Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2020 augustus* 89.327 77.072 77.072
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2020 september* 90.510 71.808 71.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2020 oktober* 94.993 72.728 72.728
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2020 november* 86.853 63.749 63.749
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2020 augustus* 8.306 4.147 5.149
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2020 september* 8.632 3.895 4.846
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2020 oktober* 8.674 3.376 4.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2020 november* 7.969 3.079 4.151
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 augustus* 4.045 2.395 2.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 september* 4.014 2.146 2.363
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 oktober* 4.306 2.011 2.414
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 november* 3.974 1.814 2.026
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2020 augustus* 3.987 2.372 3.234
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2020 september* 4.553 2.806 2.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2020 oktober* 5.392 3.170 2.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2020 november* 4.367 2.363 2.661
Mannen Totaal Nederland 2020 augustus* 44.430 37.953 37.953
Mannen Totaal Nederland 2020 september* 45.240 35.728 35.728
Mannen Totaal Nederland 2020 oktober* 47.571 36.832 36.832
Mannen Totaal Nederland 2020 november* 43.740 32.093 32.093
Mannen Totaal Amsterdam 2020 augustus* 4.068 1.899 2.513
Mannen Totaal Amsterdam 2020 september* 4.323 1.852 2.399
Mannen Totaal Amsterdam 2020 oktober* 4.437 1.626 2.349
Mannen Totaal Amsterdam 2020 november* 4.028 1.508 2.053
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 augustus* 1.993 1.156 1.243
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 september* 2.088 1.058 1.179
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 oktober* 2.159 1.052 1.178
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 november* 2.136 899 1.028
Mannen Totaal Rotterdam 2020 augustus* 1.987 1.199 1.639
Mannen Totaal Rotterdam 2020 september* 2.276 1.378 1.461
Mannen Totaal Rotterdam 2020 oktober* 2.718 1.584 1.455
Mannen Totaal Rotterdam 2020 november* 2.283 1.220 1.307
Vrouwen Totaal Nederland 2020 augustus* 44.897 39.119 39.119
Vrouwen Totaal Nederland 2020 september* 45.270 36.080 36.080
Vrouwen Totaal Nederland 2020 oktober* 47.422 35.896 35.896
Vrouwen Totaal Nederland 2020 november* 43.113 31.656 31.656
Vrouwen Totaal Amsterdam 2020 augustus* 4.238 2.248 2.636
Vrouwen Totaal Amsterdam 2020 september* 4.309 2.043 2.447
Vrouwen Totaal Amsterdam 2020 oktober* 4.237 1.750 2.382
Vrouwen Totaal Amsterdam 2020 november* 3.941 1.571 2.098
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 augustus* 2.052 1.239 1.297
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 september* 1.926 1.088 1.184
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 oktober* 2.147 959 1.236
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 november* 1.838 915 998
Vrouwen Totaal Rotterdam 2020 augustus* 2.000 1.173 1.595
Vrouwen Totaal Rotterdam 2020 september* 2.277 1.428 1.489
Vrouwen Totaal Rotterdam 2020 oktober* 2.674 1.586 1.425
Vrouwen Totaal Rotterdam 2020 november* 2.084 1.143 1.354
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 januari 2021:
De voorlopige cijfers over november 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.