Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Landbouw

Datum Publicatie Reden
16-03-2018

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - januari 2018

Actualisering
16-03-2018

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

weidegang van melkvee, naar GVE-klasse en regio weidegang, melkvee, vrouwelijk jongvee, melkveebedrijven, GVE-klasse
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2016

Nieuw
14-03-2018

Landbouw; biologisch, fase omschakeling naar biologische productie

Oppervlakten biologische teelt van gewassen onder glas en in open grond en biologisch gehouden dieren, fase omschakeling
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2017

Actualisering
14-03-2018

Landbouw; biologisch en/of in omschakeling; gewassen, dieren, nationaal

Oppervlakte van gewassen, aantal dieren Gewassen en dieren
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2017

Actualisering
14-03-2018

Landbouw; biologisch en/of in omschakeling, gewassen, dieren, regionaal

Oppervlakte biologische gewassen, aantal biologisch gehouden dieren per regio
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2017

Actualisering
12-03-2018

Varkens- en pluimveerechten

Varkensrechten, pluimveerechten, aantal dieren, fosfaatproductie Regio
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Actualisering
28-02-2018

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - december 2017

Actualisering
28-02-2018

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - december 2017

Actualisering
28-02-2018

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: per maand, periode: januari 1994 - december 2017

Actualisering