Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2016 december 7.978,4
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2017 december 8.208,6
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2018 december* 8.422,0
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2016 december 1.228,6
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2017 december 1.253,7
A-U Alle economische activiteiten 1 tot 10 werknemers 2018 december* 1.257,3
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2016 december 1.292,5
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2017 december 1.337,9
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werknemers 2018 december* 1.363,6
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2016 december 588,7
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2017 december 602,9
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werknemers 2018 december* 616,4
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2016 december 1.531,1
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2017 december 1.576,6
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werknemers 2018 december* 1.636,2
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2016 december 3.337,5
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2017 december 3.437,6
A-U Alle economische activiteiten 500 werknemers of meer 2018 december* 3.548,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2016 december 97,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2017 december 99,8
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2018 december* 101,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2016 december 40,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2017 december 42,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 1 tot 10 werknemers 2018 december* 42,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2016 december 37,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2017 december 36,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werknemers 2018 december* 38,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2016 december 6,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2017 december 7,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werknemers 2018 december* 7,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2016 december 8,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2017 december 8,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werknemers 2018 december* 8,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2016 december 4,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2017 december 4,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werknemers of meer 2018 december* 5,2
01 Landbouw Totaal 2016 december 94,7
01 Landbouw Totaal 2017 december 96,8
01 Landbouw Totaal 2018 december* 98,8
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2016 december 39,6
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2017 december .
01 Landbouw 1 tot 10 werknemers 2018 december* .
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2016 december 36,9
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2017 december 36,2
01 Landbouw 10 tot 50 werknemers 2018 december* 37,9
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2016 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2017 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werknemers 2018 december* .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2016 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2017 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werknemers 2018 december* .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2016 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2017 december .
01 Landbouw 500 werknemers of meer 2018 december* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december naar bedrijfsgrootte en economische activiteit.
De informatie over bedrijfsgrootte en economische activiteiten (de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008)), wordt gehaald uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De banen van werknemers per bedrijf worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen. Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders.
De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 8 november 2019:
De nader voorlopige cijfers van 2017 en de voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers verschijnen eind vierde kwartaal 2020 over het jaar 2019.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.