Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak, bedrijven en instellingen). De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor de effecten van zittingsdagen van de rechtbanken. Gewoonlijk worden faillissementen uitgesproken op een vaste dag in de week, veelal de dinsdag. Hierdoor kan een kalendermaand vier of vijf zogenaamde zittingsdagen bevatten. Als gevolg daarvan kan het aantal uitgesproken faillissementen van maand op maand fluctueren. De reeks uitkomsten in deze publicatie is geschoond voor het effect van zittingsdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981.

Status van de cijfers
De uitkomsten hebben gedurende het verslagjaar een voorlopig karakter. In het eerste kwartaal volgend op het verslagjaar worden de resultaten definitief verklaard.

Wijzigingen per 13 augustus 2020:
De resultaten over de maand juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand augustus 2020 verschijnen naar verwachting op 11 september 2020.

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Type gefailleerde Perioden Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd (aantal)
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 juli 361
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 augustus 352
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 september 364
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 oktober 342
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 november 390
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 december 318
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 januari 375
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 februari 395
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 maart 327
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 april 411
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 mei 370
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 juni 306
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 juli* 264
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 juli 45
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 augustus 46
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 september 48
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 oktober 50
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 november 52
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2019 december 27
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 januari 53
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 februari 56
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 maart 35
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 april 30
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 mei 50
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 juni 47
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2020 juli* 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 juli 42
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 augustus 45
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 september 59
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 oktober 39
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 november 50
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 december 48
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 januari 50
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 februari 68
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 maart 33
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 april 46
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 mei 55
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 juni 28
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 juli* 31
Bedrijven en instellingen 2019 juli 274
Bedrijven en instellingen 2019 augustus 261
Bedrijven en instellingen 2019 september 257
Bedrijven en instellingen 2019 oktober 253
Bedrijven en instellingen 2019 november 288
Bedrijven en instellingen 2019 december 243
Bedrijven en instellingen 2020 januari 272
Bedrijven en instellingen 2020 februari 271
Bedrijven en instellingen 2020 maart 259
Bedrijven en instellingen 2020 april 335
Bedrijven en instellingen 2020 mei 265
Bedrijven en instellingen 2020 juni 231
Bedrijven en instellingen 2020 juli* 204
Bron: CBS.
Verklaring van tekens