Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2017 december 8.208,6
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2018 december 8.422,0
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2019 december** 8.560,5
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2020 december* 8.401,6
A-U Alle economische activiteiten 0 tot 10 werkzame personen 2017 december 1.253,7
A-U Alle economische activiteiten 0 tot 10 werkzame personen 2018 december 1.257,3
A-U Alle economische activiteiten 0 tot 10 werkzame personen 2019 december** 1.262,6
A-U Alle economische activiteiten 0 tot 10 werkzame personen 2020 december* 1.208,9
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werkzame personen 2017 december 1.337,9
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werkzame personen 2018 december 1.363,7
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werkzame personen 2019 december** 1.384,9
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werkzame personen 2020 december* 1.331,4
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werkzame personens 2017 december 602,9
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werkzame personens 2018 december 616,4
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werkzame personens 2019 december** 631,1
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werkzame personens 2020 december* 610,1
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werkzame personen 2017 december 1.576,6
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werkzame personen 2018 december 1.636,2
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werkzame personen 2019 december** 1.650,8
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werkzame personen 2020 december* 1.633,5
A-U Alle economische activiteiten 500 werkzame personen of meer 2017 december 3.437,6
A-U Alle economische activiteiten 500 werkzame personen of meer 2018 december 3.548,5
A-U Alle economische activiteiten 500 werkzame personen of meer 2019 december** 3.631,0
A-U Alle economische activiteiten 500 werkzame personen of meer 2020 december* 3.617,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2017 december 99,8
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2018 december 101,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2019 december** 103,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2020 december* 106,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 0 tot 10 werkzame personen 2017 december 42,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 0 tot 10 werkzame personen 2018 december 42,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 0 tot 10 werkzame personen 2019 december** 42,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 0 tot 10 werkzame personen 2020 december* 42,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werkzame personen 2017 december 36,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werkzame personen 2018 december 38,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werkzame personen 2019 december** 38,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werkzame personen 2020 december* 39,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werkzame personens 2017 december 7,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werkzame personens 2018 december 7,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werkzame personens 2019 december** 7,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werkzame personens 2020 december* 8,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werkzame personen 2017 december 8,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werkzame personen 2018 december 8,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werkzame personen 2019 december** 9,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werkzame personen 2020 december* 9,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werkzame personen of meer 2017 december 4,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werkzame personen of meer 2018 december 5,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werkzame personen of meer 2019 december** 5,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werkzame personen of meer 2020 december* 5,6
01 Landbouw Totaal 2017 december 96,8
01 Landbouw Totaal 2018 december 98,8
01 Landbouw Totaal 2019 december** 100,0
01 Landbouw Totaal 2020 december* 103,0
01 Landbouw 0 tot 10 werkzame personen 2017 december .
01 Landbouw 0 tot 10 werkzame personen 2018 december 41,2
01 Landbouw 0 tot 10 werkzame personen 2019 december** 41,4
01 Landbouw 0 tot 10 werkzame personen 2020 december* 42,0
01 Landbouw 10 tot 50 werkzame personen 2017 december 36,2
01 Landbouw 10 tot 50 werkzame personen 2018 december 37,9
01 Landbouw 10 tot 50 werkzame personen 2019 december** 37,9
01 Landbouw 10 tot 50 werkzame personen 2020 december* 38,9
01 Landbouw 50 tot 100 werkzame personens 2017 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werkzame personens 2018 december .
01 Landbouw 50 tot 100 werkzame personens 2019 december** .
01 Landbouw 50 tot 100 werkzame personens 2020 december* .
01 Landbouw 100 tot 500 werkzame personen 2017 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werkzame personen 2018 december .
01 Landbouw 100 tot 500 werkzame personen 2019 december** 9,2
01 Landbouw 100 tot 500 werkzame personen 2020 december* 8,7
01 Landbouw 500 werkzame personen of meer 2017 december .
01 Landbouw 500 werkzame personen of meer 2018 december .
01 Landbouw 500 werkzame personen of meer 2019 december** .
01 Landbouw 500 werkzame personen of meer 2020 december* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december naar bedrijfsgrootte en economische activiteit.
De informatie over bedrijfsgrootte en economische activiteiten (de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008)), wordt gehaald uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De banen van werknemers per bedrijf worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen. Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders.
De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 5 november 2021:
De nader voorlopige cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2018 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2021 verschijnen in het vierde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.