Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Perioden Geharmoniseerde prijsindex (HICP) Nederland, HICP (2015=100) Geharmoniseerde prijsindex (HICP) Eurozone, MUICP (2015=100) Geharmoniseerde prijsindex (HICP) Europese Unie, EICP (2015=100) Jaarmutatie volgens HICP Nederland (HICP) (%) Jaarmutatie volgens HICP Eurozone (MUICP) (%) Jaarmutatie volgens HICP Europese Unie (EICP) (%)
2020 juni 107,45 105,69 106,76 1,7 0,3 0,8
2020 juli 108,42 105,32 106,51 1,6 0,4 0,9
2020 augustus 107,65 104,88 106,13 0,3 -0,2 0,4
2020 september 107,19 104,96 106,17 1,0 -0,3 0,3
2020 oktober 108,05 105,15 106,37 1,2 -0,3 0,3
2020 november 106,72 104,80 106,07 0,7 -0,3 0,2
2020 december 107,22 105,15 106,41 0,9 -0,3 0,3
2020 106,96 105,06 106,20 1,1 0,3 0,7
2021 januari 106,51 105,32 106,72 1,6 0,9 1,2
2021 februari 107,76 105,54 107,00 1,9 0,9 1,3
2021 maart 108,09 106,53 107,91 1,9 1,3 1,7
2021 april 108,95 107,14 108,53 1,7 1,6 2,0
2021 mei 109,11 107,42 108,83 2,0 2,0 2,3
2021 juni 109,27 107,70 109,10 1,7 1,9 2,2
2021 juli 109,96 107,60 109,14 1,4 2,2 2,5
2021 augustus 110,54 107,98 109,50 2,7 3,0 3,2
2021 september* 110,37 108,49 . 3,0 3,4 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor de eurozone. Dit indexcijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de eurozone. Verder staat ook de Europese consumentenprijsindex in de tabel. Dit is de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor lidstaten van de Europese Unie.

Daarnaast laat de tabel de jaar-op-jaar ontwikkeling van de HICP zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
Op verzoek van Eurostat wordt er voor de HICP publicaties voor Nederland geen standaard onderscheid meer gemaakt tussen de eerste voorlopige uitkomsten en latere definitieve. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Geharmoniseerde prijsindex (HICP)
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens.
Nederland, HICP
De geharmoniseerde prijsindex van Nederland
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
Eurozone, MUICP
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie van Europa (MUICP) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie, ofwel de eurozone.
Europese Unie, EICP
De Europese consumentenprijsindex (EICP) is het cijfer dat Eurostat publiceert als het cijfer voor de totale Europese Unie.
Jaarmutatie volgens HICP
De jaarmutatie volgens de HICP is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen.
Nederland (HICP)
Eurozone (MUICP)
Europese Unie (EICP)