Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De cijfers over mei 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Nederland 2019 mei 2.745 4.868
Totaal landen Totaal Nederland 2020 mei* 557 963
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2019 mei 216 419
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2020 mei* 37 67
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 mei 35 66
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 mei* 11 19
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 mei 113 232
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 mei* 23 43
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 mei 850 1.576
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 mei* 161 293
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 mei 1.354 2.297
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 mei* 303 506
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 mei 176 279
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 mei* 21 35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens