Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme


Deze tabel bevat cijfers over de beloning van in de zorg werkzame huisartsen, tandartsen, psychiaters en (overige) medisch specialisten naar specialisme. De inkomsten worden uitgesplitst naar het type inkomen van de arts (zelfstandig, loondienst, directeur-grootaandeelhouder, overig en totaal). Het gaat om artsen die in de zorgsector werkzaam zijn, dat wil zeggen een arbeidsbetrekking hebben in SBI Q van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), dit zijn SBI-codes beginnend met 86, 87 of 88. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De gegevens die (deels) gebaseerd zijn op belastingaangiften (winst, dividend, gemiddeld inkomen uit overige arbeid, gemiddeld gestandaardiseerd inkomen) komen een jaar later beschikbaar dan de publicatie over het aantal werkzame artsen en het gemiddeld jaarloon.
Alle cijfers over 2018 zijn voorlopig. De cijfers over 2017 zijn voorlopig, behalve die van 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning', 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning per VTE'. Hiervan zijn de cijfers definitief. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De volgende cijfers zijn gepubliceerd:
- De voorlopige cijfers 2017 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen'. Overeenkomstige cijfers voor 2016 zijn daarmee definitief.
- De voorlopige cijfers 2018 voor het aantal werkzame artsen, 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2017 zijn daarmee definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden de volgende cijfers gepubliceerd:
- De voorlopige cijfers 2018 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen'. Overeenkomstige cijfers voor 2017 worden daarmee definitief.
- De voorlopige cijfers 2019 voor het aantal werkzame artsen, 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2018 worden daarmee definitief.

Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Beroepen Type inkomen Perioden Aantal werkzame artsen (x 1 000) Gemiddelde winst (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon excl. bijz. beloning (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon incl. bijz. beloning (x 1 000 euro) Gemiddeld jaarloon incl. per VTE (x 1 000 euro) Gemiddelde dividenden aanm. belang (x 1 000 euro) Gemiddeld inkomen uit overige arbeid (x 1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro)
Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 8,9 . 133,5 157,6 167,8 . . 70,0
Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 9,1 . 134,6 158,7 . . . .
Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 2,2 179,2 . . . . . 87,9
Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 2,1 . . . . . . .
Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts DGA 2017* 4,7 1,4 118,7 123,6 131,4 20,5 . 76,5
Totaal specialisten (excl. psychiaters) Arts DGA 2018* 5,0 . 121,3 124,7 . . . .
Arts; anesthesiologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,8 . 146,4 172,2 183,0 . . 73,6
Arts; anesthesiologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,8 . 146,5 171,6 . . . .
Arts; anesthesiologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,2 185,3 . . . . . 90,3
Arts; anesthesiologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,2 . . . . . . .
Arts; anesthesiologie Arts DGA 2017* 0,5 0,7 122,9 129,7 134,6 20,9 . 73,3
Arts; anesthesiologie Arts DGA 2018* 0,5 . 125,1 129,1 . . . .
Arts; cardiologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,4 . 134,3 156,3 163,5 . . 73,6
Arts; cardiologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,4 . 134,2 156,0 . . . .
Arts; cardiologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,1 204,2 . . . . . 91,1
Arts; cardiologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; cardiologie Arts DGA 2017* 0,4 3,1 122,6 125,4 131,3 27,0 . 80,3
Arts; cardiologie Arts DGA 2018* 0,4 . 123,0 127,9 . . . .
Arts; cardio-thoracale chirurgie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; cardio-thoracale chirurgie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; cardio-thoracale chirurgie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; cardio-thoracale chirurgie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; cardio-thoracale chirurgie Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; cardio-thoracale chirurgie Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; dermatologie en venerologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,2 . 109,9 131,9 152,4 . . 68,7
Arts; dermatologie en venerologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,2 . 109,7 131,2 . . . .
Arts; dermatologie en venerologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,1 146,2 . . . . . 80,4
Arts; dermatologie en venerologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; dermatologie en venerologie Arts DGA 2017* 0,2 2,6 108,7 112,5 125,9 26,1 . 82,1
Arts; dermatologie en venerologie Arts DGA 2018* 0,2 . 110,1 113,6 . . . .
Arts; heelkunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,5 . 147,5 175,8 181,6 . . 71,9
Arts; heelkunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,5 . 151,3 182,1 . . . .
Arts; heelkunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,2 223,6 . . . . . 95,0
Arts; heelkunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,2 . . . . . . .
Arts; heelkunde Arts DGA 2017* 0,4 0,5 121,3 125,4 131,8 15,4 . 72,0
Arts; heelkunde Arts DGA 2018* 0,5 . 126,1 128,9 . . . .
Arts; inwendige geneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 1,1 . 134,5 160,0 168,7 . . 69,3
Arts; inwendige geneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 1,2 . 134,8 161,7 . . . .
Arts; inwendige geneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,3 177,6 . . . . . 87,7
Arts; inwendige geneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,3 . . . . . . .
Arts; inwendige geneeskunde Arts DGA 2017* 0,5 0,2 119,6 122,7 130,5 14,9 . 68,9
Arts; inwendige geneeskunde Arts DGA 2018* 0,5 . 121,7 125,1 . . . .
Arts; keel- neus- oorheelkunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,2 . 131,2 154,9 169,6 . . 72,1
Arts; keel- neus- oorheelkunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,1 . 136,6 162,3 . . . .
Arts; keel- neus- oorheelkunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; keel- neus- oorheelkunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; keel- neus- oorheelkunde Arts DGA 2017* 0,2 0,0 117,7 122,4 130,0 24,5 . 80,9
Arts; keel- neus- oorheelkunde Arts DGA 2018* 0,2 . 116,6 118,2 . . . .
Arts; kindergeneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 1,3 . 133,5 155,0 166,8 . . 70,9
Arts; kindergeneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 1,3 . 135,5 156,8 . . . .
Arts; kindergeneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; kindergeneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; kindergeneeskunde Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; kindergeneeskunde Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; klinische genetica Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,1 . 105,6 130,1 148,3 . . 66,7
Arts; klinische genetica Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,2 . 108,7 134,3 . . . .
Arts; klinische genetica Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; klinische genetica Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; klinische genetica Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; klinische genetica Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; klinische geriatrie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,3 . 124,8 140,2 150,4 . . 61,5
Arts; klinische geriatrie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,3 . 125,6 140,7 . . . .
Arts; klinische geriatrie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; klinische geriatrie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; klinische geriatrie Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; klinische geriatrie Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; longziekten en tuberculose Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,3 . 128,4 148,9 157,5 . . 66,0
Arts; longziekten en tuberculose Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,3 . 128,8 149,5 . . . .
Arts; longziekten en tuberculose Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,1 . . . . . . 84,1
Arts; longziekten en tuberculose Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; longziekten en tuberculose Arts DGA 2017* 0,2 0,0 114,5 120,3 128,6 17,8 . 72,7
Arts; longziekten en tuberculose Arts DGA 2018* 0,2 . 118,8 120,5 . . . .
Arts; maag- darm- leverziekten Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,2 . 138,1 164,0 171,6 . . 73,4
Arts; maag- darm- leverziekten Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,2 . 141,7 169,0 . . . .
Arts; maag- darm- leverziekten Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; maag- darm- leverziekten Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; maag- darm- leverziekten Arts DGA 2017* 0,2 0,0 117,5 120,5 126,0 18,5 . 69,9
Arts; maag- darm- leverziekten Arts DGA 2018* 0,2 . 122,9 125,9 . . . .
Arts; medische microbiologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,2 . 143,2 175,4 181,6 . . 84,0
Arts; medische microbiologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,2 . 142,9 172,6 . . . .
Arts; medische microbiologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; medische microbiologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; medische microbiologie Arts DGA 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; medische microbiologie Arts DGA 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; neurochirurgie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; neurochirurgie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; neurochirurgie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; neurochirurgie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; neurochirurgie Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; neurochirurgie Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; neurologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,4 . 128,0 152,2 161,8 . . 67,7
Arts; neurologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,4 . 127,8 154,6 . . . .
Arts; neurologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,2 169,7 . . . . . 80,8
Arts; neurologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; neurologie Arts DGA 2017* 0,3 0,8 120,2 123,6 131,8 15,6 . 70,8
Arts; neurologie Arts DGA 2018* 0,3 . 122,9 126,2 . . . .
Arts; nucleaire geneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,1 . 126,5 147,4 156,1 . . 62,8
Arts; nucleaire geneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,1 . 127,2 148,3 . . . .
