Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 januari* 74.638 63.565 63.565
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 februari* 70.741 58.687 58.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 maart* 77.169 62.505 62.505
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 januari* 7.327 3.272 4.312
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 februari* 7.041 3.101 4.147
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 maart* 7.714 3.059 4.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 januari* 3.671 1.684 2.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 februari* 3.299 1.692 1.947
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 maart* 3.524 1.648 2.173
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 januari* 4.083 2.305 2.521
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 februari* 3.963 2.073 2.469
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 maart* 4.331 2.218 2.549
Mannen Totaal Nederland 2022 januari* 37.236 31.999 31.999
Mannen Totaal Nederland 2022 februari* 35.423 29.519 29.519
Mannen Totaal Nederland 2022 maart* 38.831 31.876 31.876
Mannen Totaal Amsterdam 2022 januari* 3.643 1.588 2.144
Mannen Totaal Amsterdam 2022 februari* 3.507 1.504 2.039
Mannen Totaal Amsterdam 2022 maart* 3.977 1.520 2.180
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 januari* 1.925 899 1.084
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 februari* 1.745 846 972
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 maart* 1.859 898 1.111
Mannen Totaal Rotterdam 2022 januari* 2.088 1.128 1.275
Mannen Totaal Rotterdam 2022 februari* 2.072 1.027 1.248
Mannen Totaal Rotterdam 2022 maart* 2.258 1.168 1.285
Vrouwen Totaal Nederland 2022 januari* 37.402 31.566 31.566
Vrouwen Totaal Nederland 2022 februari* 35.318 29.168 29.168
Vrouwen Totaal Nederland 2022 maart* 38.338 30.629 30.629
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 januari* 3.684 1.684 2.168
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 februari* 3.534 1.597 2.108
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 maart* 3.737 1.539 2.116
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 januari* 1.746 785 1.113
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 februari* 1.554 846 975
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 maart* 1.665 750 1.062
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 januari* 1.995 1.177 1.246
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 februari* 1.891 1.046 1.221
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 maart* 2.073 1.050 1.264
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 april 2022:
De voorlopige cijfers van maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.