Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Waarde prijsniveau 2017 (mln USD) Waardemutatie (%) Volumemutatie (%)
A-U Alle economische activiteiten 2017 446 446 . .
A-U Alle economische activiteiten 2018 469 464 5,1 3,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 . . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 . . . .
C Industrie 2017 9 9 . .
C Industrie 2018 10 10 6,4 7,0
D-E Energie, water, afvalbeheer 2017 15 15 . .
D-E Energie, water, afvalbeheer 2018 20 14 33,5 -4,9
F Bouwnijverheid 2017 24 24 . .
F Bouwnijverheid 2018 27 27 13,4 13,0
G Handel 2017 55 55 . .
G Handel 2018 57 57 3,0 3,7
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2017 46 46 . .
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2018 38 39 -17,5 -15,5
I Horeca 2017 44 44 . .
I Horeca 2018 50 52 13,9 19,3
K Financiële dienstverlening 2017 24 24 . .
K Financiële dienstverlening 2018 27 28 15,2 18,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 22 22 . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 25 25 13,4 9,5
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 44 44 . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 52 50 17,3 12,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 52 52 . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 53 52 1,6 0,3
P Onderwijs 2017 29 29 . .
P Onderwijs 2018 28 29 -2,6 1,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 51 51 . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 50 49 -2,2 -4,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 25 25 . .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 26 26 3,1 3,6
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de bruto toegevoegde waarde in basisprijzen op jaarbasis van Bonaire. Bruto toegevoegde waarde is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van de bruto toegevoegde waarde is een maatstaf voor de economische prestatie van een bedrijfstak. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De bruto toegevoegde waarde basisprijzen van 2019 wordt in het najaar van 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Waarde prijsniveau 2017
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2017. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Waardemutatie
De procentuele waardeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.
Volumemutatie
De procentuele volumeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.