Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
Gegevens vanaf 2015 zijn definitief.
Gegevens van 2017 zijn nader voorlopig.
Gegevens vanaf januari 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 juli 2020
Cijfers van mei 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 28 februari 2019
Geen dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van tabel Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018 (zie paragraaf 3). Aanleiding hiervoor is een verzoek van Eurostat waarbij de statistische verordening zo geïnterpreteerd wordt dat invoer van steenkool alleen betrekking heeft op steenkool voor binnenlands verbruik. Als gevolg daarvan is de uitvoer van steenkool nihil. Het verbruik van steenkool is niet aangepast. Het is niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaarcijfers terug te leggen voor verslagjaar 2014 en eerder.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en koolproducten Perioden EnergieaanbodTotaal aanbod (mln kg) EnergieaanbodProductie (mln kg) EnergieaanbodHerwonnen producten (mln kg) EnergieaanbodInvoer, totaal (mln kg) EnergieaanbodWaaronder uit niet-EU-landen (mln kg) EnergieaanbodUitvoer (mln kg) EnergieaanbodBeginvoorraad (mln kg) EnergieaanbodEindvoorraad (mln kg) EnergieaanbodVoorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg) EnergieverbruikTotaal verbruik (mln kg) EnergieverbruikTotaal energiebedrijven (mln kg) EnergieverbruikCokesfabrieken (mln kg) EnergieverbruikIndustrie, totaal (mln kg) EnergieverbruikWaaronder ijzer- en staalindustrie (mln kg) EnergieverbruikTotaal overige verbruikers (mln kg)
Steenkool 2019 mei* 777 859 859 0 1.033 1.115 -82 0 777 390 241 145 145 0
Steenkool 2020 februari* 533 445 445 0 1.046 957 88 0 533 222 188 123 119 0
Steenkool 2020 maart* 614 854 851 0 957 1.198 -240 0 614 248 236 130 126 0
Steenkool 2020 april* 428 394 393 0 1.198 1.163 34 0 428 97 221 111 107 0
Steenkool 2020 mei* 446 274 272 0 1.163 991 172 0 446 119 225 102 98 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens