Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2020 november* 86.853 63.749 63.749
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2020 december* 89.138 65.607 65.607
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 januari* 94.583 72.638 72.638
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 februari* 86.210 64.545 64.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2020 november* 7.969 3.079 4.151
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2020 december* 8.079 3.096 4.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 januari* 8.990 3.290 4.863
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 februari* 8.274 3.292 4.266
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 november* 3.974 1.814 2.026
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 december* 4.066 1.757 2.005
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 januari* 4.066 1.885 2.322
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 februari* 3.791 1.766 2.112
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2020 november* 4.367 2.363 2.661
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2020 december* 4.350 2.247 2.752
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 januari* 4.704 2.484 3.073
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 februari* 4.453 2.280 2.724
Mannen Totaal Nederland 2020 november* 43.740 32.093 32.093
Mannen Totaal Nederland 2020 december* 44.546 33.076 33.076
Mannen Totaal Nederland 2021 januari* 47.715 36.766 36.766
Mannen Totaal Nederland 2021 februari* 43.180 32.417 32.417
Mannen Totaal Amsterdam 2020 november* 4.028 1.508 2.053
Mannen Totaal Amsterdam 2020 december* 4.157 1.535 2.162
Mannen Totaal Amsterdam 2021 januari* 4.549 1.605 2.483
Mannen Totaal Amsterdam 2021 februari* 4.135 1.555 2.128
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 november* 2.136 899 1.028
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 december* 2.145 897 986
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 januari* 2.098 937 1.171
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 februari* 1.986 888 1.064
Mannen Totaal Rotterdam 2020 november* 2.283 1.220 1.307
Mannen Totaal Rotterdam 2020 december* 2.231 1.137 1.367
Mannen Totaal Rotterdam 2021 januari* 2.465 1.269 1.547
Mannen Totaal Rotterdam 2021 februari* 2.309 1.154 1.375
Vrouwen Totaal Nederland 2020 november* 43.113 31.656 31.656
Vrouwen Totaal Nederland 2020 december* 44.592 32.531 32.531
Vrouwen Totaal Nederland 2021 januari* 46.868 35.872 35.872
Vrouwen Totaal Nederland 2021 februari* 43.030 32.128 32.128
Vrouwen Totaal Amsterdam 2020 november* 3.941 1.571 2.098
Vrouwen Totaal Amsterdam 2020 december* 3.922 1.561 2.193
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 januari* 4.441 1.685 2.380
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 februari* 4.139 1.737 2.138
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 november* 1.838 915 998
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2020 december* 1.921 860 1.019
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 januari* 1.968 948 1.151
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 februari* 1.805 878 1.048
Vrouwen Totaal Rotterdam 2020 november* 2.084 1.143 1.354
Vrouwen Totaal Rotterdam 2020 december* 2.119 1.110 1.385
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 januari* 2.239 1.215 1.526
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 februari* 2.144 1.126 1.349
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 maart 2021:
De voorlopige cijfers van februari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.