Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 153 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (%) Impact op de jaarmutatie CPI (%)
000000 Alle bestedingen 2020 augustus* 0,7 100.000
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2020 augustus* 0,9 11.439 0,11 0,03
011000 Voedingsmiddelen 2020 augustus* 1,0 10.539 0,10 0,03
011100 Brood en granen 2020 augustus* 0,0 2.253 0,00 -0,02
011200 Vlees 2020 augustus* 3,9 2.266 0,09 0,07
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2020 augustus* 2,3 380 0,01 0,01
011400 Melk, kaas en eieren 2020 augustus* 0,6 1.298 0,01 0,00
011500 Oliën en vetten 2020 augustus* -1,7 322 -0,01 -0,01
011600 Fruit 2020 augustus* 4,6 817 0,04 0,03
011700 Groenten 2020 augustus* -3,9 1.540 -0,06 -0,07
011800 Suiker, zoetwaren en ijs 2020 augustus* 2,8 782 0,02 0,02
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. 2020 augustus* 0,8 880 0,01 0,00
012000 Alcoholvrije dranken 2020 augustus* 0,6 900 0,01 0,00
012100 Koffie, thee en cacao 2020 augustus* -0,3 339 0,00 0,00
012200 Mineraalwater, frisdr. en sappen 2020 augustus* 1,2 561 0,01 0,00
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak 2020 augustus* 11,2 2.681 0,30 0,29
021000 Alcoholhoudende dranken 2020 augustus* 1,4 1.141 0,02 0,01
021100 Gedistilleerde dranken 2020 augustus* 3,9 215 0,01 0,01
021200 Wijn 2020 augustus* 0,8 596 0,01 0,00
021300 Bier 2020 augustus* 0,7 330 0,00 0,00
022000 Tabak 2020 augustus* 18,7 1.540 0,29 0,28
030000 Kleding en schoenen 2020 augustus* -3,5 5.208 -0,16 -0,21
031000 Kleding en kledingstoffen 2020 augustus* -4,0 4.365 -0,15 -0,19
031200 Kleding 2020 augustus* -4,5 4.156 -0,16 -0,20
031300 Ov. kledingartikelen en… 2020 augustus* 7,3 161 0,01 0,01
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 augustus* 0,6 49 0,00 0,00
032000 Schoenen 2020 augustus* -1,4 843 -0,01 -0,02
032100 Schoenen en ander schoeisel 2020 augustus* -1,4 843 -0,01 -0,02
040000 Huisvesting, water en energie 2020 augustus* 0,6 26.731 0,17 -0,02
041000 Werkelijke woninghuur 2020 augustus* 2,9 7.287 0,21 0,17
041100 Werkelijke woninghuur… 2020 augustus* 2,9 7.287 0,21 0,17
041200 Overige werkelijke woninghuur 2020 augustus* 0
042000 Toegerekende huur eigen woning 2020 augustus* 2,8 13.987 0,38 0,33
042100 Toegerekende huur eigen woning 2020 augustus* 2,8 13.987 0,38 0,33
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 augustus* 2,0 419 0,01 0,01
043100 Onderhoudsmaterialen v.d. woning 2020 augustus* 1,4 389 0,01 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 augustus* 9,1 31 0,00 0,00
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2020 augustus* 2,9 1.256 0,04 0,03
044100 Watervoorziening 2020 augustus* 1,5 334 0,01 0,00
044200 Ophalen van huisvuil 2020 augustus* 4,8 501 0,02 0,02
044300 Riolering 2020 augustus* 2,3 252 0,01 0,00
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2020 augustus* 0,8 169 0,00 0,00
045000 Energie 2020 augustus* -12,3 3.780 -0,46 -0,51
045100 Elektriciteit 2020 augustus* -39,6 1.295 -0,51 -0,53
045200 Gas 2020 augustus* 2,1 2.363 0,05 0,03
045500 Stadsverwarming 2020 augustus* -0,6 122 0,00 0,00
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2020 augustus* 1,5 5.756 0,08 0,05
051000 Meubelen, stoffering en decoratie 2020 augustus* 1,1 2.242 0,02 0,01
051100 Meubelen en stoffering 2020 augustus* 1,0 1.977 0,02 0,01
051200 Vloerbedekking 2020 augustus* 2,3 265 0,01 0,00
052000 Huishoudtextiel 2020 augustus* 6,8 618 0,04 0,04
053000 Huishoudelijke apparaten 2020 augustus* -0,7 597 0,00 -0,01
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2020 augustus* -2,0 419 -0,01 -0,01
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2020 augustus* 1,5 143 0,00 0,00
053300 Reparatie van huish. apparaten 2020 augustus* 6,1 35 0,00 0,00
054000 Glas, servies en huish. artikelen 2020 augustus* 0,4 585 0,00 0,00
055000 Gereedschappen en werktuigen… 2020 augustus* 1,2 368 0,00 0,00
055100 Grote gereedschappen… 2020 augustus* 0,9 153 0,00 0,00
055200 Kleine gereedschappen… 2020 augustus* 1,4 215 0,00 0,00
056000 Dagelijks onderhoud van de woning 2020 augustus* 1,1 1.345 0,01 0,00
056100 Niet-duurzame huishoudproducten 2020 augustus* 0,4 486 0,00 0,00
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 augustus* 1,5 859 0,01 0,01
060000 Gezondheid 2020 augustus* 2,0 2.214 0,04 0,03
061000 Medische producten, apparaten… 2020 augustus* 2,7 751 0,02 0,01
061100 Farmaceutische producten 2020 augustus* 5,6 264 0,01 0,01
061200 Overige medische producten 2020 augustus* 1,1 27 0,00 0,00
061300 Therapeutische apparaten… 2020 augustus* 1,1 460 0,00 0,00
062000 Extramurale gezondheidszorg 2020 augustus* 1,6 1.463 0,02 0,01
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 augustus* 1,7 9 0,00 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2020 augustus* 1,7 663 0,01 0,01
062300 Diensten van paramedici 2020 augustus* 1,5 791 0,01 0,01
070000 Vervoer 2020 augustus* -2,2 11.152 -0,24 -0,36
071000 Aankoop van voertuigen 2020 augustus* 0,5 3.098 0,01 -0,01
071100 Auto's 2020 augustus* 0,7 2.534 0,02 0,00
071200 Motoren, brom- en elektr. fietsen 2020 augustus* -0,7 427 0,00 -0,01
071300 Fietsen 2020 augustus* -0,8 136 0,00 0,00
072000 Gebruik van privévoertuigen 2020 augustus* -1,0 6.058 -0,06 -0,11
072100 Benodigdheden privé-voertuigen 2020 augustus* 8,8 225 0,02 0,02
072200 Brandstoffen en smeermiddelen 2020 augustus* -5,9 3.532 -0,20 -0,24
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen 2020 augustus* 3,8 1.594 0,06 0,05
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 augustus* 10,2 707 0,07 0,06
073000 Vervoersdiensten 2020 augustus* -8,4 1.997 -0,19 -0,22
073100 Personenvervoer per spoor 2020 augustus* 1,5 625 0,01 0,01
073200 Personenvervoer over de weg 2020 augustus* 2,1 323 0,01 0,00
073300 Personenvervoer door de lucht 2020 augustus* -21,6 734 -0,21 -0,22
073400 Personenvervoer over water 2020 augustus* -9,8 35 -0,01 -0,01
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 augustus* 0,3 279 0,00 0,00
080000 Communicatie 2020 augustus* -1,6 2.593 -0,04 -0,06
081000 Post en pakketdiensten 2020 augustus* 4,3 123 0,01 0,00
082000 Telefoonapparatuur 2020 augustus* -1,9 460 -0,01 -0,01
083000 Telefoondiensten 2020 augustus* -1,8 2.010 -0,04 -0,05
090000 Recreatie en cultuur 2020 augustus* 1,0 9.243 0,09 0,02
091000 Audio-, video-, fotoapparatuur ed 2020 augustus* 4,2 1.454 0,06 0,05
091100 TV's, audio- en video-apparatuur 2020 augustus* 5,1 327 0,02 0,01
091200 Foto-, film- en optische app… 2020 augustus* 7,7 64 0,01 0,00
091300 Gegevensverwerkende apparatuur 2020 augustus* 3,2 926 0,03 0,02
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 augustus* 7,5 113 0,01 0,01
091500 Reparatie van audio apparaten ed 2020 augustus* 2,1 25 0,00 0,00
092000 Goederen recreatie en cultuur 2020 augustus* 4,1 393 0,02 0,01
092100 Goederen voor outdoor-recreatie 2020 augustus* 5,1 245 0,01 0,01
092200 Goederen voor indoor-recreatie 2020 augustus* 4,6 74 0,00 0,00
092300 Onderhoud grote duurzame goed… 2020 augustus* 0,7 73 0,00 0,00
093000 Spelart., planten en huisdieren 2020 augustus* 1,3 2.619 0,03 0,02
093100 Spellen, speelgoed en hobby’s 2020 augustus* 1,9 681 0,01 0,01
093200 Sport- en kampeerartikelen… 2020 augustus* 2,0 418 0,01 0,00
093300 Tuinen, planten en bloemen 2020 augustus* 1,6 660 0,01 0,01
093400 (Producten voor) huisdieren 2020 augustus* -0,3 697 0,00 -0,01
093500 Diensten voor huisdieren 2020 augustus* 2,3 164 0,00 0,00
094000 Diensten voor recr. en cultuur 2020 augustus* 3,1 2.573 0,08 0,06
094100 Diensten voor recreatie en sport 2020 augustus* 2,7 1.742 0,05 0,04
094200 Culturele diensten 2020 augustus* 3,9 832 0,03 0,03
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren 2020 augustus* 5,0 1.019 0,05 0,04
095100 Boeken 2020 augustus* 3,9 228 0,01 0,01
095200 Kranten en tijdschriften 2020 augustus* 4,3 413 0,02 0,02
095300 Divers drukwerk 2020 augustus* 4,2 52 0,00 0,00
095400 Schrijfwaren en tekenartikelen 2020 augustus* 7,0 326 0,02 0,02
096000 Pakketreizen 2020 augustus* -11,5 1.184 -0,15 -0,16
100000 Onderwijs 2020 augustus* 0,2 673 0,00 0,00
102000 Secundair onderwijs 2020 augustus* 1,1 266 0,00 0,00
104000 Tertiair onderwijs 2020 augustus* -0,9 346 0,00 -0,01
105000 Ander onderwijs 2020 augustus* 2,1 60 0,00 0,00
110000 Restaurants en hotels 2020 augustus* 1,8 6.294 0,12 0,08
111000 Catering diensten 2020 augustus* 2,4 5.389 0,13 0,10
111100 Restaurants, cafés en dergelijke 2020 augustus* 2,4 5.154 0,12 0,09
111200 Kantines 2020 augustus* 3,3 235 0,01 0,01
112000 Accommodaties 2020 augustus* -2,2 905 0,00 -0,01
120000 Diverse goederen en diensten 2020 augustus* 3,3 9.447 0,31 0,27
121000 Persoonlijke verzorging 2020 augustus* 2,5 2.506 0,06 0,05
121100 Kappers en schoonheidssalons 2020 augustus* 3,5 932 0,03 0,03
121200 Elektr. app. lichaamsverzorging 2020 augustus* -7,5 50 0,00 0,00
121300 Ov. prod. lichaamsverzorging 2020 augustus* 2,2 1.524 0,03 0,02
123000 Goederen voor persoonlijk gebruik 2020 augustus* 0,7 620 0,00 0,00
123100 Sieraden, klokken en horloges 2020 augustus* 1,8 360 0,01 0,00
123200 Ov. art. voor persoonlijk gebruik 2020 augustus* -0,8 261 0,00 0,00
124000 Sociale bescherming 2020 augustus* 3,5 1.763 0,06 0,05
125000 Verzekeringen 2020 augustus* 3,5 1.867 0,06 0,05
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 augustus* 5,2 483 0,02 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 augustus* 4,7 612 0,03 0,02
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 augustus* 2,6 488 0,01 0,01
125500 Overige verzekeringen 2020 augustus* -0,2 283 0,00 0,00
126000 Financiële diensten n.e.g 2020 augustus* 4,0 1.010 0,04 0,03
126200 Overige financiële diensten 2020 augustus* 4,0 1.010 0,04 0,03
