Bevolkingsontwikkeling; regio per maand


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland per regio. Deze veranderingen kunnen ontstaan door levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2002

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2002 tot en met 2018 zijn definitief. De bevolkingscijfers per 1 januari 2019 zijn definitief, de overige cijfers vanaf 2019 zijn voorlopig.
Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
De voorlopige cijfers over april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Regio's Perioden Bevolking aan het begin van de periode (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Vestiging in de gemeente Totale vestiging (aantal) Vestiging in de gemeente Vestiging vanuit een andere gemeente (aantal) Vestiging in de gemeente Immigratie (aantal) Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (incl. adm. correcties) (aantal) Vertrek uit de gemeenteVertrek naar andere gemeente (aantal) Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief adm. correcties (aantal) Overige correcties (aantal) BevolkingsgroeiBevolkingsgroei (aantal) BevolkingsgroeiBevolkingsgroei, relatief (%) BevolkingsgroeiBevolkingsgroei sinds 1 januari (aantal) BevolkingsgroeiBevolkingsgroei sinds 1 januari, rela... (%) Bevolking aan het einde van de periode (aantal)
Nederland 2019 januari* 17.282.163 14.144 14.014 86.487 65.099 21.388 78.682 65.099 13.583 7.935 0,05 7.935 0,05 17.290.098
Nederland 2019 februari* 17.290.098 12.114 12.751 80.126 58.884 21.242 69.760 58.884 10.876 9.729 0,06 17.664 0,10 17.299.827
Nederland 2019 maart* 17.299.827 13.485 13.751 78.853 60.417 18.436 72.026 60.417 11.609 6.561 0,04 24.225 0,14 17.306.388
Nederland 2019 april* 17.306.388 13.659 12.575 76.249 58.831 17.418 70.115 58.831 11.284 7.218 0,04 31.443 0,18 17.313.606
Nederland 2019 mei* 17.313.606 14.285 12.425 76.482 59.163 17.319 69.515 59.163 10.352 8.827 0,05 40.270 0,23 17.322.433
Nederland 2019 juni* 17.322.433 14.176 11.656 71.256 54.165 17.091 68.276 54.165 14.111 5.500 0,03 45.770 0,26 17.327.933
Nederland 2019 juli* 17.327.933 15.443 12.294 95.043 72.115 22.928 91.311 72.115 19.196 6.881 0,04 52.651 0,30 17.334.814
Nederland 2019 augustus* 17.334.814 15.371 11.769 110.896 74.511 36.385 90.726 74.511 16.215 23.772 0,14 76.423 0,44 17.358.586
Nederland 2019 september* 17.358.586 15.077 11.265 103.496 67.579 35.917 81.656 67.579 14.077 25.652 0,15 102.075 0,59 17.384.238
Nederland 2019 oktober* 17.384.238 14.683 12.606 90.886 64.870 26.016 77.380 64.870 12.510 15.583 0,09 117.658 0,68 17.399.821
Nederland 2019 november* 17.399.821 13.639 13.015 79.340 60.861 18.479 72.154 60.861 11.293 7.810 0,04 125.468 0,73 17.407.631
Nederland 2019 december* 17.407.631 12.983 13.694 75.499 60.380 15.119 73.846 60.380 13.466 0 942 0,01 126.410 0,73 17.408.573
