Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Type gefailleerde Perioden Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd (aantal)
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 september 364
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 oktober 342
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 november 390
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 december 318
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 januari 375
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 februari 395
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 maart 327
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 april 411
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 mei 370
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 juni 308
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 juli 268
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 augustus 222
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 september* 245
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 september 48
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 oktober 50
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 november 52
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 december 27
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 januari 53
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 februari 56
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 maart 35
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 april 30
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 mei 50
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 juni 48
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 juli 32
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 augustus 21
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 september* 39
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 september 59
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 oktober 39
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 november 50
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 december 48
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 januari 50
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 februari 68
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 maart 33
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 april 46
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 mei 55
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 juni 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 juli 31
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 augustus 26
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 september* 23
Bedrijven en instellingen 2019 september 257
Bedrijven en instellingen 2019 oktober 253
Bedrijven en instellingen 2019 november 288
Bedrijven en instellingen 2019 december 243
Bedrijven en instellingen 2020 januari 272
Bedrijven en instellingen 2020 februari 271
Bedrijven en instellingen 2020 maart 259
Bedrijven en instellingen 2020 april 335
Bedrijven en instellingen 2020 mei 265
Bedrijven en instellingen 2020 juni 231
Bedrijven en instellingen 2020 juli 205
Bedrijven en instellingen 2020 augustus 175
Bedrijven en instellingen 2020 september* 183
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak, bedrijven en instellingen). De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor de effecten van zittingsdagen van de rechtbanken. Gewoonlijk worden faillissementen uitgesproken op een vaste dag in de week, veelal de dinsdag. Hierdoor kan een kalendermaand vier of vijf zogenaamde zittingsdagen bevatten. Als gevolg daarvan kan het aantal uitgesproken faillissementen van maand op maand fluctueren. De reeks uitkomsten in deze publicatie is geschoond voor het effect van zittingsdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981.

Status van de cijfers
De uitkomsten hebben gedurende het verslagjaar een voorlopig karakter. In het eerste kwartaal volgend op het verslagjaar worden de resultaten definitief verklaard.

Wijzigingen per 12 oktober 2020:
De resultaten over de maand september 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand oktober 2020 verschijnen naar verwachting op 12 november 2020.

Toelichting onderwerpen

Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard, gecorrigeerd voor het effect van het aantal zittingsdagen per maand van rechtbanken.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.