Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 989.749 802.510 802.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 mei* 74.895 60.663 60.663
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 juni* 74.060 60.440 60.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 juli* 80.213 70.413 70.413
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2022 augustus* 79.468 75.549 75.549
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 97.947 40.029 53.277
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 mei* 7.156 3.043 4.183
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 juni* 7.086 3.040 4.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 juli* 8.289 3.550 5.268
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2022 augustus* 8.434 3.687 5.404
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 45.457 21.616 26.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 mei* 3.386 1.601 1.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 juni* 3.722 1.656 2.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 juli* 3.761 2.056 2.417
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 augustus* 4.386 2.617 2.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 52.196 28.903 34.096
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 mei* 3.911 2.237 2.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 juni* 3.838 1.899 2.484
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 juli* 3.830 2.105 3.287
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2022 augustus* 3.847 2.045 3.268
Mannen Totaal Nederland 2021 497.567 404.419 404.419
Mannen Totaal Nederland 2022 mei* 37.378 30.674 30.674
Mannen Totaal Nederland 2022 juni* 36.691 30.525 30.525
Mannen Totaal Nederland 2022 juli* 39.756 35.169 35.169
Mannen Totaal Nederland 2022 augustus* 39.107 37.198 37.198
Mannen Totaal Amsterdam 2021 49.454 19.610 26.412
Mannen Totaal Amsterdam 2022 mei* 3.641 1.511 2.054
Mannen Totaal Amsterdam 2022 juni* 3.533 1.532 2.098
Mannen Totaal Amsterdam 2022 juli* 4.128 1.760 2.609
Mannen Totaal Amsterdam 2022 augustus* 4.158 1.738 2.613
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 23.791 10.987 13.435
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 mei* 1.791 822 971
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 juni* 1.959 855 1.093
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 juli* 2.000 1.028 1.201
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 augustus* 2.209 1.295 1.326
Mannen Totaal Rotterdam 2021 26.984 14.850 17.204
Mannen Totaal Rotterdam 2022 mei* 2.022 1.194 1.249
Mannen Totaal Rotterdam 2022 juni* 2.046 1.011 1.268
Mannen Totaal Rotterdam 2022 juli* 1.945 1.022 1.615
Mannen Totaal Rotterdam 2022 augustus* 1.911 1.037 1.614
Vrouwen Totaal Nederland 2021 492.182 398.091 398.091
Vrouwen Totaal Nederland 2022 mei* 37.517 29.989 29.989
Vrouwen Totaal Nederland 2022 juni* 37.369 29.915 29.915
Vrouwen Totaal Nederland 2022 juli* 40.457 35.244 35.244
Vrouwen Totaal Nederland 2022 augustus* 40.361 38.351 38.351
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 48.493 20.419 26.865
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 mei* 3.515 1.532 2.129
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 juni* 3.553 1.508 2.157
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 juli* 4.161 1.790 2.659
Vrouwen Totaal Amsterdam 2022 augustus* 4.276 1.949 2.791
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 21.666 10.629 13.169
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 mei* 1.595 779 977
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 juni* 1.763 801 1.045
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 juli* 1.761 1.028 1.216
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2022 augustus* 2.177 1.322 1.278
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 25.212 14.053 16.892
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 mei* 1.889 1.043 1.186
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 juni* 1.792 888 1.216
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 juli* 1.885 1.083 1.672
Vrouwen Totaal Rotterdam 2022 augustus* 1.936 1.008 1.654
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2022:
De voorlopige cijfers van augustus 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.