Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren


Deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid.

De schuld is onderverdeeld naar verschillende schuldtitels. Van iedere schuldtitel (type financieel instrument) wordt het aandeel van de verschillende houders (geldgevers) vermeld. De schuld wordt gepresenteerd in faciale waarde (het oorspronkelijke schuldbedrag) en in marktwaarde (de waarde waartegen de schuld in de betreffende periode verhandeld kan worden). Bij de bepaling van de overheidsschuld volgens EMU-definities wordt de faciale waarde gehanteerd, in de Nationale rekeningen de marktwaarde.

De totale schuld betreft de schuld in euro's en vreemde valuta. De schuld in vreemde valuta betreft de schuld afgesloten in andere valuta dan euro's. Deze schuld is wel omgerekend naar euro's.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dit wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de schuld van de sector overheid. Schulden van bijvoorbeeld de socialezekerheidsfondsen aan de Rijksoverheid maken deel uit van de schulden van de socialezekerheidsfondsen. Voor de schuld van de sector overheid tellen ze niet mee. Het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995, kwartaalgegevens vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2018 de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over 2018 en 2019 geactualiseerd.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
De cijfers over het jaar 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Institutionele sectoren Schuldtitels Geldgevers Faciale- en marktwaarde Perioden Overheidsschuld totaal (mln euro)
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 394.670
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 403.141
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 457.270
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 466.300
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 238.842
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 242.655
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 275.423
Overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 279.388
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.906
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 10.536
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 9.380
Overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11.311
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 149.342
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 146.468
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 169.201
Overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 165.822
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.947
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.841
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.231
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.124
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 72.840
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77.988
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 87.674
Overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 93.171
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 807
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 822
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 937
Overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 960
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 155.828
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 160.486
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 181.847
Overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 186.912
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.149
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 553
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.149
Overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 553
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 338
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 337
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 338
Overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 337
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 207
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 205
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 207
Overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 205
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 46
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 54
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 46
Overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 54
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 84
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 84
Overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 77
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 811
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 216
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 811
Overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 216
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 17.157
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 24.679
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 17.173
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 24.687
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.078
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.388
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.081
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.389
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.144
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 638
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.145
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 638
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 838
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 923
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 839
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 923
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.096
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.824
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.097
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.825
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 14.079
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 21.291
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 14.092
Overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 21.298
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 294.590
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 288.085
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 355.937
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 349.980
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 173.508
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 170.067
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 209.566
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 206.281
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.156
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.476
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.610
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 4.231
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 94.223
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 90.157
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 113.591
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 109.021
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.097
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.906
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 7.380
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 7.189
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 70.412
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 69.889
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 85.235
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 85.063
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 620
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 639
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 750
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 777
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 121.082
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 118.018
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 146.371
Overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 143.699
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 16.608
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 24.450
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 16.651
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 24.493
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.518
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 15.227
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.561
Overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 15.270
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 200
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 200
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 7.931
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.460
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 7.974
Overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.503
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 587
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.567
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 587
Overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.567
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.090
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.090
Overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 64.626
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 64.854
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 65.820
Overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 66.067
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 52.860
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 53.116
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 53.337
Overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 53.591
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.543
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.655
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 6.563
Overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 6.675
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 45.504
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 45.693
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 45.951
Overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 46.140
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11
Overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 699
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 654
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 709
Overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 662
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 103
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 103
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 103
Overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 103
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.766
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11.738
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 12.483
Overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 12.476
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 376.906
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 388.866
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 438.748
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 451.218
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 223.335
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 230.385
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 259.270
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 266.656
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.782
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 10.416
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 9.256
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11.191
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 97.056
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 93.352
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 116.224
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 112.201
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.936
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.830
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.220
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.113
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 71.814
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77.230
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 86.643
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 92.408
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 37.953
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 41.748
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 38.003
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 41.796
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 794
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 809
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 924
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 947
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 153.571
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 158.481
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 179.478
Centrale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 184.562
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 37.561
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40.796
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 37.561
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40.796
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 36.750
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40.580
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 36.750
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40.580
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 207
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 205
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 207
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 205
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 46
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 54
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 46
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 54
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 36.412
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40.243
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 36.412
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40.243
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 84
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 84
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 77
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 811
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 216
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 811
Centrale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 216
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.705
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.668
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.712
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.675
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.705
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.668
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.712
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.675
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.165
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.148
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.172
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.155
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 17.062
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 24.639
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 17.078
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 24.647
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.078
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.388
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.081
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.389
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.144
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 638
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.145
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 638
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 838
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 923
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 839
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 923
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.096
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.824
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.097
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.825
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 13.984
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 21.251
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 13.997
Centrale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 21.258
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 290.084
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 283.568
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 351.153
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 345.136
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 170.611
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 166.992
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 206.498
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 203.219
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.156
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.476
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.610
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 4.231
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 90.981
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 86.756
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 110.135
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 105.592
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.097
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.906
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 7.380
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 7.189
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 70.412
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 69.889
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 85.235
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 85.063
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 345
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 326
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 388
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 367
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 620
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 639
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 750
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 777
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 119.473
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 116.576
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 144.655
Centrale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 141.917
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.177
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 18.782
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.184
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 18.789
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.087
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.559
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.094
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.566
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 200
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 200
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.937
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.984
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.944
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.991
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 150
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.375
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 150
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.375
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.090
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.090
Centrale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 19.317
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 19.413
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 20.060
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 20.175
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.104
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 8.198
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.135
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.227
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.419
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.535
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 6.439
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 6.555
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.454
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.454
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.460
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.460
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 110
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 88
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 115
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 91
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 31
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 31
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 31
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 31
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 90
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 90
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 90
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 90
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.213
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11.215
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.925
Centrale overheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11.948
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 381.040
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 393.206
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 442.884
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 455.560
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 227.763
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 235.019
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 263.700
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 271.292
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.715
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 10.349
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 9.189
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11.124
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 95.607
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 91.903
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 114.770
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 110.747
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.936
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.830
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.220
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.113
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 71.814
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 77.230
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 86.643
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 92.408
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 44.000
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 48.001
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 44.057
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 48.056
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 691
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 706
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 821
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 844
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 153.277
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 158.187
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 179.184
Rijksoverheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 184.268
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 41.939
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 45.382
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 41.946
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 45.389
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 41.128
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 45.166
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 41.135
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 45.173
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 187
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 185
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 187
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 185
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 46
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 54
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 46
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 54
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 40.823
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 44.862
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 40.830
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 44.869
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 71
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 64
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 71
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 64
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 811
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 216
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 811
Rijksoverheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 216
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.733
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.694
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.740
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.701
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.733
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.694
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.740
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.701
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 540
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 520
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 540
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 520
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.193
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.174
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.200
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.181
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 17.062
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 24.639
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 17.078
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 24.647
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.078
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.388
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.081
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.389
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.144
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 638
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.145
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 638
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 838
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 923
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 839
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 923
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.096
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.824
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.097
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.825
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 13.984
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 21.251
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 13.997
Rijksoverheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 21.258
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 290.084
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 283.568
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 351.153
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 345.136
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 170.611
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 166.992
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 206.498
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 203.219
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.156
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.476
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.610
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 4.231
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 90.981
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 86.756
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 110.135
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 105.592
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.097
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.906
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 7.380
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 7.189
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 70.412
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 69.889
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 85.235
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 85.063
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 345
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 326
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 388
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 367
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 620
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 639
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 750
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 777
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 119.473
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 116.576
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 144.655
Rijksoverheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 141.917
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11.140
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 18.745
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.147
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 18.752
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.050
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.522
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.057
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.529
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 200
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 200
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.900
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.947
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.907
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.954
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 150
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.375
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 150
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.375
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.090
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.090
Rijksoverheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 9.223
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 19.082
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 19.178
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 19.820
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 19.935
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 8.163
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 8.257
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 8.189
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 8.281
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 6.372
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 6.488
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 6.392
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 6.508
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 42
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 42
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 43
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 43
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 110
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 88
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 115
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 91
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.639
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 10.919
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 10.921
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11.631
Rijksoverheid AF42 Langlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11.654
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 57.553
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 57.863
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 58.370
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 58.727
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 55.296
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 55.858
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 56.001
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 56.377
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 124
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 120
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 124
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 120
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 52.286
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 53.116
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 52.977
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 53.621
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.026
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 758
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.031
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 763
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.836
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.840
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.845
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.849
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 13
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 13
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 13
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 13
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 2.257
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 2.005
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 2.369
Lokale overheid Overheidsschuld (EMU) Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 2.350
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF22 Girale deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal*
Lokale overheid AF29 Overige deposito's Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal*
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 95
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 95
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 95
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 40
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 95
Lokale overheid AF31 Kortlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 40
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 4.851
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 4.843
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 5.172
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.211
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.242
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.401
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.456
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.429
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 3.242
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 3.401
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 3.456
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 3.429
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.609
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.442
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.716
Lokale overheid AF32 Langlopende schuldbewijzen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.782
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 5.495
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.731
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 5.531
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.767
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 5.495
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.731
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 5.531
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.767
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 4.994
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 5.476
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 5.030
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 5.512
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 437
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 192
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 437
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 192
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 64
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 63
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 64
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 63
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid AF41 Kortlopende leningen Buitenland Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 0
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 47.112
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 47.249
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 47.572
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totaal alle sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 47.709
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 46.559
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 46.726
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 47.014
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Totale binnenlandse sectoren Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 47.181
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 124
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 120
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 124
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Niet-financiële vennootschappen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 120
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 44.050
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 44.239
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 44.491
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Monetaire financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 44.680
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 11
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 11
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 11
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overige financiële instellingen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 11
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 589
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 566
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 594
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 571
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2019 4e kwartaal* 1.772
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Faciale waarde 2020 1e kwartaal* 1.777
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2019 4e kwartaal* 1.781
Lokale overheid AF42 Langlopende leningen Overheid Marktwaarde 2020 1e kwartaal* 1.786
Bron: CBS.
Verklaring van tekens