Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Btw Perioden Aardgas Transporttarief (Euro/jaar) Aardgas Vast leveringstarief (Euro/jaar) Aardgas Variabel leveringstarief contractprijs (Euro/m3) Aardgas Variabel leveringstarief prijsplafond (Euro/m3) Aardgas Opslag duurzame energie (ODE) (Euro/m3) Aardgas Energiebelasting (Euro/m3) Elektriciteit Transporttarief (Euro/jaar) Elektriciteit Vast leveringstarief (Euro/jaar) Elektriciteit Variabel leveringstarief contractprijs (Euro/kWh) Elektriciteit Variabel leveringstarief prijsplafond (Euro/kWh) Elektriciteit Opslag duurzame energie (ODE) (Euro/kWh) Elektriciteit Energiebelasting (Euro/kWh) Elektriciteit Vermindering energiebelasting (Euro/jaar)
Inclusief btw 2023 februari 217,69 73,53 1,8467 0,9040 0,59266 342,16 73,26 0,4743 0,2558 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 maart 217,69 73,60 1,7209 0,8875 0,59266 342,16 73,33 0,4307 0,2489 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 april 217,69 73,68 1,1846 0,8073 0,59266 342,16 73,40 0,2979 0,2260 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 mei 217,69 73,75 0,9520 0,7605 0,59266 342,16 73,46 0,2507 0,2167 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 juni 217,69 73,81 0,8902 0,7453 0,59266 342,16 73,51 0,2343 0,2130 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 juli 217,69 74,67 0,6951 0,6811 0,59266 342,16 74,45 0,2017 0,1980 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 augustus 217,69 75,02 0,6697 0,6617 0,59266 342,16 74,77 0,1963 0,1941 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 september 217,69 75,44 0,6683 0,6611 0,59266 342,16 75,22 0,1964 0,1945 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 oktober 217,69 75,13 0,6609 0,6541 0,59266 342,16 78,02 0,1922 0,1905 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 november 217,69 74,21 0,6834 0,6777 0,59266 342,16 81,62 0,1972 0,1958 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 december 217,69 74,62 0,6927 0,6882 0,59266 342,16 81,95 0,1994 0,1983 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 217,69 74,24 1,0551 0,7543 0,59266 342,16 75,52 0,2822 0,2161 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2024 januari 232,39 73,85 0,6980 0,70544 415,67 89,20 0,1998 0,13165 -631,35
Inclusief btw 2024 februari 232,39 74,42 0,6896 0,70544 415,67 89,70 0,1988 0,13165 -631,35
Inclusief btw 2024 maart 232,39 75,23 0,6769 0,70544 415,67 90,96 0,1936 0,13165 -631,35
Inclusief btw 2024 april* 232,39 75,85 0,6381 0,70544 415,67 92,28 0,1823 0,13165 -631,35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de consumentenprijzen van elektriciteit en gas. Deze zijn onderverdeeld in transportprijzen, leveringsprijzen en belastingen (in- en exclusief btw). De cijfers worden als gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste maand zijn voorlopig. Deze worden definitief bij de publicatie van de volgende maand.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste donderdag en tweede donderdag van de maand gepubliceerd.
De nieuwe cijfers van januari worden doorgaans op de derde donderdag van februari gepubliceerd in verband met een nieuwsbericht dat hieraan gekoppeld is.

Toelichting onderwerpen

Aardgas
Transporttarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan de netbeheerder voor het transport van elektriciteit of gas. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de regio waarin men woont.
Vast leveringstarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd). De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief contractprijs
Gemiddeld tarief dat de consument per eenheid betaalt aan variabele kosten voor de levering van gas. Zowel nieuwe als bestaande contracten zijn onderdeel van dit gemiddelde. Het betreft de marktprijs zoals bepaald door de leveranciers, geldend in de verslagmaand. Een maatregel zoals het prijsplafond heeft geen invloed op deze prijs. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief prijsplafond
Gemiddeld tarief zoals bepaald volgens “variabel leveringstarief contractprijs”, rekening houdend met het prijsplafond dat in 2023 van kracht was. Het variabele leveringstarief was daarmee een combinatie van de contractprijs en de maximumprijs van het prijsplafond, op het moment dat de contractprijs hoger was dan de prijs van het prijsplafond.
Opslag duurzame energie (ODE)
Heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren. Besloten in de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Energiebelasting
Belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.
Elektriciteit
Transporttarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar aan de netbeheerder betaalt voor het transport van elektriciteit of gas. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de regio waarin men woont.
Vast leveringstarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd). De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief contractprijs
Gemiddeld tarief dat de consument per eenheid betaalt aan variabele kosten voor de levering van elektriciteit. Zowel nieuwe als bestaande contracten zijn onderdeel van dit gemiddelde. Het betreft de marktprijs zoals bepaald door de leveranciers, geldend in de verslagmaand. Een maatregel zoals het prijsplafond heeft geen invloed op deze prijs. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief prijsplafond
Gemiddeld tarief zoals bepaald volgens “variabel leveringstarief contractprijs”, rekening houdend met het prijsplafond dat in 2023 van kracht was. Het variabele leveringstarief was daarmee een combinatie van de contractprijs en de maximumprijs van het prijsplafond, op het moment dat de contractprijs hoger was dan de prijs van het prijsplafond.
Opslag duurzame energie (ODE)
Heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren. Besloten in de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Energiebelasting
Belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.
Vermindering energiebelasting
Op de energiebelasting wordt een vermindering toegepast (ook wel heffingskorting genoemd). Deze wordt per elektricitetisaansluiting uitgekeerd. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.