Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990


De historische reeks 'Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990' geeft de ontwikkeling weer van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland.
Deze reeks is ontstaan door koppeling van onafhankelijk van elkaar berekende reeksen uit het verleden.
Een inputprijsindexcijfer wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Van 1990 tot en met december 1994 zijn uitsluitend cijfers beschikbaar van de materiaalcomponent. Vanaf 1995 is deze reeks uitgebreid met cijfers van de looncomponent. Vanaf die periode is er, door een gewogen optelling van deze beide reeksen, ook een reeks beschikbaar voor de totale bouwkosten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
- Materiaalcomponent: januari 1990
- Looncomponent: januari 1995
- Totaal: januari 1995

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers van de lonen en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2019. De bouwmaterialen zijn definitief tot en met januari 2020.

Wijzigingen per 31 juli 2020
Cijfers van juni 2020 zijn toegevoegd en de cijfers materiaalindex van januari 2020 zijn definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen eind augustus 2020 verschijnen.

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Perioden Bouwkosten totaalPrijsindex (2000=100) Bouwkosten totaalMutaties tov dezelfde periode vorig jaar (%) LooncomponentPrijsindex (2000=100) LooncomponentMutaties tov dezelfde periode vorig jaar (%) MateriaalcomponentPrijsindex (2000=100) MateriaalcomponentMutaties tov dezelfde periode vorig jaar (%)
1990 . . . . 82,5 .
1995 90,1 . 87,0 . 92,4 3,1
2000 100,0 3,6 100,0 2,4 100,0 4,5
2005 115,9 2,0 119,4 1,7 113,0 2,2
2010 130,8 0,6 133,8 1,9 128,4 -0,2
2015 139,8 1,9 146,0 0,9 135,4 2,5
2016 142,6 2,0 148,4 1,6 138,5 2,3
2017 145,9 2,3 151,4 2,0 143,3 3,4
2018 149,6 2,5 155,1 2,5 147,1 2,6
2019 januari 152,6 3,0 157,3 2,4 150,9 3,6
2019 februari 152,6 2,8 157,3 2,4 150,9 3,3
2019 maart 152,8 3,2 157,3 2,4 151,3 4,1
2019 april 152,9 3,0 157,4 2,4 151,4 3,6
2019 mei 153,0 3,0 157,4 2,4 151,6 3,5
2019 juni 153,2 2,8 157,8 2,7 151,5 2,9
2019 juli 154,9 3,4 160,6 3,5 152,3 3,4
2019 augustus 154,5 2,5 160,6 2,4 151,5 2,5
2019 september 154,7 2,2 160,6 2,4 151,8 2,0
2019 oktober 154,6 2,4 160,6 2,3 151,7 2,5
2019 november 154,6 2,5 160,6 2,3 151,7 2,7
2019 december 155,7 3,0 163,1 3,9 151,6 2,1
2019 153,8 2,8 159,2 2,6 151,5 3,0
2020 januari* 156,4 2,5 163,0 3,7 153,0 1,4
2020 februari* 156,4 2,5 163,0 3,7 153,0 1,4
2020 maart* 156,4 2,3 163,0 3,7 152,9 1,1
2020 april* 155,7 1,8 163,0 3,6 151,5 0,1
2020 mei* 155,7 1,7 163,3 3,7 151,3 -0,2
2020 juni* 155,9 1,8 163,7 3,7 151,3 -0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens