Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van bestedingscategorieën van de HICP zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie HICP en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie HICP. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie HICP zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie HICP gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 141 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
Op verzoek van Eurostat wordt er voor de HICP publicaties voor Nederland geen standaard onderscheid meer gemaakt tussen de eerste voorlopige uitkomsten en latere definitieve. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie HICP (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficient) Bijdrage aan de jaarmutatie HICP (%) Impact op de jaarmutatie HICP (%)
000000 Alle bestedingen * 2020 april* 1,0 100.000
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank * 2020 april* 3,4 14.356 0,49 0,41
011000 Voedingsmiddelen * 2020 april* 3,6 13.191 0,47 0,39
011100 Brood en granen * 2020 april* 1,5 2.831 0,04 0,02
011200 Vlees * 2020 april* 8,0 2.794 0,22 0,20
011300 Vis en schaal- en schelpdieren * 2020 april* -0,7 466 0,00 -0,01
011400 Melk, kaas en eieren * 2020 april* 2,5 1.647 0,04 0,02
011500 Oliën en vetten * 2020 april* 3,1 402 0,01 0,01
011600 Fruit * 2020 april* 6,4 1.029 0,06 0,05
011700 Groenten * 2020 april* 3,3 1.916 0,06 0,05
011800 Suiker, zoetwaren en ijs * 2020 april* 0,4 1.024 0,00 -0,01
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. * 2020 april* 2,5 1.082 0,03 0,02
012000 Alcoholvrije dranken * 2020 april* 1,8 1.164 0,02 0,01
012100 Koffie, thee en cacao * 2020 april* 1,2 431 0,01 0,00
012200 Mineraalwater, frisdr. en sappen * 2020 april* 2,1 733 0,02 0,01
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak * 2020 april* 1,9 3.314 0,06 0,03
021000 Alcoholhoudende dranken * 2020 april* -0,9 1.444 -0,01 -0,03
021100 Gedistilleerde dranken * 2020 april* -0,7 269 0,00 0,00
021200 Wijn * 2020 april* 0,8 735 0,01 0,00
021300 Bier * 2020 april* -3,7 440 -0,02 -0,02
022000 Tabak * 2020 april* 4,0 1.870 0,08 0,06
030000 Kleding en schoenen * 2020 april* -0,3 6.792 -0,01 -0,09
031000 Kleding en kledingstoffen * 2020 april* 1,4 5.685 0,08 0,03
031200 Kleding * 2020 april* 1,1 5.408 0,06 0,01
031300 Ov. kledingartikelen en… * 2020 april* 9,5 218 0,02 0,02
031400 Stomen en reparatie van kleding * 2020 april* 3,5 59 0,00 0,00
032000 Schoenen * 2020 april* -8,3 1.107 -0,10 -0,11
032100 Schoenen en ander schoeisel * 2020 april* -8,3 1.107 -0,10 -0,11
040000 Huisvesting, water en energie * 2020 april* -2,1 15.618 -0,32 -0,56
041000 Werkelijke woninghuur * 2020 april* 2,5 8.986 0,23 0,16
041100 Werkelijke woninghuur… * 2020 april* 2,5 8.986 0,23 0,16
041200 Overige werkelijke woninghuur * 2020 april* 0
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. * 2020 april* 0,2 509 0,00 0,00
043100 Onderhoudsmaterialen v.d. woning * 2020 april* -0,1 472 0,00 -0,01
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning * 2020 april* 3,8 37 0,00 0,00
044000 Kosten van woningvoorzieningen * 2020 april* 2,8 1.528 0,04 0,03
044100 Watervoorziening * 2020 april* 1,5 408 0,01 0,00
044200 Ophalen van huisvuil * 2020 april* 4,8 607 0,03 0,02
044300 Riolering * 2020 april* 2,3 304 0,01 0,00
044400 Ov. kosten van woningvoorziening * 2020 april* 0,3 208 0,00 0,00
045000 Energie * 2020 april* -12,4 4.595 -0,59 -0,67
045100 Elektriciteit * 2020 april* -40,3 1.577 -0,66 -0,68
045200 Gas * 2020 april* 2,2 2.872 0,07 0,04
045500 Stadsverwarming * 2020 april* -0,8 147 0,00 0,00
050000 Stoffering en huish. apparaten… * 2020 april* 0,3 7.110 0,02 -0,05
051000 Meubelen, stoffering en decoratie * 2020 april* -0,1 2.773 0,00 -0,03
051100 Meubelen en stoffering * 2020 april* 0,4 2.454 0,01 -0,01
051200 Vloerbedekking * 2020 april* -4,0 319 -0,01 -0,02
052000 Huishoudtextiel * 2020 april* 1,8 749 0,01 0,01
053000 Huishoudelijke apparaten * 2020 april* 2,4 760 0,02 0,01
053100 Grote huishoudelijke apparaten * 2020 april* 2,1 536 0,01 0,01
053200 Kleine elektr. huish. apparaten * 2020 april* 1,8 181 0,00 0,00
053300 Reparatie van huish. apparaten * 2020 april* 6,8 42 0,00 0,00
054000 Glas, servies en huish. artikelen * 2020 april* -2,4 732 -0,02 -0,03
055000 Gereedschappen en werktuigen… * 2020 april* -0,5 454 0,00 -0,01
055100 Grote gereedschappen… * 2020 april* -0,6 185 0,00 0,00
055200 Kleine gereedschappen… * 2020 april* -0,5 269 0,00 0,00
056000 Dagelijks onderhoud van de woning * 2020 april* 1,0 1.642 0,02 0,00
056100 Niet-duurzame huishoudproducten * 2020 april* -0,6 605 0,00 -0,01
056200 Huishoudelijke diensten… * 2020 april* 2,0 1.037 0,02 0,01
060000 Gezondheid * 2020 april* 1,7 2.669 0,05 0,02
061000 Medische producten, apparaten… * 2020 april* 1,6 906 0,01 0,01
061100 Farmaceutische producten * 2020 april* 4,5 318 0,01 0,01
061200 Overige medische producten * 2020 april* 5,4 34 0,00 0,00
061300 Therapeutische apparaten… * 2020 april* -0,4 554 0,00 -0,01
062000 Extramurale gezondheidszorg * 2020 april* 1,7 1.763 0,03 0,01
062100 Diensten van artsen en paramedici * 2020 april* 1,7 11 0,00 0,00
062200 Diensten van tandartsen * 2020 april* 1,7 799 0,01 0,01
062300 Diensten van paramedici * 2020 april* 1,8 954 0,02 0,01
070000 Vervoer * 2020 april* -1,5 13.924 -0,20 -0,40
071000 Aankoop van voertuigen * 2020 april* 1,5 3.770 0,05 0,02
071100 Auto's * 2020 april* 1,9 3.075 0,06 0,03
071200 Motoren, brom- en elektr. fietsen * 2020 april* -0,2 517 0,00 -0,01
071300 Fietsen * 2020 april* -0,8 178 0,00 0,00
072000 Gebruik van privévoertuigen * 2020 april* -6,5 7.430 -0,48 -0,60
072100 Benodigdheden privé-voertuigen * 2020 april* 9,5 280 0,03 0,02
072200 Brandstoffen en smeermiddelen * 2020 april* -13,4 4.314 -0,58 -0,66
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen * 2020 april* 2,9 1.931 0,06 0,04
072400 Overige diensten privé-voertuigen * 2020 april* 3,2 904 0,02 0,01
073000 Vervoersdiensten * 2020 april* 7,4 2.724 0,22 0,20
073100 Personenvervoer per spoor * 2020 april* 1,5 899 0,01 0,01
073200 Personenvervoer over de weg * 2020 april* 2,2 528 0,01 0,01
073300 Personenvervoer door de lucht * 2020 april* . 885 . .
073400 Personenvervoer over water * 2020 april* -5,1 74 0,00 -0,01
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten * 2020 april* 1,7 339 0,01 0,00
080000 Communicatie * 2020 april* 1,2 3.184 0,04 0,01
081000 Post en pakketdiensten * 2020 april* 4,3 153 0,01 0,01
082000 Telefoonapparatuur * 2020 april* -2,5 586 -0,01 -0,02
083000 Telefoondiensten * 2020 april* 1,7 2.444 0,04 0,02
090000 Recreatie en cultuur * 2020 april* 2,6 11.321 0,29 0,20
091000 Audio-, video-, fotoapparatuur ed * 2020 april* 3,3 1.811 0,06 0,04
091100 TV's, audio- en video-apparatuur * 2020 april* 2,3 427 0,01 0,01
091200 Foto-, film- en optische app… * 2020 april* 6,8 81 0,01 0,00
091300 Gegevensverwerkende apparatuur * 2020 april* 3,7 1.132 0,04 0,03
091400 (On)bespeelde informatiedragers * 2020 april* 1,8 141 0,00 0,00
091500 Reparatie van audio apparaten ed * 2020 april* 0,3 30 0,00 0,00
092000 Goederen recreatie en cultuur * 2020 april* 1,6 499 0,01 0,00
092100 Goederen voor outdoor-recreatie * 2020 april* 4,0 318 0,01 0,01
092200 Goederen voor indoor-recreatie * 2020 april* -5,7 92 -0,01 -0,01
092300 Onderhoud grote duurzame goed… * 2020 april* 0,9 88 0,00 0,00
093000 Spelart., planten en huisdieren * 2020 april* 2,0 3.245 0,06 0,03
093100 Spellen, speelgoed en hobby’s * 2020 april* 2,0 853 0,02 0,01
093200 Sport- en kampeerartikelen… * 2020 april* -0,6 534 0,00 -0,01
093300 Tuinen, planten en bloemen * 2020 april* 3,0 811 0,02 0,02
093400 (Producten voor) huisdieren * 2020 april* 2,4 846 0,02 0,01
093500 Diensten voor huisdieren * 2020 april* 2,2 200 0,00 0,00
094000 Diensten voor recr. en cultuur * 2020 april* . 3.037 . .
094100 Diensten voor recreatie en sport * 2020 april* . 1.836 . .
094200 Culturele diensten * 2020 april* . 1.201 . .
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren * 2020 april* 2,4 1.303 0,03 0,02
095100 Boeken * 2020 april* -0,7 297 0,00 -0,01
095200 Kranten en tijdschriften * 2020 april* 3,0 531 0,02 0,01
095300 Divers drukwerk * 2020 april* 7,1 75 0,00 0,00
095400 Schrijfwaren en tekenartikelen * 2020 april* 3,2 400 0,01 0,01
096000 Pakketreizen * 2020 april* . 1.427 . .
100000 Onderwijs * 2020 april* 0,2 864 0,00 -0,01
102000 Secundair onderwijs * 2020 april* 1,1 344 0,00 0,00
104000 Tertiair onderwijs * 2020 april* -0,9 441 0,00 -0,01
105000 Ander onderwijs * 2020 april* 1,5 79 0,00 0,00
110000 Restaurants en hotels * 2020 april* . 9.837 . .
111000 Catering diensten * 2020 april* . 7.415 . .
111100 Restaurants, cafés en dergelijke * 2020 april* . 7.114 . .
111200 Kantines * 2020 april* 3,8 301 0,01 0,01
112000 Accommodaties * 2020 april* . 2.423 . .
120000 Diverse goederen en diensten * 2020 april* 3,1 11.010 0,34 0,26
121000 Persoonlijke verzorging * 2020 april* 2,5 3.174 0,08 0,05
121100 Kappers en schoonheidssalons * 2020 april* . 1.143 . .
121200 Elektr. app. lichaamsverzorging * 2020 april* -7,7 65 0,00 -0,01
121300 Ov. prod. lichaamsverzorging * 2020 april* 3,0 1.966 0,06 0,04
123000 Goederen voor persoonlijk gebruik * 2020 april* 0,3 837 0,00 -0,01
123100 Sieraden, klokken en horloges * 2020 april* 0,9 483 0,00 0,00
123200 Ov. art. voor persoonlijk gebruik * 2020 april* -0,6 354 0,00 -0,01
124000 Sociale bescherming * 2020 april* 3,4 1.603 0,05 0,04
125000 Verzekeringen * 2020 april* 3,6 2.250 0,08 0,06
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning * 2020 april* 5,3 582 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte * 2020 april* 4,8 738 0,04 0,03
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer * 2020 april* 3,5 588 0,02 0,02
125500 Overige verzekeringen * 2020 april* -1,7 341 -0,01 -0,01
126000 Financiële diensten n.e.g * 2020 april* 4,0 1.217 0,05 0,04
126200 Overige financiële diensten * 2020 april* 4,0 1.217 0,05 0,04
127000 Overig diensten n.e.g. * 2020 april* 3,8 1.929 0,07 0,05
SA01 Goederen * 2020 april* -0,6 55.173 -0,33 -1,93
SA02 Industriële goederen * 2020 april* -2,4 37.503 -0,88 -2,00
SA03 Industriële goederen excl. Energie * 2020 april* 1,0 28.594 0,29 0,02
SA04 Duurz. Ind. Goederen excl. Energie * 2020 april* 1,1 10.725 0,12 0,01
SA05 Semi-duurz. Ind. Goed. Excl energie * 2020 april* 0,1 11.503 0,01 -0,11
SA06 Niet-duurz. Ind. Goed. Excl energie * 2020 april* 2,5 6.365 0,16 0,10
SA07 Energie, inclusief andere brandstof * 2020 april* -12,9 8.910 -1,17 -1,39
SA08 Voedingsmiddelen, dranken en tabak * 2020 april* 3,1 17.670 0,55 0,46
SA09 Onbewerkte voedingsmiddelen * 2020 april* 5,7 3.076 0,17 0,15
SA10 Bewerkte voeding, dranken en tabak * 2020 april* 2,6 14.594 0,38 0,28
SA11 Diensten * 2020 april* 2,9 44.827 1,30 1,58
SA12 Diensten i.v.m. communicatie * 2020 april* 1,9 2.597 0,05 0,02
SA13 Diensten i.v.m. huisvesting * 2020 april* 2,7 11.804 0,32 0,23
SA14 Diensten recreatie, reparatie.. * 2020 april* . 15.622 . .
SA15 Diensten recreatie, ex pakketreizen * 2020 april* . 11.772 . .
SA16 Pakketreizen en accommodatie * 2020 april* . 3.850 . .
SA17 Diensten i.v.m. vervoer * 2020 april* 5,0 6.148 0,32 0,28
SA18 Diverse diensten * 2020 april* 2,8 8.656 0,24 0,17
SA19 Totaal exclusief energie * 2020 april* 2,4 91.090 2,15
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. * 2020 april* 2,2 73.421 1,59
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… * 2020 april* 2,2 88.015 1,97
SA22 Seizoensgebonden voedingsmiddelen * 2020 april* 4,7 1.634 0,07 0,06
SA23 Totaal excl. Seizoens voeding… * 2020 april* 0,9 98.366 0,90
SA24 Totaal excl. Energie, seizoens… * 2020 april* 2,3 89.457 2,07
SA25 Energie en seizoensgebonden voeding * 2020 april* -10,3 10.543 -1,10 -1,35
SA26 Motor- en vloeibare brandstoffen * 2020 april* -13,4 4.314 -0,58 -0,66
SA27 Totaal excl. Motor- en vloeibare… * 2020 april* 1,6 95.686 1,56
SA28 Totaal exclusief tabak * 2020 april* 0,9 98.130 0,90
SA29 Totaal excl. Alcohol en tabak * 2020 april* 0,9 96.686 0,91
SA30 Energie en onbewerkte voeding… * 2020 april* -8,3 11.985 -1,00 -1,27
SA31 Totaal excl. Huisvesting, water… * 2020 april* 1,5 84.382 1,29
SA32 Elektriciteit, gas, e.d. * 2020 april* -12,4 4.595 -0,59 -0,67
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… * 2020 april* 2,0 5.137 0,10 0,05
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. * 2020 april* 0,9 94.863 0,87
Bron: CBS.
Verklaring van tekens