Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Belastingen en wettelijke premies Perioden Ontvangen belastingen en wett. premies (mln euro)
Totaal belastingen en wettelijke premies 2000 164.768
Totaal belastingen en wettelijke premies 2005 191.201
Totaal belastingen en wettelijke premies 2010 225.100
Totaal belastingen en wettelijke premies 2015 251.806
Totaal belastingen en wettelijke premies 2020 313.934
Totaal belastingen en wettelijke premies 2022* 363.868
Totaal belastingen en wettelijke premies 2023 1e kwartaal* 97.449
Totaal belastingen en wettelijke premies 2023 2e kwartaal* 104.591
Totaal belastingen en wettelijke premies 2023 3e kwartaal* 92.387
Totaal belastingen en wettelijke premies 2023 4e kwartaal* 104.687
Totaal belastingen en wettelijke premies 2023* 399.114
Totaal belastingen 2000 100.246
Totaal belastingen 2005 124.654
Totaal belastingen 2010 142.398
Totaal belastingen 2015 155.687
Totaal belastingen 2020 205.249
Totaal belastingen 2022* 243.099
Totaal belastingen 2023 1e kwartaal* 70.525
Totaal belastingen 2023 2e kwartaal* 66.054
Totaal belastingen 2023 3e kwartaal* 65.097
Totaal belastingen 2023 4e kwartaal* 71.655
Totaal belastingen 2023* 273.331
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2000 28.387
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2005 36.950
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2010 41.840
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2015 44.746
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2020 58.971
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2022* 69.928
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2023 1e kwartaal* 18.981
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2023 2e kwartaal* 19.492
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2023 3e kwartaal* 18.458
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2023 4e kwartaal* 19.237
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2023* 76.168
Inkomstenbelasting 2000 -880
Inkomstenbelasting 2005 3.651
Inkomstenbelasting 2010 2.076
Inkomstenbelasting 2015 -2.566
Inkomstenbelasting 2020 8.109
Inkomstenbelasting 2022* 6.679
Inkomstenbelasting 2023 1e kwartaal* 7.782
Inkomstenbelasting 2023 2e kwartaal* -5.962
Inkomstenbelasting 2023 3e kwartaal* 6.795
Inkomstenbelasting 2023 4e kwartaal* 3.404
Inkomstenbelasting 2023* 12.019
Loonbelasting 2000 24.433
Loonbelasting 2005 27.573
Loonbelasting 2010 46.152
Loonbelasting 2015 53.506
Loonbelasting 2020 62.077
Loonbelasting 2022* 69.273
Loonbelasting 2023 1e kwartaal* 16.694
Loonbelasting 2023 2e kwartaal* 21.906
Loonbelasting 2023 3e kwartaal* 16.311
Loonbelasting 2023 4e kwartaal* 20.860
Loonbelasting 2023* 75.771
Vennootschapsbelasting 2000 16.736
Vennootschapsbelasting 2005 17.069
Vennootschapsbelasting 2010 12.782
Vennootschapsbelasting 2015 16.108
Vennootschapsbelasting 2020 21.677
Vennootschapsbelasting 2022* 38.275
Vennootschapsbelasting 2023 1e kwartaal* 13.627
Vennootschapsbelasting 2023 2e kwartaal* 15.546
Vennootschapsbelasting 2023 3e kwartaal* 10.398
Vennootschapsbelasting 2023 4e kwartaal* 7.943
Vennootschapsbelasting 2023* 47.514
Totaal Accijns 2000 7.713
Totaal Accijns 2005 9.327
Totaal Accijns 2010 11.120
Totaal Accijns 2015 11.207
Totaal Accijns 2020 11.383
Totaal Accijns 2022* 10.871
Totaal Accijns 2023 1e kwartaal* 2.629
Totaal Accijns 2023 2e kwartaal* 3.172
Totaal Accijns 2023 3e kwartaal* 2.909
Totaal Accijns 2023 4e kwartaal* 2.838
Totaal Accijns 2023* 11.548
Totaal wettelijke premies 2000 64.522
Totaal wettelijke premies 2005 66.547
Totaal wettelijke premies 2010 82.702
Totaal wettelijke premies 2015 96.119
Totaal wettelijke premies 2020 108.685
Totaal wettelijke premies 2022* 120.769
Totaal wettelijke premies 2023 1e kwartaal* 26.924
Totaal wettelijke premies 2023 2e kwartaal* 38.537
Totaal wettelijke premies 2023 3e kwartaal* 27.290
Totaal wettelijke premies 2023 4e kwartaal* 33.032
Totaal wettelijke premies 2023* 125.783
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2000 8.746
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2005 8.991
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2010 10.696
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2015 10.635
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2020 16.254
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2022* 18.351
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2023 1e kwartaal* 4.529
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2023 2e kwartaal* 5.736
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2023 3e kwartaal* 4.717
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2023 4e kwartaal* 5.414
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2023* 20.396
Algemeen Ouderdomsfonds 2000 20.569
Algemeen Ouderdomsfonds 2005 17.944
Algemeen Ouderdomsfonds 2010 18.357
Algemeen Ouderdomsfonds 2015 24.399
Algemeen Ouderdomsfonds 2020 22.717
Algemeen Ouderdomsfonds 2022* 25.370
Algemeen Ouderdomsfonds 2023 1e kwartaal* 4.315
Algemeen Ouderdomsfonds 2023 2e kwartaal* 9.250
Algemeen Ouderdomsfonds 2023 3e kwartaal* 4.194
Algemeen Ouderdomsfonds 2023 4e kwartaal* 6.458
Algemeen Ouderdomsfonds 2023* 24.217
Algemeen Werkloosheidsfonds 2000 5.290
Algemeen Werkloosheidsfonds 2005 5.258
Algemeen Werkloosheidsfonds 2010 2.875
Algemeen Werkloosheidsfonds 2015 3.330
Algemeen Werkloosheidsfonds 2020 7.876
Algemeen Werkloosheidsfonds 2022* 8.366
Algemeen Werkloosheidsfonds 2023 1e kwartaal* 1.936
Algemeen Werkloosheidsfonds 2023 2e kwartaal* 2.515
Algemeen Werkloosheidsfonds 2023 3e kwartaal* 2.061
Algemeen Werkloosheidsfonds 2023 4e kwartaal* 2.369
Algemeen Werkloosheidsfonds 2023* 8.881
Fonds Langdurige Zorg 2000 0
Fonds Langdurige Zorg 2005 0
Fonds Langdurige Zorg 2010 0
Fonds Langdurige Zorg 2015 15.239
Fonds Langdurige Zorg 2020 14.795
Fonds Langdurige Zorg 2022* 16.449
Fonds Langdurige Zorg 2023 1e kwartaal* 2.847
Fonds Langdurige Zorg 2023 2e kwartaal* 6.073
Fonds Langdurige Zorg 2023 3e kwartaal* 2.805
Fonds Langdurige Zorg 2023 4e kwartaal* 4.429
Fonds Langdurige Zorg 2023* 16.154
Zorgverzekeringsfonds 2000 0
Zorgverzekeringsfonds 2005 0
Zorgverzekeringsfonds 2010 30.569
Zorgverzekeringsfonds 2015 34.572
Zorgverzekeringsfonds 2020 43.261
Zorgverzekeringsfonds 2022* 47.859
Zorgverzekeringsfonds 2023 1e kwartaal* 12.327
Zorgverzekeringsfonds 2023 2e kwartaal* 13.679
Zorgverzekeringsfonds 2023 3e kwartaal* 12.479
Zorgverzekeringsfonds 2023 4e kwartaal* 13.155
Zorgverzekeringsfonds 2023* 51.640
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten en de ontvangsten van wettelijke sociale premies van de overheid. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort belasting of wettelijke sociale premie. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens en gebruikte begrippen sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 2008 voor de belastingen en 1999 voor de wettelijke sociale premies.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2020 de status definitief. De kwartalen van 2021 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2021 hebben de status definitief. De cijfers van 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het jaar 2023 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2023 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Ontvangen belastingen en wett. premies
Door de sector overheid ontvangen belastingen en wettelijke premies.

Belastingen: verplichte betalingen opgelegd door de overheid (nationale of buitenlandse) waar geen individuele tegenprestatie voor de betaler tegenover staat. Belastingen kunnen worden onderscheiden naar belastingen op productie en invoer, belastingen op inkomen, vermogen, enz. en vermogensheffingen.

Wettelijke premies: dit zijn de premies wettelijke sociale verzekeringen en komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden.