Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Nederland 2019 mei 2.745 4.868
Totaal landen Totaal Nederland 2020 mei 486 840
Totaal landen Totaal Nederland 2021 mei 1.443 2.372
Totaal landen Totaal Nederland 2022 mei 2.895 5.329
Totaal landen Totaal Nederland 2023 mei** 3.002 5.823
Totaal landen Totaal Nederland 2024 mei* 3.102 6.021
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2019 mei 216 419
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2020 mei 34 63
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2021 mei 94 175
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 mei 284 540
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2023 mei** 242 502
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2024 mei* 263 553
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 mei 35 66
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 mei 9 16
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 mei 17 28
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 mei 32 59
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 mei** 28 56
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2024 mei* 26 53
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 mei 113 232
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 mei 21 40
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 mei 49 93
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 mei 124 236
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 mei** 160 316
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2024 mei* 119 238
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 mei 850 1.576
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 mei 135 244
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 mei 377 639
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 mei 824 1.548
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 mei** 811 1.559
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2024 mei* 861 1.685
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 mei 1.354 2.297
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 mei 270 449
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2021 mei 856 1.363
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 mei 1.492 2.714
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 mei** 1.587 3.061
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2024 mei* 1.675 3.183
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 mei 176 279
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 mei 17 27
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2021 mei 50 75
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 mei 139 232
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 mei** 174 330
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2024 mei* 157 310
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk
De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over 2024 zijn voorlopig en de cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 juli 2024:
De voorlopige cijfers over mei 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.