Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken


Melkveehouders in Nederland leveren circa 96% van de melk aan de zuivelfabrieken. De overblijvende 4% houden zij voor eigen gebruik (voor de opfok van jongvee en voor de eigen productie van zuivelproducten).
Deze tabel geeft informatie over de aanvoer van melk door Nederlandse melkveehouders aan Nederlandse zuivelfabrieken en de bereiding van een aantal zuivelproducten door deze zuivelfabrieken. De tabel geeft maand- en jaarcijfers. Van de aangevoerde melk zijn de hoeveelheden en de gehaltes aan eiwit en vet bekend. Bij de zuivelproducten gaat het om boter, fabriekskaas, melkpoeder, gecondenseerde melk en weipoeder.

Het CBS verzamelt niet zelf de gegevens maar neemt deze over van de maandstatistiek van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze maandstatistiek zijn niet alle Nederlandse zuivelfabrieken betrokken. De dekking is echter zeer hoog: ongeveer 97-98 procent van de aangeleverde melk komt bij de deelnemende bedrijven terecht. Ter compensatie voor het ontbreken van de niet-waargenomen bedrijven zijn de maandelijkse hoeveelheden aangevoerde
melk met enkele procenten opgehoogd. Bij de zuivelproducten is dit niet nodig; de productie door de niet-waargenomen zuivelfabrieken is zeer klein.

RVO voert naast de maandstatistiek ook een jaarstatistiek uit waarbij wèl alle zuivelfabrieken betrokken zijn. Bij het beschikbaar komen van de jaarcijfers van het Productschap Zuivel stelt het CBS de voorlopige maandcijfers bij tot definitieve cijfers, zodanig dat de som van de maandcijfers gelijk is aan het jaarcijfer. Deze bijstelling is in de regel echter zeer klein.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De in de tabel gepubliceerde maandgegevens krijgen bij eerste publicatie de aanduiding 'voorlopig'. In augustus/ december van het daaropvolgende jaar publiceert het CBS de definitieve maandcijfers en het definitieve jaarcijfer.

Wijzigingen per 6 augustus 2020:
De voorlopige cijfers van juni 2020 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van maart 2020, april 2020 en mei 2020 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Ongeveer 6 weken na afloop van de verslagmaand.

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Perioden MelkaanvoerHoeveelheid (1 000 kg) MelkaanvoerVetgehalte (%) MelkaanvoerEiwitgehalte (%) ZuivelproductieBoter (1 000 kg) ZuivelproductieFabriekskaas (1 000 kg) ZuivelproductieMelkpoederMelkpoeder, totaal (1 000 kg) ZuivelproductieMelkpoederNiet-mager melkpoeder (1 000 kg) ZuivelproductieMelkpoederMager melkpoeder (1 000 kg) ZuivelproductieGecondenseerde melk (1 000 kg) ZuivelproductieWeipoeder (1 000 kg)
1995 10.811.000 4,40 3,48 132.300 682.900 154.000 121.900 32.100 353.100 126.700
2000 10.733.600 4,38 3,47 126.200 683.600 166.000 96.700 69.300 273.500 129.700
2005 10.478.900 4,39 3,49 118.800 672.200 160.400 107.200 53.200 291.800 68.316
2010 11.626.123 4,42 3,52 133.419 752.638 199.087 135.457 63.630 347.285 .
2015 13.330.873 4,38 3,53 147.577 844.974 204.231 135.660 68.571 407.775 .
2017 14.295.931 4,37 3,56 149.015 874.238 249.887 184.146 65.740 366.985 .
2018 13.880.920 4,37 3,56 153.674 878.908 226.382 161.381 65.001 343.298 .
2019 maart* 1.187.367 4,49 3,59 12.634 77.314 20.534 14.907 5.627 32.300 .
2019 april* 1.173.110 4,39 3,59 12.455 77.419 20.081 14.073 6.008 32.182 .
2019 mei* 1.206.876 4,35 3,58 12.256 78.788 21.064 14.140 6.924 32.186 .
2019 juni* 1.144.039 4,26 3,51 11.963 75.414 21.857 16.581 5.276 31.336 .
2019* 13.787.769 4,41 3,58 137.837 897.405 242.931 177.691 65.240 381.982 .
2020 maart* 1.223.020 4,52 3,59 11.643 84.148 21.791 14.756 7.035 27.929 .
2020 april* 1.192.382 4,43 3,60 12.180 78.114 24.921 16.551 8.370 27.063 .
2020 mei* 1.213.582 4,34 3,58 11.688 82.782 22.955 16.854 6.101 27.135 .
2020 juni* 1.154.848 4,35 3,53 10.072 77.306 18.591 14.920 3.671 29.217 .
Bron: © RVO
Verklaring van tekens