Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 april* 88.128 66.079 66.079
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 mei* 80.989 61.067 61.067
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 juni* 79.778 61.732 61.732
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 juli* 86.744 72.036 72.036
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 augustus* 80.188 74.734 74.734
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 april* 8.667 3.230 4.254
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 mei* 8.325 3.161 3.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 juni* 7.848 2.912 3.846
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 juli* 8.410 3.221 4.891
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 augustus* 8.098 3.974 5.071
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 april* 3.898 1.629 1.972
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 mei* 3.494 1.588 2.069
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 juni* 3.515 1.668 2.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 juli* 3.952 1.765 2.544
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 augustus* 4.085 2.248 2.613
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 april* 4.364 2.362 2.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 mei* 4.024 2.163 2.595
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 juni* 4.391 2.284 2.715
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 juli* 4.572 2.452 3.057
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 augustus* 4.375 2.789 3.223
Mannen Totaal Nederland 2021 april* 44.265 33.381 33.381
Mannen Totaal Nederland 2021 mei* 40.613 30.846 30.846
Mannen Totaal Nederland 2021 juni* 39.975 31.442 31.442
Mannen Totaal Nederland 2021 juli* 43.525 35.868 35.868
Mannen Totaal Nederland 2021 augustus* 40.016 36.780 36.780
Mannen Totaal Amsterdam 2021 april* 4.391 1.605 2.058
Mannen Totaal Amsterdam 2021 mei* 4.099 1.532 1.948
Mannen Totaal Amsterdam 2021 juni* 3.938 1.433 1.939
Mannen Totaal Amsterdam 2021 juli* 4.222 1.555 2.341
Mannen Totaal Amsterdam 2021 augustus* 4.008 1.869 2.441
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 april* 2.050 862 993
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 mei* 1.820 798 1.089
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 juni* 1.877 849 1.052
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 juli* 2.019 895 1.227
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 augustus* 2.036 1.104 1.287
Mannen Totaal Rotterdam 2021 april* 2.301 1.236 1.511
Mannen Totaal Rotterdam 2021 mei* 2.125 1.136 1.289
Mannen Totaal Rotterdam 2021 juni* 2.209 1.159 1.414
Mannen Totaal Rotterdam 2021 juli* 2.376 1.249 1.586
Mannen Totaal Rotterdam 2021 augustus* 2.146 1.356 1.568
Vrouwen Totaal Nederland 2021 april* 43.863 32.698 32.698
Vrouwen Totaal Nederland 2021 mei* 40.376 30.221 30.221
Vrouwen Totaal Nederland 2021 juni* 39.803 30.290 30.290
Vrouwen Totaal Nederland 2021 juli* 43.219 36.168 36.168
Vrouwen Totaal Nederland 2021 augustus* 40.172 37.954 37.954
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 april* 4.276 1.625 2.196
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 mei* 4.226 1.629 2.002
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 juni* 3.910 1.479 1.907
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 juli* 4.188 1.666 2.550
Vrouwen Totaal Amsterdam 2021 augustus* 4.090 2.105 2.630
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 april* 1.848 767 979
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 mei* 1.674 790 980
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 juni* 1.638 819 1.048
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 juli* 1.933 870 1.317
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 augustus* 2.049 1.144 1.326
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 april* 2.063 1.126 1.429
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 mei* 1.899 1.027 1.306
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 juni* 2.182 1.125 1.301
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 juli* 2.196 1.203 1.471
Vrouwen Totaal Rotterdam 2021 augustus* 2.229 1.433 1.655
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2021:
De voorlopige cijfers van augustus 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.