VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Geslacht Onderwijssoort Bedrijstakken (SBI 2008) Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Alle schoolverlaters: uurloon (euro) Zonder startkwalificatie: uurloon (euro) Met startkwalificatie: uurloon (euro)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters A-U Alle economische activiteiten Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 16,96 14,76 17,95
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters A-F Landbouw en nijverheid Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 18,14 16,28 18,95
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters G+I Handel en horeca Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 14,59 13,54 15,27
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters H+J Vervoer, informatie en communicatie Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 17,04 16,15 17,70
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 18,36 17,11 18,92
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters M-N Zakelijke dienstverlening Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 15,26 14,18 16,14
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters O-Q Overheid en zorg Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 19,67 17,05 20,01
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2007/'08 14,49 14,14 14,62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in het uurloon dat de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie, die werkzaam zijn als werknemer, verdienen. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht en bedrijfsindeling. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2020:
De cijfers over het uurloon van werknemers van het vsv-cohort 2007/’08 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2012/'13 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/’14 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2017/’18 direct na schoolverlaten zijn toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2021. Het betreft cijfers over het uurloon van werknemers van het vsv-cohort 2008/’09 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/'14 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2018/’19 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Alle schoolverlaters: uurloon
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Zonder startkwalificatie: uurloon
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Met startkwalificatie: uurloon
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).