Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, goederensoort, vervoerstroom

Vervoerstroom Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1000 ton)
Totaal Totaal 2012* 369.160
Totaal Totaal 2013* 376.989
Totaal Totaal 2014* 350.427
Totaal Totaal 2015* 338.220
Totaal Totaal 2016* 344.318
Totaal Totaal 2017* 342.621
Totaal Totaal 2018* 327.602
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2012* 151.125
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2013* 135.790
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2014* 145.413
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2015* 155.395
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2016* 155.448
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2017* 160.660
Totaal NST2007 Ruwe aardolie 2018* 151.306
Totaal NST2007 Aardgas 2012* 211.952
Totaal NST2007 Aardgas 2013* 234.154
Totaal NST2007 Aardgas 2014* 198.063
Totaal NST2007 Aardgas 2015* 175.568
Totaal NST2007 Aardgas 2016* 181.691
Totaal NST2007 Aardgas 2017* 174.761
Totaal NST2007 Aardgas 2018* 168.314
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2012* 6.084
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2013* 7.045
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2014* 6.950
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2015* 7.257
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2016* 7.180
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2017* 7.200
Totaal NST2007 Chemische producten en synthetis 2018* 7.982
Binnenlands Totaal 2012* 244.854
Binnenlands Totaal 2013* 247.444
Binnenlands Totaal 2014* 223.321
Binnenlands Totaal 2015* 212.123
Binnenlands Totaal 2016* 190.195
Binnenlands Totaal 2017* 190.581
Binnenlands Totaal 2018* 178.206
Binnenlands NST2007 Ruwe aardolie 2012* 93.963
Binnenlands NST2007 Ruwe aardolie 2013* 82.214
Binnenlands NST2007 Ruwe aardolie 2014* 87.183
Binnenlands NST2007 Ruwe aardolie 2015* 96.023
Binnenlands NST2007 Ruwe aardolie 2016* 96.745
Binnenlands NST2007 Ruwe aardolie 2017* 101.691
Binnenlands NST2007 Ruwe aardolie 2018* 94.965
Binnenlands NST2007 Aardgas 2012* 146.228
Binnenlands NST2007 Aardgas 2013* 159.566
Binnenlands NST2007 Aardgas 2014* 130.416
Binnenlands NST2007 Aardgas 2015* 110.104
Binnenlands NST2007 Aardgas 2016* 87.536
Binnenlands NST2007 Aardgas 2017* 82.958
Binnenlands NST2007 Aardgas 2018* 76.580
Binnenlands NST2007 Chemische producten en synthetis 2012* 4.663
Binnenlands NST2007 Chemische producten en synthetis 2013* 5.664
Binnenlands NST2007 Chemische producten en synthetis 2014* 5.722
Binnenlands NST2007 Chemische producten en synthetis 2015* 5.996
Binnenlands NST2007 Chemische producten en synthetis 2016* 5.914
Binnenlands NST2007 Chemische producten en synthetis 2017* 5.932
Binnenlands NST2007 Chemische producten en synthetis 2018* 6.661
Totaal aan- en afvoer Totaal 2012* 124.306
Totaal aan- en afvoer Totaal 2013* 129.545
Totaal aan- en afvoer Totaal 2014* 127.106
Totaal aan- en afvoer Totaal 2015* 126.097
Totaal aan- en afvoer Totaal 2016* 154.123
Totaal aan- en afvoer Totaal 2017* 152.040
Totaal aan- en afvoer Totaal 2018* 149.396
Totaal aan- en afvoer NST2007 Ruwe aardolie 2012* 57.162
Totaal aan- en afvoer NST2007 Ruwe aardolie 2013* 53.576
Totaal aan- en afvoer NST2007 Ruwe aardolie 2014* 58.230
Totaal aan- en afvoer NST2007 Ruwe aardolie 2015* 59.372
Totaal aan- en afvoer NST2007 Ruwe aardolie 2016* 58.703
Totaal aan- en afvoer NST2007 Ruwe aardolie 2017* 58.969
Totaal aan- en afvoer NST2007 Ruwe aardolie 2018* 56.341
Totaal aan- en afvoer NST2007 Aardgas 2012* 65.724
Totaal aan- en afvoer NST2007 Aardgas 2013* 74.588
Totaal aan- en afvoer NST2007 Aardgas 2014* 67.647
Totaal aan- en afvoer NST2007 Aardgas 2015* 65.464
Totaal aan- en afvoer NST2007 Aardgas 2016* 94.155
Totaal aan- en afvoer NST2007 Aardgas 2017* 91.803
Totaal aan- en afvoer NST2007 Aardgas 2018* 91.734
Totaal aan- en afvoer NST2007 Chemische producten en synthetis 2012* 1.421
Totaal aan- en afvoer NST2007 Chemische producten en synthetis 2013* 1.381
Totaal aan- en afvoer NST2007 Chemische producten en synthetis 2014* 1.228
Totaal aan- en afvoer NST2007 Chemische producten en synthetis 2015* 1.261
Totaal aan- en afvoer NST2007 Chemische producten en synthetis 2016* 1.266
Totaal aan- en afvoer NST2007 Chemische producten en synthetis 2017* 1.268
Totaal aan- en afvoer NST2007 Chemische producten en synthetis 2018* 1.321
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen naar vervoerstroom en goederensoort (NST 2007). De NST 2007 classificatie van goederen maakt gebruik van een indeling gebaseerd op de 'Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, 2007'. Deze codering is vanaf het referentiejaar 2008 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 april 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen