017 en voorlopige cijfers over 2018 worden in het najaar van 2020 gepubliceerd.

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Zelfstandigen (aantal) Bedrijven (aantal) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfskostenOverige waardeveranderingen van activa (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaatRentebaten (mln euro) Financieel resultaatRentelasten (mln euro) Financieel resultaatOverig financieel resultaat (mln euro) Financieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Resultaat uit deelnemingen (mln euro) Buitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Buitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Buitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belasting (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2015* 10.140 390 2.693 2.552 141 7 134 1.594 586 427 158 63 0 945 100 845 1.099 1 19 7 -11 7 15 6 8 1.104
8621 Praktijken van huisartsen 2016* 10.370 370 2.820 2.688 132 7 126 1.645 612 448 164 64 0 969 107 862 1.174 1 18 7 -10 5 16 5 11 1.180
8621 Praktijken van huisartsen 2017* 10.780 390 2.853 2.708 145 9 137 1.687 636 470 166 62 -1 990 110 880 1.166 1 16 8 -7 6 18 6 12 1.177
86222 Praktijken van psychiaters 2015* 850 100 262 255 7 1 6 186 96 75 21 5 1 85 28 57 76 0 3 2 -1 1 1 1 -1 75
86222 Praktijken van psychiaters 2016* 860 110 286 278 8 2 6 201 102 79 23 4 0 95 36 59 85 0 3 1 -1 2 0 0 0 85
86222 Praktijken van psychiaters 2017* 920 110 325 315 10 2 8 228 125 97 28 5 0 98 31 67 96 0 4 2 -2 2 1 0 0 97
86231 Praktijken van tandartsen 2015* 6.340 1.510 2.854 2.783 72 9 62 1.967 717 613 104 130 1 1.119 88 1.031 887 6 48 26 -16 34 24 5 19 925
86231 Praktijken van tandartsen 2016* 6.380 1.520 2.921 2.837 84 10 74 2.043 742 632 110 136 2 1.164 93 1.071 877 5 49 26 -18 34 25 3 22 915
86231 Praktijken van tandartsen 2017* 6.530 1.510 2.958 2.876 82 10 72 2.077 785 677 108 139 2 1.152 93 1.059 881 4 48 27 -17 42 28 3 25 931
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2015* 160 240 268 252 16 1 15 181 86 75 11 12 1 81 9 72 87 1 4 12 10 11 2 0 1 110
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2016* 150 260 288 273 15 1 14 195 94 81 13 14 0 87 8 79 93 1 4 11 7 10 0 0 0 111
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2017* 180 260 289 276 13 1 12 193 92 80 12 14 0 88 8 79 95 1 3 12 10 10 3 0 3 118
86911 Praktijken van verloskundigen 2015* 2.200 20 192 185 7 0 7 83 17 11 6 6 0 60 2 59 108 0 1 1 0 0 1 1 1 109
86911 Praktijken van verloskundigen 2016* 2.220 20 202 194 8 0 8 88 18 12 6 7 0 64 2 61 114 0 1 1 0 0 2 1 0 114
86911 Praktijken van verloskundigen 2017* 2.290 20 198 190 8 0 8 86 17 11 5 6 0 63 2 61 113 0 1 1 0 0 1 1 0 113
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2015* 10.150 500 1.406 1.360 46 5 41 850 411 339 72 59 0 380 39 341 556 1 22 5 -16 10 13 6 7 558
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2016* 9.960 540 1.500 1.449 51 6 46 902 445 368 77 60 0 397 42 355 598 1 20 5 -14 16 17 4 13 613
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2017* 10.290 550 1.511 1.457 54 6 48 920 460 382 78 60 0 400 44 356 591 1 18 5 -12 16 16 3 13 608
86913 Praktijken van psychologen 2015* 4.590 160 488 470 18 2 16 263 113 94 19 9 0 141 17 124 225 1 4 1 -2 2 2 1 1 226
86913 Praktijken van psychologen 2016* 4.570 190 545 527 18 3 15 305 135 112 23 9 0 160 20 140 240 0 4 1 -2 9 2 1 1 248
86913 Praktijken van psychologen 2017* 4.780 200 592 582 10 2 9 333 157 130 26 9 0 167 21 146 260 0 1 0 -1 5 2 1 1 264
86919 Overige paramedische praktijken 2015* 1.300 10 51 49 1 0 1 22 3 2 0 1 0 18 1 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 29
86919 Overige paramedische praktijken 2016* 1.290 10 54 53 1 0 1 24 3 3 0 1 0 20 1 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
86919 Overige paramedische praktijken 2017* 1.300 10 55 54 1 0 1 25 4 3 0 1 0 20 1 19 31 0 0 0 0 0 1 0 1 31
Bron: CBS.
Verklaring van tekens