Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Nederland 2019 juli 2.853 5.371
Totaal landen Totaal Nederland 2020 juli 2.139 4.040
Totaal landen Totaal Nederland 2021 juli 2.161 4.021
Totaal landen Totaal Nederland 2022 juli 2.962 5.828
Totaal landen Totaal Nederland 2023 juli* 3.269 6.471
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2019 juli 227 484
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2020 juli 171 322
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2021 juli 164 324
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 juli 302 644
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 juli* 264 564
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 juli 36 70
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 juli 26 51
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 juli 29 53
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 juli 40 65
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 juli* 31 61
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 juli 129 264
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 juli 96 201
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 juli 85 179
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 juli 117 235
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 juli* 139 285
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 juli 896 1.727
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 juli 623 1.240
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 juli 636 1.218
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 juli 873 1.765
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 juli* 814 1.641
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 juli 1.392 2.529
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 juli 1.151 2.099
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2021 juli 1.165 2.107
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 juli 1.503 2.889
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 juli* 1.731 3.423
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 juli 173 298
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 juli 71 129
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2021 juli 83 138
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 juli 127 231
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 juli* 291 497
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk
De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 september 2023:
- De voorlopige cijfers over de maand juli 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.