Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Type gefailleerde Perioden Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd (aantal)
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 oktober 236
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 november 247
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 december 206
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 januari* 209
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 februari* 173
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 maart* 193
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 april* 192
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 mei* 187
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 juni* 160
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 juli* 152
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 augustus* 137
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 september* 165
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021 oktober* 151
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 oktober 40
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 november 30
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 december 24
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 januari* 40
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 februari* 28
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 maart* 23
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 april* 38
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 mei* 25
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 juni* 18
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 juli* 25
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 augustus* 25
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 september* 23
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2021 oktober* 25
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 oktober 24
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 november 37
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 december 43
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 januari* 27
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 februari* 31
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 maart* 25
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 april* 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 mei* 31
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 juni* 21
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 juli* 18
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 augustus* 13
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 september* 24
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 oktober* 17
Bedrijven en instellingen 2020 oktober 172
Bedrijven en instellingen 2020 november 180
Bedrijven en instellingen 2020 december 139
Bedrijven en instellingen 2021 januari* 142
Bedrijven en instellingen 2021 februari* 114
Bedrijven en instellingen 2021 maart* 145
Bedrijven en instellingen 2021 april* 125
Bedrijven en instellingen 2021 mei* 131
Bedrijven en instellingen 2021 juni* 121
Bedrijven en instellingen 2021 juli* 109
Bedrijven en instellingen 2021 augustus* 99
Bedrijven en instellingen 2021 september* 118
Bedrijven en instellingen 2021 oktober* 109
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak, bedrijven en instellingen). De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor de effecten van zittingsdagen van de rechtbanken. Gewoonlijk worden faillissementen uitgesproken op een vaste dag in de week, veelal de dinsdag. Hierdoor kan een kalendermaand vier of vijf zogenaamde zittingsdagen bevatten. Als gevolg daarvan kan het aantal uitgesproken faillissementen van maand op maand fluctueren. De reeks uitkomsten in deze publicatie is geschoond voor het effect van zittingsdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981.

Status van de cijfers
De uitkomsten hebben gedurende het verslagjaar een voorlopig karakter. In het eerste kwartaal volgend op het verslagjaar worden de resultaten definitief verklaard.

Wijzigingen per 12 november 2021:
De resultaten over de maand oktober 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand november 2021 verschijnen naar verwachting op 13 december 2021.

Toelichting onderwerpen

Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard, gecorrigeerd voor het effect van het aantal zittingsdagen per maand van rechtbanken.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.