Nederland 2019* 17.282.163 169.059 151.815 1.024.613 756.875 267.738 915.447 756.875 158.572 0 126.410 0,73 126.410 0,73 17.408.573
Nederland 2020 januari* 17.408.573 14.015 14.120 89.808 67.727 22.081 83.470 67.727 15.743 6.233 0,04 6.233 0,04 17.414.806
Nederland 2020 februari* 17.414.806 12.866 12.872 83.103 61.783 21.320 73.923 61.783 12.140 9.174 0,05 15.407 0,09 17.423.980
Nederland 2020 maart* 17.423.980 13.498 16.202 77.965 62.225 15.740 75.135 62.225 12.910 126 0,00 15.533 0,09 17.424.106
Nederland 2020 april* 17.424.106 13.322 18.854 65.878 56.541 9.337 65.987 56.541 9.446 -5.641 -0,03 9.892 0,06 17.418.465
Zuid-Nederland (LD) 2019 januari* 3.660.943 2.709 3.247 17.608 13.139 4.469 15.755 13.050 2.705 1.315 0,04 1.315 0,04 3.662.258
Zuid-Nederland (LD) 2019 februari* 3.662.258 2.251 2.977 16.049 11.807 4.242 13.759 11.613 2.146 1.564 0,04 2.879 0,08 3.663.822
Zuid-Nederland (LD) 2019 maart* 3.663.822 2.555 3.234 15.528 11.646 3.882 14.054 11.686 2.368 795 0,02 3.674 0,10 3.664.617
Zuid-Nederland (LD) 2019 april* 3.664.617 2.571 2.954 15.623 11.894 3.729 14.074 11.718 2.356 1.166 0,03 4.840 0,13 3.665.783
Zuid-Nederland (LD) 2019 mei* 3.665.783 2.689 2.793 15.431 11.701 3.730 13.569 11.402 2.167 1.758 0,05 6.598 0,18 3.667.541
Zuid-Nederland (LD) 2019 juni* 3.667.541 2.663 2.641 13.909 10.658 3.251 13.141 10.541 2.600 790 0,02 7.388 0,20 3.668.331
Zuid-Nederland (LD) 2019 juli* 3.668.331 2.940 2.778 18.627 14.219 4.408 17.525 13.692 3.833 1.264 0,03 8.652 0,24 3.669.595
Zuid-Nederland (LD) 2019 augustus* 3.669.595 2.868 2.642 21.029 14.648 6.381 17.181 14.043 3.138 4.074 0,11 12.726 0,35 3.673.669
Zuid-Nederland (LD) 2019 september* 3.673.669 2.894 2.531 19.985 12.935 7.050 16.004 12.892 3.112 4.344 0,12 17.070 0,47 3.678.013
Zuid-Nederland (LD) 2019 oktober* 3.678.013 2.854 2.879 18.468 12.631 5.837 15.667 12.718 2.949 2.776 0,08 19.846 0,54 3.680.789
Zuid-Nederland (LD) 2019 november* 3.680.789 2.620 3.021 15.834 12.077 3.757 14.841 12.015 2.826 592 0,02 20.438 0,56 3.681.381
Zuid-Nederland (LD) 2019 december* 3.681.381 2.338 3.188 14.863 11.939 2.924 14.798 11.688 3.110 0 -785 -0,02 19.653 0,54 3.680.596
Zuid-Nederland (LD) 2019* 3.660.943 31.952 34.885 202.954 149.294 53.660 180.368 147.058 33.310 0 19.653 0,54 19.653 0,54 3.680.596
Zuid-Nederland (LD) 2020 januari* 3.680.596 2.602 3.235 17.678 13.278 4.400 16.273 13.144 3.129 772 0,02 772 0,02 3.681.368
Zuid-Nederland (LD) 2020 februari* 3.681.368 2.342 3.017 16.343 12.022 4.321 14.200 11.805 2.395 1.468 0,04 2.240 0,06 3.682.836
Zuid-Nederland (LD) 2020 maart* 3.682.836 2.601 4.610 15.962 12.432 3.530 14.657 12.126 2.531 -704 -0,02 1.536 0,04 3.682.132
Zuid-Nederland (LD) 2020 april* 3.682.132 2.569 5.186 13.248 11.098 2.150 13.010 11.013 1.997 -2.379 -0,06 -843 -0,02 3.679.753
Overijssel (PV) 2019 januari* 1.156.431 911 908 4.334 3.579 755 3.824 3.281 543 513 0,04 513 0,04 1.156.944
Overijssel (PV) 2019 februari* 1.156.944 835 844 4.031 3.274 757 3.672 3.109 563 350 0,03 863 0,07 1.157.294
Overijssel (PV) 2019 maart* 1.157.294 887 893 3.875 3.222 653 3.876 3.196 680 -7 0,00 856 0,07 1.157.287
Overijssel (PV) 2019 april* 1.157.287 901 859 3.765 3.130 635 3.438 2.905 533 369 0,03 1.225 0,11 1.157.656
Overijssel (PV) 2019 mei* 1.157.656 964 901 3.752 3.253 499 3.653 3.177 476 162 0,01 1.387 0,12 1.157.818
Overijssel (PV) 2019 juni* 1.157.818 941 821 3.603 3.001 602 3.262 2.735 527 461 0,04 1.848 0,16 1.158.279
Overijssel (PV) 2019 juli* 1.158.279 1.024 852 4.759 3.994 765 4.504 3.734 770 427 0,04 2.275 0,20 1.158.706
Overijssel (PV) 2019 augustus* 1.158.706 1.052 830 5.590 4.413 1.177 4.690 4.073 617 1.122 0,10 3.397 0,29 1.159.828
Overijssel (PV) 2019 september* 1.159.828 969 824 5.833 3.775 2.058 4.171 3.746 425 1.807 0,16 5.204 0,45 1.161.635
Overijssel (PV) 2019 oktober* 1.161.635 980 892 4.390 3.577 813 3.898 3.422 476 580 0,05 5.784 0,50 1.162.215
Overijssel (PV) 2019 november* 1.162.215 862 885 3.947 3.283 664 3.604 3.163 441 320 0,03 6.104 0,53 1.162.535
Overijssel (PV) 2019 december* 1.162.535 869 967 3.692 3.197 495 3.629 3.112 517 0 -35 0,00 6.069 0,52 1.162.500
Overijssel (PV) 2019* 1.156.431 11.195 10.476 51.571 41.698 9.873 46.221 39.653 6.568 0 6.069 0,52 6.069 0,52 1.162.500
Overijssel (PV) 2020 januari* 1.162.500 953 943 4.352 3.611 741 4.175 3.548 627 187 0,02 187 0,02 1.162.687
Overijssel (PV) 2020 februari* 1.162.687 834 906 4.252 3.389 863 3.856 3.303 553 324 0,03 511 0,04 1.163.011
Overijssel (PV) 2020 maart* 1.163.011 912 1.137 3.911 3.224 687 3.648 3.245 403 38 0,00 549 0,05 1.163.049
Overijssel (PV) 2020 april* 1.163.049 807 1.236 3.430 3.130 300 3.254 2.960 294 -253 -0,02 296 0,03 1.162.796
Achterhoek (CR) 2019 januari* 400.685 255 403 1.531 1.353 178 1.450 1.322 128 -67 -0,02 -67 -0,02 400.618
Achterhoek (CR) 2019 februari* 400.618 249 379 1.415 1.273 142 1.284 1.180 104 1 0,00 -66 -0,02 400.619
Achterhoek (CR) 2019 maart* 400.619 238 413 1.435 1.268 167 1.362 1.249 113 -102 -0,03 -168 -0,04 400.517
Achterhoek (CR) 2019 april* 400.517 273 355 1.344 1.214 130 1.285 1.191 94 -23 -0,01 -191 -0,05 400.494
Achterhoek (CR) 2019 mei* 400.494 254 352 1.461 1.303 158 1.261 1.199 62 102 0,03 -89 -0,02 400.596
Achterhoek (CR) 2019 juni* 400.596 257 293 1.303 1.150 153 1.222 1.055 167 45 0,01 -44 -0,01 400.641
Achterhoek (CR) 2019 juli* 400.641 304 335 1.966 1.770 196 1.628 1.484 144 307 0,08 263 0,07 400.948
Achterhoek (CR) 2019 augustus* 400.948 288 281 1.804 1.625 179 1.683 1.521 162 128 0,03 391 0,10 401.076
Achterhoek (CR) 2019 september* 401.076 291 367 1.551 1.399 152 1.494 1.401 93 -19 0,00 372 0,09 401.057
Achterhoek (CR) 2019 oktober* 401.057 288 342 1.509 1.332 177 1.302 1.206 96 153 0,04 525 0,13 401.210
Achterhoek (CR) 2019 november* 401.210 279 357 1.392 1.247 145 1.353 1.259 94 -39 -0,01 486 0,12 401.171
Achterhoek (CR) 2019 december* 401.171 244 347 1.483 1.350 133 1.308 1.204 104 0 72 0,02 558 0,14 401.243
Achterhoek (CR) 2019* 400.685 3.220 4.224 18.194 16.284 1.910 16.632 15.271 1.361 0 558 0,14 558 0,14 401.243
Achterhoek (CR) 2020 januari* 401.243 268 378 1.538 1.385 153 1.425 1.320 105 3 0,00 3 0,00 401.246
Achterhoek (CR) 2020 februari* 401.246 245 369 1.396 1.297 99 1.259 1.151 108 13 0,00 16 0,00 401.259
Achterhoek (CR) 2020 maart* 401.259 247 425 1.380 1.255 125 1.228 1.129 99 -26 -0,01 -10 0,00 401.233
Achterhoek (CR) 2020 april* 401.233 260 442 1.303 1.207 96 1.088 1.031 57 33 0,01 23 0,01 401.266
Amsterdam 2019 januari* 862.965 839 504 7.189 3.196 3.993 6.509 4.191 2.318 1.015 0,12 1.015 0,12 863.980
Amsterdam 2019 februari* 863.980 804 447 5.943 2.869 3.074 5.330 3.801 1.529 970 0,11 1.985 0,23 864.950
Amsterdam 2019 maart* 864.950 840 464 6.023 3.105 2.918 5.516 3.850 1.666 883 0,10 2.868 0,33 865.833
Amsterdam 2019 april* 865.833 893 441 5.424 2.826 2.598 5.209 3.564 1.645 667 0,08 3.535 0,41 866.500
Amsterdam 2019 mei* 866.500 900 425 5.309 2.666 2.643 5.598 3.819 1.779 186 0,02 3.721 0,43 866.686
Amsterdam 2019 juni* 866.686 897 399 5.164 2.527 2.637 6.071 3.640 2.431 -409 -0,05 3.312 0,38 866.277
Amsterdam 2019 juli* 866.277 937 457 6.322 3.075 3.247 7.681 4.833 2.848 -879 -0,10 2.433 0,28 865.398
Amsterdam 2019 augustus* 865.398 924 389 9.750 3.492 6.258 7.431 4.964 2.467 2.854 0,33 5.287 0,61 868.252
Amsterdam 2019 september* 868.252 920 388 8.671 3.361 5.310 6.443 4.420 2.023 2.760 0,32 8.047 0,93 871.012
Amsterdam 2019 oktober* 871.012 903 441 7.273 3.279 3.994 6.067 4.353 1.714 1.668 0,19 9.715 1,13 872.680
Amsterdam 2019 november* 872.680 842 419 5.638 2.704 2.934 5.270 3.812 1.458 791 0,09 10.506 1,22 873.471
Amsterdam 2019 december* 873.471 832 449 4.592 2.452 2.140 5.667 3.870 1.797 0 -692 -0,08 9.814 1,14 872.779
Amsterdam 2019* 862.965 10.531 5.223 77.298 35.552 41.746 72.792 49.117 23.675 0 9.814 1,14 9.814 1,14 872.779
Amsterdam 2020 januari* 872.779 883 488 7.446 3.195 4.251 7.065 4.521 2.544 776 0,09 776 0,09 873.555
Amsterdam 2020 februari* 873.555 793 408 6.144 2.990 3.154 5.812 4.056 1.756 717 0,08 1.493 0,17 874.272
Amsterdam 2020 maart* 874.272 851 513 4.970 2.936 2.034 6.317 4.225 2.092 -1.009 -0,12 484 0,06 873.263
Amsterdam 2020 april* 873.263 802 682 3.715 2.640 1.075 4.954 3.674 1.280 -1.119 -0,13 -635 -0,07 872.144
Bron: CBS.
Verklaring van tekens