Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Uitkeringen in relatie met de AOW Perioden Regio's Aantal bijstandsuitkeringen (aantal)
Uitkeringen totaal 2021 januari** Nederland 416.310
Uitkeringen totaal 2021 februari** Nederland 417.450
Uitkeringen totaal 2021 maart** Nederland 417.430
Uitkeringen totaal 2021 april** Nederland 416.450
Uitkeringen totaal 2021 mei* Nederland 419.000
Uitkeringen totaal 2021 juni* Nederland 418.000
Uitkeringen totaal 2021 juli* Nederland 416.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 januari** Nederland 365.950
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 februari** Nederland 367.010
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 maart** Nederland 366.870
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 april** Nederland 365.800
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 mei* Nederland 369.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 juni* Nederland 367.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 juli* Nederland 365.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 januari** Nederland 50.350
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 februari** Nederland 50.440
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 maart** Nederland 50.560
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 april** Nederland 50.640
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 mei* Nederland 51.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 juni* Nederland 51.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 juli* Nederland 51.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio.
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2011.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 en januari-april 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2021
- Aangepast zijn de cijfers van april 2021;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juli 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van augustus 2021 komen in oktober 2021.

Toelichting onderwerpen

Aantal bijstandsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.