Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Perioden Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI, afgeleid (%)
2020 juni 1,6 1,4
2020 juli 1,7 1,6
2020 augustus 0,7 0,6
2020 september 1,1 1,0
2020 oktober 1,2 1,1
2020 november 0,8 0,7
2020 december 1,0 0,9
2020 1,3 1,2
2021 januari 1,6 1,2
2021 februari 1,8 1,5
2021 maart 1,9 1,5
2021 april 1,9 1,5
2021 mei 2,1 1,9
2021 juni 2,0 1,9
2021 juli 1,4 1,3
2021 augustus 2,4 2,3
2021 september* 2,7 2,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarmutaties van de consumentenprijsindex (CPI) vanaf het moment dat deze voor de eerste keer zijn gepubliceerd. De cijfers geven aan hoe de prijzen van goederen en diensten voor consumenten in een jaar zijn ontwikkeld. Ook bevat de tabel de procentuele jaarmutaties volgens de afgeleide consumentenprijsindex. Hierin is het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen en subsidies en van consumptiegebonden belastingen geëlimineerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1963

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Jaarmutatie CPI is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De jaarmutatie CPI wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.
Jaarmutatie CPI, afgeleid
De reeks jaarmutatie CPI, afgeleid is de jaarmutatie CPI exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.