Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Uitkeringen in relatie met de AOW Perioden Regio's Aantal bijstandsuitkeringen (aantal)
Uitkeringen totaal 2021 januari Nederland 416.310
Uitkeringen totaal 2021 februari Nederland 417.450
Uitkeringen totaal 2021 maart Nederland 417.430
Uitkeringen totaal 2021 april Nederland 416.450
Uitkeringen totaal 2021 mei Nederland 414.300
Uitkeringen totaal 2021 juni Nederland 411.660
Uitkeringen totaal 2021 juli Nederland 408.940
Uitkeringen totaal 2021 augustus Nederland 405.010
Uitkeringen totaal 2021 september Nederland 401.420
Uitkeringen totaal 2021 oktober Nederland 399.690
Uitkeringen totaal 2021 november Nederland 398.670
Uitkeringen totaal 2021 december Nederland 398.550
Uitkeringen totaal 2022 januari** Nederland 397.670
Uitkeringen totaal 2022 februari ** Nederland 396.740
Uitkeringen totaal 2022 maart** Nederland 395.970
Uitkeringen totaal 2022 april** Nederland 395.050
Uitkeringen totaal 2022 mei** Nederland 393.710
Uitkeringen totaal 2022 juni** Nederland 392.360
Uitkeringen totaal 2022 juli** Nederland 390.960
Uitkeringen totaal 2022 augustus** Nederland 389.300
Uitkeringen totaal 2022 september** Nederland 387.830
Uitkeringen totaal 2022 oktober** Nederland 387.210
Uitkeringen totaal 2022 november** Nederland 387.580
Uitkeringen totaal 2022 december* Nederland 386.000
Uitkeringen totaal 2023 januari* Nederland 386.000
Uitkeringen totaal 2023 februari* Nederland 387.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 januari Nederland 365.950
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 februari Nederland 367.010
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 maart Nederland 366.870
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 april Nederland 365.800
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 mei Nederland 363.470
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 juni Nederland 360.690
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 juli Nederland 358.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 augustus Nederland 353.970
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 september Nederland 350.350
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 oktober Nederland 348.580
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 november Nederland 346.990
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 december Nederland 346.810
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 januari** Nederland 346.060
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 februari ** Nederland 345.280
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 maart** Nederland 344.650
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 april** Nederland 343.660
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 mei** Nederland 342.190
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 juni** Nederland 340.870
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 juli** Nederland 339.690
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 augustus** Nederland 337.860
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 september** Nederland 336.230
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 oktober** Nederland 335.350
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 november** Nederland 335.570
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2022 december* Nederland 334.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2023 januari* Nederland 335.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2023 februari* Nederland 336.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 januari Nederland 50.350
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 februari Nederland 50.440
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 maart Nederland 50.560
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 april Nederland 50.640
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 mei Nederland 50.830
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 juni Nederland 50.960
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 juli Nederland 50.940
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 augustus Nederland 51.030
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 september Nederland 51.060
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 oktober Nederland 51.100
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 november Nederland 51.670
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 december Nederland 51.730
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 januari** Nederland 51.590
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 februari ** Nederland 51.430
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 maart** Nederland 51.310
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 april** Nederland 51.370
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 mei** Nederland 51.510
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 juni** Nederland 51.480
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 juli** Nederland 51.260
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 augustus** Nederland 51.440
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 september** Nederland 51.600
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 oktober** Nederland 51.840
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 november** Nederland 51.990
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2022 december* Nederland 52.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2023 januari* Nederland 52.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2023 februari* Nederland 51.500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio.
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen. Bij een (echt)paar telt de leeftijd van de oudste persoon.
Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van januari t/m november 2022 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2023:
- Aangepast zijn de cijfers van november 2022;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van februari 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van maart 2023 komen in mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal bijstandsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.