Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor een bouwvergunning is verleend. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar soort woonruimte, woning, wooneenheid of recreatiewoning. De tabel bevat ook de indexcijfers van het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2012 tot en met mei 2019 zijn definitief.
De cijfers vanaf juni 2019 zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 15 juli 2020:
De cijfers van verslagmaand mei 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van verslagmaand mei 2019 zijn definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers vanaf juni 2019 tot en met april 2020 kunnen enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd.
De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Perioden Bouwvergunningen woonruimtenWoningen (aantal) Bouwvergunningen woonruimtenWooneenheden (aantal) Bouwvergunningen woonruimtenRecreatiewoningen (aantal) Index woningen 2012=100 (2012=100)
2019 mei 3.861 0 72 117,7
2019 juni* 4.228 0 70 128,9
2019 juli* 5.127 0 91 156,3
2019 augustus* 2.939 0 51 89,6
2019 september* 5.098 0 56 155,5
2019 oktober* 6.585 0 115 200,8
2019 november* 5.348 0 219 163,1
2019 december* 5.753 0 14 175,4
2020 januari* 3.772 0 12 115,0
2020 februari* 4.308 0 46 131,4
2020 maart* 5.718 0 140 174,3
2020 april* 5.090 0 32 155,2
2020 mei* 3.844 0 50 117,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens