Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Geslacht Leeftijd (31 december) Regio's Perioden Binnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Gevestigd in de gemeente (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personen Vertrokken uit de gemeente (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2023 september* 76.739 74.892 74.892
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2023 oktober* 77.068 68.890 68.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2023 november* 74.943 64.343 64.343
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2023 december* 77.036 64.920 64.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2024 januari* 77.972 68.204 68.204
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2024 februari* 73.179 63.507 63.507
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2023 september* 8.240 4.482 5.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2023 oktober* 7.601 3.613 4.392
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2023 november* 7.296 3.413 4.263
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2023 december* 7.334 3.306 4.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2024 januari* 7.459 3.632 4.312
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2024 februari* 7.272 3.372 3.889
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 september* 3.551 2.253 2.653
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 oktober* 3.382 2.017 2.243
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 november* 3.375 1.828 2.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 december* 3.465 1.667 2.163
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 januari* 3.411 1.846 2.227
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 februari* 3.268 1.826 2.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2023 september* 4.674 3.712 2.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2023 oktober* 4.455 2.602 2.916
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2023 november* 4.326 2.382 2.628
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2023 december* 4.072 2.353 2.683
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2024 januari* 4.259 2.418 2.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2024 februari* 4.216 2.365 2.525
Mannen Totaal Nederland 2023 september* 37.829 37.778 37.778
Mannen Totaal Nederland 2023 oktober* 38.558 34.979 34.979
Mannen Totaal Nederland 2023 november* 37.488 33.181 33.181
Mannen Totaal Nederland 2023 december* 38.263 33.338 33.338
Mannen Totaal Nederland 2024 januari* 38.910 34.753 34.753
Mannen Totaal Nederland 2024 februari* 36.398 32.197 32.197
Mannen Totaal Amsterdam 2023 september* 3.975 2.249 2.538
Mannen Totaal Amsterdam 2023 oktober* 3.809 1.795 2.190
Mannen Totaal Amsterdam 2023 november* 3.674 1.753 2.105
Mannen Totaal Amsterdam 2023 december* 3.663 1.684 2.133
Mannen Totaal Amsterdam 2024 januari* 3.800 1.840 2.147
Mannen Totaal Amsterdam 2024 februari* 3.642 1.687 1.861
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 september* 1.809 1.165 1.345
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 oktober* 1.774 1.035 1.123
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 november* 1.765 936 1.144
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 december* 1.798 852 1.145
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 januari* 1.770 929 1.102
Mannen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 februari* 1.624 896 1.127
Mannen Totaal Rotterdam 2023 september* 2.369 2.038 1.484
Mannen Totaal Rotterdam 2023 oktober* 2.350 1.343 1.540
Mannen Totaal Rotterdam 2023 november* 2.239 1.255 1.361
Mannen Totaal Rotterdam 2023 december* 2.087 1.258 1.372
Mannen Totaal Rotterdam 2024 januari* 2.165 1.233 1.418
Mannen Totaal Rotterdam 2024 februari* 2.170 1.187 1.290
Vrouwen Totaal Nederland 2023 september* 38.910 37.114 37.114
Vrouwen Totaal Nederland 2023 oktober* 38.510 33.911 33.911
Vrouwen Totaal Nederland 2023 november* 37.455 31.162 31.162
Vrouwen Totaal Nederland 2023 december* 38.773 31.582 31.582
Vrouwen Totaal Nederland 2024 januari* 39.062 33.451 33.451
Vrouwen Totaal Nederland 2024 februari* 36.781 31.310 31.310
Vrouwen Totaal Amsterdam 2023 september* 4.265 2.233 2.652
Vrouwen Totaal Amsterdam 2023 oktober* 3.792 1.818 2.202
Vrouwen Totaal Amsterdam 2023 november* 3.622 1.660 2.158
Vrouwen Totaal Amsterdam 2023 december* 3.671 1.622 2.132
Vrouwen Totaal Amsterdam 2024 januari* 3.659 1.792 2.165
Vrouwen Totaal Amsterdam 2024 februari* 3.630 1.685 2.028
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 september* 1.742 1.088 1.308
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 oktober* 1.608 982 1.120
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 november* 1.610 892 1.084
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2023 december* 1.667 815 1.018
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 januari* 1.641 917 1.125
Vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2024 februari* 1.644 930 1.098
Vrouwen Totaal Rotterdam 2023 september* 2.305 1.674 1.458
Vrouwen Totaal Rotterdam 2023 oktober* 2.105 1.259 1.376
Vrouwen Totaal Rotterdam 2023 november* 2.087 1.127 1.267
Vrouwen Totaal Rotterdam 2023 december* 1.985 1.095 1.311
Vrouwen Totaal Rotterdam 2024 januari* 2.094 1.185 1.337
Vrouwen Totaal Rotterdam 2024 februari* 2.046 1.178 1.235
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de binnen Nederland verhuisde personen. Onderscheiden worden de binnen gemeenten verhuisde personen en de tussen gemeenten verhuisde personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2010 tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers vanaf januari 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De voorlopige cijfers van februari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Binnen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde gemeente liggen.
Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.
Tussen gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Gevestigd in de gemeente
Gevestigde personen in de gemeente komend uit een andere gemeente binnen Nederland.
Vertrokken uit de gemeente
Vertrokken personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland.