Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Type gefailleerde Perioden Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd (aantal)
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 augustus 169
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 september 191
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 oktober 261
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 november 264
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2022 december 291
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 januari* 248
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 februari* 309
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 maart* 244
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 april* 266
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 mei* 289
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 juni* 328
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 juli* 280
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 augustus* 290
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2022 augustus 21
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2022 september 17
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2022 oktober 42
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2022 november 36
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2022 december 22
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 januari* 20
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 februari* 32
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 maart* 32
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 april* 27
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 mei* 34
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 juni* 26
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 juli* 25
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 augustus* 23
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 augustus 19
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 september 23
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 oktober 24
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 november 30
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 december 37
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 januari* 31
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 februari* 33
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 maart* 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 april* 30
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 mei* 27
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 juni* 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 juli* 36
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 augustus* 35
Bedrijven en instellingen 2022 augustus 129
Bedrijven en instellingen 2022 september 151
Bedrijven en instellingen 2022 oktober 195
Bedrijven en instellingen 2022 november 198
Bedrijven en instellingen 2022 december 232
Bedrijven en instellingen 2023 januari* 197
Bedrijven en instellingen 2023 februari* 244
Bedrijven en instellingen 2023 maart* 183
Bedrijven en instellingen 2023 april* 209
Bedrijven en instellingen 2023 mei* 228
Bedrijven en instellingen 2023 juni* 273
Bedrijven en instellingen 2023 juli* 219
Bedrijven en instellingen 2023 augustus* 232
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak, bedrijven en instellingen). De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor de effecten van zittingsdagen van de rechtbanken. Gewoonlijk worden faillissementen uitgesproken op een vaste dag in de week, veelal de dinsdag. Hierdoor kan een kalendermaand vier of vijf zogenaamde zittingsdagen bevatten. Als gevolg daarvan kan het aantal uitgesproken faillissementen van maand op maand fluctueren. De reeks uitkomsten in deze publicatie is geschoond voor het effect van zittingsdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981.

Status van de cijfers
De uitkomsten hebben gedurende het verslagjaar een voorlopig karakter. In het eerste kwartaal volgend op het verslagjaar worden de resultaten definitief verklaard.

Wijzigingen per 12 september 2023:
De uitkomsten over de maand augustus 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand september 2023 verschijnen naar verwachting op 12 oktober 2023.

Toelichting onderwerpen

Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard, gecorrigeerd voor het effect van het aantal zittingsdagen per maand van rechtbanken.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.