Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Vervoerstroom Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1000 ton)
Totaal Totaal 2012* 376.163
Totaal Totaal 2013* 386.236
Totaal Totaal 2014* 360.408
Totaal Totaal 2015* 344.926
Totaal Totaal 2016* 351.041
Totaal Totaal 2017* 348.532
Totaal Totaal 2018* 335.310
Totaal Totaal 2019* 334.476
Totaal Totaal 2020* 295.905
Totaal Totaal 2021* 302.506
Totaal Totaal 2022* 315.189
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2012* 151.571
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2013* 138.759
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2014* 148.832
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2015* 155.383
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2016* 155.100
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2017* 159.180
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2018* 151.115
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2019* 162.999
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2020* 145.494
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2021* 156.846
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2022* 151.784
Totaal NST2007 Aardgas 2012* 218.126
Totaal NST2007 Aardgas 2013* 240.115
Totaal NST2007 Aardgas 2014* 204.249
Totaal NST2007 Aardgas 2015* 181.884
Totaal NST2007 Aardgas 2016* 188.503
Totaal NST2007 Aardgas 2017* 181.579
Totaal NST2007 Aardgas 2018* 175.413
Totaal NST2007 Aardgas 2019* 162.843
Totaal NST2007 Aardgas 2020* 142.966
Totaal NST2007 Aardgas 2021* 137.701
Totaal NST2007 Aardgas 2022* 156.853
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2012* 6.467
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2013* 7.363
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2014* 7.328
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2015* 7.660
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2016* 7.439
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2017* 7.774
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2018* 8.782
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2019* 8.634
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2020* 7.443
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2021* 7.960
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2022* 6.552
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen naar vervoerstroom en goederensoort (NST 2007). De NST 2007 classificatie van goederen maakt gebruik van een indeling gebaseerd op de 'Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, 2007'. Deze codering is vanaf het referentiejaar 2008 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 augustus 2024:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd en de cijfers over 2012 tot en met 2021 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen