Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Caribisch Nederland Perioden Bbp, waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Bbp, waarde prijsniveau 2017 (mln USD) Bbp, waardemutatie (%) Bbp, volumemutatie (%)
Caribisch Nederland 2012 593 627 . .
Caribisch Nederland 2013 617 641 4,1 2,3
Caribisch Nederland 2014 629 639 2,0 -0,4
Caribisch Nederland 2015 647 659 2,7 3,2
Caribisch Nederland 2016 666 668 3,1 1,3
Caribisch Nederland 2017 670 670 0,5 0,2
Caribisch Nederland 2018 680 671 1,6 0,1
Caribisch Nederland 2019 720 689 5,9 2,7
Caribisch Nederland 2020 637 612 -11,5 -11,2
Caribisch Nederland 2021 735 688 15,4 12,4
Bonaire 2012 417 443 . .
Bonaire 2013 434 453 4,1 2,4
Bonaire 2014 452 461 4,1 1,6
Bonaire 2015 466 476 3,0 3,4
Bonaire 2016 487 487 4,6 2,2
Bonaire 2017 480 480 -1,4 -1,3
Bonaire 2018 505 499 5,0 3,9
Bonaire 2019 553 531 9,6 6,3
Bonaire 2020 505 486 -8,8 -8,4
Bonaire 2021 583 543 15,4 11,7
Sint Eustatius 2012 133 139 . .
Sint Eustatius 2013 137 140 3,1 0,8
Sint Eustatius 2014 131 130 -4,4 -6,8
Sint Eustatius 2015 134 135 2,1 3,2
Sint Eustatius 2016 131 133 -2,1 -1,0
Sint Eustatius 2017 142 142 8,6 6,6
Sint Eustatius 2018 128 125 -9,8 -11,8
Sint Eustatius 2019 120 115 -6,0 -8,6
Sint Eustatius 2020 89 85 -26,4 -25,9
Sint Eustatius 2021 107 103 20,4 21,1
Saba 2012 43 46 . .
Saba 2013 46 48 6,9 5,5
Saba 2014 47 48 1,8 -0,2
Saba 2015 47 49 1,6 1,2
Saba 2016 48 48 2,6 -0,5
Saba 2017 48 48 -1,8 -1,4
Saba 2018 48 46 0,5 -2,5
Saba 2019 47 44 -2,2 -5,3
Saba 2020 44 41 -6,2 -6,3
Saba 2021 46 42 4,9 3,0
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland. Het bbp is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van het bbp is de maatstaf voor de economische groei van een land. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 september 2023:
Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het bbp van 2022 wordt in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bbp, waarde in werkelijke prijzen
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Bbp, waarde prijsniveau 2017
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2017. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Bbp, waardemutatie
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De procentuele waardeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.
Bbp, volumemutatie
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De procentuele volumeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.