Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december naar bedrijfsgrootte en economische activiteit.
De informatie over bedrijfsgrootte en economische activiteiten (de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008)), wordt gehaald uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De banen van werknemers per bedrijf worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen. Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders.
De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 8 november 2019:
De nader voorlopige cijfers van 2017 en de voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers verschijnen eind vierde kwartaal 2020 over het jaar 2019.

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2010 december 7.888,2
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2011 december 7.937,7
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2012 december 7.820,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2013 december 7.701,0
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014 december 7.735,2
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2015 december 7.846,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2016 december 7.978,4
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2017 december 8.208,6
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2018 december* 8.422,0
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2010 december 1.239,7
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2011 december 1.198,0
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2012 december 1.170,4
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2013 december 1.155,5
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2014 december 1.181,3
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2015 december 1.196,0
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2016 december 1.228,6
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2017 december 1.253,7
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2018 december* 1.257,3
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2010 december 1.278,8
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2011 december 1.314,7
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2012 december 1.273,8
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2013 december 1.228,2
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2014 december 1.238,5
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2015 december 1.262,5
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2016 december 1.292,5
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2017 december 1.337,9
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2018 december* 1.363,6
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2010 december 590,3
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2011 december 601,7
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2012 december 573,9
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2013 december 553,3
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2014 december 559,0
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2015 december 576,0
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2016 december 588,7
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2017 december 602,9
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2018 december* 616,4
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2010 december 1.498,4
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2011 december 1.493,0
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2012 december 1.473,4
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2013 december 1.456,0
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2014 december 1.441,6
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2015 december 1.489,1
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2016 december 1.531,1
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2017 december 1.576,6
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2018 december* 1.636,2
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2010 december 3.281,1
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2011 december 3.330,3
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2012 december 3.328,6
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2013 december 3.308,2
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2014 december 3.314,8
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2015 december 3.322,6
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2016 december 3.337,5
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2017 december 3.437,6
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2018 december* 3.548,5
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2010 december 1.308,4
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2011 december 1.292,9
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2012 december 1.266,7
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2013 december 1.219,6
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2014 december 1.208,6
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2015 december 1.198,4
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2016 december 1.207,6
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2017 december 1.226,8
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2018 december* 1.259,5
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2010 december .
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2011 december .
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2012 december 182,1
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2013 december 176,4
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2014 december 177,2
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2015 december 170,1
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2016 december 174,4
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2017 december 179,8
A-F Landbouw en nijverheid 1 tot 10 werknemers 2018 december* 180,3
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2010 december .
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2011 december .
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2012 december 300,9
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2013 december 280,3
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2014 december 276,1
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2015 december 277,7
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2016 december 278,2
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2017 december 285,3
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werknemers 2018 december* 289,1
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2010 december .
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2011 december .
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2012 december 139,7
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2013 december 133,5
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2014 december 129,6
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2015 december 130,7
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2016 december 134,2
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2017 december 139,6
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werknemers 2018 december* 144,1
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2010 december .
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2011 december .
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2012 december 294,7
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2013 december 286,5
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2014 december 285,9
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2015 december 289,9
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2016 december 296,8
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2017 december 303,9
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werknemers 2018 december* 321,0
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2010 december .
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2011 december .
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2012 december 349,4
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2013 december 342,9
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2014 december 339,8
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2015 december 330,0
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2016 december 324,1
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2017 december 318,1
A-F Landbouw en nijverheid 500 werknemers of meer 2018 december* 325,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2010 december 99,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2011 december 98,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2012 december 98,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2013 december 97,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2014 december 96,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2015 december 95,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2016 december 97,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2017 december 99,8
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2018 december* 101,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2010 december 46,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2011 december 41,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2012 december 43,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2013 december 42,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2014 december 42,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2015 december 40,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2016 december 40,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2017 december 42,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2018 december* 42,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2010 december 36,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2011 december 38,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2012 december 38,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2013 december 36,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2014 december 36,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2015 december 37,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2016 december 37,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2017 december 36,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2018 december* 38,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2010 december 5,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2011 december .
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2012 december 6,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2013 december 6,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2014 december 5,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2015 december 6,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2016 december 6,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2017 december 7,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2018 december* 7,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2010 december 9,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2011 december 8,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2012 december 7,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2013 december 7,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2014 december 8,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2015 december 8,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2016 december 8,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2017 december 8,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2018 december* 8,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2010 december 1,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2011 december .
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2012 december 4,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2013 december 3,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2014 december 3,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2015 december 3,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2016 december 4,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2017 december 4,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2018 december* 5,2
01 Landbouw Totaal 2010 december 96,8
01 Landbouw Totaal 2011 december 95,2
01 Landbouw Totaal 2012 december 95,6
01 Landbouw Totaal 2013 december 94,5
01 Landbouw Totaal 2014 december 93,3
01 Landbouw Totaal 2015 december 93,0
01 Landbouw Totaal 2016 december 94,7
01 Landbouw Totaal 2017 december 96,8
01 Landbouw Totaal 2018 december* 98,8
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2010 december 45,2
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2011 december 40,7
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2012 december 42,0
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2013 december 41,6
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2014 december 41,3
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2015 december 39,4
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2016 december 39,6
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2017 december .
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2018 december* .
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2010 december 36,2
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2011 december 38,2
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2012 december 37,2
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2013 december 36,0
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2014 december 35,7
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2015 december 36,9
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2016 december 36,9
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2017 december 36,2
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2018 december* 37,9
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2010 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2011 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2012 december 6,2
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2013 december 6,2
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2014 december 5,4
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2015 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2016 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2017 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2010 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2011 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2012 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2013 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2014 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2015 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2016 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2017 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2018 december* .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2010 december 0,8
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2011 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2012 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2013 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2014 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2015 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2016 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2017 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2018 december* .
02 Bosbouw Totaal 2010 december 1,4
02 Bosbouw Totaal 2011 december 1,5
02 Bosbouw Totaal 2012 december 1,4
02 Bosbouw Totaal 2013 december 1,4
02 Bosbouw Totaal 2014 december 1,5
02 Bosbouw Totaal 2015 december 1,5
02 Bosbouw Totaal 2016 december 1,5
02 Bosbouw Totaal 2017 december 1,5
02 Bosbouw Totaal 2018 december* 1,5
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2010 december 0,3
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2011 december 0,4
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2012 december 0,4
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2013 december 0,4
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2014 december .
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2015 december .
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2016 december .
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2017 december .
02 Bosbouw 1 tot 10 werknemers 2018 december* .
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2010 december .
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2011 december .
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2012 december .
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2013 december .
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2014 december 0,3
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2015 december 0,3
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2016 december 0,2
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2017 december 0,3
02 Bosbouw 10 tot 50 werknemers 2018 december* 0,3
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2010 december .
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2011 december 0,0
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2012 december 0,0
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2013 december 0,0
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2014 december 0,0
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2015 december .
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2016 december .
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2017 december .
02 Bosbouw 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2010 december 0,0
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2011 december 0,0
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2012 december 0,0
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2013 december 0,0
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2014 december 0,0
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2015 december 0,0
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2016 december 0,0
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2017 december 0,0
02 Bosbouw 100 tot 500 werknemers 2018 december* 0,0
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2010 december 0,7
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2011 december .
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2012 december .
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2013 december .
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2014 december .
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2015 december .
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2016 december .
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2017 december .
02 Bosbouw 500 werknemers of meer 2018 december* .
03 Visserij Totaal 2010 december 1,3
03 Visserij Totaal 2011 december 1,4
03 Visserij Totaal 2012 december 1,5
03 Visserij Totaal 2013 december 1,6
03 Visserij Totaal 2014 december 1,5
03 Visserij Totaal 2015 december 1,4
03 Visserij Totaal 2016 december 1,4
03 Visserij Totaal 2017 december 1,5
03 Visserij Totaal 2018 december* 1,6
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2010 december 0,7
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2011 december 0,7
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2012 december 0,7
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2013 december 0,7
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2014 december .
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2015 december .
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2016 december .
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2017 december 0,6
03 Visserij 1 tot 10 werknemers 2018 december* 0,6
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2010 december .
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2011 december .
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2012 december .
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2013 december .
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2014 december 0,3
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2015 december 0,4
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2016 december 0,4
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2017 december 0,4
03 Visserij 10 tot 50 werknemers 2018 december* 0,5
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2010 december .
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2011 december .
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2012 december 0,0
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2013 december 0,0
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2014 december 0,0
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2015 december 0,0
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2016 december 0,0
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2017 december .
03 Visserij 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2010 december .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2011 december .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2012 december .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2013 december .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2014 december .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2015 december .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2016 december .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2017 december .
03 Visserij 100 tot 500 werknemers 2018 december* .
03 Visserij 500 werknemers of meer 2010 december 0,0
03 Visserij 500 werknemers of meer 2011 december 0,0
03 Visserij 500 werknemers of meer 2012 december 0,0
03 Visserij 500 werknemers of meer 2013 december 0,0
03 Visserij 500 werknemers of meer 2014 december 0,0
03 Visserij 500 werknemers of meer 2015 december 0,0
03 Visserij 500 werknemers of meer 2016 december 0,0
03 Visserij 500 werknemers of meer 2017 december 0,0
03 Visserij 500 werknemers of meer 2018 december* 0,0
B-F Nijverheid en energie Totaal 2010 december 1.208,8
B-F Nijverheid en energie Totaal 2011 december 1.194,8
B-F Nijverheid en energie Totaal 2012 december 1.168,3
B-F Nijverheid en energie Totaal 2013 december 1.122,1
B-F Nijverheid en energie Totaal 2014 december 1.112,3
B-F Nijverheid en energie Totaal 2015 december 1.102,5
B-F Nijverheid en energie Totaal 2016 december 1.110,1
B-F Nijverheid en energie Totaal 2017 december 1.127,0
B-F Nijverheid en energie Totaal 2018 december* 1.157,6
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2010 december 157,7
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2011 december 141,9
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2012 december 139,0
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2013 december 133,8
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2014 december 134,8
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2015 december 129,7
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2016 december 133,9
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2017 december 137,8
B-F Nijverheid en energie 1 tot 10 werknemers 2018 december* 138,1
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2010 december 276,3
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2011 december 275,9
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2012 december 262,9
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2013 december 243,5
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2014 december 239,7
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2015 december 240,3
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2016 december 240,8
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2017 december 248,5
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werknemers 2018 december* 250,4
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2010 december 137,1
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2011 december .
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2012 december 133,5
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2013 december 127,3
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2014 december 124,2
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2015 december 124,6
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2016 december 127,7
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2017 december 132,4
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werknemers 2018 december* 136,7
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2010 december 299,6
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2011 december 295,2
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2012 december 287,5
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2013 december 278,6
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2014 december 277,2
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2015 december 281,7
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2016 december 287,9
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2017 december 295,2
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werknemers 2018 december* 312,4
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2010 december 338,1
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2011 december .
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2012 december 345,4
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2013 december 339,0
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2014 december 336,3
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2015 december 326,2
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2016 december 319,9
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2017 december 313,2
B-F Nijverheid en energie 500 werknemers of meer 2018 december* 320,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2010 december 837,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2011 december 834,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2012 december 825,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2013 december 808,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2014 december 810,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2015 december 805,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2016 december 809,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2017 december 816,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2018 december* 834,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2010 december 78,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2011 december 70,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2012 december 70,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2013 december 69,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2014 december 70,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2015 december 67,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2016 december 68,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2017 december 69,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1 tot 10 werknemers 2018 december* 69,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2010 december 162,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2011 december 163,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2012 december 158,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2013 december 152,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2014 december 154,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2015 december 155,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2016 december 154,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2017 december 158,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werknemers 2018 december* 158,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2010 december 95,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2011 december 100,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2012 december 95,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2013 december 93,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2014 december 91,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2015 december 92,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2016 december 94,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2017 december 96,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werknemers 2018 december* 99,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2010 december 227,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2011 december 226,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2012 december 228,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2013 december 226,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2014 december 227,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2015 december 231,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2016 december 237,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2017 december 242,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werknemers 2018 december* 254,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2010 december 274,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2011 december 274,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2012 december 272,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2013 december 266,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2014 december 266,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2015 december 259,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2016 december 255,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2017 december 248,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werknemers of meer 2018 december* 254,0
B Delfstoffenwinning Totaal 2010 december 8,0
B Delfstoffenwinning Totaal 2011 december 8,6
B Delfstoffenwinning Totaal 2012 december 8,6
B Delfstoffenwinning Totaal 2013 december 10,7
B Delfstoffenwinning Totaal 2014 december 11,4
B Delfstoffenwinning Totaal 2015 december 11,0
B Delfstoffenwinning Totaal 2016 december 9,7
B Delfstoffenwinning Totaal 2017 december 8,2
B Delfstoffenwinning Totaal 2018 december* 8,2
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2010 december 0,6
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2011 december .
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2012 december .
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2013 december .
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2014 december .
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2015 december .
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2016 december .
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2017 december .
B Delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2018 december* .
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2010 december 1,2
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2011 december 1,0
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2012 december 0,9
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2013 december 1,2
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2014 december 1,4
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2015 december 1,1
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2016 december 0,9
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2017 december 1,0
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2018 december* 0,8
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2010 december 0,5
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2011 december 1,3
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2012 december 1,1
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2013 december 1,3
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2014 december 1,2
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2015 december 1,2
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2016 december 0,9
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2017 december 1,0
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2018 december* 1,3
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2010 december 2,8
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2011 december 2,8
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2012 december 3,0
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2013 december 3,7
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2014 december 3,9
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2015 december 4,7
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2016 december 4,4
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2017 december 3,0
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2018 december* 3,3
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2010 december 2,7
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2011 december .
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2012 december .
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2013 december .
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2014 december .
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2015 december .
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2016 december .
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2017 december .
B Delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2018 december* .
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2010 december 3,2
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2011 december 3,3
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2012 december 3,3
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2013 december 3,6
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2014 december 3,9
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2015 december 3,9
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2016 december 3,4
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2017 december 3,1
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2018 december* 2,9
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2010 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2011 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2012 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2013 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2014 december 0,1
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2015 december 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2016 december 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2017 december 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas 1 tot 10 werknemers 2018 december* .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2010 december 0,3
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2011 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2012 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2013 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2014 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2015 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2016 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2017 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werknemers 2018 december* .
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2010 december 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2011 december 0,4
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2012 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2013 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2014 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2015 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2016 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2017 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2010 december 0,9
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2011 december 1,0
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2012 december 1,3
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2013 december 1,4
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2014 december 1,4
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2015 december 1,5
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2016 december 1,5
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2017 december 1,3
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werknemers 2018 december* 1,2
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2010 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2011 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2012 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2013 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2014 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2015 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2016 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2017 december .
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werknemers of meer 2018 december* .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2010 december 2,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2011 december 2,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2012 december 2,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2013 december 2,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2014 december 1,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2015 december 1,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2016 december 1,8
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2017 december 2,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2018 december* 2,3
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2010 december 0,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2011 december 0,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2012 december 0,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2013 december .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2014 december .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2015 december .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2016 december 0,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2017 december 0,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 1 tot 10 werknemers 2018 december* 0,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2010 december 0,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2011 december 0,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2012 december 0,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2013 december .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2014 december 0,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2015 december 0,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2016 december 0,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2017 december 0,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werknemers 2018 december* 0,3
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2010 december 0,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2011 december 0,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2012 december 0,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2013 december 0,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2014 december .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2015 december .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2016 december 0,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2017 december 0,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werknemers 2018 december* 0,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2010 december 1,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2011 december 1,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2012 december 0,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2013 december 0,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2014 december 0,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2015 december 0,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2016 december 0,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2017 december 0,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werknemers 2018 december* 1,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2010 december 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2011 december 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2012 december 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2013 december 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2014 december 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2015 december 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2016 december 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2017 december 0,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werknemers of meer 2018 december* 0,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2010 december 2,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2011 december 2,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2012 december 3,3
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2013 december 5,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2014 december 5,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2015 december 5,2
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2016 december 4,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2017 december 3,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2018 december* 3,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2010 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2011 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2012 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2013 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2014 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2015 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2016 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2017 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 tot 10 werknemers 2018 december* .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2010 december 0,3
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2011 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2012 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2013 december 0,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2014 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2015 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2016 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2017 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werknemers 2018 december* .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2010 december 0,3
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2011 december 0,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2012 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2013 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2014 december 0,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2015 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2016 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2017 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2010 december 0,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2011 december 0,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2012 december 1,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2013 december 1,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2014 december 1,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2015 december 2,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2016 december 2,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2017 december 0,8
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werknemers 2018 december* 1,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2010 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2011 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2012 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2013 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2014 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2015 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2016 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2017 december .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werknemers of meer 2018 december* .
C Industrie Totaal 2010 december 769,2
C Industrie Totaal 2011 december 761,9
C Industrie Totaal 2012 december 753,1
C Industrie Totaal 2013 december 739,2
C Industrie Totaal 2014 december 739,9
C Industrie Totaal 2015 december 735,5
C Industrie Totaal 2016 december 740,8
C Industrie Totaal 2017 december 747,3
C Industrie Totaal 2018 december* 764,3
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2010 december 74,9
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2011 december 66,9
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2012 december 67,5
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2013 december 66,0
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2014 december 67,3
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2015 december 64,2
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2016 december 65,4
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2017 december .
C Industrie 1 tot 10 werknemers 2018 december* .
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2010 december 154,3
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2011 december 156,2
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2012 december 151,3
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2013 december 146,3
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2014 december 147,2
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2015 december 147,8
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2016 december 147,0
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2017 december 151,0
C Industrie 10 tot 50 werknemers 2018 december* 151,3
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2010 december 91,4
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2011 december 95,6
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2012 december 90,5
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2013 december 88,3
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2014 december 86,3
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2015 december 88,0
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2016 december 89,5
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2017 december 92,1
C Industrie 50 tot 100 werknemers 2018 december* 94,0
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2010 december 207,4
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2011 december 207,7
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2012 december 210,0
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2013 december 209,9
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2014 december 209,8
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2015 december 212,0
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2016 december 218,3
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2017 december 223,2
C Industrie 100 tot 500 werknemers 2018 december* 234,1
C Industrie 500 werknemers of meer 2010 december 241,2
C Industrie 500 werknemers of meer 2011 december 235,6
C Industrie 500 werknemers of meer 2012 december 233,8
C Industrie 500 werknemers of meer 2013 december 228,7
C Industrie 500 werknemers of meer 2014 december 229,4
C Industrie 500 werknemers of meer 2015 december 223,5
C Industrie 500 werknemers of meer 2016 december 220,7
C Industrie 500 werknemers of meer 2017 december .
C Industrie 500 werknemers of meer 2018 december* .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2010 december 125,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2011 december 124,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2012 december 124,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2013 december 124,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2014 december 124,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2015 december 125,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2016 december 127,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2017 december 130,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2018 december* 133,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2010 december 13,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2011 december 12,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2012 december 12,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2013 december 11,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2014 december 11,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2015 december 11,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2016 december 11,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2017 december 12,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2018 december* 11,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2010 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2011 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2012 december 26,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2013 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2014 december 25,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2015 december 25,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2016 december 25,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2017 december 25,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2018 december* 26,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2010 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2011 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2012 december 14,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2013 december 16,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2014 december 14,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2015 december 14,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2016 december 15,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2017 december 15,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2018 december* 16,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2010 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2011 december 38,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2012 december 41,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2013 december 38,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2014 december 41,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2015 december 42,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2016 december 44,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2017 december 45,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2018 december* 47,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2010 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2011 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2012 december 30,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2013 december .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2014 december 32,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2015 december 30,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2016 december 30,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2017 december 31,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2018 december* 32,1
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2010 december 115,2
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2011 december 114,8
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2012 december 114,7
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2013 december 114,7
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2014 december 116,2
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2015 december 117,2
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2016 december 119,7
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2017 december 121,8
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2018 december* 123,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2010 december 13,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2011 december 12,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2012 december 12,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2013 december 11,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2014 december 11,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2015 december 11,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2016 december 11,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2017 december 11,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 tot 10 werknemers 2018 december* 10,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2010 december 25,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2011 december 26,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2012 december 25,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2013 december .
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2014 december 25,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2015 december 25,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2016 december .
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2017 december .
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werknemers 2018 december* .
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2010 december 15,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2011 december 15,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2012 december 13,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2013 december .
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2014 december 13,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2015 december 13,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2016 december .
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2017 december .
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2010 december 36,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2011 december 35,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2012 december 38,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2013 december 36,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2014 december 39,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2015 december 40,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2016 december 42,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2017 december 43,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werknemers 2018 december* 45,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2010 december 24,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2011 december 25,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2012 december 24,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2013 december 27,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2014 december 27,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2015 december 26,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2016 december 26,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2017 december 26,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werknemers of meer 2018 december* 26,4
11 Drankenindustrie Totaal 2010 december 6,8
11 Drankenindustrie Totaal 2011 december 6,7
11 Drankenindustrie Totaal 2012 december 6,5
11 Drankenindustrie Totaal 2013 december 6,3
11 Drankenindustrie Totaal 2014 december 6,4
11 Drankenindustrie Totaal 2015 december 6,5
11 Drankenindustrie Totaal 2016 december 6,7
11 Drankenindustrie Totaal 2017 december 7,1
11 Drankenindustrie Totaal 2018 december* 8,6
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2010 december 0,3
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2011 december 0,2
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2012 december 0,2
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2013 december 0,2
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2014 december 0,2
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2015 december 0,3
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2016 december 0,5
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2017 december 0,5
11 Drankenindustrie 1 tot 10 werknemers 2018 december* 0,6
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2010 december 0,5
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2011 december 0,6
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2012 december .
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2013 december 0,4
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2014 december .
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2015 december .
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2016 december 0,7
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2017 december 0,8
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werknemers 2018 december* 0,7
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2010 december 0,4
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2011 december 0,6
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2012 december .
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2013 december 0,8
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2014 december .
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2015 december .
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2016 december 0,6
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2017 december 0,5
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werknemers 2018 december* 0,6
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2010 december 1,3
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2011 december 1,1
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2012 december 1,1
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2013 december 1,0
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2014 december 1,0
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2015 december 1,0
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2016 december 1,2
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2017 december 0,6
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werknemers 2018 december* 0,9
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2010 december 4,3
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2011 december 4,2
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2012 december .
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2013 december 4,0
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2014 december .
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2015 december 3,9
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2016 december 3,9
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2017 december 4,7
11 Drankenindustrie 500 werknemers of meer 2018 december* 5,7
12 Tabaksindustrie Totaal 2010 december 3,0
12 Tabaksindustrie Totaal 2011 december 2,9
12 Tabaksindustrie Totaal 2012 december 2,9
12 Tabaksindustrie Totaal 2013 december 2,9
12 Tabaksindustrie Totaal 2014 december 2,4
12 Tabaksindustrie Totaal 2015 december 1,3
12 Tabaksindustrie Totaal 2016 december 1,3
12 Tabaksindustrie Totaal 2017 december 1,2
12 Tabaksindustrie Totaal 2018 december* 1,2
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2010 december 0,0
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2011 december 0,0
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2012 december 0,0
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2013 december 0,0
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2014 december 0,0
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2015 december 0,0
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2016 december 0,0
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2017 december 0,0
12 Tabaksindustrie 1 tot 10 werknemers 2018 december* 0,0
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2010 december .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2011 december .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2012 december .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2013 december .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2014 december .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2015 december .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2016 december .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2017 december .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werknemers 2018 december* .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2010 december .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2011 december .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2012 december .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2013 december .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2014 december .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2015 december .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2016 december .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2017 december .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2010 december .
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2011 december 1,2
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2012 december 1,2
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2013 december 1,2
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2014 december 1,1
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2015 december 1,1
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2016 december 1,1
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2017 december 1,0
12 Tabaksindustrie 100 tot 500 werknemers 2018 december* 1,0
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2010 december .
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2011 december .
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2012 december .
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2013 december .
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2014 december .
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2015 december 0,0
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2016 december 0,0
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2017 december 0,0
12 Tabaksindustrie 500 werknemers of meer 2018 december* 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2010 december 15,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2011 december 14,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2012 december 14,8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2013 december 15,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2014 december 14,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2015 december 14,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2016 december 13,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2017 december 14,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal 2018 december* 14,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2010 december 3,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2011 december 2,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2012 december 3,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2013 december 2,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2014 december 3,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2015 december 2,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2016 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2017 december 2,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1 tot 10 werknemers 2018 december* 2,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2010 december 4,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2011 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2012 december 4,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2013 december 5,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2014 december 4,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2015 december 4,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2016 december 3,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2017 december 4,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 10 tot 50 werknemers 2018 december* 4,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2010 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2011 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2012 december 2,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2013 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2014 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2015 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2016 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2017 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2010 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2011 december 4,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2012 december 5,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2013 december 4,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2014 december 4,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2015 december 4,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2016 december 4,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2017 december 4,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 100 tot 500 werknemers 2018 december* 4,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2010 december 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2011 december 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2012 december 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2013 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2014 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2015 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2016 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2017 december .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 500 werknemers of meer 2018 december* .
13 Textielindustrie Totaal 2010 december 11,0
13 Textielindustrie Totaal 2011 december 10,9
13 Textielindustrie Totaal 2012 december 10,7
13 Textielindustrie Totaal 2013 december 10,6
13 Textielindustrie Totaal 2014 december 10,6
13 Textielindustrie Totaal 2015 december 10,7
13 Textielindustrie Totaal 2016 december 10,3
13 Textielindustrie Totaal 2017 december 11,1
13 Textielindustrie Totaal 2018 december* 11,0
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2010 december 1,8
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2011 december 1,6
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2012 december 1,6
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2013 december 1,5
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2014 december .
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2015 december .
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2016 december .
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2017 december .
13 Textielindustrie 1 tot 10 werknemers 2018 december* .
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2010 december 2,9
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2011 december 2,9
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2012 december 2,8
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2013 december 2,9
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2014 december 2,8
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2015 december 3,1
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2016 december 2,8
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2017 december 2,9
13 Textielindustrie 10 tot 50 werknemers 2018 december* 3,0
13 Textielindustrie 50 tot 100 werknemers 2010 december 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens