Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

De zakelijke overnachtingen zijn een schatting. Het CBS vraagt aan de accommodaties hoeveel procent van alle overnachtingen naar schatting gedaan is door zakenreizigers. Daarom zijn de cijfers in deze tabel afgerond op tientallen.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2020:
De cijfers over april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Sterklassen Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Totaal Nederland 2019 april 1.940
Totaal Nederland 2020 april* 130
Totaal Amsterdam 2019 april 550
Totaal Amsterdam 2020 april* 10
Accommodaties zonder ster Nederland 2019 april 120
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 april* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2019 april 40
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 april* 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2019 april 20
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 april* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2019 april 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 april* 0
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2019 april 50
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2020 april* 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2019 april 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2020 april* 0
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2019 april 570
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2020 april* 50
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2019 april 150
Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2020 april* 0
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2019 april 1.060
Accommodaties met 4 sterren Nederland 2020 april* 70
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2019 april 270
Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2020 april* 0
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2019 april 110
Accommodaties met 5 sterren Nederland 2020 april* 0
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2019 april 70
Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2020 april* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens