Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

Landen SITC Perioden Eigendomsoverdracht goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Wederuitvoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Uitvoerwaarde product NL (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; balans Handelsbalans (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde (%) Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal landen Totaal goederen 2023 februari* 60.243 71.754 28.788 42.967 11.511 12,6 15,0
Totaal landen Totaal goederen 2023 maart* 65.008 77.378 31.704 45.674 12.370 2,3 6,6
Totaal landen Totaal goederen 2023 april* 57.522 63.906 25.433 38.473 6.384 -6,1 -7,1
Totaal landen Totaal goederen 2023 mei* 60.164 70.163 27.734 42.429 9.999 -9,3 -5,2
Totaal landen Totaal goederen 2023 juni* 58.977 71.756 28.999 42.757 12.779 -10,9 -6,2
Totaal landen Totaal goederen 2023 juli* 56.391 64.875 25.568 39.307 8.484 -11,1 -11,0
Totaal landen Totaal goederen 2023 augustus* 55.263 66.312 26.259 40.053 11.049 -17,4 -10,4
Totaal landen Totaal goederen 2023 september* 55.557 69.535 27.657 41.879 13.978 -20,8 -14,5
Totaal landen Totaal goederen 2023 oktober* 59.205 69.575 27.888 41.686 10.369 -16,3 -12,4
Totaal landen Totaal goederen 2023 november* 58.743 72.937 28.284 44.653 14.195 -13,2 -8,5
Totaal landen Totaal goederen 2023 december* 55.619 67.447 25.685 41.762 11.828 -12,7 -9,0
Totaal landen Totaal goederen 2023* 708.109 837.821 334.065 503.755 129.711 -7,9 -4,6
Totaal landen Totaal goederen 2024 januari* 55.163 68.481 26.518 41.963 13.318 -15,7 -5,1
Totaal landen Totaal goederen 2024 februari* 56.463 68.195 25.984 42.211 11.732 -6,3 -5,0
Totaal landen Totaal goederen 2024 januari-februari* 111.626 136.676 52.502 84.175 25.050 -11,2 -5,0
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 februari* 27.429 43.672 23.007 20.665 16.243 9,1 16,5
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 maart* 30.062 46.972 25.041 21.931 16.910 5,6 5,0
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 april* 26.822 38.463 20.199 18.264 11.641 -2,0 -9,0
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 mei* 27.845 42.619 21.992 20.628 14.774 -3,9 -4,0
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 juni* 28.506 42.626 22.603 20.023 14.120 -3,5 -8,0
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 juli* 25.698 39.059 19.828 19.232 13.361 -7,7 -10,2
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 augustus* 25.505 39.068 20.619 18.449 13.563 -7,0 -12,7
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 september* 26.965 41.517 21.884 19.632 14.552 -8,4 -16,8
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 oktober* 28.121 41.426 21.600 19.826 13.305 -5,7 -17,3
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 november* 28.235 42.078 22.116 19.961 13.843 -6,4 -14,7
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023 december* 26.190 38.027 20.133 17.895 11.837 -7,8 -13,8
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2023* 329.956 500.673 263.188 237.485 170.717 -2,3 -6,5
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 januari* 26.217 39.653 20.616 19.037 13.437 -8,3 -12,2
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 februari* 26.784 39.076 20.091 18.985 12.292 -2,3 -10,5
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 januari-februari* 53.001 78.730 40.707 38.022 25.728 -5,4 -11,4
Niet-EU Totaal goederen 2023 februari* 32.815 28.083 5.781 22.302 -4.732 15,8 12,9
Niet-EU Totaal goederen 2023 maart* 34.946 30.406 6.663 23.743 -4.540 -0,4 9,1
Niet-EU Totaal goederen 2023 april* 30.701 25.444 5.234 20.210 -5.257 -9,5 -3,9
Niet-EU Totaal goederen 2023 mei* 32.319 27.544 5.742 21.802 -4.775 -13,4 -6,9
Niet-EU Totaal goederen 2023 juni* 30.471 29.130 6.397 22.733 -1.341 -16,8 -3,4
Niet-EU Totaal goederen 2023 juli* 30.692 25.815 5.740 20.075 -4.877 -13,8 -12,1
Niet-EU Totaal goederen 2023 augustus* 29.759 27.244 5.640 21.604 -2.514 -24,6 -6,9
Niet-EU Totaal goederen 2023 september* 28.592 28.018 5.772 22.246 -574 -29,8 -10,8
Niet-EU Totaal goederen 2023 oktober* 31.085 28.149 6.288 21.860 -2.936 -24,0 -4,0
Niet-EU Totaal goederen 2023 november* 30.508 30.860 6.168 24.692 352 -18,7 1,5
Niet-EU Totaal goederen 2023 december* 29.429 29.419 5.552 23.867 -10 -16,6 -2,1
Niet-EU Totaal goederen 2023* 378.154 337.148 70.878 266.270 -41.006 -12,3 -1,6
Niet-EU Totaal goederen 2024 januari* 28.947 28.828 5.902 22.926 -119 -21,4 6,6
Niet-EU Totaal goederen 2024 februari* 29.679 29.119 5.893 23.226 -560 -9,6 3,7
Niet-EU Totaal goederen 2024 januari-februari* 58.625 57.947 11.794 46.153 -678 -15,8 5,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, (weder)uitvoerwaarde en handelsbalans volgens eigendomsoverdracht ingedeeld naar de secties van de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 12 april 2024:
De voorlopige cijfers van februari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 22 november 2023:
De cijfers over 2021 zijn gecorrigeerd. Voor dit verslagjaar waren (bij de landen) enkele waarden onterecht niet verrekend. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n zes weken na een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Eigendomsoverdracht goederen; invoer
Goederen die buitenlandse bedrijven en personen overdragen aan Nederlandse bedrijven en personen volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die buitenlandse bedrijven en personen overdragen aan Nederlandse bedrijven en personen.
Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer
Goederen die Nederlandse bedrijven en personen overdragen aan buitenlandse bedrijven en personen volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die Nederlandse bedrijven en personen overdragen aan buitenlandse bedrijven en personen.
Wederuitvoerwaarde
Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit oorspronkelijk ingevoerde goederen die in eigendom zijn gekomen van Nederlandse bedrijven en personen, en die (vrijwel) onbewerkt weer worden uitgevoerd voor buitenlands gebruik of verbruik.
Uitvoerwaarde product NL
Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit door Nederlandse bedrijven en personen gemaakte goederen.
Eigendomsoverdracht goederen; balans
De handelsbalans volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Handelsbalans
De uitvoerwaarde min de invoerwaarde.
Eigendomsoverdracht goederen; groei
De ontwikkeling van de internationale goederenhandel volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Let wel:
- Voor een landengroep worden alleen jaarmutaties weergegeven indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in dezelfde periode het jaar ervoor;
- Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Let wel:
- Voor een landengroep worden alleen jaarmutaties weergegeven indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in dezelfde periode het jaar ervoor;
- Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar.