Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.911 9.951 11.121 11.179 3.677 3.588 442 504 116 121
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 10.060 10.037 11.330 11.287 3.534 3.621 400 454 86 108
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 10.099 10.100 11.364 11.365 3.468 3.698 331 381 63 78
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 10.204 10.166 11.479 11.441 3.848 3.690 344 393 66 76
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022* 10.069 11.325 14.526 379 433
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 10.155 10.203 11.414 11.486 3.808 3.689 244 293 37 44
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 10.235 10.207 11.541 11.501 3.602 3.698 176 212 4 16
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 10.231 10.232 11.533 11.533 3.478 3.728 132 169 25 31
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 10.310 10.276 11.618 11.576 3.834 3.715 106 140 44 43
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023* 10.233 11.527 14.723 164 203
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 10.278 10.321 11.536 11.615 3.806 3.727 123 122 45 39
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 737 737 777 779 313 301 17 15 4 5
Totaal C Industrie 2022 2e kwartaal* 744 742 787 785 294 304 16 14 4 6
Totaal C Industrie 2022 3e kwartaal* 748 747 792 793 289 312 25 31 6 8
Totaal C Industrie 2022 4e kwartaal* 749 753 793 798 322 308 13 16 6 5
Totaal C Industrie 2022* 745 787 1.219 18 19
Totaal C Industrie 2023 1e kwartaal* 763 761 807 805 328 313 26 30 8 7
Totaal C Industrie 2023 2e kwartaal* 763 762 808 805 302 313 19 20 1 1
Totaal C Industrie 2023 3e kwartaal* 757 763 801 806 289 313 9 9 1 1
Totaal C Industrie 2023 4e kwartaal* 767 764 810 808 325 314 18 17 2 2
Totaal C Industrie 2023* 763 806 1.244 18 19
Totaal C Industrie 2024 1e kwartaal* 767 766 811 810 325 314 4 3 2 2
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.231 8.282 8.725 8.800 2.908 2.810 388 418 91 87
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 8.364 8.332 8.916 8.863 2.736 2.839 337 367 50 63
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 8.351 8.357 8.890 8.893 2.702 2.894 211 226 25 30
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 8.420 8.400 8.956 8.936 3.015 2.889 208 223 44 43
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022* 8.342 8.873 11.362 286 308
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 8.393 8.436 8.899 8.968 3.010 2.880 162 173 36 32
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 8.472 8.440 9.031 8.977 2.777 2.889 108 115 4 9
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 8.441 8.453 8.985 8.993 2.702 2.913 90 95 13 16
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 8.501 8.481 9.043 9.022 2.989 2.903 81 86 29 29
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023* 8.452 8.990 11.478 110 117
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 8.472 8.510 8.982 9.047 3.003 2.913 79 84 28 25
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 686 686 701 701 285 273 14 14 4 4
Werknemers C Industrie 2022 2e kwartaal* 691 689 708 705 266 276 15 15 4 4
Werknemers C Industrie 2022 3e kwartaal* 691 693 707 709 261 282 16 17 4 4
Werknemers C Industrie 2022 4e kwartaal* 699 698 714 714 294 282 16 17 5 5
Werknemers C Industrie 2022* 692 707 1.106 15 16
Werknemers C Industrie 2023 1e kwartaal* 706 705 721 722 299 284 20 20 7 8
Werknemers C Industrie 2023 2e kwartaal* 709 708 727 724 273 284 18 19 2 2
Werknemers C Industrie 2023 3e kwartaal* 707 709 723 726 264 286 16 16 2 2
Werknemers C Industrie 2023 4e kwartaal* 711 711 727 727 293 285 12 13 1 1
Werknemers C Industrie 2023* 708 724 1.129 17 17
Werknemers C Industrie 2024 1e kwartaal* 711 711 727 727 297 286 6 6 1 1
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.679 1.669 2.396 2.379 769 778 54 87 25 34
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 1.696 1.705 2.414 2.424 797 782 62 88 37 45
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 1.748 1.744 2.474 2.472 766 804 120 154 38 48
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 1.784 1.766 2.522 2.506 833 800 135 170 22 34
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022* 1.727 2.452 3.164 93 125
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 1.762 1.767 2.515 2.518 798 809 82 119 1 12
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 1.764 1.767 2.510 2.525 825 809 68 97 0 7
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 1.790 1.780 2.548 2.540 776 815 42 75 13 15
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 1.809 1.795 2.576 2.554 845 812 25 53 15 14
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023* 1.781 2.538 3.244 54 86
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 1.806 1.811 2.553 2.568 804 814 44 38 17 14
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 51 52 76 77 28 28 3 1 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2022 2e kwartaal* 53 52 80 80 29 29 1 -1 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2022 3e kwartaal* 57 54 85 83 28 30 9 14 2 4
Zelfstandigen C Industrie 2022 4e kwartaal* 50 55 79 84 28 26 -3 -1 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2022* 53 80 112 3 3
Zelfstandigen C Industrie 2023 1e kwartaal* 57 56 86 83 29 29 6 10 0 -1
Zelfstandigen C Industrie 2023 2e kwartaal* 54 54 81 82 29 29 1 2 -1 -2
Zelfstandigen C Industrie 2023 3e kwartaal* 50 53 78 80 25 27 -7 -8 -1 -1
Zelfstandigen C Industrie 2023 4e kwartaal* 56 54 83 82 31 29 5 4 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2023* 54 82 115 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2024 1e kwartaal* 56 55 83 83 28 28 -2 -3 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens vanaf 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Dit is een nieuwe tabel.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd