Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Sterklassen Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Totaal Nederland 2019 augustus 1.770
Totaal Nederland 2020 augustus 650
Totaal Nederland 2021 augustus* 910
Totaal Amsterdam 2019 augustus 500
Totaal Amsterdam 2020 augustus 80
Totaal Amsterdam 2021 augustus* 110
Accommodaties zonder ster Nederland 2019 augustus 100
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 augustus 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 augustus* 50
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2019 augustus 20
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 augustus 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 augustus* 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 augustus 20
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 augustus 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 augustus* 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2019 augustus 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 augustus 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 augustus* 0
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 augustus 60
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 augustus 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 augustus* 40
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2019 augustus 20
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2020 augustus 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 augustus* 0
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 augustus 490
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 augustus 180
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 augustus* 240
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2019 augustus 130
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2020 augustus 20
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 augustus* 30
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 augustus 990
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 augustus 390
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2021 augustus* 530
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2019 augustus 260
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2020 augustus 40
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 augustus* 60
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 augustus 100
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 augustus 10
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2021 augustus* 40
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2019 augustus 60
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2020 augustus 10
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 augustus* 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

De zakelijke overnachtingen zijn een schatting. Het CBS vraagt aan de accommodaties hoeveel procent van alle overnachtingen naar schatting gedaan is door zakenreizigers. Daarom zijn de cijfers in deze tabel afgerond op tientallen.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 25 oktober 2021:
De cijfers over augustus 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.