Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren


Deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid. Niet de volledige balans wordt getoond: de tabel is beperkt tot de financiële activa en passiva. Hiervan worden voor elke periode de begin- en eindstand en de mutaties weergegeven. De mutaties worden onderscheiden in financiële transacties en overige mutaties. Deze zijn een gevolg van afspraken tussen eenheden (transacties) of hebben een andere oorzaak, zoals herwaarderingen of herclassificaties (overige mutaties).

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd. Dit wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de activa en passiva van de subsectoren niet op tot de activa en passiva van de sector overheid. Leningen van bijvoorbeeld de Rijksoverheid aan de socialezekerheidsfondsen maken deel uit van de leningen van de Rijksoverheid. Voor de leningen van de sector overheid tellen ze niet mee. Het zijn immers leningen die de overheid heeft verstrekt aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De financiële activa en passiva worden in deze tabel weergegeven tegen marktwaarde.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De cijfers van 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd. De actualisaties zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties van de Nationale rekeningen. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Institutionele sectoren Activa en passiva Financiële instrumenten Balansstanden en transacties Perioden Financiële transacties en balans (mln euro)
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 3e kwartaal* 256.339
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 247.362
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -11.447
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.417
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 2.470
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 185
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 3e kwartaal* 247.362
Overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 248.964
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 26.940
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 19.731
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -7.209
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.995
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 19.731
Overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 14.736
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 3e kwartaal* 25
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 25
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 3e kwartaal* 25
Overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 25
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 16.493
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 15.489
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1.004
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.808
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 15.489
Overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 10.681
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 10.422
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 4.217
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -6.205
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -187
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 4.217
Overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 4.030
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 8.597
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 7.604
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1.125
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -233
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 132
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -43
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 7.604
Overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 7.328
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2.342
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.240
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -102
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 149
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.240
Overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.389
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 6.255
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 5.364
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1.023
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -382
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 132
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -43
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 5.364
Overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 4.939
Overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 58.022
Overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 58.344
Overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 321
Overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.512
Overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 28
Overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 58.344
Overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 59.884
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 130
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 97
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -33
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -10
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 97
Overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 87
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 57.892
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 58.247
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 354
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.522
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 28
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 58.247
Overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 59.797
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 99.751
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 100.830
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 122
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -657
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 957
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 1.241
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 100.830
Overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 101.414
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 99.651
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 100.757
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 128
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -653
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 978
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 1.239
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 100.757
Overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 101.343
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2.449
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.207
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 23
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -511
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* -265
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -25
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.207
Overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.671
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 90.778
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 92.126
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 106
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -175
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1.242
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 1.251
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 92.126
Overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 93.202
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 6.424
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.424
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 33
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 13
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 6.424
Overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.470
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 100
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 73
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -6
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* -21
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 73
Overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 71
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 3e kwartaal* 9.138
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.249
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -269
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -276
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1.380
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1.041
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 3e kwartaal* 10.249
Overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal* 8.932
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 3e kwartaal* 53.891
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 50.604
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -3.287
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 6.066
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 3e kwartaal* 50.604
Overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 56.670
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 3e kwartaal* 518.113
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 515.231
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -10.768
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -8
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.886
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.982
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 3e kwartaal* 515.231
Overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 504.241
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 1.815
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.754
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 939
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.094
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.754
Overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.660
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 1.260
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.207
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 947
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.087
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.207
Overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.120
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 555
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 547
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -8
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -7
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 547
Overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 540
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 385.294
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 381.229
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -11.940
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.910
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.875
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.001
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 381.229
Overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 372.138
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 20.323
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.498
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 84
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3.325
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 91
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -88
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 20.498
Overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17.085
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 364.971
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 360.731
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -12.024
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 5.235
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.784
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.913
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 360.731
Overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 355.053
Overheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 79.826
Overheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 80.781
Overheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 944
Overheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.137
Overheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 11
Overheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 19
Overheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 80.781
Overheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 81.937
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 15.614
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 16.271
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 657
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 467
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 16.271
Overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 16.738
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 64.212
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 64.510
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 287
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 670
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 11
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 19
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 64.510
Overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 65.199
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 3e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 3e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 3e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 3e kwartaal*
Overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 3e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 3e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 3e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 3e kwartaal*
Overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 3e kwartaal* 51.176
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 50.465
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -711
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.961
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 3e kwartaal* 50.465
Overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 48.504
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 3e kwartaal* 242.677
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 231.871
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -13.227
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -7.550
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 2.421
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -979
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 3e kwartaal* 231.871
Centrale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 223.342
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 18.616
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 11.863
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -6.753
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -5.085
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 11.863
Centrale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.778
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 3e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 3e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 9.824
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 9.280
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -544
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.881
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 9.280
Centrale overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 4.399
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 8.789
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.580
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -6.209
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -204
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.580
Centrale overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.376
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 3.715
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 3.606
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -171
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 129
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 62
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 3.606
Centrale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3.694
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2.210
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.040
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -170
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 132
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.040
Centrale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.172
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 1.505
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.566
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 62
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 1.566
Centrale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.522
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 81.972
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 82.247
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 274
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -883
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 28
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 82.247
Centrale overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 81.392
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 29.067
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 28.508
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -559
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2.477
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 28.508
Centrale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 26.031
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 52.905
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 53.739
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 833
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.594
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 28
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 53.739
Centrale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 55.361
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 74.516
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 75.583
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 89
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -661
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 978
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 75
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 75.583
Centrale overheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 74.997
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 74.516
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 75.583
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 89
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -661
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 978
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 75
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 75.583
Centrale overheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 74.997
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2.341
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.099
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 23
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -511
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* -265
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -25
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.099
Centrale overheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.563
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 65.751
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 67.060
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 67
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -183
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1.242
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 87
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 67.060
Centrale overheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 66.964
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 6.424
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.424
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 33
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 13
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 6.424
Centrale overheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.470
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 3e kwartaal* 9.286
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.397
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -269
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -276
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1.380
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1.041
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 3e kwartaal* 10.397
Centrale overheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal* 9.080
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 3e kwartaal* 54.572
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 48.175
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -6.397
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -774
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 3e kwartaal* 48.175
Centrale overheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 47.401
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 3e kwartaal* 485.493
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 483.243
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -10.140
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.093
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.890
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.989
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 3e kwartaal* 483.243
Centrale overheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 463.161
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 48.168
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 48.063
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -105
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.038
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 48.063
Centrale overheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 39.025
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 46.445
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 46.355
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -90
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.035
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 46.355
Centrale overheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 37.320
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 1.723
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.708
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -15
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 1.708
Centrale overheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.705
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 382.060
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 377.799
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -12.140
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.446
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.879
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.008
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 377.799
Centrale overheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 368.237
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 20.323
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.498
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 84
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3.325
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 91
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -88
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 20.498
Centrale overheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17.085
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 361.737
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 357.301
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -12.224
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 4.771
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.788
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.920
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 357.301
Centrale overheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 351.152
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 30.187
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 31.165
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 967
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -561
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 11
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 19
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 31.165
Centrale overheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 30.623
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 11.163
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 11.944
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 781
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -618
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 11.944
Centrale overheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 11.326
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 19.024
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 19.221
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 186
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 57
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 11
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 19
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 19.221
Centrale overheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 19.297
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 3e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 3e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 3e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 3e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 3e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 3e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 3e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 3e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 3e kwartaal* 25.078
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 26.216
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 1.138
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -940
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 3e kwartaal* 26.216
Centrale overheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 25.276
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 3e kwartaal* 243.602
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 233.120
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -12.903
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -7.570
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 2.421
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -979
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 3e kwartaal* 233.120
Rijksoverheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 224.571
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 17.009
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.618
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -6.391
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -5.016
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 10.618
Rijksoverheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 5.602
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 3e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 3e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 9.010
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 8.828
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -182
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -4.812
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 8.828
Rijksoverheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 4.016
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 7.998
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.789
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -6.209
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -204
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 1.789
Rijksoverheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.585
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 3.633
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 3.524
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -171
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 129
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 62
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 3.524
Rijksoverheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3.612
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2.169
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.999
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -170
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 132
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 1.999
Rijksoverheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.131
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 1.464
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.525
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 62
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -41
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 1.525
Rijksoverheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.481
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 83.556
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 83.784
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 227
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.028
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 28
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 83.784
Rijksoverheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 82.784
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 29.067
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 28.508
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -559
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2.477
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 28.508
Rijksoverheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 26.031
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 54.489
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 55.276
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 786
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.449
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 28
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 55.276
Rijksoverheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 56.753
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 74.436
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 75.503
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 89
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -611
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 978
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 75
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 75.503
Rijksoverheid Activa AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 74.967
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 74.436
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 75.503
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 89
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -611
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 978
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 75
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 75.503
Rijksoverheid Activa AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 74.967
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2.341
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.099
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 23
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -511
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* -265
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -25
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.099
Rijksoverheid Activa AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.563
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 65.671
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 66.980
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 67
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -133
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1.242
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 87
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 66.980
Rijksoverheid Activa AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 66.934
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 6.424
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.424
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 33
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 13
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 6.424
Rijksoverheid Activa AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.470
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 3e kwartaal* 9.569
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal* 10.680
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -269
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -276
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 1.380
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -1.041
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 3e kwartaal* 10.680
Rijksoverheid Activa AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal* 9.363
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 3e kwartaal* 55.399
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 49.011
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -6.388
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -768
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 3e kwartaal* 49.011
Rijksoverheid Activa AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 48.243
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 3e kwartaal* 487.636
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 485.375
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -10.151
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.365
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.890
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.989
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 3e kwartaal* 485.375
Rijksoverheid Passiva AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 465.021
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 53.080
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 52.976
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -104
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.254
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 52.976
Rijksoverheid Passiva AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 43.722
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 51.329
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 51.239
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -90
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -9.251
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 51.239
Rijksoverheid Passiva AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 41.988
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 1.751
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 1.737
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -14
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 1.737
Rijksoverheid Passiva AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 1.734
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 382.060
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 377.799
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -12.140
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 1.446
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.879
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -11.008
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 377.799
Rijksoverheid Passiva AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 368.237
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 20.323
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 20.498
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 84
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -3.325
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 91
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -88
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 20.498
Rijksoverheid Passiva AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17.085
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 361.737
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 357.301
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -12.224
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 4.771
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 7.788
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -10.920
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 357.301
Rijksoverheid Passiva AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 351.152
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 30.074
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 31.052
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 967
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -561
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 11
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 19
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 31.052
Rijksoverheid Passiva AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 30.510
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 11.098
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 11.879
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 781
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -618
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 11.879
Rijksoverheid Passiva AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 11.261
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 18.976
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 19.173
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 186
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 57
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 11
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 19
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 19.173
Rijksoverheid Passiva AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 19.249
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF5 Aandelen en overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF51 Deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF511 Beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF512 Niet-beursgenoteerde aandelen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF519 Overige deelnemingen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 3e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 3e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 3e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 3e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF52 Aandelen in beleggingsfondsen Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 3e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Beginbalans 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 3e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Financiële transacties 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 3e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Overige mutaties 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 3e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF71 Financiële derivaten Eindbalans 2019 4e kwartaal*
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 3e kwartaal* 22.422
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Beginbalans 2019 4e kwartaal* 23.548
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 1.126
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -996
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 3e kwartaal* 23.548
Rijksoverheid Passiva AF8 Overige vorderingen/schulden Eindbalans 2019 4e kwartaal* 22.552
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 3e kwartaal* 68.618
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Beginbalans 2019 4e kwartaal* 67.999
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -672
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 107
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 53
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 1.157
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 3e kwartaal* 67.999
Lokale overheid Activa AF Totaal financiële activa en passiva Eindbalans 2019 4e kwartaal* 69.263
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 21.477
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 22.340
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 863
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.568
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 22.340
Lokale overheid Activa AF2 Chartaal geld en deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 20.772
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 3e kwartaal* 22
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Beginbalans 2019 4e kwartaal* 22
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 3e kwartaal* 22
Lokale overheid Activa AF21 Chartaal geld Eindbalans 2019 4e kwartaal* 22
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 18.664
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 19.530
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 866
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -1.589
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 19.530
Lokale overheid Activa AF22 Girale deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17.941
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 3e kwartaal* 2.791
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Beginbalans 2019 4e kwartaal* 2.788
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -3
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 21
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 3e kwartaal* 2.788
Lokale overheid Activa AF29 Overige deposito's Eindbalans 2019 4e kwartaal* 2.809
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 5.406
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 4.466
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1.014
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -371
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 74
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -9
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 4.466
Lokale overheid Activa AF3 Schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 4.086
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 132
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 200
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* 68
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* 17
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 200
Lokale overheid Activa AF31 Kortlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 217
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 5.274
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 4.266
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -1.082
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -388
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 74
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -9
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 4.266
Lokale overheid Activa AF32 Langlopende schuldbewijzen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 3.869
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 6.912
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.440
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -472
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -17
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 6.440
Lokale overheid Activa AF4 Leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.423
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 85
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 81
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -4
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -15
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 81
Lokale overheid Activa AF41 Kortlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 66
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 3e kwartaal* 6.827
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Beginbalans 2019 4e kwartaal* 6.359
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 3e kwartaal* -468
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -2
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 3e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Overige mutaties 2019 4e kwartaal* 0
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 3e kwartaal* 6.359
Lokale overheid Activa AF42 Langlopende leningen Eindbalans 2019 4e kwartaal* 6.357
Bron: CBS.
Verklaring van tekens