Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Sterklassen Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Totaal Nederland 2019 augustus 1.770
Totaal Nederland 2020 augustus 650
Totaal Nederland 2021 augustus 900
Totaal Nederland 2022 augustus 1.330
Totaal Nederland 2023 augustus* 1.370
Totaal Amsterdam 2019 augustus 500
Totaal Amsterdam 2020 augustus 80
Totaal Amsterdam 2021 augustus 110
Totaal Amsterdam 2022 augustus 310
Totaal Amsterdam 2023 augustus* 290
Accommodaties zonder ster Nederland 2019 augustus 100
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 augustus 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 augustus 50
Accommodaties zonder ster Nederland 2022 augustus 90
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 augustus* 60
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2019 augustus 20
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 augustus 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 augustus 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 augustus 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 augustus* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 augustus 20
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 augustus 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 augustus 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 augustus 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 augustus* 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2019 augustus 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 augustus 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 augustus 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 augustus 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 augustus* 0
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 augustus 60
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 augustus 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 augustus 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 augustus 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 augustus* 30
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2019 augustus 20
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2020 augustus 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 augustus 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 augustus 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 augustus* 0
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 augustus 490
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 augustus 180
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 augustus 240
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 augustus 320
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 augustus* 300
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2019 augustus 130
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2020 augustus 20
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 augustus 30
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 augustus 80
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2023 augustus* 60
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 augustus 990
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 augustus 390
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2021 augustus 530
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 augustus 830
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 augustus* 880
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2019 augustus 260
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2020 augustus 40
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 augustus 60
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 augustus 180
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2023 augustus* 170
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 augustus 100
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 augustus 10
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2021 augustus 40
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 augustus 70
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 augustus* 80
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2019 augustus 60
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2020 augustus 10
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 augustus 10
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 augustus 30
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2023 augustus* 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

De zakelijke overnachtingen zijn een schatting. Het CBS vraagt aan de accommodaties hoeveel procent van alle overnachtingen naar schatting gedaan is door zakenreizigers. Daarom zijn de cijfers in deze tabel afgerond op tientallen.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk
De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.