Arts; nucleaire geneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; nucleaire geneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; nucleaire geneeskunde Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; nucleaire geneeskunde Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; obstetrie en gynaecologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,4 . 138,9 165,1 173,1 . . 71,1
Arts; obstetrie en gynaecologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,4 . 135,5 160,6 . . . .
Arts; obstetrie en gynaecologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,2 181,6 . . . . . 85,5
Arts; obstetrie en gynaecologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,2 . . . . . . .
Arts; obstetrie en gynaecologie Arts DGA 2017* 0,3 3,1 111,2 116,0 127,0 13,3 . 71,1
Arts; obstetrie en gynaecologie Arts DGA 2018* 0,3 . 115,9 118,4 . . . .
Arts; oogheelkunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,2 . 128,5 160,3 177,9 . . 83,1
Arts; oogheelkunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,2 . 127,6 153,4 . . . .
Arts; oogheelkunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; oogheelkunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; oogheelkunde Arts DGA 2017* 0,3 1,9 116,4 124,8 137,6 20,0 . 91,1
Arts; oogheelkunde Arts DGA 2018* 0,3 . 117,9 122,6 . . . .
Arts; orthopedie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,2 . 139,2 168,5 177,5 . . 68,4
Arts; orthopedie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,2 . 145,5 172,8 . . . .
Arts; orthopedie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,1 191,7 . . . . . 82,2
Arts; orthopedie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; orthopedie Arts DGA 2017* 0,3 1,2 122,6 127,0 131,7 21,1 . 71,6
Arts; orthopedie Arts DGA 2018* 0,3 . 125,8 128,7 . . . .
Arts; pathologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,3 . 136,0 164,9 173,6 . . 68,9
Arts; pathologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,3 . 140,9 165,9 . . . .
Arts; pathologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; pathologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; pathologie Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; pathologie Arts DGA 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; plastische chirurgie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; plastische chirurgie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; plastische chirurgie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; plastische chirurgie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; plastische chirurgie Arts DGA 2017* 0,1 16,5 119,4 124,0 142,9 27,8 . 85,5
Arts; plastische chirurgie Arts DGA 2018* 0,1 . 121,1 124,2 . . . .
Arts; radiologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,4 . 125,9 149,7 162,1 . . 67,7
Arts; radiologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,4 . 126,9 151,4 . . . .
Arts; radiologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,2 186,7 . . . . . 89,4
Arts; radiologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,2 . . . . . . .
Arts; radiologie Arts DGA 2017* 0,4 0,0 118,1 126,2 132,3 29,4 . 89,3
Arts; radiologie Arts DGA 2018* 0,5 . 120,6 124,9 . . . .
Arts; radiotherapie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,3 . 128,4 154,8 161,8 . . 66,1
Arts; radiotherapie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,3 . 130,2 154,9 . . . .
Arts; radiotherapie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; radiotherapie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; radiotherapie Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; radiotherapie Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; reumatologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,2 . 126,6 142,5 153,4 . . 65,1
Arts; reumatologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,2 . 126,6 144,2 . . . .
Arts; reumatologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; reumatologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; reumatologie Arts DGA 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; reumatologie Arts DGA 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; revalidatiegeneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,5 . 113,3 126,1 138,5 . . 59,8
Arts; revalidatiegeneeskunde Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,5 . 114,2 127,0 . . . .
Arts; revalidatiegeneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; revalidatiegeneeskunde Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; revalidatiegeneeskunde Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts; revalidatiegeneeskunde Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts; urologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,1 . 137,2 166,0 174,1 . . 73,8
Arts; urologie Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,1 . 137,0 165,5 . . . .
Arts; urologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,1 . . . . . . .
Arts; urologie Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,1 . . . . . . .
Arts; urologie Arts DGA 2017* 0,2 1,1 118,5 123,9 130,3 19,4 . 76,5
Arts; urologie Arts DGA 2018* 0,2 . 121,0 124,3 . . . .
Arts met meerdere specialismen Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts met meerdere specialismen Arts alleen werknemer (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts met meerdere specialismen Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts met meerdere specialismen Arts alleen zelfstandige (excl. DGA) 2018* 0,0 . . . . . . .
Arts met meerdere specialismen Arts DGA 2017* 0,0 . . . . . . .
Arts met meerdere specialismen Arts DGA 2018* 0,0 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens