Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Nederland 2019 januari 1.909 3.258
Totaal landen Totaal Nederland 2020 januari* 2.021 3.477
Totaal landen Totaal Nederland 2021 januari* 526 848
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2019 januari 136 258
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2020 januari* 120 231
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2021 januari* 28 67
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 januari 23 42
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 januari* 18 37
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 januari* 7 11
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 januari 75 140
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 januari* 82 161
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 januari* 23 43
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 januari 535 968
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 januari* 532 982
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 januari* 129 228
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 januari 1.021 1.655
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 januari* 1.157 1.892
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2021 januari* 325 480
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 januari 120 194
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 januari* 111 173
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2021 januari* 14 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 2 april 2021:
De cijfers over januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.