VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Onderwijssoort Arbeidsmarktpositie Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 110.260 41.730 68.530
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Met werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 45.050 11.120 33.920
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Met werk, met uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 3.810 1.860 1.950
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zonder werk, met uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 7.400 4.890 2.510
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Zonder werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 2.980 1.540 1.440
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Terug in onderwijs Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 47.790 20.580 27.210
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Onbekend, niet in BRP Totaal schoolverlaters 10 jaar na verlaten onderwijs 2010/'11 3.230 1.740 1.490
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en herkomst. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2024. Het betreft cijfers over de arbeidsmarktpositie van het vsv-cohort 2011/’12 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/'17 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2019/’20 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2020/’21 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2021/’22 direct na schoolverlaten.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).