Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Uitkeringen in relatie met de AOW Perioden Regio's Aantal bijstandsuitkeringen (aantal)
Uitkeringen totaal 2018 januari Nederland 434.170
Uitkeringen totaal 2018 februari Nederland 433.630
Uitkeringen totaal 2018 maart Nederland 432.720
Uitkeringen totaal 2018 april Nederland 430.580
Uitkeringen totaal 2018 mei Nederland 428.750
Uitkeringen totaal 2018 juni Nederland 426.330
Uitkeringen totaal 2018 juli Nederland 424.410
Uitkeringen totaal 2018 augustus Nederland 420.170
Uitkeringen totaal 2018 september Nederland 416.450
Uitkeringen totaal 2018 oktober Nederland 414.570
Uitkeringen totaal 2018 november Nederland 413.930
Uitkeringen totaal 2018 december Nederland 414.070
Uitkeringen totaal 2019 januari Nederland 414.060
Uitkeringen totaal 2019 februari Nederland 413.710
Uitkeringen totaal 2019 maart Nederland 413.270
Uitkeringen totaal 2019 april Nederland 411.960
Uitkeringen totaal 2019 mei Nederland 410.220
Uitkeringen totaal 2019 juni Nederland 408.490
Uitkeringen totaal 2019 juli Nederland 406.790
Uitkeringen totaal 2019 augustus Nederland 403.530
Uitkeringen totaal 2019 september Nederland 400.810
Uitkeringen totaal 2019 oktober Nederland 399.820
Uitkeringen totaal 2019 november Nederland 399.850
Uitkeringen totaal 2019 december Nederland 400.500
Uitkeringen totaal 2020 januari Nederland 400.670
Uitkeringen totaal 2020 februari Nederland 401.160
Uitkeringen totaal 2020 maart Nederland 406.870
Uitkeringen totaal 2020 april Nederland 412.380
Uitkeringen totaal 2020 mei* Nederland 409.000
Uitkeringen totaal 2020 juni* Nederland 412.000
Uitkeringen totaal 2020 juli* Nederland 412.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 januari Nederland 389.220
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 februari Nederland 388.750
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 maart Nederland 387.950
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 april Nederland 385.650
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 mei Nederland 383.610
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 juni Nederland 380.990
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 juli Nederland 378.500
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 augustus Nederland 374.120
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 september Nederland 370.290
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 oktober Nederland 368.130
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 november Nederland 367.330
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2018 december Nederland 367.210
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 januari Nederland 367.310
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 februari Nederland 367.050
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 maart Nederland 366.690
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 april Nederland 365.500
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 mei Nederland 363.480
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 juni Nederland 361.630
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 juli Nederland 359.980
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 augustus Nederland 356.600
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 september Nederland 353.750
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 oktober Nederland 352.540
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 november Nederland 351.890
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2019 december Nederland 352.290
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 januari Nederland 352.320
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 februari Nederland 352.710
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 maart Nederland 358.310
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 april Nederland 363.670
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 mei* Nederland 360.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 juni* Nederland 363.000
Aan personen tot de AOW-leeftijd 2020 juli* Nederland 363.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 januari Nederland 44.890
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 februari Nederland 44.880
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 maart Nederland 44.770
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 april Nederland 44.930
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 mei Nederland 45.140
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 juni Nederland 45.340
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 juli Nederland 45.910
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 augustus Nederland 46.050
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 september Nederland 46.150
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 oktober Nederland 46.430
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 november Nederland 46.600
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2018 december Nederland 46.830
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 januari Nederland 46.730
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 februari Nederland 46.620
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 maart Nederland 46.550
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 april Nederland 46.440
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 mei Nederland 46.710
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 juni Nederland 46.820
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 juli Nederland 46.780
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 augustus Nederland 46.900
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 september Nederland 47.030
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 oktober Nederland 47.250
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 november Nederland 47.920
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2019 december Nederland 48.170
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 januari Nederland 48.320
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 februari Nederland 48.450
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 maart Nederland 48.550
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 april Nederland 48.710
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 mei* Nederland 49.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 juni* Nederland 49.000
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd 2020 juli* Nederland 49.500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio.
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2011.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van januari tot en met april 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2020:
- Aangepast zijn de cijfers van april 2020;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juli 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van augustus 2020 komen in oktober 2020.

Toelichting onderwerpen

Aantal bijstandsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.