Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Regio's Perioden Bevolking aan het begin van de periode (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Vestiging in de gemeente Totale vestiging (aantal) Vestiging in de gemeente Vestiging vanuit een andere gemeente (aantal) Vestiging in de gemeente Immigratie (aantal) Vertrek uit de gemeente Totaal vertrek (incl. adm. correcties) (aantal) Vertrek uit de gemeente Vertrek naar andere gemeente (aantal) Vertrek uit de gemeente Emigratie inclusief adm. correcties (aantal) Overige correcties (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei, relatief (%) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei sinds 1 januari (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela... (%) Bevolking aan het einde van de periode (aantal)
Nederland 2019 17.282.163 169.680 151.885 1.026.586 757.522 269.064 918.551 757.522 161.029 -408 125.422 0,73 125.422 0,73 17.407.585
Nederland 2020 januari* 17.407.585 14.015 14.120 89.808 67.727 22.081 83.470 67.727 15.743 6.233 0,04 6.233 0,04 17.413.818
Nederland 2020 februari* 17.413.818 12.866 12.872 83.103 61.783 21.320 73.923 61.783 12.140 9.174 0,05 15.407 0,09 17.422.992
Nederland 2020 maart* 17.422.992 13.498 16.202 77.965 62.225 15.740 75.135 62.225 12.910 126 0,00 15.533 0,09 17.423.118
Nederland 2020 april* 17.423.118 13.322 18.854 65.878 56.541 9.337 65.987 56.541 9.446 -5.641 -0,03 9.892 0,06 17.417.477
Nederland 2020 mei* 17.417.477 13.731 12.616 68.186 59.205 8.981 67.970 59.205 8.765 1.331 0,01 11.223 0,06 17.418.808
Nederland 2020 juni* 17.418.808 13.894 11.486 74.120 61.461 12.659 72.858 61.461 11.397 3.670 0,02 14.893 0,09 17.422.478
Nederland 2020 juli* 17.422.478 15.572 11.615 92.486 74.704 17.782 91.115 74.704 16.411 5.328 0,03 20.221 0,12 17.427.806
Nederland 2020 augustus* 17.427.806 15.065 12.533 102.958 77.072 25.886 92.617 77.072 15.545 12.873 0,07 33.094 0,19 17.440.679
Nederland 2020 september* 17.440.679 14.914 11.921 102.454 71.808 30.646 84.583 71.808 12.775 20.864 0,12 53.958 0,31 17.461.543
Zuid-Nederland (LD) 2019 3.660.943 32.127 34.893 203.115 149.297 53.818 181.059 147.201 33.858 -77 19.213 0,52 19.213 0,52 3.680.156
Zuid-Nederland (LD) 2020 januari* 3.680.156 2.602 3.235 17.678 13.278 4.400 16.273 13.144 3.129 772 0,02 772 0,02 3.680.928
Zuid-Nederland (LD) 2020 februari* 3.680.928 2.342 3.017 16.343 12.022 4.321 14.200 11.805 2.395 1.468 0,04 2.240 0,06 3.682.396
Zuid-Nederland (LD) 2020 maart* 3.682.396 2.601 4.610 15.962 12.432 3.530 14.657 12.126 2.531 -704 -0,02 1.536 0,04 3.681.692
Zuid-Nederland (LD) 2020 april* 3.681.692 2.569 5.186 13.248 11.098 2.150 13.010 11.013 1.997 -2.379 -0,06 -843 -0,02 3.679.313
Zuid-Nederland (LD) 2020 mei* 3.679.313 2.647 2.993 14.078 11.752 2.326 13.434 11.572 1.862 298 0,01 -545 -0,01 3.679.611
Zuid-Nederland (LD) 2020 juni* 3.679.611 2.623 2.537 15.534 12.472 3.062 14.739 12.291 2.448 881 0,02 336 0,01 3.680.492
Zuid-Nederland (LD) 2020 juli* 3.680.492 3.060 2.584 19.369 15.284 4.085 19.364 15.090 4.274 481 0,01 817 0,02 3.680.973
Zuid-Nederland (LD) 2020 augustus* 3.680.973 2.916 2.769 21.328 15.534 5.794 18.493 15.300 3.193 2.982 0,08 3.799 0,10 3.683.955
Zuid-Nederland (LD) 2020 september* 3.683.955 2.878 2.559 21.284 14.256 7.028 17.050 14.395 2.655 4.553 0,12 8.352 0,23 3.688.508
Overijssel (PV) 2019 1.156.431 11.225 10.478 51.559 41.641 9.918 46.273 39.660 6.613 -58 5.975 0,52 5.975 0,52 1.162.406
Overijssel (PV) 2020 januari* 1.162.406 953 943 4.352 3.611 741 4.175 3.548 627 187 0,02 187 0,02 1.162.593
Overijssel (PV) 2020 februari* 1.162.593 834 906 4.252 3.389 863 3.856 3.303 553 324 0,03 511 0,04 1.162.917
Overijssel (PV) 2020 maart* 1.162.917 912 1.137 3.911 3.224 687 3.648 3.245 403 38 0,00 549 0,05 1.162.955
Overijssel (PV) 2020 april* 1.162.955 807 1.236 3.430 3.130 300 3.254 2.960 294 -253 -0,02 296 0,03 1.162.702
Overijssel (PV) 2020 mei* 1.162.702 907 819 3.638 3.296 342 3.289 3.012 277 437 0,04 733 0,06 1.163.139
Overijssel (PV) 2020 juni* 1.163.139 932 809 3.670 3.211 459 3.515 3.184 331 278 0,02 1.011 0,09 1.163.417
Overijssel (PV) 2020 juli* 1.163.417 1.007 812 4.812 4.174 638 4.557 3.889 668 450 0,04 1.461 0,13 1.163.867
Overijssel (PV) 2020 augustus* 1.163.867 1.015 824 5.377 4.297 1.080 4.675 4.078 597 893 0,08 2.354 0,20 1.164.760
Overijssel (PV) 2020 september* 1.164.760 991 839 5.087 3.781 1.306 4.336 3.788 548 903 0,08 3.257 0,28 1.165.663
Achterhoek (CR) 2019 400.685 3.231 4.223 18.153 16.238 1.915 16.640 15.267 1.373 -13 508 0,13 508 0,13 401.193
Achterhoek (CR) 2020 januari* 401.193 268 378 1.538 1.385 153 1.425 1.320 105 3 0,00 3 0,00 401.196
Achterhoek (CR) 2020 februari* 401.196 245 369 1.396 1.297 99 1.259 1.151 108 13 0,00 16 0,00 401.209
Achterhoek (CR) 2020 maart* 401.209 247 425 1.380 1.255 125 1.228 1.129 99 -26 -0,01 -10 0,00 401.183
Achterhoek (CR) 2020 april* 401.183 260 442 1.303 1.207 96 1.088 1.031 57 33 0,01 23 0,01 401.216
Achterhoek (CR) 2020 mei* 401.216 258 340 1.356 1.272 84 1.112 1.046 66 162 0,04 185 0,05 401.378
Achterhoek (CR) 2020 juni* 401.378 233 319 1.478 1.386 92 1.293 1.223 70 99 0,02 284 0,07 401.477
Achterhoek (CR) 2020 juli* 401.477 304 299 1.870 1.691 179 1.528 1.420 108 347 0,09 631 0,16 401.824
Achterhoek (CR) 2020 augustus* 401.824 289 342 1.772 1.603 169 1.625 1.534 91 94 0,02 725 0,18 401.918
Achterhoek (CR) 2020 september* 401.918 286 353 1.625 1.461 164 1.471 1.346 125 87 0,02 812 0,20 402.005
Amsterdam 2019 862.965 10.588 5.248 77.607 35.585 42.022 73.121 49.351 23.770 -34 9.792 1,13 9.792 1,13 872.757
Amsterdam 2020 januari* 872.757 883 488 7.446 3.195 4.251 7.065 4.521 2.544 776 0,09 776 0,09 873.533
Amsterdam 2020 februari* 873.533 793 408 6.144 2.990 3.154 5.812 4.056 1.756 717 0,08 1.493 0,17 874.250
Amsterdam 2020 maart* 874.250 851 513 4.970 2.936 2.034 6.317 4.225 2.092 -1.009 -0,12 484 0,06 873.241
Amsterdam 2020 april* 873.241 802 682 3.715 2.640 1.075 4.954 3.674 1.280 -1.119 -0,13 -635 -0,07 872.122
Amsterdam 2020 mei* 872.122 822 451 4.058 2.894 1.164 5.577 4.042 1.535 -1.148 -0,13 -1.783 -0,20 870.974
Amsterdam 2020 juni* 870.974 862 363 4.531 2.990 1.541 5.631 3.901 1.730 -601 -0,07 -2.384 -0,27 870.373
Amsterdam 2020 juli* 870.373 944 382 5.637 3.358 2.279 6.863 4.643 2.220 -664 -0,08 -3.048 -0,35 869.709
Amsterdam 2020 augustus* 869.709 930 462 7.880 4.147 3.733 7.224 5.149 2.075 1.124 0,13 -1.924 -0,22 870.833
Amsterdam 2020 september* 870.833 881 415 7.835 3.895 3.940 6.689 4.846 1.843 1.612 0,19 -312 -0,04 872.445
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland per regio. Deze veranderingen kunnen ontstaan door levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2002

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2002 tot en met 2019 zijn definitief. De overige cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.
Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 oktober 2020:
De voorlopige cijfers over september 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Toelichting onderwerpen

Bevolking aan het begin van de periode
Bevolking aan het begin van de geselecteerde periode

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levendgeborenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek in paragraaf 4.
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek in paragraaf 4.
Vestiging in de gemeente
Personen die in een gemeente komen wonen na verhuizing uit een andere gemeente in Nederland of uit het buitenland.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek in paragraaf 4.
Totale vestiging
Vestiging vanuit een andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland (immigratie).
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Vanaf 2010 vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.
Vertrek uit de gemeente
Personen die verhuizen naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek in paragraaf 4.
Totaal vertrek (incl. adm. correcties)
Totaal vertrek uit de gemeente inclusief administratieve correcties

Cijfers over vertrek inclusief administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke vertrek dan cijfers over vertrek exclusief deze correcties.

Administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters of administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Vertrek naar andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd
Emigratie inclusief adm. correcties
Emigratie inclusief administratieve correcties

Cijfers over emigratie inclusief administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Vanaf 2010 vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland. Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters of administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Overige correcties
Verschillen in de bevolkingsomvang tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.

Er is voor gekozen deze overige correcties slechts in één maand op te nemen, namelijk de maand december.
Voor voorlopige cijfers is een schatting voor de overige correcties in de maand december opgenomen.

Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking. Inclusief overige correcties.

Overige correcties:
Verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei in de geselecteerde periode.
Bevolkingsgroei, relatief
Bevolkingsgroei in de geselecteerde periode per honderd inwoners aan het begin van de geselecteerde periode.
Bevolkingsgroei sinds 1 januari
Bevolkingsgroei cumulatief sinds 1 januari.
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...
Bevolkingsgroei cumulatief sinds 1 januari per honderd inwoners op 1 januari.
Bevolking aan het einde van de periode
Bevolking aan het einde van de geselecteerde periode

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.