Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Sterklassen Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Totaal Nederland 2019 maart 1.730
Totaal Nederland 2020 maart 730
Totaal Nederland 2021 maart 390
Totaal Nederland 2022 maart 1.160
Totaal Nederland 2023 maart** 1.530
Totaal Nederland 2024 maart* 1.490
Totaal Amsterdam 2019 maart 470
Totaal Amsterdam 2020 maart 140
Totaal Amsterdam 2021 maart 30
Totaal Amsterdam 2022 maart 220
Totaal Amsterdam 2023 maart** 320
Totaal Amsterdam 2024 maart* 310
Accommodaties zonder ster Nederland 2019 maart 90
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 maart 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 maart 20
Accommodaties zonder ster Nederland 2022 maart 80
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 maart** 70
Accommodaties zonder ster Nederland 2024 maart* 70
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2019 maart 30
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 maart 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 maart 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 maart 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 maart** 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2024 maart* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 maart 20
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 maart 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 maart 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 maart 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 maart** 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2024 maart* 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2019 maart 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 maart 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 maart 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 maart 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 maart** 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2024 maart* 0
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 maart 50
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 maart 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 maart 10
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 maart 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 maart** 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2024 maart* 40
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2019 maart 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2020 maart 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 maart 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 maart 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 maart** 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2024 maart* 10
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 maart 490
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 maart 200
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 maart 120
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 maart 290
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 maart** 330
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2024 maart* 370
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2019 maart 140
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2020 maart 30
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2021 maart 10
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 maart 60
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2023 maart** 60
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2024 maart* 60
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 maart 980
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 maart 440
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2021 maart 230
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 maart 720
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2023 maart** 1.000
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2024 maart* 940
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2019 maart 240
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2020 maart 80
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2021 maart 10
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 maart 120
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2023 maart** 200
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2024 maart* 200
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 maart 100
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 maart 30
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2021 maart 0
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 maart 60
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2023 maart** 90
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2024 maart* 70
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2019 maart 60
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2020 maart 10
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2021 maart 0
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 maart 30
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2023 maart** 50
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2024 maart* 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

De zakelijke overnachtingen zijn een schatting. Het CBS vraagt aan de accommodaties hoeveel procent van alle overnachtingen naar schatting gedaan is door zakenreizigers. Daarom zijn de cijfers in deze tabel afgerond op tientallen.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk
De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over 2024 zijn voorlopig en de cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2024:
De voorlopige cijfers over maart en het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd. De cijfers over 2023 zijn nader voorlopig geworden.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.