Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Uitkeringen in relatie met de AOW Perioden Regio's Aantal bijstandsuitkeringen (aantal)
Uitkeringen totaal 2020 januari** Nederland 400.670
Uitkeringen totaal 2020 februari** Nederland 401.160
Uitkeringen totaal 2020 maart** Nederland 406.870
Uitkeringen totaal 2020 april** Nederland 412.380
Uitkeringen totaal 2020 mei** Nederland 414.860
Uitkeringen totaal 2020 juni** Nederland 415.500
Uitkeringen totaal 2020 juli** Nederland 415.780
Uitkeringen totaal 2020 augustus** Nederland 413.000
Uitkeringen totaal 2020 september** Nederland 411.230
Uitkeringen totaal 2020 oktober** Nederland 411.790
Uitkeringen totaal 2020 november** Nederland 412.990
Uitkeringen totaal 2020 december** Nederland 415.270
Uitkeringen totaal 2021 januari** Nederland 416.310
Uitkeringen totaal 2021 februari* Nederland 419.000
Uitkeringen totaal 2021 maart* Nederland 420.000
Uitkeringen totaal 2021 april* Nederland 420.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 januari** Nederland 352.320
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 februari** Nederland 352.710
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 maart** Nederland 358.310
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 april** Nederland 363.670
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 mei** Nederland 365.880
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 juni** Nederland 366.360
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 juli** Nederland 366.540
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 augustus** Nederland 363.560
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 september** Nederland 361.630
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 oktober** Nederland 362.120
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 november** Nederland 362.770
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 december** Nederland 364.950
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 januari** Nederland 365.950
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 februari* Nederland 368.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 maart* Nederland 369.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2021 april* Nederland 369.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 januari** Nederland 48.320
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 februari** Nederland 48.450
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 maart** Nederland 48.550
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 april** Nederland 48.710
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 mei** Nederland 48.970
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 juni** Nederland 49.140
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 juli** Nederland 49.240
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 augustus** Nederland 49.440
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 september** Nederland 49.590
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 oktober** Nederland 49.670
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 november** Nederland 50.210
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 december** Nederland 50.290
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 januari** Nederland 50.350
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 februari* Nederland 50.500
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 maart* Nederland 50.500
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2021 april* Nederland 50.500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio.
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2011.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 en januari 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2021
- Aangepast zijn de cijfers van januari 2021;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van april 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van mei 2021 komen in juli 2021.

Toelichting onderwerpen

Aantal bijstandsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.