Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de jaar-op-jaar ontwikkeling van bestedingscategorieën van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van bestedingscategorieën van de HICP zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie HICP en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie HICP. De impact geeft daarentegen antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie HICP zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie HICP gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 141 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
Op verzoek van Eurostat wordt er voor de HICP publicaties voor Nederland geen standaard onderscheid meer gemaakt tussen de eerste voorlopige uitkomsten en latere definitieve. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie HICP (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficient) Bijdrage aan de jaarmutatie HICP (%) Impact op de jaarmutatie HICP (%)
000000 Alle bestedingen 2020 juli* 1,6 100.000
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2020 juli* 1,9 14.356 0,27 0,04
011000 Voedingsmiddelen 2020 juli* 2,0 13.191 0,26 0,05
011100 Brood en granen 2020 juli* 0,4 2.831 0,01 -0,04
011200 Vlees 2020 juli* 5,9 2.794 0,16 0,12
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2020 juli* 0,7 466 0,00 0,00
011400 Melk, kaas en eieren 2020 juli* 0,7 1.647 0,01 -0,01
011500 Oliën en vetten 2020 juli* 0,5 402 0,00 -0,01
011600 Fruit 2020 juli* 6,3 1.029 0,06 0,05
011700 Groenten 2020 juli* -1,4 1.916 -0,03 -0,06
011800 Suiker, zoetwaren en ijs 2020 juli* 2,3 1.024 0,02 0,01
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. 2020 juli* 0,8 1.082 0,01 -0,01
012000 Alcoholvrije dranken 2020 juli* 1,2 1.164 0,01 -0,01
012100 Koffie, thee en cacao 2020 juli* 1,8 431 0,01 0,00
012200 Mineraalwater, frisdr. en sappen 2020 juli* 0,9 733 0,01 -0,01
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak 2020 juli* 11,0 3.314 0,36 0,32
021000 Alcoholhoudende dranken 2020 juli* 1,1 1.444 0,02 -0,01
021100 Gedistilleerde dranken 2020 juli* 6,1 269 0,02 0,01
021200 Wijn 2020 juli* 0,4 735 0,00 -0,01
021300 Bier 2020 juli* -0,7 440 0,00 -0,01
022000 Tabak 2020 juli* 18,7 1.870 0,35 0,32
030000 Kleding en schoenen 2020 juli* 0,9 6.792 0,07 -0,03
031000 Kleding en kledingstoffen 2020 juli* 2,0 5.685 0,12 0,04
031200 Kleding 2020 juli* 1,7 5.408 0,10 0,03
031300 Ov. kledingartikelen en… 2020 juli* 8,5 218 0,02 0,01
031400 Stomen en reparatie van kleding 2020 juli* 0,6 59 0,00 0,00
032000 Schoenen 2020 juli* -4,2 1.107 -0,05 -0,07
032100 Schoenen en ander schoeisel 2020 juli* -4,2 1.107 -0,05 -0,07
040000 Huisvesting, water en energie 2020 juli* -1,8 15.618 -0,28 -0,64
041000 Werkelijke woninghuur 2020 juli* 2,9 8.986 0,26 0,13
041100 Werkelijke woninghuur… 2020 juli* 2,9 8.986 0,26 0,13
041200 Overige werkelijke woninghuur 2020 juli* 0
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2020 juli* 2,5 509 0,01 0,00
043100 Onderhoudsmaterialen v.d. woning 2020 juli* 2,0 472 0,01 0,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2020 juli* 9,1 37 0,00 0,00
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2020 juli* 2,8 1.528 0,04 0,02
044100 Watervoorziening 2020 juli* 1,5 408 0,01 0,00
044200 Ophalen van huisvuil 2020 juli* 4,8 607 0,03 0,02
044300 Riolering 2020 juli* 2,3 304 0,01 0,00
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2020 juli* 0,5 208 0,00 0,00
045000 Energie 2020 juli* -13,0 4.595 -0,60 -0,71
045100 Elektriciteit 2020 juli* -40,3 1.577 -0,64 -0,67
045200 Gas 2020 juli* 1,3 2.872 0,04 -0,01
045500 Stadsverwarming 2020 juli* -0,8 147 0,00 0,00
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2020 juli* 1,6 7.110 0,11 0,00
051000 Meubelen, stoffering en decoratie 2020 juli* -0,1 2.773 0,00 -0,05
051100 Meubelen en stoffering 2020 juli* 0,1 2.454 0,00 -0,04
051200 Vloerbedekking 2020 juli* -1,6 319 -0,01 -0,01
052000 Huishoudtextiel 2020 juli* 4,4 749 0,03 0,02
053000 Huishoudelijke apparaten 2020 juli* 3,1 760 0,02 0,01
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2020 juli* 2,0 536 0,01 0,00
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2020 juli* 5,7 181 0,01 0,01
053300 Reparatie van huish. apparaten 2020 juli* 6,3 42 0,00 0,00
054000 Glas, servies en huish. artikelen 2020 juli* 5,0 732 0,04 0,02
055000 Gereedschappen en werktuigen… 2020 juli* 1,0 454 0,00 0,00
055100 Grote gereedschappen… 2020 juli* 1,5 185 0,00 0,00
055200 Kleine gereedschappen… 2020 juli* 0,7 269 0,00 0,00
056000 Dagelijks onderhoud van de woning 2020 juli* 1,0 1.642 0,02 -0,01
056100 Niet-duurzame huishoudproducten 2020 juli* 0,0 605 0,00 -0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2020 juli* 1,7 1.037 0,02 0,00
060000 Gezondheid 2020 juli* 1,8 2.669 0,05 0,00
061000 Medische producten, apparaten… 2020 juli* 2,1 906 0,02 0,00
061100 Farmaceutische producten 2020 juli* 5,5 318 0,02 0,01
061200 Overige medische producten 2020 juli* -2,4 34 0,00 0,00
061300 Therapeutische apparaten… 2020 juli* 0,4 554 0,00 -0,01
062000 Extramurale gezondheidszorg 2020 juli* 1,6 1.763 0,03 0,00
062100 Diensten van artsen en paramedici 2020 juli* 1,7 11 0,00 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2020 juli* 1,7 799 0,01 0,00
062300 Diensten van paramedici 2020 juli* 1,5 954 0,01 0,00
070000 Vervoer 2020 juli* 0,3 13.924 0,05 -0,21
071000 Aankoop van voertuigen 2020 juli* 0,4 3.770 0,02 -0,05
071100 Auto's 2020 juli* 0,7 3.075 0,02 -0,03
071200 Motoren, brom- en elektr. fietsen 2020 juli* -0,8 517 0,00 -0,01
071300 Fietsen 2020 juli* -0,8 178 0,00 0,00
072000 Gebruik van privévoertuigen 2020 juli* -1,0 7.430 -0,07 -0,21
072100 Benodigdheden privé-voertuigen 2020 juli* 9,4 280 0,02 0,02
072200 Brandstoffen en smeermiddelen 2020 juli* -7,1 4.314 -0,31 -0,39
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen 2020 juli* 5,5 1.931 0,11 0,08
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2020 juli* 12,8 904 0,10 0,09
073000 Vervoersdiensten 2020 juli* 3,6 2.724 0,11 0,06
073100 Personenvervoer per spoor 2020 juli* 1,5 899 0,01 0,00
073200 Personenvervoer over de weg 2020 juli* 2,1 528 0,01 0,00
073300 Personenvervoer door de lucht 2020 juli* 4,9 885 0,09 0,07
073400 Personenvervoer over water 2020 juli* -7,3 74 -0,01 -0,01
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2020 juli* 0,3 339 0,00 0,00
080000 Communicatie 2020 juli* -1,4 3.184 -0,04 -0,10
081000 Post en pakketdiensten 2020 juli* 4,3 153 0,01 0,00
082000 Telefoonapparatuur 2020 juli* -7,5 586 -0,04 -0,05
083000 Telefoondiensten 2020 juli* -0,3 2.444 -0,01 -0,05
090000 Recreatie en cultuur 2020 juli* 3,1 11.321 0,35 0,19
091000 Audio-, video-, fotoapparatuur ed 2020 juli* 5,3 1.811 0,09 0,07
091100 TV's, audio- en video-apparatuur 2020 juli* 7,8 427 0,03 0,03
091200 Foto-, film- en optische app… 2020 juli* 9,6 81 0,01 0,01
091300 Gegevensverwerkende apparatuur 2020 juli* 4,4 1.132 0,05 0,03
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juli* 2,8 141 0,00 0,00
091500 Reparatie van audio apparaten ed 2020 juli* 2,1 30 0,00 0,00
092000 Goederen recreatie en cultuur 2020 juli* 4,2 499 0,02 0,01
092100 Goederen voor outdoor-recreatie 2020 juli* 5,0 318 0,02 0,01
092200 Goederen voor indoor-recreatie 2020 juli* 4,7 92 0,00 0,00
092300 Onderhoud grote duurzame goed… 2020 juli* 0,7 88 0,00 0,00
093000 Spelart., planten en huisdieren 2020 juli* 2,4 3.245 0,08 0,03
093100 Spellen, speelgoed en hobby’s 2020 juli* 4,1 853 0,04 0,02
093200 Sport- en kampeerartikelen… 2020 juli* -0,8 534 0,00 -0,01
093300 Tuinen, planten en bloemen 2020 juli* 4,6 811 0,04 0,02
093400 (Producten voor) huisdieren 2020 juli* 0,6 846 0,00 -0,01
093500 Diensten voor huisdieren 2020 juli* 2,3 200 0,00 0,00
094000 Diensten voor recr. en cultuur 2020 juli* 3,0 3.037 0,09 0,04
094100 Diensten voor recreatie en sport 2020 juli* 2,7 1.836 0,05 0,02
094200 Culturele diensten 2020 juli* 3,6 1.201 0,04 0,02
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren 2020 juli* 5,3 1.303 0,07 0,05
095100 Boeken 2020 juli* 2,8 297 0,01 0,00
095200 Kranten en tijdschriften 2020 juli* 4,5 531 0,02 0,02
095300 Divers drukwerk 2020 juli* 6,6 75 0,00 0,00
095400 Schrijfwaren en tekenartikelen 2020 juli* 8,3 400 0,03 0,03
096000 Pakketreizen 2020 juli* 0,5 1.427 0,00 -0,02
100000 Onderwijs 2020 juli* 0,2 864 0,00 -0,01
102000 Secundair onderwijs 2020 juli* 1,1 344 0,00 0,00
104000 Tertiair onderwijs 2020 juli* -0,9 441 0,00 -0,01
105000 Ander onderwijs 2020 juli* 2,1 79 0,00 0,00
110000 Restaurants en hotels 2020 juli* 3,2 9.837 0,35 0,20
111000 Catering diensten 2020 juli* 2,6 7.415 0,19 0,07
111100 Restaurants, cafés en dergelijke 2020 juli* 2,5 7.114 0,18 0,07
111200 Kantines 2020 juli* 3,7 301 0,01 0,01
112000 Accommodaties 2020 juli* 4,2 2.423 0,16 0,11
120000 Diverse goederen en diensten 2020 juli* 3,1 11.010 0,34 0,18
121000 Persoonlijke verzorging 2020 juli* 2,1 3.174 0,07 0,01
121100 Kappers en schoonheidssalons 2020 juli* 3,8 1.143 0,04 0,03
121200 Elektr. app. lichaamsverzorging 2020 juli* -7,9 65 0,00 -0,01
121300 Ov. prod. lichaamsverzorging 2020 juli* 1,4 1.966 0,03 0,00
123000 Goederen voor persoonlijk gebruik 2020 juli* 1,2 837 0,01 0,00
123100 Sieraden, klokken en horloges 2020 juli* 2,0 483 0,01 0,00
123200 Ov. art. voor persoonlijk gebruik 2020 juli* 0,1 354 0,00 -0,01
124000 Sociale bescherming 2020 juli* 3,4 1.603 0,05 0,03
125000 Verzekeringen 2020 juli* 3,6 2.250 0,08 0,04
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2020 juli* 5,2 582 0,03 0,02
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2020 juli* 4,8 738 0,03 0,02
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2020 juli* 2,7 588 0,02 0,01
125500 Overige verzekeringen 2020 juli* -0,2 341 0,00 -0,01
126000 Financiële diensten n.e.g 2020 juli* 4,0 1.217 0,05 0,03
126200 Overige financiële diensten 2020 juli* 4,0 1.217 0,05 0,03
127000 Overig diensten n.e.g. 2020 juli* 4,5 1.929 0,09 0,06
SA01 Goederen 2020 juli* 0,4 55.173 0,21 -1,46
SA02 Industriële goederen 2020 juli* -1,2 37.503 -0,42 -1,61
SA03 Industriële goederen excl. Energie 2020 juli* 1,7 28.594 0,48 0,04
SA04 Duurz. Ind. Goederen excl. Energie 2020 juli* 1,0 10.725 0,10 -0,08
SA05 Semi-duurz. Ind. Goed. Excl energie 2020 juli* 2,0 11.503 0,22 0,06
SA06 Niet-duurz. Ind. Goed. Excl energie 2020 juli* 2,5 6.365 0,16 0,06
SA07 Energie, inclusief andere brandstof 2020 juli* -10,2 8.910 -0,90 -1,15
SA08 Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2020 juli* 3,6 17.670 0,63 0,42
SA09 Onbewerkte voedingsmiddelen 2020 juli* 4,2 3.076 0,13 0,08
SA10 Bewerkte voeding, dranken en tabak 2020 juli* 3,5 14.594 0,51 0,31
SA11 Diensten 2020 juli* 3,1 44.827 1,43 1,26
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juli* -0,1 2.597 0,00 -0,05
SA13 Diensten i.v.m. huisvesting 2020 juli* 3,0 11.804 0,35 0,18
SA14 Diensten recreatie, reparatie.. 2020 juli* 2,9 15.622 0,49 0,26
SA15 Diensten recreatie, ex pakketreizen 2020 juli* 2,8 11.772 0,33 0,15
SA16 Pakketreizen en accommodatie 2020 juli* 3,2 3.850 0,16 0,09
SA17 Diensten i.v.m. vervoer 2020 juli* 5,2 6.148 0,33 0,24
SA18 Diverse diensten 2020 juli* 3,0 8.656 0,26 0,13
SA19 Totaal exclusief energie 2020 juli* 2,8 91.090 2,54
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2020 juli* 2,6 73.421 1,91
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2020 juli* 2,7 88.015 2,42
SA22 Seizoensgebonden voedingsmiddelen 2020 juli* 3,7 1.634 0,06 0,03
SA23 Totaal excl. Seizoens voeding… 2020 juli* 1,6 98.366 1,59
SA24 Totaal excl. Energie, seizoens… 2020 juli* 2,8 89.457 2,49
SA25 Energie en seizoensgebonden voeding 2020 juli* -8,1 10.543 -0,85 -1,14
SA26 Motor- en vloeibare brandstoffen 2020 juli* -7,1 4.314 -0,31 -0,39
SA27 Totaal excl. Motor- en vloeibare… 2020 juli* 2,0 95.686 1,95
SA28 Totaal exclusief tabak 2020 juli* 1,3 98.130 1,29
SA29 Totaal excl. Alcohol en tabak 2020 juli* 1,3 96.686 1,29
SA30 Energie en onbewerkte voeding… 2020 juli* -6,5 11.985 -0,78 -1,10
SA31 Totaal excl. Huisvesting, water… 2020 juli* 2,3 84.382 1,92
SA32 Elektriciteit, gas, e.d. 2020 juli* -13,0 4.595 -0,60 -0,71
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2020 juli* 2,0 5.137 0,10 0,02
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2020 juli* 1,6 94.863 1,54
Bron: CBS.
Verklaring van tekens