Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 989.749 802.510 802.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 augustus* 79.468 75.549 75.549
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 september* 80.641 72.680 72.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 oktober* 78.467 68.062 68.062
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 november* 79.311 65.810 65.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 december* 82.423 66.882 66.882
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022* 928.586 787.057 787.057
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 97.947 40.029 53.277
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 augustus* 8.434 3.687 5.404
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 september* 8.512 3.975 5.247
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 oktober* 7.344 3.318 4.718
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 november* 7.315 3.174 4.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 december* 6.982 2.986 4.605
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022* 90.502 39.285 55.113
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 45.457 21.616 26.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 augustus* 4.386 2.617 2.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 september* 4.041 2.211 2.419
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 oktober* 3.622 1.919 2.269
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 november* 3.703 1.755 2.275
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 december* 3.771 1.627 2.091
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 45.797 21.998 26.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 52.196 28.903 34.096
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 augustus* 3.847 2.045 3.268
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 september* 4.482 2.590 3.091
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 oktober* 4.424 2.972 2.713
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 november* 5.349 3.108 2.532
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 december* 4.121 2.269 2.709
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022* 50.533 28.018 32.560
Mannen Totaal Nederland 2021 497.567 404.419 404.419
Mannen Totaal Nederland 2022 augustus* 39.107 37.198 37.198
Mannen Totaal Nederland 2022 september* 40.041 36.393 36.393
Mannen Totaal Nederland 2022 oktober* 39.194 34.358 34.358
Mannen Totaal Nederland 2022 november* 39.605 33.668 33.668
Mannen Totaal Nederland 2022 december* 41.004 34.020 34.020
Mannen Totaal Nederland 2022* 462.781 396.509 396.509
Mannen Totaal Amsterdam 2021 49.454 19.610 26.412
Mannen Totaal Amsterdam 2022 augustus* 4.158 1.738 2.613
Mannen Totaal Amsterdam 2022 september* 4.153 1.905 2.576
Mannen Totaal Amsterdam 2022 oktober* 3.666 1.631 2.340
Mannen Totaal Amsterdam 2022 november* 3.727 1.643 2.268
Mannen Totaal Amsterdam 2022 december* 3.503 1.537 2.318
Mannen Totaal Amsterdam 2022* 45.311 19.390 27.310
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 23.791 10.987 13.435
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 augustus* 2.209 1.295 1.326
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 september* 2.089 1.169 1.186
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 oktober* 1.926 1.009 1.157
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 november* 1.992 945 1.129
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 december* 1.997 829 1.083
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 24.635 11.389 13.413
Mannen Totaal Rotterdam 2021 26.984 14.850 17.204
Mannen Totaal Rotterdam 2022 augustus* 1.911 1.037 1.614
Mannen Totaal Rotterdam 2022 september* 2.200 1.309 1.560
Mannen Totaal Rotterdam 2022 oktober* 2.322 1.558 1.365
Mannen Totaal Rotterdam 2022 november* 2.704 1.553 1.332
Mannen Totaal Rotterdam 2022 december* 2.133 1.200 1.398
Mannen Totaal Rotterdam 2022* 25.845 14.358 16.435
Vrouwen Totaal Nederland 2021 492.182 398.091 398.091
Vrouwen Totaal Nederland 2022 augustus* 40.361 38.351 38.351
Vrouwen Totaal Nederland 2022 september* 40.600 36.287 36.287
Vrouwen Totaal Nederland 2022 oktober* 39.273 33.704 33.704
Vrouwen Totaal Nederland 2022 november* 39.706 32.142 32.142
Vrouwen Totaal Nederland 2022 december* 41.419 32.862 32.862
Vrouwen Totaal Nederland 2022* 465.805 390.548 390.548
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 48.493 20.419 26.865
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 augustus* 4.276 1.949 2.791
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 september* 4.359 2.070 2.671
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 oktober* 3.678 1.687 2.378
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 november* 3.588 1.531 2.282
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 december* 3.479 1.449 2.287
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022* 45.191 19.895 27.803
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 21.666 10.629 13.169
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 augustus* 2.177 1.322 1.278
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 september* 1.952 1.042 1.233
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 oktober* 1.696 910 1.112
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 november* 1.711 810 1.146
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 december* 1.774 798 1.008
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 21.162 10.609 13.191
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 25.212 14.053 16.892
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 augustus* 1.936 1.008 1.654
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 september* 2.282 1.281 1.531
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 oktober* 2.102 1.414 1.348
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 november* 2.645 1.555 1.200
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 december* 1.988 1.069 1.311
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022* 24.688 13.660 16.125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
De voorlopige cijfers van december 2022 en het jaartotaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.