VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Arbeidskenmerken Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 110.260 41.730 68.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 80.670 12.140 68.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 27.310 27.310
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.280 2.280
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 48.860 12.980 35.880
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 36.220 340 35.880
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 12.640 12.640
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 10.380 6.430 3.950
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 4.010 70 3.950
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 6.370 6.370
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 38.660 10.060 28.610
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 28.880 270 28.610
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 9.790 9.790
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 27.570 5.840 21.730
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met vaste arbeidsrelatie Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 21.920 190 21.730
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 5.650 5.650
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met vaste arbeidsrelatie Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 11.100 4.220 6.880
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 6.960 80 6.880
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 4.140 4.140
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zelfstandige Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 7.960 2.440 5.520
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zelfstandige Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 5.580 60 5.520
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zelfstandige Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.380 2.380
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zelfstandige Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer en zelfstandige Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.240 490 1.750
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer en zelfstandige Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.770 20 1.750
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer en zelfstandige Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 470 470
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Werknemer en zelfstandige Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.750 720 1.030
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.040 10 1.030
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 710 710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.380 780 1.610
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.630 20 1.610
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 760 760
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per week Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 14.170 3.420 10.750
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per week Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 10.830 70 10.750
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per week Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 3.340 3.340
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per week Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 30.550 8.060 22.490
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 22.730 240 22.490
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 7.830 7.830
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 47.790 20.580 27.210
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 38.940 11.720 27.210
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 8.300 8.300
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 550 550
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 3.230 1.740 1.490
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Met startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.500 10 1.490
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Zonder startkwalificatie 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Startkwalificatie onbekend 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 1.730 1.730
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht en leeftijd. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Geen, deze tabel is nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2024. Het betreft cijfers over de arbeidskenmerken van het vsv-cohort 2011/’12 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/'17 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2019/’20 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2020/’21 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2021/’22 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).