127000 Overig diensten n.e.g. 2020 augustus* 4,5 1.680 0,07 0,06
130000 Consumptiegebonden belastingen 2020 augustus* 3,5 1.921 0,07 0,06
131000 Zuiveringsheffing 2020 augustus* 3,3 462 0,02 0,01
132000 Motorrijtuigenbelasting 2020 augustus* 3,7 1.442 0,05 0,04
133000 Hondenbelasting 2020 augustus* -2,9 16 0,00 0,00
140000 Consumptie in het buitenland 2020 augustus* -3,0 4.648 -0,14 -0,19
141000 Voeding buitenland 2020 augustus* 2,0 1.018 0,02 0,01
142000 Vervoer buitenland 2020 augustus* -10,7 1.127 -0,12 -0,13
143000 Accomodaties buitenland 2020 augustus* -7,6 702 -0,06 -0,07
144000 Cafés en restaurants buitenland 2020 augustus* 1,7 1.002 0,02 0,01
145000 Overige consumptie buitenland 2020 augustus* 0,2 799 0,00 0,00
SA01 Goederen 2020 augustus* -0,3 44.127 -0,11 -0,74
SA02 Industriële goederen 2020 augustus* -1,8 30.007 -0,52 -1,03
SA03 Industriële goederen excl. Energie 2020 augustus* 0,7 22.695 0,15 -0,01
SA04 Duurz. Ind. Goederen excl. Energie 2020 augustus* 1,1 8.638 0,09 0,03
SA05 Semi-duurz. Ind. Goed. Excl energie 2020 augustus* -0,7 8.964 -0,06 -0,13
SA06 Niet-duurz. Ind. Goed. Excl energie 2020 augustus* 2,2 5.093 0,11 0,08
SA07 Energie, inclusief andere brandstof 2020 augustus* -9,2 7.312 -0,67 -0,78
SA08 Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2020 augustus* 2,9 14.120 0,41 0,36
SA09 Onbewerkte voedingsmiddelen 2020 augustus* 2,1 2.469 0,05 0,04
SA10 Bewerkte voeding, dranken en tabak 2020 augustus* 3,1 11.651 0,36 0,31
SA11 Diensten 2020 augustus* 1,9 51.224 0,96 1,23
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 augustus* -1,4 2.133 -0,03 -0,05
SA13 Diensten i.v.m. huisvesting 2020 augustus* 2,8 23.605 0,66 0,65
SA14 Diensten recreatie, reparatie.. 2020 augustus* 0,7 11.131 0,09 0,00
SA15 Diensten recreatie, ex pakketreizen 2020 augustus* 2,7 9.042 0,24 0,20
SA16 Pakketreizen en accommodatie 2020 augustus* -6,3 2.090 -0,16 -0,18
SA17 Diensten i.v.m. vervoer 2020 augustus* -1,2 4.786 -0,06 -0,10
SA18 Diverse diensten 2020 augustus* 3,1 7.649 0,23 0,19
SA19 Totaal exclusief energie 2020 augustus* 1,5 92.688 1,37
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2020 augustus* 1,2 78.568 0,97
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2020 augustus* 1,5 90.219 1,33
SA22 Seizoensgebonden voedingsmiddelen 2020 augustus* 1,8 1.305 0,02 0,01
SA23 Totaal excl. Seizoens voeding… 2020 augustus* 0,7 98.695 0,68
SA24 Totaal excl. Energie, seizoens… 2020 augustus* 1,5 91.383 1,35
SA25 Energie en seizoensgebonden voeding 2020 augustus* -7,6 8.617 -0,64 -0,77
SA26 Motor- en vloeibare brandstoffen 2020 augustus* -5,9 3.532 -0,20 -0,24
SA27 Totaal excl. Motor- en vloeibare… 2020 augustus* 0,9 96.468 0,91
SA28 Totaal exclusief tabak 2020 augustus* 0,4 98.460 0,42
SA29 Totaal excl. Alcohol en tabak 2020 augustus* 0,4 97.319 0,41
SA30 Energie en onbewerkte voeding… 2020 augustus* -6,3 9.781 -0,62 -0,76
SA31 Totaal excl. Huisvesting, water… 2020 augustus* 0,7 73.269 0,53
SA32 Elektriciteit, gas, e.d. 2020 augustus* -12,3 3.780 -0,46 -0,51
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 augustus* 2,3 4.650 0,11 0,08
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2020 augustus* 0,6 95.350 0,60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens