Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2023 914.023 818.483 818.483
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2024 januari* 77.972 68.204 68.204
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2024 februari* 73.179 63.507 63.507
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2024 maart* 77.151 64.889 64.889
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2024 april* 73.522 61.388 61.388
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2024 mei* 74.030 61.408 61.408
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2023 90.745 43.058 53.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2024 januari* 7.459 3.632 4.312
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2024 februari* 7.272 3.372 3.889
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2024 maart* 7.770 3.355 3.807
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2024 april* 7.105 2.934 3.885
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2024 mei* 6.692 2.762 4.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 41.620 21.925 27.148
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 januari* 3.411 1.846 2.227
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 februari* 3.268 1.826 2.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 maart* 3.184 1.663 2.127
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 april* 3.209 1.589 2.014
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 mei* 3.446 1.707 2.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2023 48.740 30.211 32.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2024 januari* 4.259 2.418 2.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2024 februari* 4.216 2.365 2.525
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2024 maart* 4.113 2.387 2.577
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2024 april* 4.213 2.152 2.527
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2024 mei* 4.012 2.270 2.642
Mannen Totaal Nederland 2023 454.735 415.668 415.668
Mannen Totaal Nederland 2024 januari* 38.910 34.753 34.753
Mannen Totaal Nederland 2024 februari* 36.398 32.197 32.197
Mannen Totaal Nederland 2024 maart* 38.453 33.437 33.437
Mannen Totaal Nederland 2024 april* 36.757 31.581 31.581
Mannen Totaal Nederland 2024 mei* 37.324 31.662 31.662
Mannen Totaal Amsterdam 2023 45.240 21.803 26.590
Mannen Totaal Amsterdam 2024 januari* 3.800 1.840 2.147
Mannen Totaal Amsterdam 2024 februari* 3.642 1.687 1.861
Mannen Totaal Amsterdam 2024 maart* 3.856 1.749 1.907
Mannen Totaal Amsterdam 2024 april* 3.621 1.451 1.956
Mannen Totaal Amsterdam 2024 mei* 3.457 1.375 2.051
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 21.549 11.277 13.702
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 januari* 1.770 929 1.102
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 februari* 1.624 896 1.127
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 maart* 1.673 834 1.072
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 april* 1.683 845 1.031
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 mei* 1.812 874 1.036
Mannen Totaal Rotterdam 2023 25.060 15.856 16.692
Mannen Totaal Rotterdam 2024 januari* 2.165 1.233 1.418
Mannen Totaal Rotterdam 2024 februari* 2.170 1.187 1.290
Mannen Totaal Rotterdam 2024 maart* 2.127 1.205 1.302
Mannen Totaal Rotterdam 2024 april* 2.255 1.165 1.320
Mannen Totaal Rotterdam 2024 mei* 2.066 1.233 1.378
Vrouwen Totaal Nederland 2023 459.288 402.815 402.815
Vrouwen Totaal Nederland 2024 januari* 39.062 33.451 33.451
Vrouwen Totaal Nederland 2024 februari* 36.781 31.310 31.310
Vrouwen Totaal Nederland 2024 maart* 38.698 31.452 31.452
Vrouwen Totaal Nederland 2024 april* 36.765 29.807 29.807
Vrouwen Totaal Nederland 2024 mei* 36.706 29.746 29.746
Vrouwen Totaal Amsterdam 2023 45.505 21.255 26.672
Vrouwen Totaal Amsterdam 2024 januari* 3.659 1.792 2.165
Vrouwen Totaal Amsterdam 2024 februari* 3.630 1.685 2.028
Vrouwen Totaal Amsterdam 2024 maart* 3.914 1.606 1.900
Vrouwen Totaal Amsterdam 2024 april* 3.484 1.483 1.929
Vrouwen Totaal Amsterdam 2024 mei* 3.235 1.387 1.994
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 20.071 10.648 13.446
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 januari* 1.641 917 1.125
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 februari* 1.644 930 1.098
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 maart* 1.511 829 1.055
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 april* 1.526 744 983
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 mei* 1.634 833 994
Vrouwen Totaal Rotterdam 2023 23.680 14.355 15.783
Vrouwen Totaal Rotterdam 2024 januari* 2.094 1.185 1.337
Vrouwen Totaal Rotterdam 2024 februari* 2.046 1.178 1.235
Vrouwen Totaal Rotterdam 2024 maart* 1.986 1.182 1.275
Vrouwen Totaal Rotterdam 2024 april* 1.958 987 1.207
Vrouwen Totaal Rotterdam 2024 mei* 1.946 1.037 1.264
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2023 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De voorlopige cijfers van mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.