Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Nederland 2019 februari 1.998 3.381
Totaal landen Totaal Nederland 2020 februari 2.121 3.705
Totaal landen Totaal Nederland 2021 februari 632 964
Totaal landen Totaal Nederland 2022 februari 1.393 2.349
Totaal landen Totaal Nederland 2023 februari* 2.089 3.821
Totaal landen Totaal Nederland 2024 februari* 2.170 4.062
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2019 februari 155 286
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2020 februari 136 261
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2021 februari 33 65
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 februari 98 184
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 februari* 156 309
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2024 februari* 153 308
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 februari 25 45
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 februari 20 42
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 februari 7 11
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 februari 16 26
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 februari* 18 39
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2024 februari* 17 34
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 februari 82 155
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 februari 85 171
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 februari 21 42
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 februari 40 74
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 februari* 103 201
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2024 februari* 76 151
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 februari 587 1.029
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 februari 563 1.052
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 februari 147 245
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 februari 372 667
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 februari* 540 1.001
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2024 februari* 565 1.088
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 februari 1.032 1.683
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 februari 1.203 2.000
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2021 februari 401 573
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 februari 812 1.318
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 februari* 1.161 2.071
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2024 februari* 1.248 2.265
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 februari 117 184
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 februari 114 179
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2021 februari 22 28
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 februari 54 80
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 februari* 111 200
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2024 februari* 110 215
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk
De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 en 2024 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2024:
De voorlopige cijfers over februari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.