Koopwoningen; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit, 2020=100

Koopwoningen; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit, 2020=100

Uitgave voor aanschaf en bezit Perioden Prijsindex (2020=100) Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2010 84,4 . .
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2015 76,9 3,6 3,6
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2020 100,0 5,3 5,3
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2021 107,3 7,2 7,2
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2022 117,4 9,4 9,4
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 1e kwartaal 122,3 2,4 7,5
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 2e kwartaal 123,9 1,3 5,8
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 3e kwartaal 124,3 0,3 4,3
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 4e kwartaal* 125,8 1,2 5,3
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023* 124,1 5,7 5,7
Aanschaf woning: totaal 2010 85,4 . .
Aanschaf woning: totaal 2015 73,9 3,5 3,5
Aanschaf woning: totaal 2020 100,0 6,4 6,4
Aanschaf woning: totaal 2021 109,4 9,3 9,3
Aanschaf woning: totaal 2022 121,9 11,4 11,4
Aanschaf woning: totaal 2023 1e kwartaal 124,4 0,4 6,1
Aanschaf woning: totaal 2023 2e kwartaal 125,9 1,2 3,1
Aanschaf woning: totaal 2023 3e kwartaal 125,7 -0,2 1,2
Aanschaf woning: totaal 2023 4e kwartaal* 127,6 1,6 3,1
Aanschaf woning: totaal 2023* 125,9 3,3 3,3
Doorlopende kosten: totaal 2010 79,7 . .
Doorlopende kosten: totaal 2015 85,0 3,9 3,9
Doorlopende kosten: totaal 2020 100,0 3,0 3,0
Doorlopende kosten: totaal 2021 103,5 3,5 3,5
Doorlopende kosten: totaal 2022 109,0 5,3 5,3
Doorlopende kosten: totaal 2023 1e kwartaal 117,8 6,0 9,5
Doorlopende kosten: totaal 2023 2e kwartaal 119,5 1,5 11,0
Doorlopende kosten: totaal 2023 3e kwartaal 120,9 1,1 10,3
Doorlopende kosten: totaal 2023 4e kwartaal* 121,6 0,6 9,4
Doorlopende kosten: totaal 2023* 120,0 10,0 10,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de prijsontwikkeling van de uitgaven van woningeigenaren voor het bezitten van een eigen woning. De uitgaven betreft aanschaf aankoop nieuwbouw koopwoning, zelfbouwwoning en voormalige huurwoningen. Daarnaast zijn ook de verwervingskosten en de doorlopende kosten voor (groot) onderhoud en opstalverzekeringen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal van 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn één kwartaal voorlopig; de deelreeksen ‘Aankoop voormalige huurwoning’ en ‘opstalverzekeringen’ zijn direct definitief.

Wijzigingen per 3 april 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Koopwoningen;uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit, 2015=100, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen in juli 2024 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindex geeft de verandering weer van de transactieprijzen van woningen die nieuw zijn voor de sector huishoudens en andere goederen en diensten die huishoudens verwerven in hun hoedanigheid van bewoner van de eigenaar.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.